Alcohol en drugs

Inleiding

Alcohol en drugs wordt de laatste tijd veel gebruikt door jongeren. Daarom is dit in Nederland een belangrijke maatschappelijke probleem voor de samenleving. Het gebruik van alcohol en drugs heeft veel negatieve gevolgen. Het is slecht voor je gezondheid. Doordat je high of dronken bent kan je je vaak niet goed onder controle houden. Je kan steeds meer gaan drinken of gebruiken. De gevolg hiervan is dat je verslaafd raakt. Als je verslaafd raak kan dit als gevolg weer criminaliteit zijn. Het probleem wordt verplaatst; het probleem gaat van een individu naar de samenleving.

Hoofdvraag:

In hoeverre is het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren een probleem in Nederland?

Deelvragen:

-45 Waar en wanneer begint het probleem (alcohol en drugsgebruik onder jongeren)?

-45 Wat doet alcohol en drugs met jongeren?

-45 Wat voor invloed heeft alcohol en drugs op crimineel gedrag?

-45 Wat word er gedaan om drugs- en alcoholgebruik tegen te gaan?

-45 Wat kunnen ouders aan drugs- en alcohol gebruik onder jongeren doen?

-45 Wat voor rol speelt de media bij drugs- en alcohol gebruik onder jongeren?

-45 Wat zijn de achterliggende waarden, normen en idealen van de groepen die met dit onderwerp te maken hebben?

-45 Welk beleid voert de overheid?

Gebruikte onderzoeksmethode: - (school)boeken

- Internet

Waar en wanneer begint het probleem (alcohol en drugsgebruik onder jongeren)?

Alcohol en drugs zijn allebei slecht voor je gezondheid. Als je teveel drinkt of gebruikt kan dat slechte gevolgen hebben. Je kunt in coma raken. Of als je high of dronken bent heb je je zelf vaak niet meer onder controle en kan je misschien iemand wel zomaar in elkaar slaan.

De rede om aan drugs te beginnen is nieuwsgierigheid, als je bij een groepje wilt horen of als je het aangeboden krijgt. Omdat drugs zo verslavend is blijven jongeren het door gebruiken. Drugs heeft veel negatieve effecten. Het is heel kalmerend maar. Negatieve effecten zijn bijvoorbeeld versnelling van de ademhaling, verhoging van de hartslag of rusteloosheid.

De rede om alcohol te gebruiken is omdat de jongeren het lekker vinden, ook gewoon om erbij te horen of voor de gezelligheid. Alcohol wordt ook als ontspanning gedronken. Hier bij is de kans op alcohol verslaving erg hoog. Alcoholgebruik wordt over het algemeen gewoon geaccepteerd. Vaak vinden ouders het normaal omdat de ouders het zelf ook gewoon drinken. Reclame maakt het gebruik van alcohol ook aantrekkelijker.

Drugs wordt vaak gekocht in coffeeshops of koeriers. Bij harddrug halen de gebruikers de drugs bij dealers.

Alcohol wordt gekocht in cafés, supermarkten, discotheken of slijters.

Drugsgebruikers/ alcohol gebruikers gebruiken/drinken op feestjes of op hangplekken.

Wat doet alcohol en drugs met jongeren?

Drugs

Stimulerend effect:

Je krijgt meer energie en je hebt er weer zint in.

Voorbeelden zijn cocaïne, speed, tabak en koffie.

Verdovend effect:

Je voelt je heel slaperig maar tegelijkertijd ook opgewonden.

Heroïne en andere opiaten zijn voorbeelden van verdovende middelen.

Bewustzijnsveranderend effect:

Hierbij verandert 'de wereld'.

Voorbeelden van middelen met een bewustzijnveranderende werking zijn LSD, paddo's en andere tripmiddelen.

Alcohol

Je eetlust wordt groter.

Je voelt je plezieriger.

Er ontstaat een verbondenheid met andere mensen.

Gezondheid

Alcohol

Als je teveel alcohol drinkt kan de lever in plaats van vet alcohol afbreken. Hierdoor treed er leververvetting op. Dit betekent dat er teveel vet in de lever zit waardoor de lever dik wordt. Er kunnen dan scheuren ontstaan in de lever.

Alcohol remt een celkern. Bij alcoholvergiftiging kan hierdoor de ademhaling stoppen.

Drugs

Bij het roken van drugs kan de teer in de longblaasjes een ontsteking veroorzaken wat als een gevolg kanker kan zijn als je teveel rookt.

Je kunt Arteriosclerose krijgen. Dit betekent dat je aders vernauwen.

Je krijgt problemen met je geheugen functie.

Wat voor invloed heeft alcohol en drugs op crimineel gedrag?

Wel in elke land komt er criminaliteit onder invloed van alcohol en drugs voor. Er wordt veel gesproken over criminaliteit. Drugs- en alcoholgebruik zijn een van de maatschappelijke oorzaken van crimineel gedrag. Deze maatschappelijke oorzaak heeft te maken met persoonlijke factoren.

Maatschappelijke oorzaak

Er worden heel veel misdrijven gepleegd. Een derde deel van die misdrijven worden gepleegd onder invloed van alcohol. Alcohol en drugsgebruik zijn een van de maatschappelijke oorzaken die is toegenomen. Dit komt:

* omdat jongeren meer gaan feesten en daardoor dronken raken

* omdat mensen aan geld willen komen om drugs te kunnen betalen kunnen ze ook gaan inbreken en stelen.

* Drugsdealers die kunnen zich grof gedragen tegenover gebruikers die hen geld schuldig zijn.

* Verkeersovertredingen onder invloed van alcohol- of drugsgebruik.

Persoonlijke factoren

Daar zijn er veel theorieën over: Biologische theorie (aangeboren), Psychologische theorie (persoonlijkheid), Sociologische theorie (aangeleerd door milieu), anomietheorie (niet volgens de wet) en de bindingstheorie( door contacten).

Per theorie een voorbeeld:

* Biologische theorie: omdat het in de bloed zit om veel alcohol en/of drugs te gebruiken raak je verslaafd aan.

* Psychologische theorie: deze theorie is onder te verdelen in 3 delen: >Id: Druk van de samenleving op een persoon (door bepaalde opvattingen). >Ego: een persoon wordt onzeker over hoeveel hij/zij moet drinken of gebruiken >Perego: Dit kan leiden tot gewoontes van dat persoon waardoor hij/zij verslaafd raakt aan drugs of alcohol.--> opnieuw schrijven.

* Sociologische theorie: Omdat jongeren met mensen omgaan die ook drinken of gebruiken leren ze het drinken of gebruiken van alcohol en drugs aan. Maar komt niet alleen door mensen maar ook door media. Bijvoorbeeld soapseries waar mensen tijdens het voetbal kijken een blikje bier pakken.

* Anomietheorie: Alcohol en drugs wordt volgens deze theorie gebruikt omdat mensen die gebruiken of drinken hun 'levensdoelen' niet hebben bereikt. Vooral omdat deze mensen die geen diploma hebben handelen in drugs waardoor ze wel geld hebben. Zo komen ze in aanraking met drugs en dit kan leiden tot het gebruiken van drugs.

* Bindingstheorie: Door contacten met mensen ( familie, vrienden collega's en werkkring of verenigingsleven) kan je het gedrag overnemen.

Wat voor rol speelt de media bij drugs- en alcohol gebruik onder jongeren?

Het gebruik van drugs en alcohol onder jongeren in een bekende maatschappelijke probleem. In de media wordt hier dus ook veel aandacht aan geven. Er kunnen positieve dingen aangegeven worden zoals programma's waar de gevolgen voor alcohol en drugs uitgelegd wordt. Maar er zijn ook reclames met negatieve gevolgen.

Televisie, internet, kranten, films, affiches en boeken beïnvloeden het gedrag van mensen. De functie die hierbij hoort is de socialiserende functie. Deze functie draagt bij aan de cultuuroverdracht.

Reclame

Over drugs mag er geen reclame mogen gemaakt maar over alcohol wel.

Alcohol reclame wordt bedoelt als aansporing voor alcoholgebruik, maar de producenten ontkennen dit. Zij zeggen dat zij drinkers willen overtuigen om hun merk te drinken.

Dat reclame effect heeft op drinkgedrag is niet bewezen. Omdat iedereen wel met de media te maken heeft kan je moeilijk aantonen hoe het is als mensen niet in aanraking komen met alcohol.

Je hebt ook reclames die mensen proberen te weten waarom drank niet goed is voor kinderen.

Bewuste en Onbewuste kleuring

Massamedia presenteren een onderwerp op andere manieren. Bij alcohol en drugs kunnen media dingen streng of minder streng zien. Deze verschillen zijn het gevolg van bewuste en onbewust kleuring. Bewuste kleuring is bijvoorbeeld manipulatie of de identiteit van de medium. Onbewuste kleuring is objectiviteit of framing.

- Bewuste kleuring

Identiteit: Een medium heeft een duidelijk herkenbare identiteit. Deze identiteit is gebaseerd op interesses. Door bijvoorbeeld eigen commentaar, de woordgebruik en de presentatie zorgen voor een eigen identiteit.

Een voorbeeld bij commentaar: Katholieke identiteit: ‘Drugs is heel slecht het hoor niet bij de religie.' Bij een neutrale identiteit: ‘drugs is slecht voor de gezondheid. Dus wij raden het niet aan.'

Manipulatie: manipulatie is het vervormen van nieuws door het opzettelijk weglaten of verdraaien van feiten. De samenleving streeft altijd naar volledigheid en betrouwbaarheid. Als dit bewust weg wordt gelaten kan dit leiden tot manipulatie.

- Onbewuste kleuring

Objectiviteit: Als iemand scherp luistert of kijkt betekend dat hij zij dit onbewust objectief doet. Om te beoordelen of iets wel of niet objectief is let je op de subjectieve referentiekader van de journalist,of de journalist het principe van hoor en wederhoor toepast, of de journalist gekleurde of eenzijdige informatiebronnen heeft toegepast en het vermengen van feiten en meningen.

àSubjectieve referentiekader: De journalist kan alcohol en drugs goed vinden of slecht. Vaak kan je dat horen aan de woorden die de journalist gebruikt.

àHoor en wederhoor: Niet alle partijen krijgen het woord. Zo kan alleen een moslim geïnterviewd worden. Hij/zij zegt dat het niet goed is. Maar een verslaafde interviewen ze niet. Die verslaafde zou misschien kunnen zeggen hoe ze eraan zij gekomen of waarom ze het goed vinden.

àGekleurde en eenzijdige informatiebronnen: journalisten kunnen een ding zo geloven dat op het nieuws komt.

àHet vermengen van meningen en feiten: Iemand vindt dat alcohol slecht is en hij/zij kan een eigen mening voor geven. De kijker weet dat alcohol slecht is (dit is een feit) maar dan neemt hij de mening van de persoon die het zegt ook als een feit.

Mediaframe: Als een onderwerp steeds meer uit een bepaalde perspectief bekeken wordt ontstaat er een mediaframe.

Wat wordt er gedaan om drugs- en alcoholgebruik tegen te gaan?

Er zijn vier belangrijke manieren waarop het alcohol- en drugsprobleem kan worden aangepakt:

* Er wordt op bijvoorbeeld school of in de media projecten gehouden of er zijn programma's voor het voorkomen van alcohol- drugsgebruik.

* Behandeling- en hulpdiensten. Dit is voor mensen die problemen hebben met het gebruiken van drugs en alcohol.

* Wetten over drugs. Om het handel van drugs en het gebruik van alcohol en drugs te beperken.( dit wordt uitgebreid uitgelegd in hoofdstuk 8

* Het controleren van drugsleveranties.

Programma's voor het voorkomen en opvoeden

Schoolcampages

Om te proberen om kinderen de kans te kunnen geven om vooral drugs niet uit te proberen worden er projecten gehouden. Dit gebeurt vaak via de media en wordt uitgevoerd door scholen. Dit is vooral gericht op jongeren en ouders. Drugscommissies en gezondheidsprojecten zorgen voor les-/informatiemateriaal. De laatste jaren is hieraan veel aandacht besteed.

Behandeling- en hulpdiensten

Elk jaar komen er steeds meer mensen bij die drugs of alcohol gebruiken. Hierdoor zijn er ook steeds meer behandelingdiensten en hulpdiensten beschikbaar. Dit zijn belangrijke maatregelen:

- Dokters.

Dokters schrijven andere soorten vervangende middelen voor vooral drugs. Naast die vervangende middelen kunnen de dokters de gebruikers en drinkers naar andere diensten verwijzen.

- Drugsadviseurs en voorlichters.

Zij informeren, voorlichten en adviseren de gebruikers en drinkers. En netals dokters kunnen ze vervangende drugs voorschrijven en kunnen ze ook gebruikers en drinkers verwijzen naar andere diensten.

- In ziekenhuizen gevestigde drugsdiensten.

Zij helpen mensen die verslaafd zijn in drugs.

- Specialist naaldverwisselingsschema.

Deze schema's zorgen voor het voorkomen van het virus aids door het verwisselen van injectienaald.

- Rehabilitatiecentra (Rehabilitatie = herstel)

Zorgen dat drugsverslaafden afkicken.

- Zelfhulpgroepen.

Je krijgt steun van bijv. je ouders of familie.

Drugs leveranties

Een paar regeringen (waaronder de Engelse regering) vinden dat het importeren van drugs vanuit Derde Wereldlanden niet kan. Omdat ze verantwoordelijk zijn voor het volk willen ze criminaliteit voorkomen en natuurlijk een gezond volk. Omdat de arme boeren uit Derde Wereldlanden hierdoor meergeld krijgen gaan ze meer verkopen. Voor het vervoer van drugs zijn er streng straffen.

Wat kunnen ouders aan drugs- en alcohol gebruik onder jongeren doen?

Ouders hebben veel invloed op jongeren. Als de vader of moeder een borreltje neemt dan kan het kind het normaal vinden en het uit gaan proberen. Hierdoor kunnen ze blijven drinken. Bij drugs komt dit niet vaak voor, maar het gebeurd wel.

Als ouders een goed voorbeeld geven is dat dan al een goed begin.

Wat ouders kunnen doen aan alcohol- en drugsgebruik is:

* Informeren:

Een ouder kan zijn/haar kind informeren over drugs en alcohol.

* Samen kiezen:

De ouders van het kind kunnen samen bespreken wat het beste voor het kind is.

* Alvast leren wennen (maar liever niet):

Een ouder kan af en toe een slokje aan het kind geven. Maar liever als het kind 16 is en beter weet over alcohol en drugs.

* Met andere ouders praten:

Ervaring uitwisselen.

Wat zijn de achterliggende waarden, normen en idealen van de groepen die met dit onderwerp te maken hebben?

Alcoholgebruik en drugsgebruik zijn volgens veel mensen heel slecht. Vaak hangt dit af van het geloof dat je is aangeleerd. Religieuze groeperingen die alcohol afkeuren zijn bijvoorbeeld: De Islam of protestants-christelijke groeperingen. Ouders leren hun kinderen een bepaalde cultuur aan die gebaseerd is op vaak een geloof.

Islam

Volgens het Islam is alcohol drinken en drugs gebruiken ‘haram'. Dit betekent dat het slecht is voor het lichaam en de ziel. Alcohol en Drugs gebruiken is benevelend (verdovend).

Bijbel

Volgens de Bijbel is het regelmatig gebruiken van alcohol en niet erg. Maar dat het overmatig gebruik van alcohol en drugs leidt tot agressie, armoede, zorgen, onzekerheid en ongevoeligheid. In sommige christelijke stromingen mag er helemaal geen alcohol en drugs gebruikt worden, maar bij andere christelijke stromingen gebruiken ze het bij rituelen. Het hangt af van hoe het Bijbelse tekst geïnterpreteerd wordt.

Boeddhisten

In het Boeddhisme wordt en gebruik van alcohol en drugs afgeraden. In het boeddhisme is mediteren heel belangrijk. Met mediteren word hierbij bedoeld dat het lichaam in een rustige toestand verkeerd. Vanwege het bedwelmend gevoel wordt dus het gebruik van alcohol en drugs afgeraden.

Rastafari

Rastafari gebruiken alleen voeding die ital is. Hiermee wordt bedoeld dat ze alleen puur voeding gebruiken. Alcohol wordt gezien als niet-ital en is dus verboden om te drinken.

Protestanten en rooms-katholieken

Bij elke feest hebben is het gebruik van alcohol normaal. Bij het avondmaal is er bijna altijd wijn bij. Zij vinden dat drugs niet bij de religie hoort

Jodendom

Alcohol is gewoon toegestaan. Koshere wijn (wijn voor rituelen) wordt gemaakt onder toezicht van het rabbinaat (dan is de wijn pas toegestaan tijden rituelen). Ook zij vinden dat drugs niet bij de religie hoort.

Afro-Amerikanen en Afrikanen

Bij Afro-Amerikanen en Afrikanen wordt alcohol en drugs tijdens rituelen gebruikt. Het wordt als hulpmiddel gebruikt om in een trance te raken. Het wordt ook gebruikt als offer aan God.

Welk beleid voert de overheid?

In de Opiumwet wordt er onderscheidt gemaakt tussen harddrugs en softdrugs. Met harddrugs wordt bedoeld: drugs met onaanvaardbare risico's. Met softdrugs wordt bedoeld :drugs met minder risico's. Omdat de maatschappij voordurend in beweging is, moet de Opiumwet ook steeds aangepast worden.

Integrale aanpak

In Nederland zijn er ministeries verantwoordelijk voor het Nederlandse drugsbeleid.

-45 Preventieve maatregelen

Ministeries voor het voorkomen van drugsgebruik en voor hulp als je bijvoorbeeld verslaafd bent: Het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport (VWS)

-45 Repressieve maatregelen

De Ministerie van Justitie zorgt voor het soort straf wat een drugs- of alcoholgebruiker moet krijgen. De Ministerie van Binnenlandszaken en Koninkrijksrelaties zorgen voor de taak gemeentelijke bestuur en politie.

In Nederland mag je alleen 0,5 gram harddrugs en 300 gram softdrugs in bezit hebben. In de twee tabellen hieronder staan er straffen als je de regels overtreed.

Harddrugs

invoer/ uitvoer

12 jaar en/of € 45.000

verkoop, vervoer,

8 jaar en/of € 45.000

voorgenomen in-/ uitvoer,

6 jaar en/of € 45.000

voorbereiding van misdrijven

6 jaar en/of € 45.000

witwassen van zwart geld

6 jaar en/of € 45.000

illegaal vervaardigen en in de handelbrengen van

precursoren (chemische stoffen die de basis vormen voor synthetische drugs)

6 jaar en/of € 45.000

bezit

4 jaar en/of € 45.000

bezit voor eigen gebruik

1 jaar en/of € 11.250

Cannabis (weed, stuff, hasj) à = softdrugs

· invoer/ uitvoer

· 4 jaar en/of € 45.000

· teelt, verkoop,

vervoer, vervaardiging

* 2 jaar en/of € 11.250

· bedrijfs-/ beroepsmatige

teelt, verkoop, vervoer, vervaardiging

* 4 jaar en/of € 45.000

· bezit van meer dan

30 gram

* 2 jaar en/of € 11.250

· verkoop, vervaardiging,

bezit tot 30 gram

* 1 maand en/of € 2.250

Elk politieke partij heeft zijn eigen standpunten over alcohol en drugs:

GroenLinks: - Softdrugs moet gelegaliseerd worden

- betere voorlichting op scholen

- teelt en handel van softdrugs moet ook gelegaliseerd worden

- verkopers van softdrugs moeten een vergunning hebben en ze

Moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

- De zorg voor harddrugsverslaafden moet verbeterd worden

PvdA: - vinden niet juist dat coffeeshops worden vervolgd voor de verkoop van softdrugs.

- harddrugsverslaafden moeten afkick mogelijkheid hebben

SP: - Naast voorlichting het gebruik ook handhaven.

PvdD: - Zij vinden dat het je eigen verantwoordelijkheid is

- Goede voorlichting is belangrijk

- Legalisering van softdrugs is nodig D66: - Softdrugsteelt reguleren en later registreren

ChristenUnie: -drugsgebruik in openbare ruimte hard aanpakken.

- Ouder erbij betrekken

CDA: - Overmatig gebruik van alcohol en drugs moet worden tegengegaan

- Coffeeshops afwijzen

VVD: - legalisering softdrugs

SGP: - Alle coffeeshops dicht.

Partij voor de vrijheid: - harde aanpak van thuisteelt van cannabis.

- geen gedoogbeleid softdrugs

Analyseschema

Probleem - 1. Alcohol en drugs onder jongeren

- motivatie: er wordt de laatste

Tijd veel over alcohol en drugs

Gebruik gesproken.

- waarom is het een

Maatschappelijke kwestie?

Alcohol en drugs gebruik heeft

Heelveel negatieve gevolgen.

- Feitelijk informatie over het

Onderwerp: Ongeveer een

Derde deel van alle misdrijven

wordt gepleegd onder invloed

Van alcohol. Elke middelbare

School - netals veel basisscholen

- een drugs probleem.

- vroeger werd er niet veel drugs

gebruikt en alcohol gedronken

door jongeren. Maar jongeren

zijn het steeds stoerder gaan

vinden en dus ook meer gaan

gebruiken en drinken.

Belangen en actoren - 2. Betrokken actoren: media,

Overheid, ouders, scholen,

drugsleveranciers,

religieuze groeperingen

en behandeling- en

hulpdiensten.

3. Media: reclames en kleuring

Overheid: maatregelen

treffen (zoals wetten

maken).

ouders: meer

communiceren (meer praten

over het onderwerp met kind

en met andere mensen.

scholen: projecten houden

religieuze groeperingen:

als een religie het afkeurt wordt

het door mensen met die religie

vaak ook gedaan.

drugsleveranciers: zorgen voor

meer drugsgebruik.

behandeling- en hulpdiensten:

helpen van de verslaving af te

komen.

4.Media: de media denkt hier

verschillend over. Elk medium

heeft zijn eigen standpunten.

Overheid: De Overheid vindt

softdrugs wel kunnen maar

harddrugs niet.

ouders: Veel ouders vinden het

niet goed andere weer wel.

scholen: Scholen vinden het een

probleem en ze proberen dit aan

te pakken.

religieuze groeperingen: hangt

af van de religie.

drugsleveranciers: die vinden

dat je zelf verantwoordelijk moet

zijn met wat je gebruikt.

behandeling- en hulpdiensten:

zij vinden dat er geholpen moet

worden als iemand verslaafd is.

waarden en normen- 5. Islam: Alcohol en Drugs is niet

goed om dat het haram is.

Bijbel: Hangt er vanaf hoe je

de tekst uit de bijbel interpreteert.

Rooms-katholiek en Protestants:

Vinden drugs niet goed. Alcohol

(vooral wijn) wordt gebruikt bij

religieuze feesten.

Rastafari: alcohol wordt gezien als

niet-ital en mag dus niet gebruikt

worden( het zelfde bij drugs)

Afrikanen en Afro- Amerikanen:

Vinden het gebruiken van drugs en

alcohol normaal bij feesten.

Boeddhisten:

Alcohol en drugs wordt afgeraden,

omdat als je mediteert moet

je lichaam kunnen rusten

Jodendom: Koshere wijn is

toegestaan maar drugs hoort niet

bij de religie.

overheid en politieke partijen- 6 Opiumwet: geen

harddrugs maar wel softdrugs.

sommige politieke partijen vinden

dat softdrugs ook niet toegestaan

moet worden.

7 GroenLinks: softdrugs moeten gelegaliseerd worden

en betere voorlichting.

SP: voorlichting

PvdD: Softdrugs legaliseren

Pvda: meer vrijheid

D66: Softdrugsteelt reguleren en later registreren

Christenunie: Drugs en alcohol gebruik hard aanpakken

CDA: Heel erg tegen overmatig gebruik van drugs en alcohol

VVD: legaliseren drugs

SGP: coffeeshops moeten dicht.

Pvv: gedoogbeleid softdrugs

Samenvatting en eigen mening:- 8 veel actoren vinden vooral het drugsgebruik onder jongeren

niet goed. Aan de andere kant zorgt de samenleving er zelf

voor dat jongeren alcohol en drugs gebruiken doordat jongeren

veel in aanraking komen met alcohol en drugs. Er zij ook

actoren die er veel aan willen doen om het gebruik onder

jongeren te verminderen. Bijvoorbeeld door campagnes

over je gezondheid.

9 Oplossing:- De ouders er meer bij betrekken.

- Kinderen onder de 16 jaar die dronken zijn een

boete geven.

- Geen kinderchampage. Dat stimuleert het kind

om later veel te gaan drinken, omdat je van kinder

champage niet dronken wordt.

-Op een school moet er minstens 1 keer per jaar iets

gehouden worden.

- Ook geen reclame over alcohol uitzenden.

10 Ik denk dat in de toekomst het aantal jongeren die

alcohol en drugs gebruiken even blijft als nu.

Aan de ene kant gebruiken jongeren steeds meer drugs

en alcohol. Aan de andere kant is er steeds meer hulp.

Zo blijft het aantal hulp even met het aantal verslaafde

jongeren.

Conclusie

In Nederland is alcohol en drugs gebruik onder jongeren een populaire maatschappelijke probleem.

Het probleem is dat steeds meer jongeren het gebruik van drugs en alcohol stoerder gaan vinden.

Als je drugs gebruikt of alcohol drinkt voel je je plezieriger. Drugs heeft drie effecten: de stimulerende effecten, een verdovende effect en een bewustzijnsveranderende effect. Je gezondheid wordt er ook slechter van.

Wel in elk land komt criminaliteit onder invloed van alcohol en drugs voor. Dit soort criminaliteit kent veel theorieën en maatschappelijke oorzaken.

Om drugs- en alcohol gebruik tegen te gaan worden er bijvoorbeeld projecten gehouden, drugsleveranties gecontroleerd of wetten gemaakt. Er zijn ook behandeling- en hulpdiensten.

Ouders moeten veel over praten (niet alleen met het kind maar ook met andere ouders).

Veel religieuze groepen keuren het gebruik van alcohol en (vooral) drugs af.

De overheid speelt ook een grote rol in Nederland. Zij maken wetten. In die wetten worden preventieve en repressieve maatregelen omschreven.

De media heeft positieve en negatieve gevolgen. Veel informatieve programma's zorgen voor positieve gevolgen. Reclame kan voor negatieve gevolgen zorgen. Elk medium heeft z'n eigen kleuring. Dit betekend dat elk massamedium het onderwerp op een andere manier preseteerd. Dit zorgt ervoor dat mensen verschillend denken over alcohol en drugs onder jongeren.

Alle actoren die bij dit onderwerp betrokken zijn hebben verschillende mening over alcohol en drugs, maar de meeste actoren vinden het een probleem. Zij vinden dat er wat aan gedaan meot worden.

Mening: Ik vind dat alcohol en drugs niet goed is voor jongeren omdat jongeren later normaal zullen vinden om het te gebruiken. Hierdoor zal criminaliteit toenenmen. Er zal meer gedaan meoten worden; op school zal er meer toegelicht, moeten worden. In de media moet er meer over behandelings diensten en hulpdiensten gesproken worden.

Bijlagen

Internet

http://www.politie.nl/KLPD/PolitieABC/Criminaliteit/Drugs/DrugsbeleidinNederland.asp

http://veenendaal.sp.nl/bericht/29228/081106-breur_strakkere_handhaving_alcohol_en_harddrugs.html

http://www.drugsweb.nl/drugsweb956.asp

https://mijn.pvda.nl/renderer.do/menuId/107719/clearState/true/sf/107759/returnPage/107759/itemId/10983/realItemId/10983/pageId/37942/instanceId/37937/

http://www.jip.org/lan/docs/drugs_alg.html

http://www.thehomeclinic.nl/kind_verslaafd/

http://www.scholieren.com/werkstukken/34917

http://www.scholieren.com/werkstukken/10537

http://www.drankendrugs.nl/

www.drugsinfo.nl

http://www.alcoholinfo.nl/index.cfm?act=qena.antwoord&vraag=572

http://www.jellinek.nl/informatie_en_advies/vraag_en_antwoord/vraag/195

http://www.alcoholinfo.nl/index.cfm?act=qena.antwoord&vraag=134

 

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!