Budimex rozpoczaL

Wstep

Budimex to jedna z najwiekszych firm budowlanych w Polsce. Jednak swoja dziaLalnosc szerzy nie tylko w Polsce ale tez w kilkudziesieciu innych krajach. Na dzien dzisiejszy koncentruje sie jednak na rozwoju gLownie na terenie Polski.

Firma szczyci sie tym, ze do kazdej nowej inwestycji podchodzi z wielka troska, przestrzega zasad etyki i dba o ekologie, o co trudno w dzisiejszych czasach. Ma to wielkie znaczenie, poniewaz wszystkie inwestycje Firmy maja wpLyw na dalsze pokolenia.

Budimex jest takze atrakcyjnym pracodawca. Pracownicy korzystaja z wielu dodatkowych szkolen oraz realizuja roznorodne zlecenia. Jest to bardzo potrzebne w zdobywaniu nowych umiejetnosci i doswiadczenia. Jest to gwarantowane dzieki wielkiemu doswiadczeniu firmy oraz umiejetnosci planowania i profesjonalizmowi.

Firma wspolna przyszLosc buduje dosLownie w formie budynkow mieszkalnych, biurowcow, terminali lotniczych oraz obiektow przemysLowych i handlowych.

Slogan firmy:

�Zmieniajac otoczenie zmieniamy przyszLosc na lepsze� doskonale streszcza osiagniecia firmy na przestrzeni minionych 40 lat.

Charakterystyka firmy

Historia

Budimex rozpoczaL swoja dziaLalnosc w 1968 roku, kiedy zostaLa powoLana Centrala Handlu Zagranicznego Budownictwa Budimex. Firma zaczeLa dziaLac na swoja reke na przeLomie lat 80. i 90., kiedy nastapiLy zmiany ustrojowe w panstwie. W 1992 roku Budimex przeszedL prywatyzacje, stajac sie jednym z gLownych graczy na polskim rynku budowlanym. W 1994 roku firma zostaLa przeksztaLcona w spoLke akcyjna, �a od 1995 roku jest notowana na warszawskiej GieLdzie Papierow Wartosciowych.�

Silna pozycje rynkowa Budimexu potwierdziL zakup akcji spoLki przez jedna z najwiekszych firm budowlanych na swiecie � hiszpanski Ferrovial. Od 2000 roku Hiszpanie sa strategicznym inwestorem spoLki, posiadajacym ponad poLowe akcji Budimeksu.

Dzieki przeprowadzonej w 2002 roku fuzji pieciu spoLek � Budimeksu Budownictwo, Budimeksu Poznan, Budimeksu Unibud, Dromeksu i Mostostalu Krakow powstaLa najwieksza w Polsce firma generalnego wykonawstwa � Budimex Dromex.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspolnikow 19 sierpnia 2002 roku podjeLo decyzje o przeksztaLceniu Budimeksu Dromeksu ze spoLki z ograniczona odpowiedzialnoscia w spoLke akcyjna. Jedynym wLascicielem przeksztaLconej spoLki zostaL Budimex SA.�

DziaLalnosc

Budimex prowadzi dziaLalnosc w ramach nastepujacych segmentow branzowych:

dziaLalnosc budowlana,

deweloperska i zarzadzanie nieruchomosciami.

Zatrudnienie

W miedzynarodowym badaniu Universum Graduate Survey 2007 firma Budimex zostaLa uznana za najlepszego polskiego pracodawce branzy budowlanej. Inwestycje w polityke personalna przyniosLy rowniez nominacje Budimexu do tytuLu Solidny Pracodawca Roku 2007.

W Budimexie zatrudnionych jest ok. 2300 osob, z czego tylko 1000 stanowia pracownicy fizyczni. W procesie wykonawstwa firma opiera sie na podwykonawcach, bedacych specjalistami w swoich waskich dziedzinach.

Wiekszosc osob zatrudnionych to inzynierowie, kierownicy robot, budow, kontraktow, a takze dyrektorzy rejonow i oddziaLow.

Kazdy zatrudniony objety jest grupowym ubezpieczeniem na zycie finansowanym przez pracodawce. Firma oferuje tez atrakcyjny pakiet swiadczn medycznych w Centrum Medycznym Damiana i placowkach wspoLpracujacych na terenie caLego kraju. Istnieje mozliwosc rozszerzenia ubezpieczenia na czLonkow rodziny za niewielka dopLata.

Oprocz szkolen specjalistycznych firma oferuje tez spotkania integracyjne, finansuje pracownikom wspolne wyjazdy na narty, zagle itp.

Dostawcy i podwykonawcy

BUDIMEX SA wspoLpracuje z wieloma dostawcami i podwykonawcami ze wszystkich branz wystepujacych w procesie budowlanym obiektow kubaturowych, infrastrukturalnych, ekologicznych i specjalistycznych.

Zgodnie z obowiazujacymi w firmie procedurami Zintegrowanego Systemu Zarzadzania prowadzony jest staLy proces kwalifikacji i biezacych ocen dostawcow towarow i usLug.

WspoLpraca z dostawcami i podwykonawcami jest oparta�na relacjach partnerskich. Jej�gLownym celem jest zapewnienie najwyzszych standardow jakosciowych i wysokiej efektywnosci dziaLania.

Dlatego w pierwszej kolejnosci stawiamy na wspoLprace z dostawcami i podwykonawcami kwalifikowanymi.

W Centralnej Bazie Danych firma posiada juz ponad 5.100 kontrahentow kwalifikowanych i wciaz przybywaja kolejni.

Akcjonariusze

Akcjonariusz

Rodzaj akcji

Liczba akcji

% udziaL w kapitale

Liczba gLosow

% udziaL gLosow na WZA

Ferrovial

zwykLe

15.078.159

59,06%

15.078.159

59,06%

Pozostali akcjonariusze

zwykLe

10.451.939

40,94%

10.451.939

40,94%

Ogolna liczba akcji

25.530.098

100%

25.530.098

100%

Zarzad

Dariusz Blocher - prezes Zarzadu, dyrektor generalny Budimeksu SA

Absolwent WydziaLu Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Czestochowskiej.�

Od lutego 2002 r. byL czLonkiem Zarzadu, dyrektorem ds. zarzadzania kadrami Budimeksu SA. Od listopada 2007 roku jako prezes Zarzadu, dyrektor naczelny Budimeksu Dromeksu SA i czLonek zarzadu Budimeksu SA. Od wrzesnia 2009 prezes Zarzadu, dyrektor generalny Budimeksu SA.

Ignacio Botella Rodriguez wiceprezes Zarzadu Budimeksu SA

Jest absolwentem Politechniki Madryckiej, ktora ukonczyL w 1992 roku, uzyskujac tytuL inzyniera drog, kanaLow i portow.�

Jego kariera zawodowa � od maja 1993 roku � zwiazana jest ze spoLkami Grupy Ferrovial.

Joanna Siwak � Makowiecka czLonek Zarzadu Budimeksu SA, dyrektor ds. zarzadzania kadrami

Jest absolwentka WydziaLu Zarzadzania i Marketingu w Wyzszej Szkole Zarzadzania i Marketingu w Warszawie.

Od 2008 roku jest zwiazana z Budimeksem SA, gdzie peLni funkcje dyrektora Pionu Zarzadzania Kadrami. Od marca 2008 r. jest czLonkiem zarzadu Budimeksu SA.v

Henryk Urbanski prezes Zarzadu Budimeksu Nieruchomosci Sp. z o.o., czLonek Zarzadu Budimeksu SA

Jest absolwentem WydziaLu Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej oraz Handlu Zagranicznego w Wyzszej Szkole Nauk SpoLecznych.

W Budimeksie zatrudniony byL w latach 1979-1992, gdzie peLniL funkcje m. in. zastepcy dyrektora biura odpowiedzialnego za rynek bliskowschodni.�

W roku 2001 objaL stanowisko prezesa Zarzadu w Budimeksie Nieruchomosci, gdzie rozwija dziaLalnosc deweloperska, a takze prowadzi restrukturyzacje w zakresie gospodarki nieruchomosciami zgodnie z przyjeta strategia Grupy Budimex.

Marcin WegLowski czLonek Zarzadu Budimeksu SA, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych

UkonczyL studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji SzkoLy GLownej Handlowej w Warszawie.�

CzLonkiem Zarzadu, dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Budimeksu SA jest od stycznia 2001 r.

Jacek Daniewski czLonek Zarzadu Budimeksu SA, dyrektor ds. prawno-organizacyjnych

UkonczyL Uniwersytet Warszawski. W 1978 r. zostaL wpisany na liste radcow prawnych w Warszawie.�

W grudniu 2001 r. objaL stanowisko radcy prawnego w Budimeksie SA, natomiast w 2002 r. zostaL zastepca dyrektora pionu prawno-organizacyjnego.�

W grudniu 2003 r. awansowaL na stanowisko dyrektora tego pionu, zostaL rowniez czLonkiem Zarzadu Budimeksu Dromeksu SA. Od stycznia 2007 r. dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego, a od marca 2007 r. rowniez czLonek Zarzadu Budimeksu SA.

Rada nadzorcza

Marek MichaLowski � przewodniczacy rady

Carmelo Rodrigo Lopez - wiceprzewodniczacy rady

Krzysztof Sokolik - sekretarz rady

Igor Chalupec - czLonek rady

Jos� Carlos Garrido-Lestache Rodr�guez - czLonek rady

Javier Galindo Hern�ndez - czLonek rady

StanisLaw Pacuk - czLonek rady

Krzysztof Sedzikowski - czLonek rady

Tomasz Sielicki - czLonek rady

Analiza otoczenia firmy

Perspektywy rozwoju rynku

W ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i srodowisko" w latach 2007-2013 na realizacje inwestycji transportowych z funduszy europejskich planowane sa wydatki na poziomie ponad 19 miliardow euro.

WkLad krajowy na potrzeby tych projektow szacuje sie na okoLo 7 miliardow euro, co w poLaczeniu ze srodkami Unii Europejskiej daje kwote przewyzszajaca 26 miliardow euro. Skala srodkow przewidzianych na inwestycje transportowe w latach 2007-2013 zdecydowanie przewyzsza wielkosc srodkow przeznaczanych dotad na inwestycje transportowe. srodki unijne przeznaczone zostana w 58% na inwestycje drogowe, w 25% na inwestycje kolejowe, a w 10% na transport miejski. W ramach pozostaLych 7% dofinansowane zostana m.in. inwestycje lotnicze, morskie oraz z zakresu bezpieczenstwa ruchu. Wsrod kluczowych zadan, ktore objete beda finansowaniem unijnym w latach 2007-2013 nalezy wymienic przede wszystkim:

w obszarze transportu drogowego:

autostrady: A1, A2, A4, A18,

drogi ekspresowe: S1, S2, S3, S5, S7, S8, S17, S19, S69

w obszarze transportu kolejowego:

linie: E65, E59, E20/CE 20, E30, CE 59, E75

linia Warszawa�- Lodz

linia Psary�- KozLow�- Krakow

linia kolejowa nr 8 oraz nr 14.

Do najwazniejszych zagrozen dla prognozowanego rozwoju polskiej gospodarki w segmencie budownictwa nalezy przede wszystkim:

spadek liczby wykwalifikowanych pracownikow oraz ciagLy wzrost cen materiaLow budowlanych

niepewnosc w zakresie efektywnego wykorzystania funduszy unijnych w latach 2007-2013

brak planow zagospodarowania przestrzennego, hamujacy rozwoj budownictwa mieszkaniowego.

Konkurencja

Na polskim rynku od kilku lat sa juz obecni zagraniczni gracze i oni stanowia najwieksza konkurencje dla Budimeksu, zwLaszcza w segmencie budownictwa inzynieryjnego i drogowego.

Najwiekszymi konkurentami sa Skanska i Strabag, w dalszej kolejnosci Hochtief, Mostostal Warszawa, Warbud.

W obszarze budownictwa mieszkaniowego w ostatnich kwartaLach coraz wiekszy pakiet zlecen pozyskuje rowniez Polnord.

Zmniejszenie konkurencji jest mozliwe przy zaLozeniu, ze na rynku pojawi sie wiecej zlecen, co spowoduje wzrost cen i poprawe rentownosci. Uruchomienie pierwszych srodkow z unijnego programu operacyjnego na lata 2007-2013 moze nastapic najwczesniej za 1-2 lata. Wtedy to powinny zostac ogLoszone przetargi na wieksze inwestycje infrastrukturalne, a scenariusz poprawy rentownosci stanie sie bardziej realny.

Promocja firmy

Firma Budimex stosuje coraz nowsze sposoby przyciagania klienow.

Na portalu YouTube mozna obejrzec najnowsza produkcje multimedialna dziaLu marketingowego Budimeksu. Jest to prezentacja projektu Apartamentow Murano. Film krecono w pracowni Marka Dunikowskiego, autora projektu, oraz na terenie inwestycji.

Celem Budimexu jest prezentowanie inwestycji w innej, niz do tej pory byLa znana formie. Firma stawia na kreatywne, odwazne i dynamiczne rozwiazania.

SpoLka nie obiecuje swoim klientom kosztownych upominkow, czy wielkich upustow. Nawiazuje kontakty z bankami, dzieki ktorym klient moze Latwiej i na lepszych warunkach zaciagnac kredyt na mieszkanie.

Organizowane sa dni otwarte, podczas ktorych na terenie inwestycji mozna obejrzec przykLadowy lokal i zrobic rozpoznanie.

Jednak najlepszym pomysLem Budimexu jest taka promocja:

klient wybiera mieszkanie z oferty,

ma wystarczajaco duzo czasu na wpLate kwoty, ktora stanowi roznice cen jego starej nieruchomosci i nowy wybranej,

stare mieszkanie klienta kupuje deweloper,

kwota uzyskana z tej transakcji przeznaczana jest na zakup nowego mieszkania,

firma bierze rowniez na siebie ryzyko sprzedazy starego lokalu i ponosi koszty renowacji,

finaLem jest oddanie klientowi nowego mieszkania i podpisanie aktu notarialnego.

Badanie popytu na usLugi

Od dLuzszego czasu obserwuje sie dynamiczny rozwoj sektora budowlanego w Polsce. W porownaniu do kilku lat wstecz, popyt na usLugi budowlane wzrosL o kilkadziesiat procent. Wiaze sie to przede wszystkim z napLywajacym do kraju kapitaLem zagranicznym, funduszami unijnymi, ze wzrostem wynagrodzen oraz dostepnoscia kredytow hipotecznych.

Dodatkowym napedem dla budownictwa staja sie rowniez przygotowania do Euro 2012 i zwiazanej z tym koniecznosci rozbudowy infrastruktury niezbednej dla powodzenia tak prestizowej, miedzynarodowej imprezy. Budowa stadionow, hoteli, drog i parkingow to zadanie inwestycyjne, z ktorym w najblizszym czasie beda musieli zmierzyc sie budowlancy.

Misja

Misja firmy jest realizacja projektow budowlanych, w tym zlecen deweloperskich. Budimex moze sie pochwalic, ze wszystkie projekty realizowane sa zgodnie z zasadami etyki, przyjaznie dla srodowiska oraz z dbaLoscia o peLna satysfakcje klientow. Jest to osiagniete dzieki pasji budowania jak i profesjonalizmowi firmy.

Cele strategiczne

Poprawa rentownosci poprzez kontrole i ograniczenie ryzyk budowlanych

Koncentracja potencjaLu firmy na rynku krajowym

Rozwoj dziaLalnosci na rynku budownictwa kolejowego i przemysLowego

Silna pozycja na krajowym rynku deweloperskim

Wejscie w sektor koncesji w Polsce

Utrzymanie rentownej dziaLalnosci eksportowej w Niemczech.

Sprawozdania finansowe i ich wstepna analiza

Analiza bilansu

Analiza dynamiki i stryktury aktywow

Na dzien 31 grudnia 2007 roku wartosc aktywow wzrosLa o 32 446 tysiecy zLotych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2006 roku w wyniku wzrostu wartosci aktywow trwaLych o 12,0% (50 903 tysiace zLotych) oraz spadku wartosci aktywow obrotowych o 1,0% (18 457 tysiecy zLotych).

Na dzien 31 grudnia 2008 roku wartosc aktywow wzrosLa o 453 907 tysiecy zLotych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2007 roku w wyniku wzrostu wartosci aktywow trwaLych o 12,9% (61 473 tysiace zLotych) oraz wartosci aktywow obrotowych o 21,0% (392 434 tysiace zLotych).

Na wykresie ponizej przedstawiono skLad aktywow podzielony na aktywa krotkoterminowe I dLugoterminowe:

Aktywa trwaLe (dLugoterminowe):

Na zmiane wartosci aktywow trwaLych na dzien 31 grudnia 2007 roku w stosunku do stanu na dzien 31 grudnia 2006 roku wpLyw miaLy przede wszystkim:

spadek rzeczowych aktywow trwaLych o 5 765 tysiecy zLotych w wyniku biezacej amortyzacji oraz przeklasyfikowania majatku trwaLego do pozycji przeznaczonych do sprzedazy,

spadek wartosci nieruchomosci inwestycyjnych o kwote 3�569 tysiecy zLotych w wyniku sprzedazy nieruchomosci niewykorzystywanych w podstawowej dziaLalnosci spoLek Grupy oraz zakwalifikowania nieruchomosci inwestycyjnych do grupy aktywow przeznaczonych do sprzedazy,

wzrost wartosci pozyczek udzielonych przez wspoLwLascicieli spoLce Budimex Nieruchomosci Sp. z o.o. o 6 500 tysiecy zLotych. O te sama kwote, miedzy innymi zwiekszeniu ulegLy zobowiazania wobec podmiotu wspoLkontrolowanego,

wzrost wartosci kaucji z tytuLu umow o budowe o 21 975 tysiecy zLotych,

zwiekszenie aktywa z tytuLu odroczonego podatku dochodowego w wysokosci 35 287 tysiecy zLotych w zwiazku z rozpoznaniem ujemnych roznic przejsciowych w wycenie aktywow i pasywow.

Na zmiane wartosci aktywow trwaLych na dzien 31 grudnia 2008 roku w stosunku do stanu na dzien 31 grudnia 2007 roku wpLyw miaLy przede wszystkim:

wzrost aktywow z tytuLu odroczonego podatku dochodowego o 60 210 tysiecy zLotych w zwiazku z rozpoznaniem ujemnych roznic przejsciowych w wycenie aktywow i pasywow,

wzrost salda rzeczowych aktywow trwaLych o 20�095 tysiecy zLotych gLownie w wyniku nabycia urzadzen technicznych i maszyn w kwocie 22�693 tysiace zLotych,

spadek wartosci kaucji z tytuLu umow o budowe o 11 653 tysiace zLotych,

spadek wartosci inwestycji w jednostkach wycenianych metoda praw wLasnosci o 9 380 tysiecy zLotych przede wszystkim w wyniku sprzedazy akcji w spoLce Autostrada PoLudnie SA.

Wykres przedstawia skLad aktywow dLugoterminowych na przestrzeni rozpatrywanych lat:

Aktywa obrotowe (krotkoterminowe):

Z roku 2006 na 2007 aktywa obrotowe zmniejszyLy sie o 18 457 tysiecy zLotych, co byLo gLownie wynikiem spadku:

naleznosci z tytuLu dostaw i usLug oraz pozostaLych naleznosci o kwote 155 482 tysiace zLotych,

kaucji z tytuLu umow o budowe o 30 940 tysiecy zLotych,

kwot naleznych od odbiorcow z tytuLu umow o budowe o 39�829 tysiecy zLotych odzwierciedlajacych wycene kontraktow z tytuLu umow o budowe zgodnie ze stopniem zaawansowania kontraktu (niedofakturowanie),

przy jednoczesnym wzroscie:

wartosci zapasow o 148 541 tysiecy zLotych, zwLaszcza w spoLkach deweloperskich, w zwiazku z realizacja projektow mieszkaniowych, w ktorych produkcja kapitalizowana jest w zapasach az do rozpoznania sprzedazy, tj. do momentu podpisania umow przenoszacych wLasnosc,

srodkow pienieznych o 19 913 tysiecy zLotych,

wartosci aktywow trwaLych zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedazy o 30 478 tysiecy zLotych gLownie na skutek zakwalifikowania na dzien 31 grudnia 2007 grupy aktywow (i zobowiazan) Sprzet Transport Sp. z o.o. jako przeznaczone do sprzedazy.

Z roku 2007 na 2008 aktywa obrotowe zwiekszyLy sie o 392 434 tysiace zLotych, co byLo gLownie wynikiem wzrostu:

srodkow pienieznych o 195 176 tysiecy zLotych,

zapasow o 127 135 tysiecy zLotych, zwLaszcza w spoLkach deweloperskich, w zwiazku z realizacja projektow mieszkaniowych, w ktorych produkcja kapitalizowana jest w zapasach az do rozpoznania sprzedazy, tj. do momentu podpisania umow przenoszacych wLasnosc,

naleznosci z tytuLu dostaw i usLug oraz pozostaLych naleznosci o kwote 103 511 tysiecy zLotych,

innych aktywow finansowych wycenianych w wartosci godziwej przez rachunek zyskow i strat, obejmujacych inwestycje krotkoterminowe w bony skarbowe i handlowe, o kwote 99 504 tysiace zLotych,

przy jednoczesnym spadku:

kwot naleznych od odbiorcow z tytuLu umow o budowe o 75 096 tysiecy zLotych,

wartosci aktywow trwaLych zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedazy o 30 439 tysiecy zLotych gLownie na skutek zaprzestania kwalifikowania na dzien 31 grudnia 2008 roku grupy aktywow (i zobowiazan spoLki Sprzet Transport Sp. z o.o.) jako przeznaczone do sprzedazy,

spadku wartosci aktywow z tytuLu instrumentow pochodnych o kwote 27 932 tysiace zLotych, spowodowanym osLabieniem sie zLotowki do euro.

Wykres przedstawia skLad aktywow krotkoterminowych na przestrzeni wymienionych lat:

Analiza dynamiki i stryktury pasywow

Po stronie pasywow rowniez zachodziLy zmiany w latach 2006-2008.

Wykres przedstawia skLad pasywow na przestrzeni rozpatrywanych lat:

Zobowiazania dLugoterminowe:

Zmiany zobowiazan dLugoterminowych z roku 2006 na 2007 dotyczyLy:

wzrostu wartosci zobowiazan dLugoterminowych o kwote 98 358 tysiecy zLotych, przede wszystkim z tytuLu wzrostu kredytow i pozyczek oraz innych zrodeL finansowania o kwote 75 044 tysiace zLotych,

Z roku 2007 na 2008 zmiany zobowiazan dLugoterminowych dotyczyLy:

wzrostu wartosci zobowiazan dLugoterminowych o kwote 83�040 tysiecy zLotych, przede wszystkim z tytuLu wzrostu kredytow i pozyczek oraz innych zrodeL finansowania o kwote 47 750 tysiecy zLotych oraz wzrostu rezerw na zobowiazania dLugoterminowe i inne obciazenia o 32 308 tysiecy zLotych,

Zobowiazania krotkoterminowe:

Z roku 2006 na 2007 zmiany zobowiazan krotkoterminowych dotyczyLy:

spadku wartosci zobowiazan krotkoterminowych o kwote 77 947 tysiecy zLotych, z ktorych najwieksze zmiany dotyczyLy:

spadku zobowiazan z tytuLu dostaw i usLug oraz pozostaLych zobowiazan o 137 896 tysiecy zLotych, obejmujacych rowniez wzrost rezerw na niezafakturowane koszty usLug,

spadku wartosci krotkoterminowych kredytow, pozyczek i innych zewnetrznych zrodeL finansowania o 32 074 tysiace zLotych,

wzrostu kwot naleznych odbiorcom z tytuLu umow o budowe o kwote 68 859 tysiecy zLotych w zwiazku z wycena kontraktow z tytuLu umow o budowe przy jednoczesnym wykorzystaniu rezerw na straty na kontraktach,

wzrostu zobowiazania z tytuLu biezacego podatku dochodowego o kwote 15 151 tysiecy zLotych.

Z roku 2007 na 2008 zmiany zobowiazan krotkoterminowych dotyczyLy:

wzrostu wartosci zobowiazan krotkoterminowych o kwote 262�429 tysiecy zLotych, z ktorych najwieksze zmiany dotyczyLy:

wzrostu zobowiazan z tytuLu dostaw i usLug oraz pozostaLych zobowiazan o 155 662 tysiace zLotych, obejmujacych rowniez wzrost rezerw na niezafakturowane koszty usLug,

wzrostu wartosci zobowiazan z tytuLu instrumentow pochodnych o 77 250 tysiecy zLotych, spowodowanym osLabieniem sie zLotowki do euro,

wzrostu zobowiazania z tytuLu biezacego podatku dochodowego o kwote 55 130 tysiecy zLotych,

spadku salda otrzymanych zaliczek o kwote 36 662 tysiace zLotych.

Wykres przedstawia skLad zobowiazan krotkoterminowych:

KAPITAL WLASNY

Wykres przedstawia strukture kapitaLu wLasnego Budimeksu na przestrzeni rozpatrywanych lat:

Analiza rachunku zyskow i strat

Na wykresie przedstawione sa nawazniejsze pozycje z rachunku zyskow i strat:

W roku 2007 Grupa Budimex uzyskaLa przychody ze sprzedazy w wysokosci 3 075 911 tysiecy zLotych, co stanowi wzrost o 1,08% w porownaniu do przychodow uzyskanych w roku 2006 (3 043�184 tysiace zLotych).

Zysk brutto ze sprzedazy w 2007 roku wyniosL 148 251 tysiecy zLotych, natomiast w roku poprzednim osiagnaL wartosc 124�744 tysiace zLotych.

Na dzien 31 grudnia 2006 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiLy 57 807 tysiecy zLotych. W 2007 roku saldo rezerw na straty na kontraktach ulegLo zmniejszeniu o kwote 15 367 tysiecy zLotych. Koszty sprzedazy w okresie 12 miesiecy zakonczonym 31 grudnia 2007 roku, w porownaniu z rokiem poprzednim, obnizyLy sie o 1 790 tysiecy zLotych, natomiast koszty ogolnego zarzadu byLy o 6 628 tysiecy zLotych wyzsze niz koszty poniesione w 2006 roku.

PozostaLe przychody operacyjne w 2007 roku wyniosLy 42 680 tysiecy zLotych i obejmowaLy otrzymane odszkodowania i kary umowne w kwocie 17 591 tysiecy zLotych, a takze odwrocenie odpisow aktualizujacych naleznosci watpliwe w kwocie 12 451 tysiecy zLotych.

Ponadto w roku 2007 roku spoLki Grupy dokonaLy zbycia skLadnikow rzeczowego majatku trwaLego oraz nieruchomosci inwestycyjnych, z ktorego osiagneLy ogolny zysk w wysokosci 2 989 tysiecy zLotych. Wartosc netto skLadnikow rzeczowego majatku trwaLego oraz nieruchomosci inwestycyjnych sprzedanych w roku 2007 roku wynosiLa 3 136 tysiecy zLotych. PozostaLe koszty operacyjne w okresie 12 miesiecy zakonczonym 31 grudnia 2007 roku wyniosLy 63 735 tysiecy zLotych, z czego 14�935 tysiecy zLotych stanowiLy koszty z tytuLu odpisow aktualizujacych wartosc naleznosci.

Wartosc odszkodowan i kar umownych, na ktore utworzono rezerwy lub ktore obciazyLy wynik Grupy w 2007 roku wyniosLa 42 912 tysiecy zLotych.

W roku 2007 roku Grupa odnotowaLa zysk z tytuLu wyceny i realizacji instrumentow pochodnych (zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowego kontraktow budowlanych w walutach obcych) w wysokosci 41 714 tysiecy zLotych.

W 2007 roku Grupa odnotowaLa zysk z dziaLalnosci operacyjnej w wysokosci 28 041 tysiecy zLotych, natomiast w roku poprzednim � w wysokosci 9 935 tysiecy zLotych. W okresie 12 miesiecy zakonczonym 31 grudnia 2007 roku Grupa osiagneLa strate z dziaLalnosci finansowej wynoszaca 16 077 tysiecy zLotych, podczas gdy w 2006 roku � zysk w wysokosci 433 tysiace zLotych. Koszty finansowe w 2007 roku stanowiLy, miedzy innymi:

zapLacone przez spoLki Grupy prowizje bankowe od gwarancji i kredytow w wysokosci 9 279 tysiecy zLotych,

koszty odsetek w wysokosci 9 323 tysiace zLotych, odpisy aktualizujace wartosc aktywow finansowych w wysokosci 7 274 tysiace zLotych,

ujemne roznice kursowe w wysokosci 6 189 tysiecy zLotych oraz koszty z tytuLu dyskonta dLugoterminowych naleznosci i zobowiazan z tytuLu kaucji gwarancyjnych w wysokosci 5 162 tysiace zLotych.

Przychody finansowe za 2007 rok stanowiLy przede wszystkim odsetki w wysokosci 19�129 tysiecy zLotych.

Rok 2007 Grupa zamkneLa zyskiem brutto w wysokosci 13 583 tysiace zLotych, natomiast rok poprzedni � zyskiem brutto w wysokosci 12 177 tysiecy zLotych. Podatek dochodowy za 2007 rok wyniosL 543 tysiace zLotych, w tym:

czesc biezaca w wysokosci (35 289) tysiecy zLotych,

czesc odroczona w wysokosci 35 832 tysiecy zLotych.

W roku 2008 Grupa Budimex uzyskaLa przychody ze sprzedazy w wysokosci 3 349 993 tysiace zLotych,co stanowi wzrost o 8,9% w porownaniu do przychodow uzyskanych w roku 2007.

Zysk brutto ze sprzedazy w 2008 roku wyniosL 387 762 tysiace zLotych, natomiast w roku poprzednim osiagnaL wartosc 148 251 tysiecy zLotych.

Na dzien 31 grudnia 2008 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiLy 51 676 tysiecy zLotych. W 2008 roku saldo rezerw na straty na kontraktach ulegLo zwiekszeniu o kwote 9 236 tysiecy zLotych. Koszty sprzedazy w okresie 12 miesiecy zakonczonym 31 grudnia 2008 roku, w porownaniu z rokiem poprzednim, obnizyLy sie o 1 415 tysiecy zLotych, natomiast koszty ogolnego zarzadu byLy o 18 430 tysiecy zLotych wyzsze niz koszty poniesione w 2007 roku.

PozostaLe przychody operacyjne w 2008 roku wyniosLy 41 378 tysiecy zLotych i obejmowaLy otrzymane odszkodowania i kary umowne w kwocie 13 055 tysiecy zLotych, a takze odwrocenie odpisow aktualizujacych naleznosci watpliwe w kwocie 14 245 tysiecy zLotych.

Ponadto w roku 2008 roku spoLki Grupy dokonaLy zbycia skLadnikow rzeczowego majatku trwaLego oraz nieruchomosci inwestycyjnych, z ktorego osiagneLy ogolny zysk w wysokosci 3 929 tysiecy zLotych. Wartosc netto skLadnikow rzeczowego majatku trwaLego oraz nieruchomosci inwestycyjnych sprzedanych w roku 2008 roku wynosiLa 2 086 tysiecy zLotych.

PozostaLe koszty operacyjne w okresie 12 miesiecy zakonczonym 31 grudnia 2008 roku wyniosLy 70�198 tysiecy zLotych, z czego 29 016 tysiecy zLotych stanowiLy koszty z tytuLu odpisow aktualizujacych wartosc naleznosci.

Wartosc odszkodowan i kar umownych, ktore obciazyLy wynik Grupy w 2008 roku wyniosLa 22�013 tysiecy zLotych. W roku 2008 roku Grupa odnotowaLa strate z tytuLu wyceny i realizacji instrumentow pochodnych (zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowego kontraktow budowlanych w walutach obcych) w wysokosci 88�876 tysiecy zLotych.

W 2008 roku Grupa odnotowaLa zysk z dziaLalnosci operacyjnej w wysokosci 112 182 tysiace zLotych, natomiast w roku poprzednim � w wysokosci 28 041 tysiecy zLotych. W okresie 12 miesiecy zakonczonym 31 grudnia 2008 roku Grupa osiagneLa zysk z dziaLalnosci finansowej wynoszacy 24 348 tysiecy zLotych, podczas gdy w 2007 roku � strate w wysokosci 16 077 tysiecy zLotych.

Koszty finansowe w 2008 roku stanowiLy miedzy innymi: koszty odsetek w wysokosci 12 942 tysiace zLotych, zapLacone przez spoLki Grupy prowizje bankowe od gwarancji i kredytow w wysokosci 6 710 tysiecy zLotych oraz koszty z tytuLu dyskonta dLugoterminowych naleznosci i zobowiazan z tytuLu kaucji gwarancyjnych w wysokosci 4 949 tysiecy zLotych. Przychody finansowe za 2008 rok stanowiLy przede wszystkim odsetki w wysokosci 35�075 tysiecy zLotych oraz nadwyzka dodatnich roznic kursowych nad ujemnymi w wysokosci 11 571 tysiecy zLotych.

Rok 2008 Grupa zamkneLa zyskiem brutto w wysokosci 139 469 tysiecy zLotych, natomiast rok poprzedni - zyskiem brutto w wysokosci 13�583 tysiace zLotych.

Obciazenie wyniku z tytuLu podatku dochodowego za 2008 rok wyniosLo 34 647 tysiecy zLotych, w tym:

czesc biezaca w wysokosci (95 219) tysiecy zLotych,

czesc odroczona w wysokosci 60 572 tysiace zLotych.

Na dzien 31 grudnia 2008 roku Grupa rozpoznaLa aktywa z tytuLu odroczonego podatku dochodowego w wysokosci 157 796 tysiecy zLotych, podczas gdy na dzien 31 grudnia 2007 roku Grupa wykazywaLa aktywa z tego tytuLu w kwocie 97 586 tysiecy zLotych. SkLadniki bilansu z tytuLu odroczonego podatku dochodowego w Grupie Budimex wynikaja gLownie ze specyfiki rozliczen kontraktow budowlanych, gdzie moment uznania kosztu za poniesiony i przychodu za zrealizowany sa rozne w ujeciu podatkowym i ksiegowym. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za rok 2008 wyniosL 104 737 tysiecy zLotych, podczas gdy zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za rok 2007 wyniosL 15 067 tysiecy zLotych.

Analiza wskaznikowa

Wskazniki pLynnosci

Wskaznik pLynnosci biezacej (WPB)

2008

2007

2006

Aktywa obrotowe

2261147

1868713

1887170

Zobowiazania krotkoterminowe

1757502

1495073

1573020

WPB

1,29

1,25

1,20

Wraz z biegiem lat WPB w firmie Budimex rosL od 1,2 w 2006 roku do 1,29 w 2008 roku. Jest to bardzo dobre osiagniecie firmy, poniewaz swiadczy to o coraz lepszym gospodarowaniu aktywami obrotowymi.

Aktywa obrotowe skLadaja sie w firmie gLownie z zapasow, naleznosci oraz najbardziej pLynnego z aktywow � srodkow pienieznych. Mimo, ze z roku 2006 na 2007 aktywa obrotowe malaLy, WPB nie malaL. ByLo to zwiazane z jeszcze wiekszym spadkiem zobowiazan krotkoterminowych. Aktywa obrotowe zmalaLy, pomimo wzrostu zapasow. ByLo to spowodowane spadkiem naleznosci z tytuLu dostaw i usLug.

W roku 2008 wzrosL wskaznik pLynnosci biezacej. ByLo to spowodowane wzrostem salda w pozycji zapasy, obejmujacej w znacznej czesci wartosc gruntow i produkcji w toku wiazanych z dziaLalnoscia deweloperska Grupy. Dajacy sie obecnie zauwazyc na rynku utrudniony dostep do zewnetrznych zrodeL finansowania nawet dla podmiotow o dobrej sytuacji finansowej oraz znaczny spadek dynamiki sprzedazy mieszkan moze w przyszLosci przekLadac sie w sposob negatywny na pLynnosc Grupy Budimex w kontekscie dynamicznego wzrostu zapasow w dziaLalnosci deweloperskiej oraz gruntow pod inwestycje finansowanych poprzez kredyty bankowe. Niemniej jednak obecna dobra sytuacja finansowa Grupy Budimex oraz znaczny wzrost zasobow gotowkowych Grupy w roku 2008 powoduja, ze nie ma zagrozen dla finansowania dziaLalnosci Grupy w roku 2009.

Wskaznik pLynnosci szybkiej (WPS)

2008

2007

2006

Aktywa obrotowe

2261147

1868713

1887170

Zapasy

660446

533311

384770

Rozliczenia miedzyokresowe

5846

5037

5870

Zobowiazania krotkoterminowe

1757502

1495073

1573020

WPS

0,90

0,89

0,95

Z roku 2006 na 2007 WPS zmalaL od 0,95 do 0,89, a potem wzrosL do 0,9. ByLo to spowodowane dziaLalnoscia deweloperska Budimeksu, co jest zwiazane ze wzrostem poziomu zapasow. Spadek z 0,95 na 0,89 mogL swiadczyc o pogorszeniu zdolnosci do regulowania zobowiazan krotkoterminowych. ByLo to zwiazane odjeciem zapasow od aktywow obrotowych, ktore rosLy z ubiegiem lat z powodu dynamicznego rozwoju dziaLalnosci deweloperskiej Budimexu.

Z roku 2007 na 2008 obserwujemy poprawe pLynnosci finansowej firmy dzieki wzrostowi wspoLczynnika pLynnosci szybkiej z 0,89 do 0,90. DoszLo do tego, pomimo ze odejmujemy zapasy, ktore dalej rosna (dziaLalnosc deweloperska). StaLo sie tak, poniewaz wzrosLy zobowiazania krotkoterminowe. Firma dazy do tego, by miec jak najlepsza pLynnosc finansowa. Sa to bardzo wazne wskazniki mowiace kredytodawcom, czy firma jest w stanie spLacic udzielony kredyt. Wskazniki mowia o tym, ze aktywa obrotowe mozna szybko przeksztaLcic w srodki pieniezne do spLat.

Wskaznik pLynnosci gotowkowej (WPG)

2008

2007

2006

srodki pieniezne

704338

509162

489249

Zobowiazania krotkoterminowe

1757502

1495073

1573020

WPG

0,40

0,34

0,31

Wraz z biegiem lat wskaznik pLynnosci gotowkowej rosL od 0,31 do 0,4, co swiadczy o coraz lepszej pLynnosci finansowej Budimexu. Wskaznik mowi o tym, ile zobowiazan krotkoterminowych mozna od razu pokryc nie czekajac na spLate naleznosci. WPG powinno nalezec do przedziaLu <0,16;0,2>, jednak w firmie Budimex nie nalezy. Wynika to ze wzrostu srodkow pienieznych na przestrzeni rozpatrywanych lat. W tym czasie zobowiazania krotkoterminowe tez rosna ale nie wpLywa to na WPG. Fakt, ze wskaznik znajduje sie poza wyznaczonym przedziaLem nie swiadczy zle o gospodarowaniu finansowym firmy. Nadwyzki srodkow pienieznych byLy zgodne z polityka firmy, wykorzystywane do finansowania spoLek grupy poprzez emisje krotkoterminowych papierow dLuznych oraz lokowane w depozyty bankowe. Nadwyzki zostaLy takze przeznaczone do finansowania dostawcow usLug i materiaLow, co wpLyneLo pozytywnie na pLynnosc tych dostawcow i generowaLo dodatkowe przychody finansowe.

Wskazniki struktury pasywow i aktywow

Wskaznik Lacznego zadLuzenia (WOZ)

2008

2007

2006

Zobowiazania ogoLem

2153462

1897993

1787582

Suma bilansowa

2798191

2344284

2311838

WOZ

0,77

0,77

0,77

W latach 2006, 2007, 2008 wskaznik Lacznego zadLuzenia utrzymywaL sie na prawie takim samym poziomie 0,77, poniewaz zobowiazania ogoLem i suma bilansowa rosLy proporcjonalnie. WOZ powinien sie utrzymywac na poziomie 0,5, a poziom wiekszy niz 0,75 moze swiadczyc o niewypLacalnosci firmy. ByLo to spowodowane zadLuzeniem finansowym.

Na zadLuzenie finansowe Budimeksu skLadaLy sie przede wszystkim:

kredyty bankowe zaciagniete na finansowanie mieszkaniowych projektow deweloperskich w kwocie 89 793 tysiecy zLotych (wzrost w stosunku do 2006 roku o 52 923 tysiace zLotych);

zadLuzenie z tytuLu umow leasingu finansowego w kwocie 31�073 tysiace zLotych zawartych w celu sfinansowania nabycia skLadnikow rzeczowego majatku trwaLego � maszyn i urzadzen do realizacji kontraktow drogowych (wzrost w stosunku do 2006 roku o 14 873 tysiace zLotych);

50% zadLuzenia Budimeksu Nieruchomosci Sp. z o.o. z tytuLu pozyczki dLugoterminowej od Grimaldi Investments BV w kwocie 80 000 tysiecy zLotych (Laczna wartosc pozyczki wynosi 160�000 tysiecy zLotych). SpoLka Budimex Nieruchomosci Sp. z o.o. jest wspoL kontrolowana przez Budimex SA (50% udziaLow poprzez Budimex Inwestycje Sp. z o.o.) oraz Grimaldi BV (50% udziaLow). Analogiczna pozyczka do powyzszej zostaLa rowniez udzielona spoLce Budimex Nieruchomosci przez spoLke Budimex Inwestycje Sp. z o.o. w 100% zalezna od Budimeksu SA);

kredyty bankowe i obligacje na finansowanie biezace Budimeksu SA w kwocie 58 989 tysiecy zLotych (spadek w stosunku do 2006 roku o 18 842 tysiace zLotych);

kredyt inwestycyjny w kwocie 5 323 tysiace zLotych oraz pozyczka inwestycyjna w Lacznej wysokosci 6�021 tysiecy zLotych zaciagniete przez Budimex SA.

swiadczy to o tym, ze wieksza ilosc aktywow finansowana jest dLugiem.

Wskaznik zadLuzenia kapitaLu wLasnego (WZKW)

2008

2007

2006

Zobowiazania ogoLem

2153462

1897993

1787582

KapitaL wLasny

644729

536291

524256

WZKW

3,34

3,37

3,4

Aby firma dobrze funkcjonowaLa WZKW powinien nalezec do przedziaLu <1;3>. Jednak w firmie Budimex, jest on o okoLo 0,35-0,4 za wysoki. Jest o zwiazane z wysokim poziomem zobowiazan ogoLem.

Wskazniki aktywnosci i sprawnosci dziaLania

Wskaznik rotacji zapasow w dniach (WRZ)

2008

2007

2006

Zapasy

660446

533311

384770

Przychody ze sprzedazy

3349993

3075911

3043184

WRZ

71,96

63,28

46,15

Z biegiem lat WRZ rosL od 46,15 do 71,96. swiadczy to o tym, ze coraz dLuzej przecietne zapasy oczekuja na sprzedaz. Jest to zwiazane ze znacznym wzrostem zapasow na przestrzeni omawianych lat. Zapasy sa to gLowne grunty i produkcje w toku zwiazane z dziaLalnoscia deweloperska firmy, ktora w tym latach przechodziLa dynamiczny rozwoj. Nie swiadczy to zle o zLym gospodarowaniu zapasami firmy, tylko o rozwoju dziaLalnosci deweloperskiej.

Wskaznik rotacji naleznosci w dniach (WRR)

2008

2007

2006

Naleznosci krotkoterminowe

71789

128454

184750

Przychody ze sprzedazy

3349993

3075911

3043184

WRR

7,82

15,24

22,16

Z biegiem lat wskaznik rotacji naleznosci w dniach malaL od 22,16 w 2006 roku do 7,82 w roku 2008. swiadczy to o tym, ze coraz krocej przedsiebiorstwo oczekuje na wpLyw srodkow pienieznych za sprzedane produkty. ByLo to spowodowane spadkiem naleznosci krotkoterminowych z tytuLu dostaw i usLug od 1847450 tysiecy sLytych w roku 2006 do 71789 tysiecy zLotychw roku 2008.

Wskaznik rotacji zobowiazan w dniach (WRZob)

2008

2007

2006

Zobowiazania krotkoterminowe

1757502

1495073

1573020

Przychody ze sprzedazy

3349993

3075911

3043184

WRZob

191,45

177,41

188,67

Z roku 2006 na 2007 wskaznik rotacji zobowiazan w dniach maleje z 188,67 do 177,41 a potem rosnie do 191,45 w roku 2008. Jednak jest on caLy czas powyzej 170, co mowi o tym, ze sredni czas regulowania zobowiazan jest powyzej 170 dni. Im wyzszy wskaznik, tym lepiej, pod warunkiem, ze pLaci sie w terminie. Mowi to o tym, ze kredytodawcy daje przedsiebiorstwu dLugi okres na spLacenie zadLuzeniu, co swiadczy o zaufaniu do firmy.

Z roku 2006 na 2007 WRZob malaL, poniewaz zobowiazania krotkoterminowe (kredyty, pozyczki i inne zrodLa finansowania i zobowiazania z tytuLu dostaw i usLug) malaLy, a przychody rosLy. Z roku 2007 na 2008 WRZob wzrosL, poniewaz zrodLa finansowania rosLy bardziej niz przychody.

Wskazniki rentownosci

Wskaznik rentownosci aktywow (ROA)

2008

2007

2006

Zysk netto

104822

14126

3976

Suma bilansowa

2798191

2344284

2311838

ROA

0,0376

0,006

0,002

W latach 2006-2008 wskaznik ROA rosL od 0,2% w roku 2006, przez 0,6% w roku 2007 do 3,8% w roku 2008. Jest to ogromny sukces dla firmy. swiadczy to o tym, ze aktywa przedsiebiorstwa sa wykorzystywane coraz efektywniej. ZaszLa znaczna poprawa rentownosci i znaczny wzrost zyskow od 3 mln zLotych do 104,8 mln zLotych. Firma zamierza jeszcze bardziej podniesc swoj wskaznik aktywnosci aktywow, co osiagnie dzieki koncentracji jedynie na segmentach o wyzszej rentownosci, takich jak:

rynek mieszkaniowy,

budowa drugiej linii warszawskiego metra,

budowa stadionu narodowego,

budowa obwodnicy Warszawy, kilku odcinkow autostrady A2 i A1 oraz przebudowy drogi krajowej 7.

Wskaznik rentownosci kapitaLu wLasnego (ROE)

2008

2007

2006

Zysk netto

104822

14126

3976

KapitaL wLasny

644729

536291

524256

ROE

0,162

0,026

0,008

Wskaznik rentownosci kapitaLu wLasnego w latach 2006-2007 rosnie. W roku 2006 wyniosL on 0,8%, w roku 2007 2,6%, a w roku 2008 az 16,2%. swiadczy to o tym, ze rosnie dywidenda, czyli zysk netto przeznaczony do podziaLu miedzy udziaLowcami i akcjonariuszami. Coraz wyzsze ROE firmy Budimex to zacheta dla inwestorow i akcjonariuszy. ROE mowi o tym, jak wiele zysku udaLo sie wygospodarowac firmie z wzniesionego kapitaLu wLasnego. W Polsce, ile groszy czystego zysku udaLo sie osiagnac z 1zL kapitaLu wLasnego. W 2006 roku z 1zL kapitaLu wLasnego nie udaLo sie otrzymac nawet 1 grosza, kiedy w 2008 roku z 1zLotowki mamy juz ponad 16 groszy. ByLo to spowodowane znacznym wzrostem zysku netto na przestrzeni omawianych lat: od 4mln zLotych do 104mln przy wzroscie kapitaLu zLotego od 525mln do 645mln. swiadczy to o niewatpliwym sukcesie firmy.

PODSUMOWANIE

W trakcie roku 2008 Budimex poprawiL wartosci wszystkich wskaznikow obrazujacych strukture finansowania.

Poprawa zostaLa osiagnieta dzieki wzrostowi kapitaLow wLasnych w wyniku zyskow wypracowanych przez firme oraz relatywnemu wzrostowi udziaLu zobowiazan finansowych dLugoterminowych w ogolnej sumie zobowiazan finansowych.

W roku 2008 wzrosL zarowno wskaznik pLynnosci biezacej, jak i wskaznik pLynnosci szybkiej pomimo wzrostu salda w pozycji zapasy, obejmujacej w znacznej czesci wartosc gruntow i produkcji w toku zwiazanych z dziaLalnoscia deweloperska firmy. Dajacy sie obecnie zauwazyc na rynku utrudniony dostep do zewnetrznych zrodeL finansowania nawet dla podmiotow o dobrej sytuacji finansowej oraz znaczny spadek dynamiki sprzedazy mieszkan moze w przyszLosci przekLadac sie w sposob negatywny na pLynnosc Grupy Budimex w kontekscie dynamicznego wzrostu zapasow w dziaLalnosci deweloperskiej oraz gruntow pod inwestycje finansowanych poprzez kredyty bankowe.

Niemniej jednak obecna dobra sytuacja finansowa firmy Budimex oraz znaczny wzrost zasobow gotowkowych firmy w roku 2008 powoduja, ze nie ma zagrozen dla finansowania dziaLalnosci Budimeksu w roku 2009.

Bibliografia

Podrecznik:

Analiza finansowa przedsiebiorstwa. Bozyna Pomykalska, PrzemysLaw Pomykalski, 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN

Strony internetowe:

http://www.czajka-protest.org/index.php?id=168

http://www.gpwtrader.com/raporty/Budimex200706.pdf

http://www.budimex-nieruchomosci.com.pl/img_in/informacje-prasowe/pdf/Puls_Buznesu_16-06-2009.pdf

http://www.grupamediapartner.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=272

http://www.budimex.pl

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!