The Great pyramid of Giza

De Grote Piramide van Gizeh maakte vanaf het begin al een deel uit van de Zeven Wereldwonderen. Het is het enige wonder dat van de Zeven Wereldwonderen dat nog intact is, maar het is ook de oudste. De piramide werd rond 1560 voor Chr. gebouwd. De piramide is gebouwd bij de stad Gizeh. Vandaag de dag is dat een deel van Cairo, Egypte. Degene die wou dat de piramide gebouwd werd was de farao Choefoe, ook wel genaamd Cheops. De bouw van de Grote Piramide van Gizeh is een hoogtepunt van de piramidebouwkunst in het Oude Rijk.

Er waren in die tijd ook vele andere piramides gebouwd, maar die hadden andere functies en vormen. De piramide van Cheops was een hoogtepunt van de bouw van graftombes. Piramiden zijn ht symbool van het koningschap in het Oud Egypte. De Grote Piramide is gebouwd door de Egyptische beschaving die langs de Nijl leefde. Hoe nauwkeurig de oude Egyptenaren ook waren, ze moesten veel voorbereiden voor dat ze konden beginnen met de bouw van de Piramide. Er hebben 100.000 tot 360.000 arbeiders bijgedragen bij de bouw (niemand weet het precieze aantal arbeiders), maar het is nog steeds een raadsel hoe de piramide nou precies is gebouwd.

De Egyptenaren kenden geen takels en katrollen, deze werktuigen werden pas gebruikt in de Romeinse tijd. Het meest waarschijnlijke is dat ze met hefbomen de zware rotsen tilden. En met alleen deze manier van werken is gebruikt om de piramide van Cheops te bouwen.

Bouw van de piramide

'Begonnen werd met de basis en daarna werden de overige blokken op de eerste laag geplaatst met behulp van blokken die van korte balken waren gemaakt. Als een steen op het eerste platform was beland, werd hij vandaar naar het volgende gebracht door een ander toestel en zo verder, telkens hoger en steeds weer op getrokken. Er waren net zoveel kranen als terrassen.'

Bron Het verslag van mijn Onderzoek door Herodotos

De Grote Piramide was oorspronkelijk 145,75 meter hoog, maar nu is de bovenste 10 meter verdwenen waardoor de top afgebroken is. De zijden zijn 229 meter lang en de langste en de kortste zijden verschillen minder dan 20 cm. De piramide heeft een oppervlakte van 5.37 hectare. Er zijn 2,3 miljoen rotsblokken gebruikt bij de bouw, waarbij elke rotsblok tussen de 2 en 15 ton woog. De voorbereidingen van de bouw duurde 10 jaar en de bouw van de Grote Piramide heeft ongeveer 20 jaar geduurd. De sarcofaag moest wel geplaatst zijn in de grafkamer tijdens de bouw van de piramide. De sarcofaag van de koning was gemaakt van rood graniet. Ook de wanden van de Koningskamer (grafkamer) waren ook van rood graniet. Rood graniet is een korrelig gesteente, dit is harder en fijner dan andere stenen. De Sarcofaag was wel 3 meter lang 2,4 meter hoog en 1,3 meter dik. Dit komt door een onderzoek waaruit bleek dat de sarcofaag 2,5 breder was de ingang van de opgaande gang naar de grafkamer. Er zijn veel geheime gangen en boobytraps gemaakt, om schatrovers te misleiden. Ondanks dit werd de piramide al in oudheid leeggeroofd, waarschijnlijk rond de 23e eeuw voor Chr.

Ook al was de Grote Piramide van Gizeh heel belangrijk. Er is slecht maar n complete afbeelding te vinden van de koning Cheops. De foto laat een klein beeldje van ivoor zien. Het beeldje was gevonden in de funderingen van de tempel. De koning is zittend afgebeeld. Hij draagt de Rode Kroon van Egypte, Op de voorkant van de troon, waar de koning op zit, staat zijn naam gegraveerd. Jammer van de kleine afmeting en het materiaal, het portret blijft mooi.

De Grote piramide is zonder twijfel n van de Zeven Wereldwonderen van de Oudheid. Het is het oudste en enige overeind staande wonder. Bij dit einde past de Arabische gezegde: 'De mens vreest de tijd, maar de tijd vreest de piramiden'.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!