Hoe valt kanker te genezen

Hoe valt kanker te genezen

Wanneer is kanker te genezen en hoe? Dat is een belangrijke vraag waar patienten en naasten zich vaak zorgen over maken. Helaas is het niet mogelijk om alle soorten kanker te genezen. Dit komt vooral omdat een effectieve behandeling tegen kanker van veel factoren afhankelijk is: Waar de tumor zit, hoe groot de tumor is en of er wel of geen metastasering heeft plaatsgevonden. Tegenwoordig zijn de gangbare behandeltechnieken chirurgie radiotherapie en chemotherapie. Met deze technieken geneest meer dan 50 procent van de patienten bij wie kanker is vastgesteld. Om antwoord te kunnen geven om de deelvraag hoe valt kanker te genezen verdiep ik me in de bovengenoemde methoden. Wat ze precies in houden wanneer deze effectief is.

Het type kanker speelt ook een rol bij de behandelingsmethode. Niet elke tumor is operatief te verwijderen of met een chemo of radio therapie aan te pakken. Bij elke methode zal ik dan ook voor welk type kanker degene goed bruikbaar is en juist helemaal niet. Tot slot ook nog wanneer er geen behandeling mogelijk is want er blijven situaties waar er geen mogelijkheid tot genezing is.

Chirurgie

Wat gebeurt er bij een operatie om de tumor weg te halen. Ten eerste wordt de gehele tumor verwijderd ook kan het zijn dat de omliggende lymfeklieren worden verwijderd voor het geval daar al lichte uitzaaiingen zitten. Ook kan het zijn dat de tumor al in een orgaan is gegroeid.

Dit houdt in dat er een gedeelte van orgaan ook gezonde gedeeltes of in extreme gevallen het gehele orgaan moet worden weggehaald.

Tegenwoordig wordt er bij 40 procent van de patienten operatief ingegrepen.

Hiernaast een extreem geval van tumorgroei die operatief wordt verwijderd.

Natuurlijk zijn er ook factoren die een rol spelen of er wel of niet geopereerd kan worden en of het succesvol zal zijn.

De factoren die voor een operatie een rol spelen zijn

- De anatomische plaats. Een operatie is risicovol als de tumor zich vlakbij een groot bloedvat (slagader of ader) bevindt of als beide zijden van een essentieel orgaan (zoals de lever) zijn aangetast

- Het type tumor. Bepaalde vormen van kanker zoals lymfomen, leukemie en kleincellig longcarcinoom, worden niet operatief behandeld omdat deze tumoren snel uitzaaien en met lokale behandeling niet onder controle te krijgen zijn.

- Stadium of uitgebreidheid van de kanker. Bij een patiënt bij wie de ziekte zich sterk heeft uitgebreid, ligt de situatie geheel anders wat betreft perspectief dan bij patiënten bij wie de ziekte zich nog beperkt tot één bepaalde plaats.

- Grootte. Grote tumoren reageren gunstiger op chirurgische behandeling dan op chemotherapie of radiotherapie

Natuurlijk zijn dit niet de enige factoren die er zijn ook de leeftijd van de patient voor oudere mensen is een operatie risicovoller dan een jong persoon. Ook de algemenegezondheidstoestand van de patient is van belang, heeft de operatie zin is er een goede genezingskans door de operatie. En natuurlijk het belangrijks wilt de patient het zelf wel. Wilt hij of zij het risico nemen want dat is er namelijk altijd bij een operatie

Radiotherapie

Wat is radiotherapie. Radiotherapie is de behandeling van kanker door middel van straling. Het doel is de kankercellen te doden, terwijl de gezonde cellen zoveel mogelijk gespaard blijven. Er zijn verschillende soorten straling. Voor uitwendige bestraling wordt bijna altijd gebruikgemaakt van 'harde' röntgenstraling. Dit is elektrisch opgewekte straling die veel sterker is dan de straling die gebruikt wordt voor het maken van röntgenfoto's.

Uitwendige en inwendige bestralingen

Radiotherapie kan als uitwendige bestraling en als inwendige bestraling worden toegepast. Uitwendige bestraling vindt het meest plaats. Soms krijgt een patiënt een combinatie van uitwendige en inwendige bestraling. Bij uitwendige bestraling komt de straling (de 'harde' röntgenstraling of elektronenstraling) uit een toestel en dringt van buitenaf door tot de kankercellen. De bestraling duurt per keer zeer kort. Na de bestraling blijft geen straling in het lichaam achter. Patiënten worden dus niet radioactief. Er komt ook geen straling in bijvoorbeeld zweet, urine, ontlasting of sperma.

Bij inwendige bestraling, ook wel brachytherapie genoemd, brengt men radioactief materiaal in of bij de tumor aan. Deze behandeling kan poliklinisch of in dagbehandeling plaatsvinden. De totale duur kan variëren van enkele uren tot enkele dagen. In verband met de straling zijn speciale veiligheidsmaatregelen nodig. Nadat het radioactieve materiaal uit de patiënt is verwijderd, is er geen straling meer in het lichaam. Soms blijft het radioactieve material wel in het lichaam, zoals bij behandelingen voor schildklierkanker en prostaatkanker. De radioactiviteit vermindert dan snel

Hoe werkt radiotherapie

Bij radiotherapie wordt gebruikgemaakt van straling. Kankercellen zijn gevoelig voor bestraling. De straling beschadigt het erfelijk materiaal (DNA). De kankercel verliest daardoor het vermogen om te delen en gaat dood. In het algemeen kunnen kankercellen minder goed herstellen van bestraling dan gezonde cellen. De gevolgen

van de straling zijn bij gezonde, sneldelende cellen die in het bestraalde gebied liggen, al tijdens of kort na de behandeling merkbaar (acute effecten). Dit betreft vooral de haren, de slijmvliezen en het beenmerg. Straling werkt ook op langzaamdelend weefsel (bijvoorbeeld zenuwweefsel) dat in het bestralingsgebied ligt. Die gevolgen kunnen soms pas na vele maanden of zelfs jaren optreden (late effecten). Patiënten die een stamceltransplantatie krijgen, ondergaan eventueel een totale lichaamsbestraling. Radiotherapie is verder bijna altijd een plaatselijke behandeling en heeft daarom alleen effect in het gebied dat door de stralen(bundels) wordt getroffen. Ondanks dit plaatselijke effect kan bestraling wel leiden tot algemene verschijnselen zoals vermoeidheid

Wanneer wordt radiotherapie toegepast?

Er zijn verschillende situaties waarin radiotherapie wordt toegepast

- Als behandeling Sommige soorten kanker kunnen curatief behandeld worden door bestraling alleen. Het voordeel daarvan is dat er dan geen operatie of chemotherapie nodig is. Bijvoorbeeld bij een kleine tumor aan de stembanden. Voorwaarde voor de behandeling met alleen radiotherapie is dat er geen uitzaaiingen buiten het te bestralen gebied zijn Anders is het geen grondige methode, omdat de uitgezaaide kankercellen dan niet bestraald worden en zo niet onschadelijk worden gemaakt. Hierdoor is het bijna 100 procent zeker dat de tumor terugkomt op een andere plek.

- Als toegevoegde behandeling, vóór of na een andere behandeling. Ook dan is de behandeling gericht op genezing. Toegevoegde radiotherapie kan plaatsvinden na een operatie om eventueel achtergebleven kankercellen te vernietigen. Dit soort radiotherapie kan ook vóór een operatie worden toegepast om de tumor kleiner te maken, zodat deze gemakkelijker kan worden verwijderd.

- Als palliatieve (verzachtende) behandeling. Als de ziekte niet meer kan worden behandeld, is meestal een palliatieve behandeling mogelijk. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering van de klachten. Radiotherapie kan worden toegepast bij pijn, een bloeding, belemmering van een doorgang (zoals in de slokdarm) en bij andere verschijnselen die ontstaan door druk van een tumor op zenuwbanen of nabijgelegen organen. Vaak gaat het dan om een kortdurende behandeling waardoor het dagelijks leven van de patiënt wordt verbeterd. Deze verbetering kan langdurig aanhouden

Chemotherapie

Als een tumor tot een enkele plaats beperkt blijft, wordt een operatie of radiotherapie gebruikt omdat deze behandelingen in een zo'n situatie tot effectieve genezing kunnen leiden. Chemotherapie wordt pas toegepast wanneer er of als aanvulling op een operatie of radiotherapie.Chemotherapie kan bij sommige vormen van kanker zoals borstkanker of dikkedarmkanker tot volledige genezing leiden. En er zijn ook een aantal van de vergevorderde vormen van kanker die door chemotherapie kunnen worden genezen, dit zijn acute vormen van leukemie (bloedkanker), lymfomen (lymfklierkanker), tumoren van de zaadballen (, chorioncarcinoom en eierstokkanker.Onder 'inductiechemotherapie' verstaan we de primaire behandeling van patiënten met kanker in een vergevorderd stadium, voor wie geen alternatieve behandeling meer mogelijk is.

Hoe werkt chemotherapie?

Chemotherapie is de behandeling van kanker met celdodende of celdelingremmende medicijnen: cytostatica. Er zijn verschillende soorten cytostatica, elk met een eigen werking. De medicijnen kunnen op verschillende manieren worden toegediend, bijvoorbeeld per infuus, als tablet of per injectie. Via het bloed verspreiden zij zich door uw lichaam en kunnen op vrijwel alle plaatsen kankercellen bereiken. Cytostatica grijpen in op het groeiproces van kankercellen.

Sommige tasten de kankercel aan op het moment waarop deze zich deelt. Andere hebben hun uitwerking op een eerder tijdstip. Er zijn tientallen verschillende soorten cytostatica. Afhankelijk van de soort kanker kunnen één of meer cytostatica daarvan voor een behandeling worden gebruikt. Kankercellen reageren verschillend op cytostatica. Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, wordt daarom vaak een combinatie van verschillende cytostatica toegepast. Deze vullen dan elkaars werking aan. De mate waarin kankercellen reageren op cytostatica, kan tijdens de behandeling afnemen. Ook kan resistentie optreden. Dit betekent dat kankercellen niet meer reageren op de cytostatica. Daarom wordt soms na enige tijd op andere cytostatica overgegaan, al dan niet in combinatie met bestraling.

Wanneer wordt chemotherapie toegepast?

Chemotherapie kan worden toegepast:

- Als behandeling gericht op genezing. Sommige soorten kanker reageren goed op een behandeling met cytostatica. De tumor kan ermee worden vernietigd. De behandeling is gericht op volledige genezing.

- Als toevoegende behandeling, na de behandeling gericht op genezing. toegevoegde chemotherapie kan plaatsvinden na een operatie of bestraling om eventueel achtergebleven kankercellen te vernietigen. dit type behandeling geeft men ook om eventuele zeer kleine, onzichtbare uitzaaiingen (micrometastasen) buiten het operatie- of bestralingsgebied, te vernietigen. De behandeling is in beide situaties gericht op het vergroten van de kans op genezing.

- Als neo-toegevoegde behandeling. Deze vorm van toegevoegde behandeling wordt gegeven vóór de plaatselijke behandeling met bestraling en/of een operatie. De bedoeling is de tumor beter behandelbaar te maken en eventuele uitzaaiingen (metastasen) elders in het lichaam te vernietigen. Vaak is een minder ingrijpende operatie mogelijk als de tumor kleiner is geworden door neo-toegevoegde chemotherapie. Een neo-toegevoegde behandeling is gericht op de genezing.

- Als verzachtenden( palliatieve) behandeling. Als de ziekte niet volledig kan worden behandeld, is een palliatieve behandeling mogelijk. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering van de klachten.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!