Alfabetisch spijkerschrift

Naam object: Alfabetisch spijkerschrift

Jaar van vervaardiging: ongeveer 1300 v. Ch

Stijl/stroming: ?

Vondsten uit de prehistorie tonen aan dat mens zich kon uitdrukken door middel van visuele tekens. Één teken voor ieder voorwerp, dat zijn een hoop tekens! De stadstaat Ugarit (Syrië) was één van de eerste plaatsen waar een alfabetisch spijkerschrift ontwikkeld werd. Dit spijkerschrift dateert uit ongeveer 1300 voor Christus. Dit alfabet bestond uit 30 tekens, elk voor een andere klank, en is dus het begin van het fonetisch schrift, de eerste mediarevolutie! Door de komst van het fonetisch schrift was fysieke nabijheid minder belangrijk, een boodschap kon nu schriftelijk overgebracht worden. Kennis werd makkelijker deelbaar en kwam "dichterbij".

Waar kennen we dat van? Ook nu wordt kennis steeds makkelijker toegankelijk en krijgen we met één muisklik informatie onze huiskamer binnen. Zelfs sociale contacten hoeven we niet meer fysiek onder ogen te komen maar kunnen we met een mailtje of een leuke smiley op Hyves een hart onder de riem steken. De revolutie die 1500 jaar voor Christus plaats vond vindt eigenlijk nu weer plaats maar op veel grotere schaal. De fysieke afstand wordt groter maar de kennis komt dichterbij. De gevolgen die het spijkerschrift had voor de bevolking van toen heeft de computer in zekere zin voor ons.

David versloeg Goliath. Dit deed hij met een steen in een slinger. Pas toen hij over Goliath heen boog, pakte hij een zwaard en gaf daarmee de genadeslag door zijn hoofd af te hakken. Op deze manier wordt David vaak afgebeeld; met het hoofd van Goliath in de hand. Migelangelo's representatie van David werd gemaakt in opdracht van de Florentijnse edelman Piero Soderini. Michelangelo liet het zwaard en het hoofd van Goliath weg en beeldde daarmee waarschijnlijk het moment van voor de dodelijke worp uit. In tegenstelling tot eerdere afbeeldingen van David, waar hij eruit zag als een normale jongen, is hij door Michelangelo afgebeeld als een reus. Zijn atletische lichaam dat nonchalant achterover staat en zijn enorme rechterhand duiden op kracht en vastbeslotenheid. Vol vertrouwen kijkt de aankomende koning van Israël naar zijn tegenstander met zijn slinger over de schouder gelegd. Dit meer dan levensgrote beeld plaatste men voor het Palazzo Vecchio en het kreeg een politieke betekenis. Het stond symbool voor de liberale, republikeinse mentaliteit van stad.

David versloeg Goliath

Foto's op de schouw bij zijn ouders tonen David toen hij nog een normale jongen was, nu is hij iemand met aanzien. De bladen staan er vol van; die foto van zijn atletische lichaam dat nonchalant achterover staat, met zijn enorme hand zijn bondjas over de schouder gelegd. Je weet wat ze zeggen over mannen met grote handen! Vol vertrouwen kijkt de aankomende koning van de catwalk zijn tegenstander aan, klaar voor de genadeslag. Dit beeld werd als levensgroot billboard voor het paleis op de Dam geplaatst. Het stond symbool voor de roemzuchtige, narcistische mentaliteit van de stad.

Surrealisme

Titel: Gradiva

Maker: Salvador Dalí

Datering:1931

Stijl/stroming: Surrealisme

De Surrealisten bekritiseerden de bestaande burgerlijke waarden en normen en verwierpen alle traditionele uitingen uit de maatschappij. Ze waren op zoek naar een nieuwe richting en andere waarden. Dit uitte zich onder meer in de verering van personen die zij zagen als voorlopers, zoals Sigmund Freud. Ze wilden de maatschappij veranderen door de mensen te laten inzien dat er meer is dan de logica en de rede. De Surrealisten wilden de wereld van de psyche en de uiterlijke wereld met elkaar verbinden en daardoor een surrealiteit creren. Zij wilden dit bereiken door het onderbewuste middels kunstuitingen een centrale rol te geven in het leven. Dromen en hallucinaties waren een veelvoorkomend onderwerp in hun kunst. Dit schilderij van Salvador Dal is gebaseerd op het verhaal van Gradiva, geanalyseerd door Freud in zijn boek Delusion and Dream in Jensen's Gradiva. Het is een verhaal over een archeoloog die verliefd wordt op een vrouw die hij ziet in een rotsen relif. Gradiva werd vaker gebruikt in de surrealistische stroming, zij stond voor vooruitgang en zelfbewustzijn.

Cultuur is tegenwoordig heel toegankelijk voor iedereen. Sinds de komst van de fotografie is cultuur ook steeds makkelijker deelbaar met anderen. Hoeveel foto's met op de achtergrond hetzelfde kunstwerk zijn er wel niet in het gemiddelde fotoalbum te vinden? Maar waar gaat het eigenlijk om? Gaat het om waar je geweest bent of om het feit dt je er geweest bent? Veel mensen kijken niet veel verder dan wat er erover in het "boekje" staat geschreven. We hoeven niet meer ontdekken, een ander heeft dat al voor ons gedaan.

Feminisme

Titel: De moeder van Marie kan méér

Joke: Joke Smit

Datering:1971-1975

In de gebundelde verhalen van het boek De moeder van Marie kan méér schrijft Joke Smit over gefrustreerde getrouwde vrouwen die meer wilden zijn dan alleen huisvrouw en moeder. Ze was vooruitstrevend in haar ideen over een herverdeling van de arbeid in de toenmalige maatschappij. Ze pleitte voor een werkwerk van dertig uur voor zowel mannen als vrouwen. Hierdoor zou het mogelijk worden om de opvoeding en het huishouden te verdelen. Het artikel Het onbehagen bij de vrouw, dat Joke Smit in 1967 schreef, wordt over het algemeen gezien als een aanzet tot de tweede feministische golf in Nederland.

De tweede feministische golf heeft veel veranderd in onze samenleving maar het gedachtegoed van de vrouw van toen is in deze tijd ver te zoeken. In de jaren 60, 70 en 80 waren het de vrouwen die hard streden voor de emancipatie, nu is het het kabinet dat de emancipatie wil bevorderen. De Volkskrant van 29 oktober jl. meldt dat het kabinet wil dat vrouwen langer gaan werken, maar dat vrouwen daar helemaal geen zin in hebben. De meeste vrouwen met een parttime baan zijn daar heel tevreden mee. Uit het onderzoek 'Deeltijd (g)een probleem', van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat slechts n op de tien vrouwen meer wil werken, twee op de tien willen dat misschien. Gemiddeld willen vrouwen wel 20 uur in plaats van 18 uur gaan werken, dat is dus twee uur meer. Als Joke Smit in deze tijd had geleefd zag het boek De moeder van Marie kan mr er waarschijnlijk heel anders uit want de vrouwen van nu willen niet mr. Toch is het geen gestreden strijd geweest want doordat vrouwen toen zo hard gevochten hebben, hebben de vrouwen van nu de vrijheid om te kiezen. En als dat dan werkweek van twintig uur is of helemaal geen baan, tja...de keuze is vrij.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!