The French Revolution

Frankrijk was voor de Franse Revolutie een absolute monarchie, met als koning Louis XVI en zijn vrouw Marie-Antoinette. Gedurende de Franse Revolutie heerste in Frankrijk n grote chaos. Na de Franse Revolutie was Frankrijk eerst een Repubriek, maar toen werd Frankrijk een keizerrijk met Napoleon Bonaparte als keizer.

Napoleon als keizer

Napoleon won in een slag bij Austerlitz van Alexander I (tsaar van Rusland) en van Franz II (keizer van het heilige Roomse Rijk). Franz II werd door Napoleon gedwongen zijn keizerstitel van Duitsland aan hem af te staan. Hierdoor was Franz II alleen nog maar koning van Oostenrijk en was het sinds 962 bestaande Heilige Roomse Rijk Der Duitse Natie tot zijn eind gekomen. In plaats daarvan stichtte Napoleon de Rijnbond. Na de zeeslag bij Trafalgar bleek Engeland op militair gebied onverslaanbaar. De Fransen wildde maar al te graag Engeland op financieel gebied te runeren, dit deden ze door het Continentaal Stelsel (in 1806) af te schaffen. Door deze afschaffing werd het landen verboden om nog enige handel te drijven met Engeland. Waarop Engeland neutrale schepen (die dus niks met dit conflict te maken hadden) verbood om zaken te doen in de Franse havens. En ook gingen de Engelsen de Franse havens blokkeren, om zo het monopolie op producten als cacao, thee en koffie en de handel met Zuid-Amerika te stoppen, want hierdoor werd Engeland op alles behalve op economisch gebied geruneerd door de Fransen.

Andere landen die door de maatregel van de Fransen bijvoorbeeld hun graan niet meer konden exporteren verbraken de banden met het Continentaal Stelsel, en dus Frankrijk. De vierde coalitieoorlog tegen de Saksen, Russen en Pruisen breekt uit in 1806 en deze duurt tot 1807. En zoals later zal blijken was dit de succesvolste coalitieoorlog voor Napoleon. De Pruisen eiste van de Fransen het gebied links van de Rijn, en verstreek een ultimatum. De Pruisische koning werd door zijn eigen volk onder druk gezet om de oorlog te verklaren aan de Fransen. Wat later zijn grootste fout blijkt te zijn, want deze keus veroorzaakte de slagen bij Jena en Auerstedt. Maar de fatale slag was de slag in Friedland (in 1807) wat het einde van de Pruisen betekende, want na deze slag raakte de Pruisen op militair en economisch gebied aan de grond. Frankrijk kreeg een verbond met Rusland in het congres van Erfurt, hierdoor werd Frankrijk in de rug gedekt tegen Oostenrijk. Rusland kon zijn expansieplannen uitvoeren in ruil voor de steun die ze Frankrijk gaven. Maar al gauw tijdens de vrijeheidsoorlog van Spanje begonnen de eerste zwakheden van het Napoleonse Rijk (zie hier rechts ) zichtbaar te worden, zou dit het begin van het einde blijken?

De val van Keizer Napoleon I

Rusland veroorzaakte een bloedige oorlog door in 1811 uit de continentale blokkade te stappen. Een grote mislukking voor de Napoleon was de veldtoch naar Rusland. Deze veldtocht in 1812 zorgde ervoor dat een groot deel van het leger van Napoleon instortte, het grote leger was niet zo groot meer. En doordat zo velen ingestort zijn kon het leger van Napoleon, ook wel "La Grande Arme" genoemd, toch verliezen. In Europa was het verzet op komst. De oorlog aan Frankrijk werd onder druk van de Pruisische bevolking alweer door Pruisen verklaard. Bij de vijfde coalitie sloten na bondgenoot Rusland ook Zweden,Oostenrijk en Engeland aan. Na wat succesen te hebben behaalt met deze coalitie sloeg het noodlot toe voor Napoleon. In oktober 1813 werd Napoleon vernietigend verslagen in de Volkerenslag bij Leipzig door de Russen, Pruisen en Oostenrijkers. Het Napoleontische systeem zakte beetje bij beetje in elkaar en de Rijnbond hield op met te bestaan en Napels was niet meer van het Franse Keizerrijk. Hierna trokken grote groepen geallieerden onder leiding van Alexander I in een opmars naar Parijs. In maart 1814 kwam de stoet op een indrukwekkende manier Parijs binnen. Napoleon treedde gedwongen door het leger af in april. En hij werd gedwongen om naar een klein eilandje genaamd Elba toe te gaan , zijn eigen keizerrijk werd door Lodewijk XVIII overgenomen en bestuurt. Lodewijk XVIII besloot in dat jaar (1814) waarin Napoleon af treedde om zich te ontdoen van alle aanhangers van Napoleon, ook wel Witte Tereur genoemd. Sinds lange tijd was er weer vreedde in Parijs (mei 1814) en onder het bewind van Lodewijk was er voorlopig een einde aan de bevrijdingsoorlogen. Napoleon wist hierna te ontsnappen uit Elba met een grote groep van zijn voormalige leger waarmee hij samen in Elba vastzat. Napoleon marcheerde samen met dit leger richting Parijs met als doel om koning Lodewijk XVIII af te zetten. Tijdens zijn reis sloten veel meer mensen zich bij het leger aan. Toen hij aankwam in Parijs werd hij gezien als een grote held. Napoleon zette Lodewijk XVIII af en kwam weer aan de macht. Hij wilde net zo machtig worden als voorheen. Hij veroverde alle Franse veroverde stukken die hij was verloren en die nu behoorde aan zijn vijanden. Toen hij dit had gedaan marcheerde hij verder naar Waterloo. Waar hij in de modder vocht tegen Wellington. Hij was aan het winnen, maar toen kwam Blcher. Blcher kwam later aan dan gepland doordat er overal modder was. Samen versloegen ze Napoleon. Vandaag de dag weten we dat als Napoleon 's morgens vroeg had aangevallen, dat hij alleen Wellington hoefde te verslaan, en dat hij hoogstwaarschijnlijk gewonnen had. Maar dit was niet het geval. Alle landen die Napoleon had veroverd zijn bevrijd. Napoleon werd niet vermoord maar naar Sint Helna verbannen. Napoleon wilde niet vermoord worden dus ging hij via een Engels schip naar het eiland toe te gaan. Hij zou door anders door de moordlustige Blcher gedood zijn. Hij wist bij aankomst op Sint Helna dat hij onmogelijk kon ontsnappen en dat hij gedoemd was om op Sint Helna te sterven. Dat deed hij ook, Napoleon Bonaparte stierf op 5 mei 1821 op 51 jarige leeftijd op het eiland, daarna is hij in 1840 naar Frankrijk toegebracht en begraven in Parijs. Zijn graf is vandaag de dag nog steeds te bewonderen in Parijs. (zie afbeeldingen hieronder )

Napoleon als eerste Consul

Napoleon roeide de mensen uit die het niet met hem eens waren. Hij wilde dat 50 bisschoppen, die door Engeland werden betaald, stopten met het bisschopsschap en vroeg aan de paus om een goedkeuring daarvoor. Hij tekende hiervoor een concordaat met het Vaticaan. Napoleon sloot de vrede van Luneville (in 1801), wat er voor zorgde dat de tweede coalitieoorlog tot zijn eind kwam. Hierna kwamen grote stukken van Itali in de handen van de Fransen, terwijl Oostenrijk opnieuw het vredesverdrag van Campo Formio moest ondertekenen. Wat eigenlijk betekende dat de Oostenrijkse Nederlanden voor grote deel in handen kwam van de Fransen.

Na Napoleon

Napoleon was verbannen naar Elba en toen kon Lodewijk XVIII naar de macht grijpen. Hij probeerde te zorgen voor vrede tussen iedereen. Dit deed hij in de periode van 1814 tot 1824, omdat hij in 1824 stierf. Toen hij stierf werd Lodewijk XVIII opgevolgd door zijn broer Karel X(zie plaatje rechts) die maar zes jaar heeft geregeerd. Hij was vastbesloten om de wereldverhoudingen te herstellen, deze waren namelijk slecht geworden door onder andere de voormalige keizer Napoleon. Napoleon Bonaparte heeft namelijk veel veldslagen gehad om stukken land te winnen, maar heeft hier niet echt vrienden mee gemaakt. En Karel X wilde het liefst met zoveel mogelijk mensen vrede dan oorlog hebben. En toen Karel X een paar jaar aan de macht was kwam de industrialisatie langzaam op gang. Maar voordat het echt op gang kwam wilde Karel X al aftreden. Mede door de Franse Revolutie luisterden de mensen niet meer naar een koning, het werd voor Karel X dus altijd heel moeilijk gemaakt. Hij besloot in 1830 af te treden na de julirerevolutie[1]. Nu de koning was afgetreden kwam Lodewijk Filips I aan de macht.

De industrilialisatie komt op gang

Gedurende de julirevolutie tegen Karel X kwam de industrialisering op een vlot tempo op gang. Voor deze industrilisatie werden door het hele land spoorlijnen aangelegd zodat ze het steenkool, textiel en ijzer makkelijk konden vervoeren. Ook werd de middenklasse steeds rijker! Terwijl de arbeiders, die nog steeds in dezelfde slechte omstandigheden werken als eerst bij de leenheren bijvoorbeeld, steeds slechter betaalt kregen. Ze kregen niet alleen minder betaalt, ze moesten nu ook veel zwaarder werk gaan verrichten. Zo was het nodig dat er mensen waren die de spoorlijnen aanlegden, hiervoor werden dus arbeiders ingezet die achteraf bijna niets hebben ontvangen van geld. door de grote ontevredenheid van de armere burgerij komen er langzaam aan weer opstanden, dit hield aan tot 1848, toen arbeiders en boeren die beide geen geld hadden voor eten samen naar Parijs toe om daar te gaan plunderen. Hierdoor moest Lodewijk Filips wel aftreden vond hij zelf. Hij bedacht zich wat er tijdens de Franse Revolutie met mensen als hem zouden zijn gebeurdt. Hij dacht dat het volk hem zou ombrengen dus besloot hij naar Engeland toe te vluchten waar hij in Claremont in 1850 stierf. Toen Lodewijk Filips naar Engeland toe vluchtten is door de Nationale Vergadering onder een beetje druk van de bevolking ervoor gekozen om een republiek uit te roepen, de "Tweede Republiek".

(Karel) Lodewijk Napoleon Bonaparte

In 1851 won Lodewijk Napoleon Bonaparte de verkiezingen, waar alleen mannen mochten stemmen, en werd president van Frankrijk. In dat zelfde jaar wilde hij al meteen de grondwet veranderen en er voor zorgen dat een president zich na 4 jaar weer verkiesbaar kon stellen, wat eerder nog niet mogelijk was. Maar het parlement heeft er niet mee ingestemd, ze vonden wat Lodewijk Napoleon Bonaparte wilde doen niet mocht. Maar hij liet zich niet tegen houden dus hij pleegde in begin december een staatsgreep. Hij ontbond het parlement en doordat hij de volkvertegenwoordiging had omgepraat kon hij toch nog een keer een periode van 4 jaar president zijn. Alle mensen die democratisch waren gooide Lodewijk Napoleon Bonaparte zonder pardon in de gevangenis. Toen liet hij al duidelijk merken dat hij keizer wilde worden. En 2 jaar later is hij keizer van Frankrijk geworden, naar aanleiding van een volksraadpleging waarin het overgrote merendeel voor Lodewijk Napoleon Bonaparte stemt. Vanaf dan heet hij Keizer Lodewijk III, het was Lodewijk Napoleon Bonaparte gelukt om een monarchie te starten. Wat hij als eerste wilde doen is zich ontdoen van al zijn vijanden en mensen die mogelijk tegen hem komden zijn. Deze mensen die zich tegen hem keerde stuurde hij allemaal naar strafkampen toe. Hij ging op zoek naar een nieuwe echtgenote waarmee hij een mogelijk troonopvolger kon krijgen. Hij trouwde me een spaanse vrouw genaamd Eugnie de Montijo, zij de gravin van Teba. Samen kregen ze een zoon genaamd Napoleon Eugne Lodewijk Bonaparte. Nadat ze een zoon hebben gekregen liet de keizer haar eigenlijk vallen. De troonopvolger van keizer Lodewijk III was zijn neef (Jozef Karel Paul Bonaparte) totdat zijn eigen zoon oud genoeg was om de troon op te volgen.

Geen successen meer

Hierna heeft Keizer Lodewijk III geen successen met iets gehad. Hij heeft er nog wel voor gezorgd dat Maximiliaan van Oostenrijk tot keizer van Mexico werd uitgeroepen. Keizer Lodewijk III kwam erachter dat de president van Mexico veel voor het zeggen had in zijn land, vandaar dat keizer Lodewijk III Maximiliaan een paar keer heeft verzocht terug te komen naar Europa. Maar Maximiliaan wilde niet luisteren en is uiteindelijk ter dood veroordeeld en gebracht.

Ondergang nabij voor de keizer

Na de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog daalde de macht die Lodewijk III aanzienlijk. Terwijl de macht van de Pruisen alleen maar groter werd. Frankrijk verklaarde toen aan Pruisen de oorlog, ook wel de Frans-Duitse oorlog. Alhoewel Frankrijks leger heel groot was gaf Frankrijk zich tot over. De organisatie bij de Pruisen was gewoon te goed. Maar doordat Frankrijk zich over gaf werd Keizer Lodewijk III vast gezet. Tijdens het vastzitten van Napoleon wordt Wilhelm I keizer van het nieuwe Duitsland

Geen toekomst voor de Napoleons

Maar het mocht voor Napoleon III(zie rechter plaatje ) niet meer baten. Hij stierf 2 jaar nadat hij in 1871 is vrijgelaten. En de zoon die hij had gekregen speciaal om hem op te volgen zou nooit oud zijn geworden. Hij is nog wel uitgeroepen tot Napoleon IV (zie linker plaatje) maar hij is nooit ouder geworden dan 23, omdat hij door Zoeloes is vermoord op een expeditie naar Zoeloeland. Hij is begraven naast zijn vader. Hiermee was hij de laatste mannelijke Napoleon die stierf.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!