De ICT-branche

Opdracht 3

Samenvatting

Wat het meest voor de hand ligt om een huisstijl te analyseren, is de websites erbij pakken. Zodra je een website opent, zijn er gelijk al een aantal dingen die opvallen. Zo kan je aan de hand van kleur- en taalgebruik, logo en lay-out al het een en ander opmaken.

Wat opvalt in de ICT-branche, is dat men veel in vakjargon praat. Met lettertypes als Verdana en vergelijkbare lettertypes, probeert men een zakelijk karakter neer te zetten. Je zult niet snel luchtige lettertypes tegenkomen. Wel is het zo dat Logica zicht richt op een bredere doelgroep. Dit was af te lezen het taal- en kleurgebruik op hun website.

Er is weinig variatie in de doelgroep. De ICT-branche richt zich vooral op bedrijven en organisaties die betrouwbare en efficiënte oplossingen zoeken voor hun ICT behoeften om hun bedrijfsdoelen te realiseren.

Wat opvalt is dat niet elk bedrijf een duidelijk beschreven missie en visie op de website heeft staan. Zo hebben Logica en Centric een enigszins duidelijke missie en visie, maar bij Ordina is het al een stuk minder duidelijk. Atos Origin praat alleen over People Planet Profit.

Men probeert altijd een positief beeld te schetsen op hun websites. Bedrijven zullen niet zomaar uit zichzelf negatieve informatie plaatsen. Uit de door ons gekozen bedrijven, zijn er echter drie beurs genoteerd. Hierdoor zijn deze bedrijven gedwongen betrouwbare informatie te verschaffen.

De ICT-branche is hard geraakt door de economische crisis die door het land raasde in 2008 en 2009. Het valt echter op dat van alle bedrijven Centric druk bezig is met het overnemen van andere bedrijven en divisies. Terwijl bijvoorbeeld Logica de laatste maanden gedwongen was een fors aantal banen te schrappen.

Voorwoord

Deze opdracht is gemaakt door de leerlingen die op het titelblad staan vermeld. Er is echter behoorlijk wat aan vooraf gegaan om tot deze samenstelling te komen. Zo waren Aloys van der Meulen en Lourens Egberts ook bij ons ingedeeld. Maar wegens omstandigheden is het toch anders gelopen. Aloys is wegens ziekte en/of overmacht de gehele projectperiode afwezig geweest.

Bij Lourens is het weer een ander verhaal. Door een volledig gebrek aan inzet, het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken en het afwezig zijn zonder kennisgeving, heeft het ons doen besluiten om Lourens zijn naam niet op het eindproduct te zetten.

Tussentijds werd onze projectgroep versterkt met de aanwezigheid van Yvonne Capelle. Dit bracht bij ons de balans weer terug, waardoor wij weer gestructureerd verder konden.

Tevens willen wij hierbij nog gebruik maken van de gelegenheid om Dhr. P. Pratley te bedanken voor zijn nuttige tips en feedback, wat ons op de juiste koers heeft gezet.
Inhoudsopgave

Inleiding

In dit verslag vindt u de uitwerking van deskresearch opdracht 3A, 3B en de startopdracht. In de startopdracht hebben wij de branche onderzocht waartoe QT-Grun behoort. Ieder van ons heeft een aantal bedrijven opgezocht in deze branche, om deze vervolgens met elkaar te vergelijken. Hierbij is gebruik gemaakt van onder andere Reach, MD Info en Lexis Nexis.

Vervolgens hebben wij de volgende zoekvragen opgesteld om te gebruiken bij de vergelijking:

- Wat zegt het taalgebruik op de website over het bedrijf?

- Wat is de doelgroep van het bedrijf?

- Wat zijn de missie en de visie van het bedrijf?

- Wat is de kernactiviteit van het bedrijf?

- Is de informatie op de website betrouwbaar?

- Wat is het effect van de crisis op het bedrijf?

In hoofdstuk 2 t/m 4 werken wij deze vragen uit voor respectievelijk Centric, Ordina, Atos Origin en Logica als onderdeel 3A van de opdracht.

Bij opdracht 3B zijn een aantal formats gebruikt om artikelen over onze bedrijven te zoeken. Deze artikelen zijn te vinden in het digitaal archief, wat op File Exchange staat. Tevens zijn de formats als bijlage toegevoegd in dit verslag.

H1.De bedrijven

In de startopdracht van opdracht 3 heeft een ieder twee bedrijven uitgezocht. Dit zijn de volgende bedrijven:

* Eye to Eye Informatica;

* PW Consulting

* BT Professional Services

* Accenture Technologies

* Centric

* Ordina

* Atos Origin

* Logica

Na een korte analyse zijn we er achter gekomen dat van de eerste vier (Eye to Eye, PW Consulting, BT Professional Service en Accenture Technologies) te weinig informatie beschikbaar is om een degelijke persanalyse te maken. Vandaar dat wij Centric, Ordina, Atos Origin en Logica hebben gekozen om dieper uit te werken.

H2. Centric

Centric logoCentric is een multinational dat zich vooral richt op klant specifieke software. Uit hun huisstijl springen de volgende punten naar voren: dynamisch, innovatief, modern en professioneel.

Het logo van Centric lijkt op een stuurwiel. Hieruit kun je opmaken dat het bedrijf jouw de juiste koers kan laten varen. Tevens kan men uit de ronde vormen van het logo halen dat Centric zacht, vriendelijk en flexibel is.

2.1 Wat zegt het taalgebruik op de website over het bedrijf?

Het eerste artikel dat kan worden gevonden op de homepagina van Centric gaat als volgt:

"Wij geloven in de kracht van innovatie als aanjager van duurzame groei. Tegelijkertijd weten we dat innoveren ‘alleen' niet genoeg is. Onze oplossingen moeten klanten ook daadwerkelijk verder helpen. Of het nu gaat om een logistiek systeem dat efficiencyvoordeel oplevert of om een oplossing waarmee patiëntgegevens vanuit een ambulance ‘realtime' naar de eerste hulp worden verstuurd: onze oplossingen zijn innovatief en bovenal effectief." (Centric)

Dit laat het duidelijk zien dat Centric en professionele indruk probeert te maken bij haar bezoekers. Centric probeert een signaal te sturen dat het bedrijf overal aan heeft gedacht.

Zo geeft het bedrijf ook een signaal af dat het met een selecte groep klanten zaken wil doen. Het bedrijf is niet geïnteresseerd in het ontwikkelen van een website voor de lokale groenteboer. Zo geeft het een signaal af dat Centric meer op grote opdrachten is ingesteld.

2.2 Wat is de doelgroep van het bedrijf?

Bedrijven en organisaties die betrouwbare en efficiënte oplossingen zoeken voor hun ICT behoeften om hun bedrijfsdoelen te realiseren.

2.3 Wat is de missie en de visie van het bedrijf?

“Centric wil met technologie een bijdrage leveren aan een betere wereld. Dat geldt voor onze dienstverlening, maar natuurlijk ook voor onze eigen bedrijfsvoering. Vanuit het MVO-plan werkt Centric met alle organisatieonderdelen aan CO2-reductie, het beheersen van afvalstromen en het realiseren van een duurzame keten. Concrete projecten zijn de CO2-voetafdruk (2009), cradle to cradle (2009) en het duurzaam mobiliteitsplan (2010). Daarbij vinden wij het essentieel om kennis en maatschappelijk bewustzijn met elkaar te delen. Intern onder de medewerkers, maar voor ook extern onder klanten en partners. Met de kreet ‘Sharing… (experience, culture, innovation, trust, etcetera)' probeert Centric haar kennis en maatschappelijk besef met een positieve insteek te verspreiden.” (Centric)

2.3 Hoe kan de kernactiviteit van het bedrijf worden omschreven?

“Centric biedt maatwerk- en standaardsoftware, infrastructuur, branchespecifieke oplossingen en een uitgebreid portfolio van gerelateerde diensten. Wij werken daarbij samen met diverse gerenommeerde partners, waardoor u verzekerd bent van innovatieve oplossingen en diensten van hoge kwaliteit.” (Centric)

2.4 Is de informatie op de website betrouwbaar?

Bij het analyseren van de homepage van Centric werd al duidelijk dat zij wel veel tijd en geld steken in hun website. Zo had er op het moment van inspecteren van de website een renovatie net plaatsgevonden. De website was herbouwd met als hoofdgedachte, innovatie. De nieuwe slogan van Centric is Centric, a world of innovation.

Bij het zoeken naar bronnen die dit zouden weerleggen vonden we een blog van een van Centric's medewerkers. Ook deze medewerker gaf aan dat het bedrijf veel aandacht schonk aan innovatie binnen het bedrijf. Daarnaast werd een krantenbericht gevonden waarin de eigenaar van Centric uitlegde waarom hij zijn sponsoractiviteiten van FC Graafschap beëindigde. Hier volgt de quote: “Door de economische tijden steekt Gerard Sanderink zijn geld zoals gezegd liever in innovatie dan in sponsoring.” Volgens Gerard Sanderink kon hij zijn middelen beter gebruiken voor innovatie binnen zijn bedrijf, Centric.

2.5 Wat voor effect heeft de crisis op het bedrijf?

Centric komt redelijk door de crisis heen. In 2008 hebben ze een groot gedeelte van de schade opgevangen. Centric heeft begin 2009 alle verliesgevende BPO-activiteiten verkocht. Zo zijn ze in de gelegenheid gekomen het nieuwe jaar met een schone lei en winstgevende activiteiten te beginnen. Hier volgt een quote : “Dat Centric niemand hoeft te ontslaan is vooral te danken aan de oprichter en eigenaar Gerard Sanderink. Hij is de enige topman van het bedrijf. Bij veel concurrenten zie je aandeelhouders, maar Centric heeft deze niet. Het bedrijf is niet eens beursgenoteerd.”

Het enige wat dus is verandert door de crisis is dat er geen nieuw personeel wordt aangenomen. Maar er zijn geen ontslagen gevallen dankzij de crisis of andere negatieve effecten.

H3. Ordina

Ordina is een ICT-bedrijf met ruim 300 experts, dat oplossingen en diensten aanbiedt, gebaseerd op onder andere Oracle Solutions. Kenmerken van de huisstijl van Ordina zijn: georganiseerd, informatief, zakelijk. Het vierkant in het logo doet men denken dat Ordina betrouwbaar, stevig en massief is.

3.1 Wat zegt het taalgebruik op de website over het bedrijf?

Op de website van Ordina tref je als eerst het volgende artikel aan :

"Onze ambitie is onze opdrachtgevers de beste oplossingen voor ICT, organisatievraagstukken en outsourcing te bieden. Dat is de enige manier waarop onze klant in zijn markt en wij in onze markt in staat zijn een toppositie te veroveren en te behouden. Ordina streeft er naar om een groot deel van haar omzet te realiseren via duurzame waardecreatie, het op lange termijn toevoegen van waarde voor opdrachtgevers, medewerkers, partners, aandeelhouders en de samenleving." (Ordina)

Het beeld dat wordt geschetst bij Ordina komt toegankelijker over dan dat van Centric. Terwijl ook Ordina geen klein bedrijf is. Uit verder onderzoek blijkt dat Ordina ook veel producten ontwikkelt die door de consument uiteindelijk zullen worden gebruikt.

Zo wordt duidelijk dat Ordina beter is ingesteld om te communiceren d.m.v. taalgebruik met het grote publiek dan bijv. Centric. Maar dit blijkt geen toeval maar een wel doordachte strategie. Doordat de bedrijven weten met wie zij uiteindelijk te maken krijgen. Een consument of een IT-professional.

3.2 Wat is de doelgroep van het bedrijf?

Bedrijven en organisaties die betrouwbare en efficiënte oplossingen zoeken voor hun ICT behoeften om hun bedrijfsdoelen te realiseren.

3.3 Wat is de missie en de visie van het bedrijf?

Visie

“Wet- en regelgeving veranderen in snel tempo. Uitvoeringsinstanties moeten snel meeveranderen, en ondertussen denken aan het belang van hun klanten. Ze moeten onderling ook nog eens naadloos samenwerken. Ketencoördinatie en -samenwerking zijn daarom geboden. Zo past de creatie van Shared Services Centers (SSC) bij de wens om met minder middelen meer te realiseren; werkprocessen en dienstverlening kunnen immers slimmer worden georganiseerd. Organisaties zijn niets anders dan systemen van mensen die afspraken met elkaar en hun omgeving maken. ICT ondersteunt naleving van die afspraken. Ordina geeft deze ondersteuning vorm met consultancy, ICT en services. Bijvoorbeeld met onze flexibele totaaloplossing Overheid 3.0.” (Ordina)

Missie

“Onze strategische doelen hebben wij geclusterd in de aandachtsgebieden Markt & Klant (Portfolio), Modern werkgeverschap (People) en Waardecreatie (Performance).” (Ordina)

3.4 Hoe kan de kernactiviteit van het bedrijf worden omschreven?

“Ordina ontwikkelt geïntegreerde oplossingen die onze opdrachtgevers verder helpen. We baseren ons op marktleidende technologieën vanvooraanstaande aanbieders, met wie we strategische partnerships hebben: Microsoft, IBM, Oracle, SAP en Cognizant.” (Ordina)

3.5 Is de informatie op de website betrouwbaar?

Ordina is beursgenoteerd. Hierdoor is het bedrijf gedwongen open kaart te spelen. Ze moeten verantwoording af leggen aan de aandeelhouders. Daarom moeten ze dus transparant optreden en betrouwbaar zijn. Ze worden dan ook gevolgd door analisten van ING, Rabobank en Fortis.

Hieruit kan je afleiden dat ook de informatie op de website als betrouwbaar gezien kan worden.

3.6 Wat voor effect heeft de crisis op het bedrijf?

Ordina heeft met 2009 een moeilijk jaar achter de rug. Uit jaarcijfers blijkt dat ze een verlies hebben geleden van 14%. Desondanks hebben zij wel de verliezen kunnen beperken. Dit gebeurde ondermeer door een groter dan beoogde kostenbesparing van 25 miljoen euro.

Directeur Kasteel stelt: ‘We hebben het vrij solide gedaan in een heel moeilijk jaar. Het marktaandeel wisten we zelfs uit te breiden.' Ordina ziet momenteel het investeringsbeleid van grote klanten als ABN Amro, Fortis en Achmea Groep een gunstige wending nemen. De automatiseerder heeft vorig jaar relatief meer langdurige contracten gesloten, zodat er inkomsten zekerheid is en de omzet kwalitatief verbetert.

Het lijkt echter niet veel beter te gaan in 2010. Zo zijn ze van plan om wederom een kostenbesparing door te voeren. Kasteel denkt echter niet dat ze met het wederom snijden van banen het getij kunnen keren. Want met het schrappen van ruim 730 banen heeft Ordina behoorlijk aan omzet moeten inleveren. Wel ziet hij mogelijkheden in outsourcen in Oost Europa. (MD info Your personal investigator, 2010)

H4. Atos Origin

Atos Origin telt meer dan 40.000 werknemers, in meer dan 40 landen. Aan de hand van de website kun je opmaken dat Atos Origin trouw en evenwichtig is. Ze beschrijven ook de relatie van de vis in hun logo. “De Acanthurus Leucosternon (witborstdoktersvis) vertegenwoordigt met durf de kwaliteiten en waarden van Atos Origin:

* Slagvaardigheid

* efficiëntie

* precisie

* alertheid

Vanuit technisch oogpunt, is de witborstdoktersvis een uitgekiend aquatisch vehikel, en dus zeer geschikt als logo voor een technologische onderneming.” (Atos Origin)

4.1 Wat zegt het taalgebruik op de website over het bedrijf?

Atos Origin stelt: “In tijden van crisis en bezuinigingen verschuift de focus binnen bedrijven van de middellange naar de korte termijn. Alle projecten en afdelingen moeten snel(ler) resultaten laten zien. Denkbeeldige meetlatten worden langs deze projecten en resultaten gelegd, om de mate van 'echtheid' en de tastbaarheid ervan te toetsen. Deze verandering in focus heeft vanzelfsprekend ook invloed op de IT en de IT-afdeling. IT moet direct en flexibel kunnen bijdragen aan een efficiëntere, doelgerichte en snelle(re) bedrijfsvoering.”

Bij Atos Origin krijgen we iets te zien wat geen van de andere bedrijven heeft laten zien. Namelijk een taalgebruik dat door iedereen kan worden begrepen terwijl het daadwerkelijke bedrijf vooral zakelijke klanten heeft. Wel worden er soms technische begrippen gebruikt die alleen een opgeleide IT'er zal begrijpen, zoals:"interne Vdl-clients". Wel wordt deze gelijk uitgelegd met behulp van haakjes en een concrete verklaring.

Verder is het taalgebruik zo simpel mogelijk gehouden terwijl er inhoudelijk ook bruikbare informatie voor IT-professionals aanwezig is.

4.2 Wat is de doelgroep van het bedrijf?

Bedrijven en organisaties die betrouwbare en efficiënte oplossingen zoeken voor hun ICT behoeften om hun bedrijfsdoelen te realiseren.

4.3 Wat is de missie en de visie van het bedrijf?

Er wordt ook wel gesproken over de 3 P's:

People

Mensen

sociale rechtvaardigheid bieden

Profit

Winst

economische voorspoed creëren

Planet

Milieu

zorg dragen voor het milieu

4.4 Hoe kan de kernactiviteit van het bedrijf worden omschreven?

Atos Origin heeft vier kernactiviteiten die onlosmakelijk met Atos Origin verbonden zijn, namelijk:

* Atos™ Application Management

Het beheer van applicaties in eigen huis is een kennis-, tijd- en kostenintensieve aangelegenheid. Kostenreductie maar ook de voortdurende behoefte aan innovatie van hetapplicatielandschap vragen om uitbesteding.
Atos™ Application Management geeft gehoor aan beide drijfveren.

* Atos™ Enterprise Architecture

De sterke dynamiek in business en IT stelt het management voor enorme uitdagingen. De druk om effectieve en efficiënte oplossingen te realiseren is hoog, de eisen aan de aanpasbaarheid van de IT wegen zwaar. Atos™ Enterprise Architecture biedt een doelgerichte en daadkrachtige houvast.

* Atos™ Infrastructure Solutions

De Atos Infrastructure Solutions omvat drie oplossingenkaders met diverse benaderingen die aan klanten kunnen worden aangeboden op basis van het instapmodel, volwassenheid van het ICT-landschap, de behoeften op grond van de organisatie en applicaties.

Deze oplossingenkaders zijn:

- Data Center Outsourcing,

- Dedicated Infrastructure

- en Utility Infrastructure.

* Atos™ Workplace Solutions

Om effectief te kunnen inspelen op dynamische veranderingen in bedrijfsvoering, vereisen organisaties vandaag de dag een echt adaptieve werkplek. Dat vereist een nieuwe visie op beheer van de werkplek infrastructuur zodat eindgebruikers écht altijd en overal kunnen werken, op elk apparaat, terwijl wordt voorzien in strikte beheer van de identiteit van de gebruiker, privacy, digitale rechten en veiligheid. De Adaptive Workplace doet precies dat. Het lost problemen op rond de selectie, implementatie, integratie en migratie van componenten binnen de end-to-end kantooromgeving.

De Adaptive Workplace diensten worden geleverd via beveiligde en multi-channel toegang en combineert legacy-, utility en cloud-gebaseerde infrastructuren. Dit wordt versterkt door sterke, lange termijn allianties met technologische leiders zoals Microsoft en Intel. Deze partnerships helpen voorzien in een duidelijke routekaart voor echte zakelijke transformatie waarop klanten een beroep op kunnen doen, om ervoor te zorgen business doelstellingen zijn gerealiseerd en gecontinueerd.
4.5 Is de informatie op de website betrouwbaar?

Atos Origin stelt zich op als een innovatief bedrijf. Dit is af te leiden uit het feit dat ze de prestigieuze VMWare innovatie award 2008 in de wacht hebben gesleept. (Vries, 2009)

4.6 Wat voor effect heeft de crisis op het bedrijf?

Tijdens een crisis is het normaal voor een bedrijf om te snijden in de kosten. Atos Origin heeft het echter anders aangepakt. In plaats van slachtoffer te worden van de crisis, gebruiken ze hun kennis om andere bedrijven te helpen bij het garanderen van de continuïteit van het bedrijf. Tevens probeert men de winstgevendheid te herstellen en richt zich men op zowel inkomsten als innovatie.

Atos Consulting Value Creator

(Think of the fish - Business Insights - Economische Crisis - Atos Origin)
H5. Logica

Logica logo

Logica is een bedrijf met ruim 39.000 medewerkers over de hele wereld. Het biedt zakelijke dienstverlening, systeemintegratie en outsourcing voor klanten over de hele wereld. De website van Logica geeft een wat kinderlijke indruk. Met de ronde vormen in het logo wil men de indruk wekken dat ze zacht en vriendelijk zijn. De gele kleur staat voor logica en intellect, het maakt ons blij en optimistisch. De kleur staat voor vrijheid en handelen. Wat ook wel weer terug komt in de taalgebruik op de website.

5.1 Wat zegt het taalgebruik op de website over het bedrijf?

Bij Logica is er sprake van voornamelijk de zakelijke markt. Dit kan weer worden opgemaakt vanuit een quote van de website van Logica. Hier volgt een quote:

"Logica, de Europese ICT-dienstverlener gaat politie en gemeenten ondersteunen bij de landelijke uitrol van Burgernet. Met Burgernet worden burgers in heel Nederland via een telefoonalarm betrokken bij zoekacties naar verdachten, voertuigen of vermiste personen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Burgernetsysteem dat draait in de meldkamer van de politie. Dit jaar en in 2011 wordt Burgernet naar alle Nederlandse politieregio's uitgebreid en in tenminste vijftig gemeenten ingevoerd. Na 2011 kunnen meer gemeenten zich aansluiten."

Het taalgebruik van Logica is minder complex samengesteld dan de andere bedrijven waarvan wij het hebben onderzocht. Zo is er gekozen voor een heldere zinstructuur en weinig moeilijke woorden. Zo kan elk persoon begrijpen wat er wordt gezegd op de website van Logica. Zo oogt het als een vriendelijk bedrijf dat geen selecte klantenkring heeft. Het lijkt dan ook op een wijder publiek gericht dan een zeer zakelijke website. Met behulp van een makkelijk te lezen lettertype en de simpel kleuren gebruik. Zwarte woorden op een witte achtergrond. Zo is het makkelijk om wat langere teksten te lezen en tot je te nemen.

5.2 Wat is de doelgroep van het bedrijf?

Bedrijven en organisaties die betrouwbare en efficiënte oplossingen zoeken voor hun ICT behoeften om hun bedrijfsdoelen te realiseren.

5.3 Wat is de missie en de visie van het bedrijf?

Logica Nederland B.V. wil haar klanten helpen hun bedrijfsdoelen te realiseren door innovatieve levering van informatietechnologie en oplossingen voor bedrijfsprocessen.
Logica wil langdurige cliëntrelaties realiseren, een inspirerende organisatie zin om voor te werken en ook een dominante speler zijn op de markt.

Onze missie willen wij realiseren door het leveren van oplossingen die van cruciaal belang zijn, toegevoegde waarde creëren, bewezen goed zijn en op een brede scope toepasbaar zijn.

5.4 Hoe kan de kernactiviteit van het bedrijf worden omschreven?

Logica verleent zakelijke en technologische diensten. Wereldwijd telt Logica 39.000 medewerkers.

Het bedrijf biedt zakelijke dienstverlening, systeemintegratie en outsourcing voor klanten over de hele wereld. Onder de klanten bevinden zich de grootste bedrijven van Europa.

Logica helpt haar klanten door mensen, business en technologie op een succesvolle manier te integreren.

5.5 Is de informatie op de website betrouwbaar?

Logica is, net als Ordina, beursgenoteerd. Wat inhoud dat er toezicht wordt gehouden op de bedrijfsvoering.

5.6 Wat voor effect heeft de crisis op het bedrijf?

Bij Logica is er sprake van voornamelijk de zakelijke markt. Dit kan weer worden opgemaakt vanuit een quote van de website van Logica. Hier volgt een quote:

"Logica, de Europese ICT-dienstverlener gaat politie en gemeenten ondersteunen bij de landelijke uitrol van Burgernet. Met Burgernet worden burgers in heel Nederland via een telefoonalarm betrokken bij zoekacties naar verdachten, voertuigen of vermiste personen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Burgernetsysteem dat draait in de meldkamer van de politie. Dit jaar en in 2011 wordt Burgernet naar alle Nederlandse politieregio's uitgebreid en in tenminste vijftig gemeenten ingevoerd. Na 2011 kunnen meer gemeenten zich aansluiten."

Het taalgebruik van Logica is minder complex samengesteld dan de andere bedrijven waarvan wij het hebben onderzocht. Zo is er gekozen voor een heldere zinstructuur en weinig moeilijke woorden. Zo kan elk persoon begrijpen wat er wordt gezegd op de website van Logica. Zo oogt het als een vriendelijk bedrijf dat geen selecte klantenkring heeft. Het lijkt dan ook op een wijder publiek gericht dan een zeer zakelijke website. Met behulp van een makkelijk te lezen lettertype en de simpel kleuren gebruik. Zwarte woorden op een witte achtergrond. Zo is het makkelijk om wat langere teksten te lezen en tot je te nemen. (Logica)
H6. De overige bedrijven

6.1 Eye To Eye Informatica

De huisstijl van Eye To Eye Informatica maakt nogal een amateuristische indruk. Het gebruikte lettertype is Times New Roman. Het kleurgebruik is nogal simplistisch blauw op een witte achtergrond. De kleur blauw is gekozen omdat het een gevoel van status, macht en helderheid oproept. Qua vormen is er niet veel te noemen. Zo is er een vierkant te herkennen in het logo, wat een betrouwbaar gevoel moet oproepen bij de gebruiker van de website.

6.2 PW Consulting

PW Consulting heeft een huisstijl waar niet veel over te zeggen valt. Zo wordt er gebruik gemaakt van Times New Roman als lettertype. De enige kleuren die worden gebruikt zijn roze kopjes met witte achtergrond. Het roze roept een gevoel van zoetigheid op. Dit is bedoelt om een vertrouwd gevoel op te roepen bij een potentiële klant.

6.3 BT Professional Services

BT Professional Services maakt wel een professionele indruk met haar huisstijl. Zo zijn er meerdere lettertypes gebruikt. Zo is het lettertype voor grotere berichten anders dan die in hun reclames. Het logo van BT Professional Services maakt ook gebruik van meerdere kleuren. De rest van de website maakt ook gebruik van vele kleuren. Zo is er niet gekozen voor twee of drie kleuren zoals de rest van onze geselecteerde bedrijven maar voor een stuk of zeven.

6.4 Accenture Technology

Accenture heeft een zeer duidelijke huisstijl. Namelijk oranje met grijs en wit. Het oranje roept vooral bij Nederlanders een nationalistisch gevoel op. Daarnaast is het een warme kleur wat aangeeft dat ze passie hebben voor hun werk. Meerdere lettertypes zijn gebruikt op de website. Zelfs het logo is in een unieke stijl gemaakt die je verder niet ziet terugkomen op de website. Hierdoor trekt het gelijk aandacht naar zichzelf toe waardoor je niet kan missen dat je op een site van Accenture bent.

H7. Het vergelijken van de huisstijlen

Atos Origin, Ordina en Centric zien er allemaal professioneel en georganiseerd uit. Terwijl Logica haar website wat kinderlijk heeft opgebouwd. Qua tekstgebruik lijkt Logica zich wat meer te richten op de “normale mens”, terwijl de andere drie vooral in vakjargon praten en dus daardoor wat meer op de zakelijke markt gericht zijn, daarnaast gebruiken Atos Origin, Centric en Ordina dezelfde lettertypen: Arial, en Logica weer niet: Verdana. Ten derde gebruiken Centric, Ordina en Logica allemaal een schreefloze letter in hun logo en Atos Origin niet, qua professionaliteit komt dit zeker niet minder over.

De betekenissen van de vormen van Logica, Centric en Atos Origin komen enigszins met elkaar overeen. Logica gebruikt veelal ronde vormen wat aangeeft dat ze dynamisch en veel in beweging is/altijd in beweging is. Het ‘stuur' uit het logo van Centric en het visje van Atos Origin geven dat in feite ook aan.

Wat opvalt is dat Centric, Ordina en Atos Origin de kleuren uit dezelfde richting halen, paars, roze, rood, blauw, in tegenstelling tot Logica; geel (echter op de website van Centric wordt overwegend veel groen en zwart gebruikt en de website van Ordina verandert elke dag van kleur, zo kunnen de onderdelen op de website de ene dag een paarse kleur hebben en de andere dag kunnen deze weer groen zijn).

Tot slot de moeilijkheidsgraad om je weg te kunnen vinden binnen de site; bij alle bedrijven gaat dit vrijwel tot zeer gemakkelijk. Het is duidelijk en helder weergegeven waar je moet zijn voor bepaalde informatie. Ieder bedrijf heeft een apart kopje voor informatie over het bedrijf: ‘Over <naam bedrijf>', wat ze voornamelijk doen en kunnen: ‘Dienstverlening' of ‘Services', het allerlaatste nieuws over het bedrijf: ‘Nieuws', carrièrekansen bij het bedrijf: ‘Werken bij <naam bedrijf>' en contact opnemen met het bedrijf: ‘Contact'.

Literatuurlijst

* Centric. (sd). Opgeroepen op maart 19, 2010, van Centric: www.centric.nl

* logica. (sd). Opgeroepen op maart 19, 2010, van Logica: http://www.logica.nl/

* MD info Your personal investigator. (2010, maart 03). Opgeroepen op maart 18, 2010, van Telegraaf: http://extern.mdinfo.nu/hanze/default.aspx?aid=928398&

* Ordina. (sd). Opgeroepen op maart 19, 2010, van Ordina: www.ordina.nl

* Think of the fish - Business Insights - Economische Crisis - Atos Origin. (sd). Opgeroepen op maart 18, 2010, van Atos Origin: http://www.nl.atosorigin.com/nl-nl/business_insights/economische_crisis/default.htm

* Vries, J. d. (2009, maart 19). Atos Origin wint Europese VMWare innovatie award. Opgeroepen op maart 17, 2010, van atos origin: http://www.nl.atosorigin.com/nl-nl/nieuws/persberichten/2009/2009_03_16_01.htm

Algemene eisen

1) Is de kerntekst aangeboden in safe assignment?

2) Scoorde de tekst bij aanbieden in safe assignment lager dan 20%?

3) Is het voorblad/de omslag conform ICM standaard pagina 7?

4) Staan als auteurs alleen studenten vermeld die actief hebben deelgenomen aan het maken van het groepsverslag (en staan meelifters er niet bij)?

5) Is de titelpagina conform ICM standaard pagina 7?

6) Volgt er dan een samenvatting die uitkomsten van het onderzoek vermeld?

7) Heeft het rapport een voorwoord conform ICM standaard pagina 7?

8) Is er een inhoudsopgave en een overeenkomstige paginanummering?

9) Begint de nummering van bladzijden pas na de inhoudsopgave?

10) Heeft de kerntekst een nadere indeling (twee hoofdstukken of delen, paragrafen, tussenkopjes) ?

11) Begint de tekst met een inleiding?

12) Bevat de tekst op alineaniveau bronverwijzingen?

13) Zijn die bronverwijzingen conform de APA stijl wat betreft het toepassen van een tussenhaakjes systeem?

14) Zijn die bronverwijzingen conform de APA stijl wat betreft het werken met een sleutelwoord + jaartal?

15) Zijn de bronverwijzingen naar dagbladartikelen (als die gevonden zijn via databases) conform geval A op pagina 15 van ICM Standaard?

16) Bevat de literatuurlijst beschrijvingen van bronnen conform de APA stijl, die beginnen met het sleutelwoord?

17) Is de literatuurlijst alfabetisch geordend?

18) Staat de literatuurlijst direct aan het eind van de kerntekst?

19) Zijn de bijlagen enigszins leesbaar en overzichtelijk ingedeeld?

20) Zijn de teksten geschreven in correct Nederlands, waarbij geen enkele alinea meer dan drie spelfouten telt?

Extra eisen bij opdracht 3

21) Telt het verslag van bevindingen, zonder de literatuurlijst, tussen de 2400 woorden en 4000 woorden?

22) Bevat de bijlage bij opdracht 3b een overzicht van het gedane zoekwerk?

23) Maken de zoekverslagen bij 3b duidelijk dat in minstens drie databases is gezocht, te weten: Krantenbank, Contendor en .. (naar keuze) ?

24) Maakt de inleiding en het verslag bij 3a duidelijk op welke kenmerken je de organisaties hebt vergeleken?

25) Is er een digitaal archief met een duidelijk herkenbare titel gepubliceerd op file exchange van de projectgroep?

26) Telt het digitale archief minstens 30 artikelen en minstens 10.000 woorden?

27) Is er per artikel in het digitale archief sprake van markeren met digitale markeerstift?

Algemene eisen

1) Is de kerntekst aangeboden in safe assignment?

2) Scoorde de tekst bij aanbieden in safe assignment lager dan 20%?

3) Is het voorblad/de omslag conform ICM standaard pagina 7?

4) Staan als auteurs alleen studenten vermeld die actief hebben deelgenomen aan het maken van het groepsverslag (en staan meelifters er niet bij)?

5) Is de titelpagina conform ICM standaard pagina 7?

6) Volgt er dan een samenvatting die uitkomsten van het onderzoek vermeld?

7) Heeft het rapport een voorwoord conform ICM standaard pagina 7?

8) Is er een inhoudsopgave en een overeenkomstige paginanummering?

9) Begint de nummering van bladzijden pas na de inhoudsopgave?

10) Heeft de kerntekst een nadere indeling (twee hoofdstukken of delen, paragrafen, tussenkopjes) ?

11) Begint de tekst met een inleiding?

12) Bevat de tekst op alineaniveau bronverwijzingen?

13) Zijn die bronverwijzingen conform de APA stijl wat betreft het toepassen van een tussenhaakjes systeem?

14) Zijn die bronverwijzingen conform de APA stijl wat betreft het werken met een sleutelwoord + jaartal?

15) Zijn de bronverwijzingen naar dagbladartikelen (als die gevonden zijn via databases) conform geval A op pagina 15 van ICM Standaard?

16) Bevat de literatuurlijst beschrijvingen van bronnen conform de APA stijl, die beginnen met het sleutelwoord?

17) Is de literatuurlijst alfabetisch geordend?

18) Staat de literatuurlijst direct aan het eind van de kerntekst?

19) Zijn de bijlagen enigszins leesbaar en overzichtelijk ingedeeld?

20) Zijn de teksten geschreven in correct Nederlands, waarbij geen enkele alinea meer dan drie spelfouten telt?Extra eisen bij opdracht 3

21) Telt het verslag van bevindingen, zonder de literatuurlijst, tussen de 2400 woorden en 4000 woorden?

22) Bevat de bijlage bij opdracht 3b een overzicht van het gedane zoekwerk?

23) Maken de zoekverslagen bij 3b duidelijk dat in minstens drie databases is gezocht, te weten: Krantenbank, Contendor en .. (naar keuze) ?

24) Maakt de inleiding en het verslag bij 3a duidelijk op welke kenmerken je de organisaties hebt vergeleken?

25) Is er een digitaal archief met een duidelijk herkenbare titel gepubliceerd op file exchange van de projectgroep?

26) Telt het digitale archief minstens 30 artikelen en minstens 10.000 woorden?

27) Is er per artikel in het digitale archief sprake van markeren met digitale markeerstift?

Algemene eisen

1) Is de kerntekst aangeboden in safe assignment?

2) Scoorde de tekst bij aanbieden in safe assignment lager dan 20%?

3) Is het voorblad/de omslag conform ICM standaard pagina 7?

4) Staan als auteurs alleen studenten vermeld die actief hebben deelgenomen aan het maken van het groepsverslag (en staan meelifters er niet bij)?

5) Is de titelpagina conform ICM standaard pagina 7?

6) Volgt er dan een samenvatting die uitkomsten van het onderzoek vermeld?

7) Heeft het rapport een voorwoord conform ICM standaard pagina 7?

8) Is er een inhoudsopgave en een overeenkomstige paginanummering?

9) Begint de nummering van bladzijden pas na de inhoudsopgave?

10) Heeft de kerntekst een nadere indeling (twee hoofdstukken of delen, paragrafen, tussenkopjes) ?

11) Begint de tekst met een inleiding?

12) Bevat de tekst op alineaniveau bronverwijzingen?

13) Zijn die bronverwijzingen conform de APA stijl wat betreft het toepassen van een tussenhaakjes systeem?

14) Zijn die bronverwijzingen conform de APA stijl wat betreft het werken met een sleutelwoord + jaartal?

15) Zijn de bronverwijzingen naar dagbladartikelen (als die gevonden zijn via databases) conform geval A op pagina 15 van ICM Standaard?

16) Bevat de literatuurlijst beschrijvingen van bronnen conform de APA stijl, die beginnen met het sleutelwoord?

17) Is de literatuurlijst alfabetisch geordend?

18) Staat de literatuurlijst direct aan het eind van de kerntekst?

19) Zijn de bijlagen enigszins leesbaar en overzichtelijk ingedeeld?

20) Zijn de teksten geschreven in correct Nederlands, waarbij geen enkele alinea meer dan drie spelfouten telt? Extra eisen bij opdracht 3

21) Telt het verslag van bevindingen, zonder de literatuurlijst, tussen de 2400 woorden en 4000 woorden?

22) Bevat de bijlage bij opdracht 3b een overzicht van het gedane zoekwerk?

23) Maken de zoekverslagen bij 3b duidelijk dat in minstens drie databases is gezocht, te weten: Krantenbank, Contendor en .. (naar keuze) ?

24) Maakt de inleiding en het verslag bij 3a duidelijk op welke kenmerken je de organisaties hebt vergeleken?

25) Is er een digitaal archief met een duidelijk herkenbare titel gepubliceerd op file exchange van de projectgroep?

26) Telt het digitale archief minstens 30 artikelen en minstens 10.000 woorden?

27) Is er per artikel in het digitale archief sprake van markeren met digitale markeerstift?

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!