De censuur

De censuur wat mein kampf betreft zou moeten opgeheven ten behoeve van de vrijheid van meninguiting:

Voorargument:

Vrijheid van meningsuiting, dus dat iedereen een mening mag hebben.

Het is belangrijk te weten wat voor ideeën er bestaan in de samenleving om zo een eigen oordeel te kunnen vormen, als men deze ideeën kenbaar wil maken.

Tegenargument:

Meinkampf is in strijd met het discriminatie verbod van artikel 1.

Vrijheid van meninguiting moet beperkt worden ter bescherming van de rechten van anderen.

De vrijheid van meninguiting vindt haar grens waar de rechten van anderen beginnen: dit houdt in dat de vrijheid van meninguiting niet is om iemand te beledigen.
De overheid moet zich minder bemoeien met jongeren (denk aan: drankmisbruik, seksuele voorlichting, hangjeugd, mosquito etc.)

Voorargument:

De overheid moet alleen ingrijpen als de jongeren direct strafbare handelingen plegen. Opvoeden is de taak van de ouders of verzorgers.

Omdat de overheid al genoeg regels en macht hebben komen jongeren snel in de cel, dat kost de overheid veel geld, kunnen ze beter ergens anders voor gebruiken bv: school, de zorg.

De overheid heeft meestal een negatief beeld van hangjongeren, wat moeten ze dan met z'n alleen binnen zitten voor de tv? Laten ze maar meer openbare plekken maken voor die jongeren.

Tegenargument:

Tegenwoordig beginnen jongeren erg vroeg met drinken, in het meest extreme gavellen kan dit leiden tot comazuipen.

Het is goed dat de overheid informatie geeft over seksuele voorlichting, omdat er eigenlijk wel een hoog percentage is van soa gevallen hier in Nederland.

De jongeren zijn toch de toekomst voor de samenleving.
Nederland moet meer een nachtwakersstaat worden in plaats van een verzorgingstaat.

Voorargument:

Iedereen heeft recht op leven, onderdak en een uitkering.

Het garanderen van de veiligheid van de inwoners door het zorgen voor politie en leger (bv dat er een avond klok is)

Daarnaast zijn er een aantal wetten om de rechtorder te handhaven.

Tegenargument:

Allerlei voorzieningen en uitkeringen moeten ervoor zorgen dat niemand in Nederland buitenspel komt te staan.

De overheid heeft de plicht om voor de burgers te zorgen als zij daar zelf niet toe in staat zijn.

Doordat de overheid zich in een nachtwakersstaat afzijdig houdt van de economie en sociale voorzieningen ontstaat vaak grote ongelijkheid binnen de samenleving.
Privacy is ondergeschikt aan de strijd tegen het terrorisme:

Voorargument:

Reizen buiten Europa wordt bemoeilijkt daardoor

De meeste mensen houden van hun privacy, ze hebben tegenwoordig niet veel vertrouwen in mensen.

Een identificatieplicht kan de samenleving blijvend beschadigen. Misschien is dat wel gevaarlijker dan terrorisme.

Tegenargument:

Veiligheid boven alles!

Proactief en preventief optreden, alleen dan kan je terreur beter voorkomen.

Wie iets inlevert, mag immers gerust iets terugverlangen, en zoals het nu gaat verliezen we diezelfde privacy zonder meer. In onderhandelingen maken we er tenminste nog iets van. In ruil voor onze privacy eisen we verantwoording, transparantie en doelmatigheid.
Het koningshuis zou moeten worden afgeschaft in Nederland.

Voorargument:

Het koningshuis is veel te duur, onze koningin krijgt gewoon een slodderige uitkregen van maar liefst 3.887.000 euro! En dan hebben we nog meerdere leden van het koningshuis die een forse uitkering krijgen.

De belasting die wij moeten bestalen, daarvan krijgt de koningin een groot deel.

Zoals koninginnendag, die bedragen voor alleen de beveiliging vliegen de pan uit.

Tegenargument:

Als het koningshuis verdwijnt, betekent dat de bevolking moet stemmen op de president die zij het meest geschikt vinden. Daarbij heeft de meerderheid van de stemmen de macht. Dat is nou democratisch.

Ze zorgen stabiliteit in tijden van onzekerheid.

Iedere vijf jaar een president kiezen kost veel meer, en die is niet politiek ongebonden. (ben ik niet helemaal meer eens, wat kost de val van het kabinet van balkende?)
Stemmen zou verplicht moeten worden in Nederland:

Voorargument:

Nederlandse inwoners gaan zich meer verdiepen in de politiek gebeuren.

Het is een groot voordeel dat wij mogen zeggen en denken hier in Nederland.

Je mag je mening laten horen en je aansluiten bij de partij die jou aantrekt.

Tegenargument:

Iedereen mag zelf beslissen of die wel of niet wilt stemmen.

Sommigen mensen vinden politiek niet belangrijk dus die hoeven ook niet te stemmen.

De kans armen in onze samenleving gaan meestal niet stemmen, omdat zei zich niet zouden kunnen vrijmaken, tijd is immers geld. Het is in het algemeen ook zo dat deze groep(en) in de samenleving vaak minder politiek geïnteresseerd is.

(dat mag niet echt betekenen dat deze mensen geen stem meer zouden hebben)
Meer politieke beslissingen zouden door middel van referenda moeten worden genomen.

Voorargument:

Dat de burgers actief kunnen deelnemen aan de beslissingen die worden genomen.

Mensen worden gestimuleerd om een mening te vormen. Ze gaan er meer over nadenken.

Als mensen mogen mee beslissen dat er ook echt naar het volk geluisterd word. En dat hoort in een democratie.

Tegenargument:

Het volk heeft al een volksvertegenwoordiger gekozen en dan verwachten ze dat die de belangrijker beslissingen nemen.

Burgers weten niet overal alles vanaf en dat kost heel veel tijd om aan alle informatie te komen.

Er zit ook een goed kosten plaatje aan. Het referendum over de Europese grondwet in 2005

Kostte bv. Bijna 30 miljoen euro.
De invloed van Europa op Nederland is te groot.

Voorargument:

Door de euro is er een hele boel veranderd en is alles veel duurder geworden.

de helft van de wetgeving die de bevolking raakt voort uit de Europese besluitvorming.l

Europese besluitvorming kunnen niet in alle landen worden gevoerd, omdat het onderwijs niveau niet overal gelijk is. Niet alle wetten kun je in alle landen gelijk trekken.

Tegenargument:

Nederland beslist mee in alle Europese wetten en heeft daarbij inspraak.

De Nederlandse Europarlementariërs maken deel uit de Europese politiek en die partij heeft de zelfde denkrichting als hun partij in Nederland.

Als het land in problemen komt wordt het door andere Europese landen geholpen.
Discriminatie moet soms kunnen ten behoeve van de vrijheid van meningsuiting.

Tegen argument:

Sommige uitlatingen over een bevolkingsgroep kunnen zoveel haat hebben dat zij de samenleving kapot kunnen maken.

De overheid heeft de plicht om de gelovigen en ook de ongelovigen te beschermen, en voor de uitingsvrijheid op te komen.

Artikel 1 : discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Voorargument

Iedereen moet alles kunnen zeggen, zolang er geen geweld wordt gebruikt tegen mensen.

De buitenlanders moeten zich houden aan onze cultuur.

Even een voorbeeld: als wij naar Duitsland gaan praten wij Duits en als de Duitsers naar ons land komen spreken de Duitsers geen Nederlands.

Je bent snel geneigd om te discrimineren: omdat de bij het programma opsporingsgezocht meer en deel van een Turkse of Marokkaanse afkomst komen.
Nederland is te veel berokken bij mondiale problemen (denk aan Afghanistan, Irak, ontwikkelingshulp, kredietcrisis)

Voorargument:

Het kost Nederland alleen maar geld en daardoor moeten de mensen van Nederland maar bezuinigen op het staats tekort.

Het kan ook wat minder, net zoals het Serious Request, allemaal heel fijn dat hun het geld inzamelen, maar als de Overheid het geld ook nog zomaar verdubbeld voor het goede doel, dat gaat mij te ver. Dus eigenlijk hebben wij allemaal betaald ervoor!

Is het verplicht om in Nederland ontwikkelingshulp te bieden?

Tegenargument:

Nederland laat hiermee zien dat het land niet alleen aan zichzelf denkt. Maar ook omdat Nederland het kan geven.

Hoe wil je als Europees land niet betrokken raken bij een creditcrisis.

Wanneer Nederland niet helpt worden de problemen nog groter.
Het stemrecht zou moeten worden beperkt tot intellectueel capabele mensen (dus geen stemrecht voor bijvoorbeeld verstandelijke gehandicapten, denk bijvoorbeeld aan Hendrikus)

Voorargument:

Daar ben ik mee eens omdat verstandelijke gehandicapten niet goed kunnen bedenken op welke partij ze moeten stemmen.

Verstandelijke gehandicapten zijn makkelijk te beïnvloeden.

Door de verstandelijke gehandicapten niet te laten stemmen krijg je meer een nagedachte politiek, dat is dan ook beter voor het land.

Tegenargument:

Kijk maar naar Hendrikus die ouders kunnen voor het kind zorgen, dus dan kunnen de ouders ook stemmen.

Het zijn ook mensen die ook hun eigen mening hebben.

Als je dit gaat verbieden krijg je een hoop ellende en veel protest onder de burgers.
In Nederland zou, net als in bijvoorbeeld de VS en Spanje, een twee partijen - stelsel moeten zijn ( denk aan zaken als de noodzakelijkheid van coalitievorming.)

Voorargument:

Daar ben ik mee eens omdat je daar door sneller tot een overeenstemming kunt komen.

Het is minder tijdsrovend en het bespaart ook veel geld.

De mensen gaan beter naar de partijen luisteren en mensen gaan dan gerichter stemmen.

Tegenargument:

Als er meer mensen zijn heb je ook meer meningen en daar maak je meer een goede kans op voor een goede oplossing.

Waarom moeten wij het ook hebben? Omdat de VS het grootte voorbeeld is?

Als je 2 partijen stelsel gaat krijgen hier in Nederland is de bevolking er zeker niet mee eens. En kunnen die 2 partijen ook alles waar maken. Ze kunnen tegenwoordig nog niet eens een kabinet bij elkaar houden. Laat staan 2 partijen.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!