Het water- en bodemkwaliteit

Hoofdvraag:

Wat doet een waterschap voor ons als burgers?

Ze regelen alles wat met water te maken heeft. Ze regelen dat het vieze water dat van de huizen afkomt gereinicht word. Zodat je geen poepwater hoeft te drinken. Ze houden de dijken in de gaten en het waterpeil zodat niet heel Nederland overstroomd. Ook baggeren sloten uit. En ze helpen je met hoe je het water kunt hergebruiken.

Deelvragen:

Wat is een waterschap?

Waterschappen zijn overheidsorganisaties ze zorgen voor schoondrinkwater maak ook dat de dijken veilig zijn en niet zomaar door breken. Ook letten ze op de optimale waterstanden zodat niet het water te hoog word en dat de heleboel onder water loopt/

Wat is een rwzi?

Rwzi is een afkorting van riool water zuivering installatie. Het water dat mensen hebben gebruikt komt via afvoerbuizen in het riool. Daar word via rioolgemalen en persleiding het water naar de rwzi geperst om daar te worden schoongemaakt. Als het water is schoongemaakt en alle bacterin er uit zijn loost het rwzi het schone water in kanalen, beken en plassen. Als ze dit niet zouden doe zou het vieze riool water weer in ons drink water komen.

Op welke manier zuivert de vallei & eem het water?

Hun zuiveren het water tussen het gebied Utrechtse heuvelrug de randmeren de Veluwe en de Neder-Rijn. En ze zorgen voor veilige dijken en optimale waterstanden. Ze zuiveren het water van 600.000 burgers en van 14500 burgers. In 1989 begon het bedrijf. Toen werd het samen gevoegd met het bedrijf Gelderse vallei. Toen hebben ze besloten in 1997 om het vallei en eem te gaan noemen.

Waarom geeft het waterschap opdracht tot baggeren?

Op elke sloot en vijver ligt een super vieze laag met zwarte bagger. Wat is bagger dat is oud blad, dode waterplanten, stof en zand. Het groeit elk jaar wel 1 of 2 centimeter. Als dit lang blijft liggen en vooral in de zomer als het heel warm is dan gaat het soms heel erg stinken. Ook kan het er voor zorgen dat heel veel vissen dood gaan. Als dit gebeurd dan moet er gebaggerd worden. Dit kost heel veel moeite. Dit kan op twee manieren droog en nat. Bij droog word het water helemaal leeggepompt, zo kun je goed zien wat er allemaal op de bodem licht. Een kraan schraapt de bagger van de bodem af zodat er een mooie schone zand laag te voor schijn komt. Ze halen natuurlijk wel eerst de vissen er uit.

Wat is een diepteschouw?

Het is dat een jaarlijkse controle als het gras gemaaid is ze onderzoeken dan of de watergangen nog goed zijn. Dit bestaat nog niet zo lang pas vanaf 2007. Dit doen ze vaak vanaf november tot en met maart. Als de watergang niet diep genoeg is dan zit er veel te veel bagger in en moet de eigenaar het baggeren of laten baggeren.

Wanneer is een waterberging nodig?

Waterberging is nodig om dat er te veel water is. Dit moeten ze dan ergens opslaan de idealen plek daar voor zijn de polders. Ze doen het in afgesloten gebieden. Maar wel zodat de mensen die daar wonen er geen last van hebben en gewoon met hun bedrijf door kunnen gaan. En niet naar een anderen plek hoeven te verhuizen.

Rwzi is een afkorting van riool water zuivering installatie. Het water dat mensen hebben gebruikt komt via afvoerbuizen in het riool. Daar word via rioolgemalen en persleiding het water naar de rwzi geperst om daar te worden schoongemaakt. Als het water is schoongemaakt en alle bacterin er uit zijn loost het rwzi het schone water in kanalen, beken en plassen. Als ze dit niet zouden doe zou het vieze riool water weer in ons drink water komen.

Op welke manier zuivert de vallei & eem het water?

Hun zuiveren het water tussen het gebied Utrechtse heuvelrug de randmeren de Veluwe en de Neder-Rijn. En ze zorgen voor veilige dijken en optimale waterstanden. Ze zuiveren het water van 600.000 burgers en van 14500 burgers. In 1989 begon het bedrijf. Toen werd het samen gevoegd met het bedrijf Gelderse vallei. Toen hebben ze besloten in 1997 om het vallei en eem te gaan noemen.

Waarom geeft het waterschap opdracht tot baggeren?

Op elke sloot en vijver ligt een super vieze laag met zwarte bagger. Wat is bagger dat is oud blad, dode waterplanten, stof en zand. Het groeit elk jaar wel 1 of 2 centimeter. Als dit lang blijft liggen en vooral in de zomer als het heel warm is dan gaat het soms heel erg stinken. Ook kan het er voor zorgen dat heel veel vissen dood gaan. Als dit gebeurd dan moet er gebaggerd worden. Dit kost heel veel moeite. Dit kan op twee manieren droog en nat. Bij droog word het water helemaal leeggepompt, zo kun je goed zien wat er allemaal op de bodem licht. Een kraan schraapt de bagger van de bodem af zodat er een mooie schone zand laag te voor schijn komt. Ze halen natuurlijk wel eerst de vissen er uit.

Wat is een diepteschouw?

Het is dat een jaarlijkse controle als het gras gemaaid is ze onderzoeken dan of de watergangen nog goed zijn. Dit bestaat nog niet zo lang pas vanaf 2007. Dit doen ze vaak vanaf november tot en met maart. Als de watergang niet diep genoeg is dan zit er veel te veel bagger in en moet de eigenaar het baggeren of laten baggeren.

Wanneer is een waterberging nodig?

Waterberging is nodig om dat er te veel water is. Dit moeten ze dan ergens opslaan de idealen plek daar voor zijn de polders. Ze doen het in afgesloten gebieden. Maar wel zodat de mensen die daar wonen er geen last van hebben en gewoon met hun bedrijf door kunnen gaan. En niet naar een anderen plek hoeven te verhuizen.

Waarop word de water en bodemkwaliteit gecontroleerd?

Ze onderzoeken voordurend de waterkwaliteit van oppervlaktewateren. Ze onderzoeken routinematige montering van de chemische waterkwaliteit en biologische waterkwaliteit en de waterbodemkwaliteit. ook meten ze het projectmatig voor inventarisatie en evaluatie. Ze publiceren dit in een jaarlijks verslag. De gevallen neerslag het opbouw gebruikte meetnet voor waterkwaliteit. De hydrobiologische kwaliteit resultaten van projectmatig. De montering van het grondwaterkwaliteit.

Waar heeft het aan of afkoppelen van het hemelwater mee te maken?

Het heeft te maken met het hoe je het water moet afvoeren bijvoorbeeld bij straten en daken. Ze kunnen het water via riolen weg laten lopen of in oppervlakte waters laten stromen. Of je kan het benuttigen door het te gebruiken voor het doorspoelen van het toilet of het sproeien van je mooie tuintje daar heb je natuurlijk geen schoonwater voor nodig. Ook komt er een deel van het regen water in de grond terecht.

Bronvermelding:

www.wve.nl

www.google.nl

www.wikepedia.nl

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!