Cafeïne soorten energiedrank

Cafeïne

Honderden verschillende soorten energiedrank worden inmiddels verkocht, met een cafeïne inhoud variërend van een bescheiden 50 mg tot een alarmerende 505 mg per blikje of fles. Verordeningen van deze energie dranken, waaronder inhoud etikettering en gezondsheids waarschuwingen verschilt tussen de landen. In landen als Amerika en Thailand zijn deze vorderingen nog geen vereiste, maar de druk uit de medische sector is in de loop der jaren gestegen om deze maatregelen door te voeren. Het toenemende aantal meldingen van een overdosis van cafeïne is in enkele jaren significant toegenomen. Doordat er weinig tolerantie is op het normaal gebruiken van energie dranken, is het vooral bij kinderen en volwassen die niet gewend zijn aan cafeïne, noodzakelijk dat ze zich realiseren dat zij kwetsbaar zijn voor cafeïne lichamelijke en psychische gerelateerde aandoeningen zoals cafeïne intoxicatie en het zich onttrekken aan de maatschappij. Genetische factoren kunnen ook bijdragen aan de kwetsbaarheid van verschillende psychische en lichamelijke problemen die kunnen optreden bij het gebruik van cafeïne. Het gecombineerde gebruik van cafeïne en alcohol neemt sterk toe, en studies suggereren dat dergelijke gecombineerd gebruik het aantal van alcohol gerelateerde schade kan toenemen. Diverse studies suggereren dat energiedranken kan dienen als toegangspoort tot andere vormen van verslaving.

De door ons onderzochte drankjes variëren sterk in zowel cafeïnegehalte (variërend van 50 mg tot 505 mg per blikje of fles) en cafeïne concentratie (variërend van 90 mg tot 6000 mg per liter). Ter vergelijking heeft een kopje koffie het cafeïnegehalte van ongeveer 435 mg tot 845 mg. Cafeïne wordt gezien als het belangrijkste actieve ingrediënt van energiedrank. De werking van de combinatie van ingrediënten die verwerkt zijn in energiedrank is vooralsnog niet volledig bekend.

Cafeïne is scheikundig bekend als trimethylxanthine, en de chemische formule is C8H10N4O2. In zuivere vorm is cafeïne een wit kristal poeder dat erg bitter smaak. Cafeïne wordt gezien als een hart-stimulerend middel dat tevens de productie van urine tijdelijk verhoogt. De impuls die door het toenemen van cafeïne kan optreden, wordt vaak gezien als een energie boost of een tijdelijke verhoogde alertheid. Vanwege deze positieve werking wordt het middel door zowel sporters als door niet-prestatie gedreven mensen gebruikt. Een belangrijk gegeven van deze stof is dat de werking ervan gelijknamige mechanismen heeft die ook te vinden zijn in amfetamine, cocaïne en heroïne voor het stimuleren van hersenen.

De werking van cafeïne berust op een aantal factoren die door genetische diversiteit verschillend kan zijn bij mensen. Het biologische en chemische proces van cafeïne volgt zich voornamelijk in het zenuwstelsel, waarin receptoren door stoffen kunnen worden geactiveerd respectievelijk gedeactiveerd. In het geval van cafeïne zorgt de adenosine-receptor als toegangspoort tot activering in het lichaam. Adenosine lijkt in structuur en werking op dat van cafeïne, echter werkt adenosine als een vertrager van de zenuwcel activiteit en laat de bloedvaten verwijden om zo meer zuurstof toevoer te krijgen. Adenosine wordt naast orexine en melatonine gezien als slaap stimulerende hormonen. Door de tegenovergestelde werking van cafeïne zorgt deze stof voor een sterk impuls aan de zenuwcellen. De inmiddels gebonden receptoren van adenosine door cafeïne zorgen voor een blokkering van het slaaphormoon. Door toedoen van deze processen ontstaat er een ophoping van neurofysische activiteiten. De hypofyse reageert hierop door de bijnieren aan te spreken op het maken van adrenaline. Cafeïne verhoogt ook het dopamine niveau op dezelfde manier zoals dat bij amfetamines gebeurt. Dopamine is een neurotransmitter is een stof die opgewektheid en plezier kan geven na toediening. Deze neurotransmitter is betrokken in drie delen van het menselijk brein. Het eerste deel is het gedeelte waarin alle bewegingen worden gecontroleerd zodat deze goed verlopen, de kleine hersenen. In het tweede deel, de grote hersenen, heeft dopamine een positieve werking op de planning van de denkprocessen. Het derde deel is in het gedeelte van gevoelens en emoties, door dopamine zal de gemoedstoestand positief beïnvloed kunnen worden. Door een grote dosis dopamine te nemen, zal de reabsorptie snelheid afnemen waardoor men zich langer goed voelt. Studies suggereren dat juist deze neurotransmitter bijdraagt aan langdurige afhankelijkheid van cafeïne. Dopamine zorgt voor een aantal effecten op het menselijk lichamelijk. Het beïnvloed de manier waarop juiste beslissingen gemaakt worden en verkeerde vermeden worden. Door ervaringen uit het verleden en nieuwe inzichten kan het brein sneller tot een handeling komen. Bij langdurige inspanning zal het dopamine niveau geleidelijk dalen, waardoor alle positieve werkingen van lieverlee afnemen. Over de exacte werking van dopamine is niet veel bekend. De functie van neurotransmitters is gebaseerd op een interactie tussen neurotransmitters onderling. Door constante verandering van hoge- en lage concentraties is het niet goed te bepalen in welke mate de verschillende hersengebieden het dopamime ontvangen of absorberen. Ook de hoeveelheid receptoren die deze stof kunnen koppelen verschilt per menselijk brein. Voldoende domamine, maar slechte of weinig receptoren zorgen voor een verminderde werking van het geheel.

Bezorgdheid over het cafeïnegehalte van energie dranken hangt samen met de grote hoeveelheid cafeïne dat wordt toegevoegd aan een blikje energiedrank en daarbij gerelateerde problematische ontwikkelingen. Één van deze bijwerking is cafeïne ‘dronkenschap', deze cafeïne toxiciteit wordt gedefinieerd met specifieke symptomen die ontstaan als een direct gevolg van overmatig cafeïne consumptie. Gemeenschappelijke kenmerken van cafeïne toxiciteit zijn nervositeit, angst, rusteloosheid, slapeloosheid, onwillekeurige contractie van spieren, hartritme stoornissen en depressie.

Regelgeving zou strikter op een aantal punten moeten zijn. De huidige wetgeving verzuimt een aantal verplichtingen die een fabrikant van zulke consumptieve goederen nu nog niet hoeft te vermelden. Zoals bij het gebruik van medicijnen, immers energiedrank heeft ook werking op het zenuwstelstel en kan ook als prestatie verhogend middel gezien worden, zou er een duidelijk ‘bijsluiter' moeten zijn van een aantal verordeningen. Een opvallend feit is dat de hoeveelheid cafeïne dat in een tablet kan worden voorgeschreven voor medicatie een stuk lager ligt dan dat er bij het gebruik van slechts één blikje energiedrank kan worden genomen zonder waarschuwing.
Het (overmatig) gebruik van cafeïne kan gepaard gaan met nervositeit, slapeloosheid en soms een verhogende bloeddruk. Een energiedrank zou gezien moeten worden als een drank dat niet te pas en te onpas aangewend kan worden. Het zou zeker geen substituut moeten zijn om zich van slaap te onthouden.

Het schandaal in de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland rond het misbruik van kinderen is veel groter dan gedacht. Het Duitse weekblad Der Spiegel schrijft dat in de afgelopen vijftien jaar 94 geestelijken zijn beschuldigd, 30 zijn aangeklaagd en veroordeeld.

Een groot aantal zaken is verjaard. Der Spiegel baseert zich op gegevens van 27 bisdommen. Eerder deze week werd door de kerk bekendgemaakt dat op een school in Berlijn drie paters jezuïeten zich aan leerlingen hebben vergrepen.

Twee paters zijn voortvluchtig. De derde zou zich inmiddels zelf bij de politie hebben aangegeven.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!