Opdracht economie. Wat doet de overheid?

15 Taken van de overheid

 1. Zorgen voor infrastructuur. De overheid moet beslissen waar de wegen en zo komen maar kan het door een bouwbedrijf laten uit voeren. Deze taak moet worden gedaan omdat er anders geen goede verbindingen zijn, als die er niet zijn is transport niet mogelijk en dat is slecht voor de economie.
 2. Zorgen voor zorg zieke mensen. De overheid moet er voor zorgen dat er genoeg opvang mogelijk heden zijn zoals: ziekenhuizen en uitkeringen. Dit moet worden gedaan omdat er anders mensen sterven en misschien niet genoeg eten hebben. Deze taak kan ook door andere mensen worden uitgevoerd maar dan is er niet genoeg geld om nieuwe medicijnen te ontwikkelen en om voor goede opleidingen te zorgen en zo.
 3. Zorgen voor mensen voor mensen die oud of gehandicapt zijn, en niet in staat zijn om te werken. Beetje hetzelfde verhaal als bij 3.
 4. Zorgen voor woongelegenheid. De overheid moet er voor zorgen dat er genoeg en betaalbare woongelegenheden zijn. Dit moet worden gedaan omdat er anders mensen dakloos raken. De huizen worden gebouwd door bouwbedrijven maar de overheid moet beslissen waar en hoe groot ze worden gebouwd.
 5. Zorgen dat mensen een goede scholing krijgen. De overheid moet zorgen dat mensen de kans hebben om een goede scholing te krijgen. Als ze dit niet doen dan gaan veel jongeren niet naar school en denken ze we zoeken het later wel uit. Maar dan krijgen we allemaal ongeschoolden in Nederland en dat is slecht voor de economie. De taak kan worden uitgevoerd door scholen maar de overheid moet er op toezien dat er goed onderwijs word gegeven en dat jongeren op school komen.
 6. Zorgen voor veiligheid. Ze moeten er voor zorgen dat er politie is. Ze moeten ook zorgen voor een leger, en dat de wet word nageleefd. Als ze dit niet doen dan worden er dingen gestolen mensen vermoord en dat soort dingen die we liever niet hebben. Dit moet door de overheid worden uitgevoerd.
 7. Zorgen voor dijken. Ze moeten er voor zorgen dat er dijken zijn zodat er geen overstromingen komen. Dit overheid moet beslissen waar en hoe dijken worden aangelegd maar dit kan door een bedrijf worden uitgevoerd. Het kan niet zomaar door een bedrijf worden uitgevoerd want het kost denk ik best wel veel geld.
 8. Zorgen dat iedereen belasting betaald. Ze moeten er voor zorgen dat iedereen belasting betaald zodat er genoeg geld binnen komt om de overheid taken uit te voeren.. Dit kan worden uitgevoerd door een bedrijf maar de overheid moet zeggen hoeveel belasting er moet worden betaald.
 9. Zorgen voor het milieu. De overheid moet dit doen zodat er niet overal afval ligt en dat mensen geen giftige gassen inademen. Dit kan wel gedaan worden door een bedrijf alleen krijgen hebben die niet zoveel invloed als de overheid want ze kunnen bijvoorbeeld geen wetten maken.
 10. Zorgen voor kinderopvang. De overheid moet dit doen zodat beiden ouders of als de kinderen bij de vader of moeder wonen kunnen werken en een inkomen hebben. Dit kan worden gedaan door een bedrijf, maar als de regering geen subsidies geeft is dat waarschijnlijk heel duur. En een alleenstaande moeder kan dat dan misschien niet betalen.
 11. Zorgen voor regels en wetten. Dit moet de overheid doen omdat er anders chaos komt. Dit kan niet worden gedaan door een bedrijf want er moet aan allen mensen worden gedacht.
 12. Zorgen voor asielzoekers. Dit moet de overheid doen omdat die mensen anders vermoord of niet genoeg eten hebben of onderdrukt worden. Dit moet worden gedaan door de overheid omdat er anders teveel mensen in Nederland komen die misschien helemaal geen problemen hebben.
 13. Zorgen voor gevangenissen. Dit moet de overheid doen want anders zijn er misschien niet genoeg gevangenissen. Dit kan niet worden gedaan door een bedrijf omdat je er niks mee kunt verdienen.
 14. Zorgen dat iedereen gelijken rechten heeft. Dit moet worden gedaan omdat mensen zich anders onderdrukt voelen. Dit kan niet worden gedaan door een bedrijf want die mogen geen wetten maken.
 15. Zorgen dat er niet word gediscrimineerd. Dit moet worden gedaan omdat anders een groep mensen niet aan werk kan komen, zodat ze een bijstand moeten krijgen of dat ze dingen gaan stelen of mensen gaan vermoorden die hun discrimineren. Dit kan niet worden gedaan door een bedrijf omdat die geen wetten mogen maken.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!