Aangezien Co2

Inleiding

Aangezien Co2 uitstoot een van de grootst problemen is van de eenentwintigste eeuw, besloten wij om dit probleem verder te bekijken. Toen ik en Kamila opzoek waren naar een thema voor onze werkstuk, zagen wij op televisie de programma Netwerk ,zij hadden toen over de Kopenhagen top over de klimaatverandering en de mislukking daarvan. Wij besloten dat wij de nieuwe generatie ons niet stil moeten houden en daarom onze eigen onderzoek doen. Wij hebben dit probleem gekozen omdat het is probleem dat iedereen nu en later aangaat. Toen wij hoorden dat Barack Obama de verkiezingen binnen zijn partij won en de democraten partij kandidaat was, beseften wij dat Obama een grote verandering zou kunnen brengen op de milieubeleid van de Verenigde Staten die een van de grootste CO2 uitstoot heeft ter wereld. Wij willen mensen bewust maken van het probleem en laten zien dat ze ook zelf kunnen dit probleem oplossen. Wij willen dit probleem onderzoeken door de volgende deelvragen te beantwoorden:

- Wat is CO2 uitstoot?

- Is CO2 gevaarlijk?

- Wat is het broeikaseffect?

- Wat zijn de gevolgen van broeikaseffect voor Nederland?

- Welke maatregelen heeft de politiek genomen?

- Wat is de visie van verschillende partijen?

- Welke maatregelen kunnen mensen zelf nemen?

- Welke (f)actoren en belangen spelen een rol?

Wij hebben onze informatie op internet gezocht en gevonden. We hebben ook verschillende kranten gelezen en daar belangrijke bronnen gevonden. Wij hebben ook bibliotheek gezocht om daar informatie te zoeken. Wij hebben ook in het boek van MAW gekeken. We keken ook veel nieuws want dit probleem speelt nu een grote rol op internationale politiek. Wij hebben het werk verdeeld. Elk van ons moest paar deelvragen antwoorden. We hebben onze verslag in 8 hoofdstukken ingedeeld omdat we 8 deelvragen hebben. We maakten inhoudsopgave en ook analyseschema. Aan het eind staat onze conclusie en onze mening over het problem. Onze bronnen staan ook vermeld.

Wat is CO2 uitstoot?

Ik ga deelvraag 1 beantwoorden en die luidt: Wat is CO2 uitstoot. Namelijk Co2 ook wel koolstofdioxide genoemd is meest voorkomende broeikasgas. CO2 heeft eigen kringloop. Dat betekent dat CO2 wordt gevormd door dode resten en verbranding. De bomen nemen CO2 op en omzetten het tot zuurstof en glucose. Daardoor wordt de kringloop kan CO2 in de evenwicht gehouden. Maar als de fossiele brandstoffen zoals olie,benzine, gas en kolen worden gebruikt dan wordt de evenwicht gestoord. De evenwicht wordt gestoord door de verbranding van de koolstof verbindingen die in de fossiele brandstoffen zijn waardoor de extra CO2 in de kringloop komt. Door de ontbossing dus het kappen van bomen wordt minder CO2 in de bomen opgenomen waardoor meer CO2 in de atmosfeer overblijft.

Hier is de formule van verbranding van benzine. Benzine is een van de fossiele brandstoffen. Dat is de voorbeeld van hoe door de verbranding van benzine CO2 in de kringloop terecht komt. C8H18 + 12,5 O2 => 8 CO2 + 9 H2O (benzine, zuurstof, CO2, water). Dit proces komt tot stand in verwarmingsketel, auto's en vliegtuigen maar ook in de menselijke lichaam.

CO2 is een van de broeikasgassen , het zorgt voor het vasthouden van de temperatuur op de aarde. CO2 hangt namelijk in de atmosfeer zodat de warmte niet naar de heelal gaat. Het is namelijk deken die om de aarde zit en die deken is door de grote uitstoot van CO2 te dik geworden waardoor steeds meer warmte wordt op de aarde vastgehouden. Wat leidt tot veranderingen van de klimaten op onze planeet.

Hier is afgebeeld de molecuulmodel van CO2.

Die rode atomen stellen het zuurstof voor en die zwarte atoom stelt CO2.

Is CO2 gevaarlijk?

Het grootste gevaar van CO2 is zijn effect op de ijskappen, zowel in de polen als elders op de wereld. Het gevaar dat alle ijskappen smelten en vervolgens een algehele stijging van de oceanen veroorzaken is grote, de ijskappen in gebieden zoals Groenland en Patagonië beginnen te smelten op een razendsnelle tempo en als dit zo door gaat lopen landen die groot kustgebied gevaar om een grote gedeelte van hun grondgebied kwijt te raken. Dit gevaar is voor Nederland nog groter, doordat meer dan de helft van de Nederlandse grondgebied licht al onder de zeespiegel, de Nederlandse dijken moest verhoogd worden of Nederland zou de helft van haar grondgebied moeten opgeven.

Een opwarming van de aarde veroorzaakt door de CO2 uitstoot kan ook schadelijk zijn voor de landbouwgronden in verschillende continenten, die zouden onbruikbaar worden en in continenten zoals Afrika zou dit een nog groter voedselramp kunnen veroorzaken, dit zou zowel economisch als medische gevolgen kunnen hebben. De gevaar dat klimaatverandering de aarde tot een absoluut verandering zou leiden die geen terugzet knop zou hebben is wat nu de meeste wetenschappers zorg baart. Dit zou gepaard kunnen gaan met de verspreiding van ziektes zoals bijvoorbeeld Malaria, die door de warmte in nieuwe gebieden zou kunnen voorkomen, en grote rampen zou kunnen veroorzaken, Zuid-Europa zou binnen een paar jaren geraakt kunnen worden door Malaria plagen.

De Klimaat verandering zou ook oorlogen kunnen veroorzaken, u zou zich afvragen is dit ook de schuld van CO2 het antwoord is ja, want we weten inmiddels dat gebieden waar een watertekort nu al heerst en waar landen al oorlogen daarvoor hebben gevoerd, zoals Israel en Syrië voor de waterreserves die zich bevinden in de Golangebergtes, Israel heeft nu die reserves in handen door haar overduidelijk militair macht, maar ook doordat Syrië andere waterreserves heeft en daarom geen nutte ziet om een oorlog te starten dat hun teveel mensen het leven zou kosten, maar in geval van een watertekort in de andere Waterreserves in Syrië zouden ze hoe dan ook die waterreserves van de Golan moeten aanvallen, in een gebied waar alle jaren geen vrede is en waar een soort Midden-Oosten Koude oorlog heerst.

Wat is het broeikaseffect?

De volgende vraag luidt wat is het broeikaseffect. Nou, het broeikaseffect is natuurlijk proces dat zorgt dat de aarde warm blijft. Die broeikaseffect wordt veroorzaakt door de broeikasgassen. Om het broeikaseffect goed te behouden moet je eerst weten wat atmosfeer betekent. Atmosfeer is een schil om de aarde met allerlei gassen. Met deze afbeelding ga ik uitleggen hoe broeikaseffect werkt.

De zon straalt warmte af naar de aarde. Gedeelte van de warmte wordt teruggekaatst door de aard atmosfeer. Een andere gedeelte wordt teruggekaatst door de aard oppervlak. En gedeelte van die energie wordt tegengehouden door de broeikasgassen en wordt vastgehouden in de aarde. Het versterkt broeikaseffect betekent hoe meer broeikasgassen in de atmosfeer zijn hoe meer energie wordt vastgehouden op de aarde waardoor de gemiddelde temperatuur per jaar stijgt en de droge gebieden worden droger en natte gebieden natter. Die toename ban broeikasgassen wordt veroorzaakt door industrialisatie. Door de uitlaatgassen van verschillende fabrieken en auto's komt er meer CO2 in de lucht.

De gevolgen van broeikaseffect zijn onder andere dat de aarde steeds warmer wordt waardoor de ijskappen op de noord en zuid pool gaan smelten waardoor de gemiddelde waterspiegel op de aarde met paar meter stijgt. Door de stijging van waterspiegel komen er meer overstromingen en het land zou meer bevolkt zijn waardoor overbevolking ontstaat. Andere gevolg is dat door de klimaatverandering dus door meer warmte stijgt de gemiddelde temperatuur en er komen steeds meer drogere gebieden waardoor mee woestijnen komen.

Wat zijn de gevolgen van het broeikaseffect voor

Nederland?

Zoals het blijkt zijn er verschillende gevolgen van het broeikaseffect. Vast staat dat de klimaatverandering grote gevolgen zal hebben voor Nederland. Ten eerste de wetenschappers stellen dat door het broeikaseffect zeespiegel gaat stijgen tussen 20 - 85 centimeters in deze eeuw. De wind neemt ook toe met 10 procent. Door de nieuwe kennis over golfhoogte en golfperioden werd duidelijk gemaakt dat de Nederlandse kust aan grotere krachten zal worden blootgesteld dan tot nu toe werd aangenomen. Ook de rivieren zullen door de veranderde klimaat meer ruimte nodig hebben. Dat betekent dat de rivieren breder worden. De nederlandse riolen hebben steeds meer last van steeds natter wordende klimaat. De regenwater wordt voor de grootste deel via de riolering afgevoerd. Maar als het te hard gaat regenenn dan komt er te grote hoeveelheid van water die riolering niet kan verwerken en dan zou die water naar sloten stromen. Dat is heel vervelend voor landbouwgebieden omdat de dieren juist water van die sloten drinken en die is dan vies. Door de vieze en niet schone water bestaat er grotete gevaar dat de dieren kunnen verschillende ziektes oplopen. Het andere gevolg is dat door de toegenomen regen zullen de rivieren steeds meer water naar Nederland aanvoeren. Hier wordt bedoeld Ijsseldelta het noordwestelijke gebied van Kampen en Zwolle worden dan bedreigd door te hoge waterstand. Om overstromingen voorkomen zal er moeten meer water naar de Waddenzee worden geloosd. Het andere gevolg voor Nederland is dat door de klimaatverandering nemen de exotische instecten toe. In Nederland zijn er sommige al in opkomst. De bekendse is de eikenprocessierups die in Brabant verscheen. Deze rups is ook boven grote rivieren het plaag aan te worden. Er zijn ook andere exotische insecten in opkomst zoals de paardenkastanjemineermot en de zwarte dennencicade. Door de opwarming van het klimaat kunnen die insecten goed overwinteren. Er zijn geen natuurlijke vijanden zodat de soorten zich uitbreiden. Het broeikaseffect heeft ook gevolg voor het waterleven. Er staat vast dat in deze eeuw zullen er veel schadelijke algen komen als gevolg van klimaatverandering. Er zijn paar algen onderzocht die schadelijk zijn zowel voor dieren als mensen. Als er meer algen komen betekent dat meer vissterfte omdat die algen schadelijke stoffen afscheiden die vastgaan zitten aan de kieuwen. Dus de gevolgen van het broeikaseffect zijn wel ernstig.

Welke maatregelen heeft de politiek genomen?

Het is vanzelfsprekend dat de overheid moest maatregelen nemen om dit probleem op te lossen. Regeringen van veel landen waaronder ook Nederland weten dat de mens is zelf verantwoordelijk voor het klimaatverandering. Daarom zijn e verschillende internationale afspraken gemaakt op dit probleem op te lossen. In het Japanse Kyoto in 1997 kwamen vrijwel alle regeringen van landen in hele wereld om afspraken te maken waarin er verschillende oplossingen waren voor beperking van uitstoot van broeikasgassen. Een belangrijk maatregel was de invoering van het systeem in het handel van broeikasemissierechten.

In Kyoto werd doorberekend hoeveel broeikasgassen de landen hebben uitgestoten in 1990. De lijst begon met Amerika die 36,1 procent uitstoot heeft, daarna waren de landen van Europese unie 24,2 procent , Rusland 17,4 procent, Japan 8,5 procent, kandidaat EU lidstaten 7,4 procent, Canada 3,3 procent en Australië 2,1 procent. De ontwikkelingslanden werden daar niet meegereken en China en India ook niet. Maar het probleem was dat niet alle landen steunden de verdrag van Kyoto. Bijna alle Europese landen , Japan en Canada steunden het afspraak van Kyoto maar de Amerikaanse president Bush niet. Volgens de Amerikaanse regering bevat dit verdrag van Kyoto grote fouten. Bush had twijfels over de rol van mens in veroorzaken van broeikaseffect. Hij was er niet mee eens. Ook Rusland twijfelde maar Rusland begon aan de verdrag te houden in 2004 en zo is die verdrag van Kyoto sinds 2005 verplicht geldig voor alle landen. In 1992 in Rio de Janeiro werd Klimaatverdrag van Verenigde Naties gesloten. De doel daarvan was om de broeikasgassen in de dampkring te stabiliseren om de gevaarlijke invloed van de mens voor de klimaat voorkomen. Deze verdragen moesten helpen om de broeikaseffect te verminderen. In de rijke landen en ook in arme wordt steeds meer door maatschappijen meer aandacht besteed aan de probleem van klimaatverandering, ze dringen daardoor deze probleem op de politiekagenda, waardoor landen meer geld moeten gaan besteden aan bijvoorbeeld duurzaam energie en efficiënter gebruik van energie, dus de politiek heeft besloten om belastingvoordelen te geven aan bedrijven of mensen die investeren in het duurzaam maken van hun bedrijven of huizen. Ook worden belastingenvoordelen gegeven aan mensen die energie efficiënter auto`s gaan kopen.

Wat is de visie van verschillende partijen?

Linkse Partijen hechten meestaal veel waarde aan de milieuproblematiek.

SP: Hecht veel aandacht aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en aan duurzaamheid, SP wilt de afhankelijkheid van Nederland van fossiele brandstoffen reduceren. Volgens de SP moet dat gebeuren door meer te investeren in duurzaam energie zoals: windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Ook moet volgens de SP mensen meer gaan besparen wat energie verbruik betreft, dat moet gebeuren door mensen het goed voorbeeld te geven.

GroenLinks: Is een typisch partij die vooral gericht is om het milieuproblematiek aan de kaart te brengen en de belangen van mensen die zich zorgen maken over de toekomst van onze land op dat niveau te vertegenwoordigen en die op de politiekagenda te brengen en dus de politiek discussie te openen. Voor GroenLinks moeten mensen minder de auto gaan gebruiken en de openbare vervoer moet “gratis” of in iedere geval goedkoper worden. Ook is het volgens hun zeer belangrijk om de afhankelijkheid van Nederland ten aanzien van fossiele brandstoffen te reduceren.

PvdD: Deze partij is echt een one-issue partij en richt zich vooral op de belangen van dieren. Ze willen de milieuproblematiek oplossen door de veeteeltindustrie milieuvriendelijker te laten werken.

PvdA: Voor PvdA is het belangrijk dat er meer geld komt voor voorzieningen die energie gaan besparen dat bedrag zou een miljard euro meer moeten zijn volgens de PvdA. Met zoveel geld kunnen wij huishouden sen bedrijven 2% energie moeten gaan besparen ook auto`s en bedrijven zouden subsidies kunnen krijgen om zo de CO2 uitstoot te kunnen reduceren.

CU: Volgens de CU moeten mensen zowel thuis als in bedrijven verband dit probleem moeten aanpakken. De CU hecht veel waarde aan de doelstellingen van Kyoto maar ze vinden dat Nederland alleen niet het probleem kan oplossen en dus moeten er internationaal afspraken komen, om zowel opkomend industrielanden zoals China en India te helpen om de CO2 uitstoot te reduceren. Ook de ontwikkelingslanden moeten geholpen worden om de klimaatveranderingen gevolgen in hun landen te bestrijden.

Centrum Partijen

D66: Voor deze partij is het vooral belangrijk om efficiënter aan het werk te gaan door minder nieuwe snelwegen te bouwen in plaats daarvan, willen ze bestaande snelwegen uit te breiden waar het mogelijk is.

Rechtse Partijen:

VVD: Voor deze partij is het belangrijk dat wij onze afhankelijkheid van olie instabiel regio's gaan beperken, voor VVD is het vooral belangrijk om efficiënter om te gaan met energie door mensen te leren en door innovatie. Ook moet volgens de VVD meer afspraken worden gemaakt op wereldniveau om de CO2 uitstoot terug te dringen.

PVV: Is extreem rechtse partij die tegen islamisering van Nederland. Ze zijn coor belastingverlagingen en ze willen graag bouw van nieuwe kerncentrales, ze willen veel snelwegen hebben , ze willen tweede nationale luchthaven in Flevopolder hebben, ze hechten niet grote waarde aan de milieu want ze zijn juist liberalistisch en behartigen belangen van bedrijven en fabrieken.

CDA: Voor deze partij moet de aandacht zijn voor deze probleem op wereldniveau maar vooral op europees niveau, dat probleem moet zo aangepakt kunnen worden.

Confessionele partij:

SGP: Het is sterk conffesionele partij die zijn warden en normen bassert op de bijbel. Ze zijn voor verlaging an belasting voor kleine ondernemens, ze willen ook dat werkende ouders die kinderen in opvang hebben dat ze de kosten zelf gaan betalen, ze zijn tegen abortus en euthanasia. Ze hechten ook geen waarde aan de milieu.

Andere confessionele partijen zijn CU en CDA maar ze zijn niet zo extreem confessioneel en CDA zit midden.

Welke maatregelen kunnen mensen zelf nemen?

Voor deze vraag was het antwoord na veel onderzoek duidelijk dit probleem is door mensen veroorzaakt en dat is nog steeds zo. Dus kunnen mensen als aandoen om dit probleem op te lossen dat moet gebeuren door de gedrag van mensen aan te passen aan een meer energie-efficiënte levenspatroon. Mensen moeten minder de auto gaan gebruiken en meer de openbare vervoer nemen, ook is het verstandig om in huis meer efficiënte apparaten te nemen.

Veel wetenschappers beweren dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van CO2. Maar mensen kunnen zelf ook maatregelen nemen om samen CO2 probleem op te lossen.

1. Mensen kunnen van de regering eisen dat regering zich aansluit bij internationaal verdrag dat verminderd broeikasgassen .

2. Mensen kunnen zelf actie gaan ondernemen bij oplossen van CO2 door je eigen reiniging van CO2 gaan verminderen en de rest gaan compenseren. Zo draag je zelf aan de vermindering van CO2 en draag je helemaal niks aan de opwarming van de aarde.

3. Als derde kunnen mensen strijden voor verbod van bouwen van energiecentrales die CO2 niet kunnen goed opslaan.

4. Mensen kunnen gaan werken aan de hoge verhoging van efficiency van hun eigen huis, werkplaats, school en transport. Bijvoorbeeld ze kunnen goed geïsoleerde huizen maken.

5. Mensen kunnen ook gaan eisen dat de regering nieuwe wetten gaat maken die de duurzame energie stimuleert. Zo helpen mensen ook indirect om CO2 te verminderen. Ze kunnen overstappen op schone energiebronnen zoals windenergie en zone energie.

6. Mensen kunnen verschillende spaarlampen kopen .Bedrijven kunnen efficiëntere apparaten gebruiken en bijvoorbeeld s nachts licht uit te doen. Dat vermindert ook CO2.

7. Mensen kunnen zelf veel bomen gaan planten om ontbossing te voorkomen. Bomen zijn goed want ze verwerken die broeikasgassen.

8. Mensen kunnen zelf ondernemingen gaan kopen en bedrijven en verschillende pressiegroepen gaan steunen die willen CO2 probleem oplossen bijvoorbeeld zo'n pressiegroep is Greenpeace.

Welke (f)actoren en belangen spelen een rol?

Om de CO2 kwestie spelen verschillende factoren en belangen rol. Voor de bedrijven spelen economische factoren een rol. Ze willen zo graag mogelijk klein belastingen en hoge productie hebben. Ze willen zo graag mogelijk goedkoop produceren. Maar hoge productie die goedkoop is betekent veel produceren en veel uitlaatgassen die fabrieken uitgeven en dat is slecht voor de milieu en er ontstaat broeikaseffect. Maar bijvoorbeeld voor Greenpeace een pressiegroep spelen andere een rol. Greenpeace is een organisatie die campagne voert om leefmilieu te verbeteren. Ze hebben helemaal andere waarden dan bedrijven. Hun waarden zijn:

Hierbij zijn er tegengestelde belangen van twee actoren. De belangen van bedrijven en de pressiegroep botsen met elkaar. De belangen van bedrijven om goedkoop te produceren en belangen van Greenpeace om zo veel mogelijk minder CO2 die ontstaat door de fabrieken.

Andere actoren die hier rol spelen zijn regering en politiek. De overheid probeert op verschillende manieren de CO2 te verminderen. Dat doet ze door strengere milieueisen aan bedrijven te stellen en aan deze eisen moeten ze voldoen. Maar een van de grootste problemen is zonder enige twijfel de onwil van sommige politieke actoren in de meeste machtige landen ter wereld zoals de Verenigde Staten, daar worden de meeste campagnes voor de Presidentsverkiezingen gefinancierd door machtige bedrijven en dus “”kopen”” ze als het ware de wil van de President en ook van sommige senatoren. Dit is volgens sommige van de beste analisten en specialisten op dit gebied aangeduid als een van de grootste problemen om dit probleem op internationaal niveau te kunnen oplossen. Ook wordt het probleem aangeduid dat de opkomende economische machten zoals: China,India, Brazilië etc..

Deze landen willen hun ontwikkeling niet gedeeltelijk gaan opofferen doordat de “westerse” landen dat willen, de opkomende landen willen niet dat zijn het meeste van CO2 uitstoot moeten gaan reduceren terwijl de rijke landen dat op een mindere mate doen. Ze willen niet dat hun bedrijven beperkt worden in hun productie en vervolgens hun economie daardoor achteruit gaat.

De meeste landen kijken de Verenigde Staten aan, ze verwachten grote stappen in het reduceren van de CO2 uitstoot, velen verwachten grote stappen van President Barack Obama, maar zo te zien spelen de eerder genoemd belangen nog steeds een grote rol, maar sommige kleine stappen zijn al genomen zoals investeren in sommige nieuwe windmolen parken en andere voordelen voor bedrijven die in groenenergie investeren.

Het analyseschema

Begrippen

Analysevragen

antwoorden

probleem

1.Wat is het probleem?

* motivatie voor je keuze van dit onderwerp

* Waarom is het een maatschappelijke kwestie?

* Feitelijke informatie over het onderwerp: omvang in cijfers, plaats, mogelijke schade, aandacht in de media.

* Historische schets.

1. Waarom is er zoveel discussie over CO2 uitstoot?

* wij hebben dit onderwerp gekozen omdat dit problem iedereen nu en later aangaat.

* het is maatschappelijke kwestie omdat het is problem die burgers willen dat de overheid het oplost

* Het krijgt grote aandacht in de media. Hier zijn de cijfers hoe was de CO2 nog duizenden jaar geleden.

CO2 werd in 17 eeuw ontdekt door

Vlaming Jan Baptista van Helmont . Hij stelde vast dat de verbranding van houtskool in de kom dat de restmassa kleiner was dan oorspronkelijke massa. Conclusie van hem was dat het verschil is veranderd in ‘wilde geest' of gas.

Belangen en factoren

2.Welke actoren zoals(pressie)groepen en istanties zijn betrokken bij de kwestie?

3. Welke belangen hebben deze betrokkenen?

* Per groep/instantie de belangen noemen

* Hoe liggen de economische belangen: wie worden er financieel beter of slechter van?

* Welke belangen komen overeen en welke zijn tegenstelend?

4. Welke concrete voorstellen hebben de betrokkenen?

2. pressiegroepen zoals Greenpeace, bedrjven en fabrieken ,overheid,

belangen van bedrijvenorganisaties: ze hebben economische belangen goedkoop produceren, uitlaatgassen uitgeven, minder belasting

Greenpeace: wil strengere milieueisen, wil schonere omgeving hebben, problemen aan de politieke agenda brengen, milieu beschermen

Overheid: die wilt het probleem zo snel mogelijk oplossen zowel in voordeel van werkgevers als milieuorganisaties.

Bedrijven worden financieel slechter van als er meer strengere milieueisen komen gaan ze minder produceren

Meeste belangen zijn tegenstellend bv van bedrijven die willen goedkoop produceren en als je goedkoop produceert moet je minder milieueisen hebben, greenpeace wil strengere milieueisen en schonere omgeving door actie te voeren

Overheid is voor allebei zowel wergevers als pressiegroepen

* greenpeace door actie voeren willen ze probleem aan de politieke agenda stellen, de werkgevers willen geen strenge milieueisen dus geen regels over milieueisen

Waarden en normen

5. Wat zijn de achterliggende waarden, normen en idealen van elke groep of instantie?

Welke rol spelen geloof, traditie en groepsgedrag?

Greenpeace: waarden als geweldloosheid, confrontatie, onafhankelijkheid, kracht van gezamenlijke actie, voor bedrijven idealen zoals: vrij produceren, goedkoop geen bemoeienis vaan overheid, geen milieueisen

Bij Greenpeace en bij bedrijven spelen geen geloof rol maar groepsgedrag zoals bij Greenpeace confrontatie en overhandelen met elkaar en bij bedrijven speelt dat ook rol.

Overheid en politieke partijen

6. Welke beleid voert de overheid?

* Welke wetten of regels gelden over de kwestie en welke daarvan staan ter discussie?

* Standpunten en besluiten van ministers en andere bestuurders

7. Wat vinden politieke partijen van deze kwestie?

* Standpunten van enkele politieke partijen

Overheid voert beleid bij dit maatschappelijke probleem omdat het is grote probleem die iedereen aangaat.

Overheid stelde wetten zoals: Verdrag in Kyoto, Klimaatverdrag, belatingvoordelen voor bedrijven die duurzamer produceren

Besluiten zoals belastingvoordelen voor bedrijven die duurzamer gaan produceren

Er zijn verschillende meningen daarover. Bv linkse partijen zoals Groenlinks zijn om meer schoner energie gebruiken en minder met auto rijden om minder uitlaatgassen te maken, fossiele brandstoffen te reduceren, Pvda wil dat bedrijven subsidie krijgen om CO2 te reduceren, CU houdt zich aan de afspraken van KYOTO maar vindt dat Nederland niet allen CO2 probleem kan oplossen, er moeten meer internationale afspraken komen, SP wil duurzame energie , de afkangelijkheid van Nederland de fossiele brandstoffe te reducerene, windenergie en zonne energie hebben, mensen sparen energie gebruik, CDA meer aandacht voor probleem op europees niveau

Groenlinks: bedrijven dwingen om schoner te produceren, openbaar vervoer goedkoper maken, leverancier van energie verplichten om ieder jaar 1% duurzame energie leveren

SP: verhoging social minimuum met 10%, rol nationale parlementen binnen EU vergroten

D66: invoering districtenstelsel, direct gekozen minister president, meer snelwegen bouwen

PVDA: verhoging van budget voor ontwikkelingshulp, verlaging van motorrijtuigenbelasting voor schonere hybriede auto's.

Samenvatting en eigen mening

8. samenvatting van de belangrijkste feiten, standpunten en voorsttellen.

9. Welke oplossing is volgens jou het beste?

10. Hoe zal de kwestie zich volgens jou In de toekomst ontwikkelen?

CO2 is een maatschappelijke kwestie die snel opgelost moet

worden. CO2 wordt veroorzaakt met name door de mens en heeft slechte gevolgen voor de milieu. Er zijn verschillende meningen van verschillende actoren bv Greenpeace. Hun argumenten zijn dat er met schonere milieu de CO2 opgelost zou worden. Zij willen graag betere milieu hebben en willen meer milieueisen. De bedrijven en fabrieken willen goedkoop produceren en hun argument is dat milieueisen productie niet stimuleren. Maar geode oplossing is moeilijk te vinden door al die verschillende meningen.

Volgens ons zouden mensen moeten meer doen aan energie besparing duurzame energie gebruiken en de regering zou meer regels moeten maken en bv meer belastingvoordelen voor bedrijven die duurzaam produceren. Wij denken dat er meer inspecteurs zou fraude in bedrijven voorkomen.

Als mensen zullen die duurzame energie gebruiken en als er goede regels komen dan zult CO2 vermindert worden maar die blijft sowieso in de atmosfeer want de bedrijven blijven toch produceren en uitlaatgassen uitgeven.

Coclusie en mening

Na zoveel onderzoek is het duidelijk geworden, dat wij de normale burgers wel wat kunnen doen om de klimaatverandering tegen te gaan we moeten iets doen, wij moeten onze levenspatroon veranderen, we moeten zuinig auto`s gaan gebruiken en wie weet zelfs de openbare vervoer gebruiken. De toekomst van ons wereld en de wereld dat wij gaan overlaten aan ons kinderen en kleine kinderen ligt ook in onze handen, we kunnen niet blijven doen alsof het niets is en dat “”zij”' in de toekomst wel iets uitvinden om deze probleem op te lossen, wij twijfelen niet dat de mensheid zichzelf kan overtreffen, maar wij vragen ons af of wij op tijd wel een “”oplossing”” vinden. Wij moeten meer druk uitoefenen bij onze regeringen, de meeste regeringen zijn gedreven door geld, of ze zijn te gewend om macht te hebben en willen die niet kwijtraken, en wat hebben zij nodig om aan de macht te blijven?? Ja, u raadt het al, geld dat geld komt van die zelf bedrijven die geen milieubelemmeringen willen in hun fabrieken. Dus ja de vraag dat wij aan dit hele werkstuk hebben overgehouden is, wat zouden wij doen als wij de macht hadden?? Wij denken dat je tegenwoordig met recycling en andere “”groenmiddelen”” wel een beetje geld kan gaan verdienen dus, je kan meer recyclen door mensen een beetje van die winst te geven, waardoor me zeker wisten dat mensen zeker geen geld willen verspillen. Ook zouden wij meer belastingvoordelen moeten geven aan bedrijven en particulieren om in groenenergie te investeren, niet alleen in Nederland om ook de buitenlandse markten van energie opzoeken. Dit zou weleens een nieuwe motor van onze economie kunnen zijn, daar zijn wij van overtuigd. Ook vinden wij dat de Nederlandse regering een stap zou moeten nemen, wat betreft het ontwikkelen van milieu vriendelijke auto`s, zowel elektrische auto`s als hybride of zelfs auto`s die op waterstof rijden. Wij vinden zelfs dat Nederland nu een grote kans heeft, doordat Spyker se Zweeds autofabrikant Saab heeft overgenomen en een nieuwe markt en plannen moet hebben om deze autofabrikant rendabel te maken. Wij zouden hier weleens een grote deel van de oplossing die wij nodig hebben om dit probleem op te lossen. Wij moeten kritisch zijn met bijvoorbeeld de vliegbelasting , dat helpt het milieu heel weinig en dat zorgt in ons mening voor economisch achtergang, daarmee overtuig je de mensen niet dat de regering het milieuproblematiek zo kan tegen gaan. Wat Nederland moet doen is in Europa landen overtuigen om samen een milieubeleid te vormen en daarmee bedoelen wij vooral de landen van de Europees Unie, samen vormen ze een economisch macht en zijn de enige die de Verenigde Staten tegen de touwen kan zetten. Wij vinden het belachelijk dat Europa zich moet neerbuigen ten aanzien van andere, wij zijn de basis van zoveel dingen zoals democratie en de verlichtingsidealen, maar nu hebben wij bijna niets te zeggen. Europa heeft een leider nodig die Europa kan leiden tot een wereld supermacht, is toch belachelijk dat wij nu een economisch kolonie zijn van de Verenigde Staten, waar zijn ons leiders van het verleden?? Hebben wij geen evolutie meegemaakt??

Dat zijn vragen die bij ons overblijven, en naar ons mening vragen die de Europese bevolking zich ook zou moeten afvragen. Is Europa niet een soort van dictatuur , waar de Europese parlement die door ons gekozen is niets te zeggen heeft. Waar regeringenleiders als beslissen zonder ons iets daarover te vragen, is dit niet een beetje in tegenstelling van onze idealen waarvoor onze voorouders hebben gevochten?? Dat is een van de reden dat wij niets of bijna niets als burgers kunnen afdwingen bij degene die onze belangen en ons land boven als en met kost van eigen leven als het nodig zou zijn zouden moeten verdedigen. Zonder een verbetering van onze mentaliteit en van diegene die onze vertegenwoordigen zou het heel moeilijk zijn om iets te kunnen veranderen in het milieubeleid.

Bronnen

http://www.nu.nl/politiek/2161421/kamer-kritisch-co2-opslag-barendrecht.html

http://drenthe.old.cda.nl/nieuws.aspx?ctl=Details&mid=27588&ItemId=7998&language=nl-NL

http://www.depers.nl/binnenland/354348/Kamer-steunt-CO2-opslag.html

http://www.europamorgen.nl/9353000/1/j9vvhjdld5qbiyg/vhzrda3yv3f4

http://www.greenpeace.nl/campaigns/kernenergie/de-oplossing

http://www.volkskrant.nl/economie/article442284.ece/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Broeikaseffect

http://nl.wikipedia.org/wiki/Emissiehandel

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatverandering

http://nl.wikipedia.org/wiki/Opwarming_van_de_Aarde

http://www.freewebs.com/fotofobie/milieu.htm

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!