Wat is geld witwassen?

De wet

Wat is geld witwassen?

Volgens FIU Nederland is geld witwassen:

'Het (doen) verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Het doel van witwassen is het versluieren van de herkomst van geld'.

Wat is de wet omtrent geld witwassen?

De volgende drie witwasbepalingen zijn van kracht sinds 14 december 2001:

§ Artikel 420bis WvSr stelt de opzettelijke vorm van witwassen strafbaar. De verdachte dient ten tijde van de gedraging te weten dat het voorwerp dat hij verbergt of verhult uit misdrijf afkomstig is. Ten aanzien van deze wetenschap is voorwaardelijk opzet voldoende. De in de delictsomschrijving gebruikte termen ‘verbergen' of ‘verhullen' impliceren eveneens opzet. Ook hierbij is voorwaardelijke opzet voldoende.

§ Het zogenoemde opzet-witwassen is de generalis van de specialis gewoonte-witwassen dat strafbaar is gesteld in artikel 420ter WvSr. Iemand maakt zich schuldig aan gewoonte-witwassen wanneer hij zich herhaaldelijk schuldig maakt aan opzet-witwassen.

§ Tot slot bestaat er nog een schuldvariant op witwassen, opgenomen in artikel 420quater WvSr. In dit laatste geval dient bewezen te worden dat de verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het voorwerp van misdrijf afkomstig was. Ten aanzien van de handelingen die de verdachte verricht ten behoeve van het witwassen dient overigens wel de opzet bewezen te worden. Voorwaardelijke opzet is daarbij voldoende; het zich willens en wetens blootstellen aan de geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans dat men door zijn handelingen iets verbergt, verhult enzovoorts.

Deze informatie is verkregen via de site van FIU Nederland, www.fiu-nederland.nl

De basis technieken

In het volgende hoofdstuk worden twee basis technieken beschreven om geld wit te wassen deze worden in twee paragrafen onder verdeeld. In de eerste paragraaf wordt de methode over en onder facturering beschreven zodat er een tekort of overschot ontstaat. In de tweede paragraaf wordt over en onder verscheeping beschreven zodat er ook een overschot of een tekort ontstaat.

Over- and Under-Invoicing of Goods and Services

Over en onder facturering van goederen.

Het witwassen van geld om deze manier is een van de oudste methoden om fraude loos overdrachten te doen over grenzen. Dit gebeurd vandaag de dag nog steeds in de praktijk. Het belangrijkste element van deze methode is de verkeerde voorstelling van de prijs van het goed of dienst. Er is een extra waarde van het goed tussen de importeur en de exporteur. De facturering is zwaar onder de marktprijs deze waarde wordt door de importeur weer overgedragen naar de exporteur. Terwijl de importeur geen verlies maakt omdat hij makkelijk het product weer kan verkopen.

Een voorbeeld van over en onder facturering van goederen:

Voor het geven van de volgende informatie moet het begrip widgets eerst uitgelegd worden. Een widget de algemene naam voor de elementen waaruit een grafische interface kan worden opgebouwd.

Onderneming A is een buitenlandse exporteur en deze scheept widgets ter waarde van 2 dollar per stuk. Bedrijf B een binnenlandse exporteur betaalt maar 1 euro per stuk voor die widgets. Bedrijf B betaalt bedrijf A dus 1 miljoen dollar. Bedrijf B verkoopt vervolgens de widgets voor 2 miljoen en heeft dus 1 miljoen dollar winst. Dit zetten ze op een bankrekening en wordt vervolgens uitbetaald aan bedrijf A.

Dit is te zien in het bovenstaande figuur

Over- and Under-Shipments of Goods and Services

Over-en Onder-verscheeping van goederen en diensten

Met deze methode kan een witwasser de hoeveelheid vervoerde producten overdrijven of onderschatten. In het ergste geval krijgt de ‘'koper'' van de producten helemaal niks maar dat men de papieren zo vervalst dat alles lijkt te kloppen. Zo kunnen de douane zelfs voor de gek gehouden worden. Banken en andere instellingen kunnen worden betrokken van deze handel zonder dat ze dit door hebben omdat alles zeer goed geregeld wordt.

Een voorbeeld van deze methode:

Bedrijf E verkoopt 1 miljoen widgets aan bedrijf F dit bedrijf is medeplichtig. De prijs van de widgets is 2 dollar per stuk maar er worden 1,5 miljoen widgets verscheept. Bedrijf E betaalt voor de goederen door het sturen van een bankoverschrijving 2 miljoen dollar. Bedrijf F verkoopt dan de widgets voor 3 miljoen dollars. De andere 1 miljoen dollar wordt op een bankrekening gezet en wordt uitbetaald aan bedrijf E.

Dit is te zien in het bovenstaande figuur

Ingewikkelde techniek

In dit hoofdstuk wordt een ingewikkeldere techniek beschreven

Mechanics of a black market peso Exchange Arrangement

Mechanisme van een zwarte peso markt wissel methode

Dit is een methode waar zwart verkregen dollars werden ingewisseld voor Colombiaanse peso's op een illegale manier. Dit gebeurt veel met geld dat verkregen is via drugs. Dit kan worden beschreven in een aantal stappen:

Een Colombiaanse handelaar zoekt contact met iemand, laten we deze man Herman noemen. Er wordt onderhandeld over de wisselkoers van de Colombiaanse peso's voor de dollar. Vaak voorkomend is ongeveer 40% onder de wisselkoers. Als ze het eens zijn over de prijs zet de Colombiaan zijn illegaal verkregen dollars op het kantoor of een andere goede plaats van Herman.

Het geld wordt onderverdeeld in allerlei plaatsen zoals in boodschappentassen, koffers en auto's. Zo wordt het over de grens gesmokkeld. Nu wacht de Colombiaan op zijn peso's die op zijn bankrekening worden gestort. Herman moet nu van zijn dollars af maar heeft hier een oplossing voor. Hij zorgt ervoor dat het op honderden rekeningen worden gestort en dat de transactie zo klein is dat de MOT er niet naar kijkt. Als het geld op een bankrekening staat kan het worden gemanipuleerd en verplaatst.

Hermans kantoor in Colombia zorgt er ondertussen voor dat Herman van zijn dollars afkomt die niet meer helemaal zwart zijn omdat op allerlei bankrekeningen zijn gestort. Hij komt van zijn dollars door te verkopen aan zakenlieden die hier 20% minder dan de wisselkoers voor betalen. De zakenlieden willen luxe goederen uit Amerika bijvoorbeeld tv's en wasmachines. David regelt de import van de luxe goederen en koopt die producten om vervolgens weer door te verkopen aan die zakenlieden. Hij verkoopt dus producten van Whirlpool, Philips en Intel. Zo raken deze bedrijven onbewust betrokken met deze manier van witwassen. Als deze goederen binnen zijn gekomen verkoopt hij ze aan de zakenlieden. De zakenlieden betalen netjes en Herman heeft compleet wit geld en veel geld verdiend.

Verschil fraude en witwassen

Er is een duidelijk verschil tussen fraude en witwassen.

Fraude is een manier om geld te verkrijgen zodat andere mensen de dupe worden bijvoorbeeld door iemand te misleiden of iemand te bedriegen. Stel iemand dient een valse claim bij de verzekering in. Dit zal fraude genoemd worden. Een voorbeeld van fraude is valse creditkaarten gebruiken, dit wordt ook wel misleiding genoemd. Een ander voorbeeld van fraude is een beleggingsmaatschappij starten mensen laten investeren en vervolgens met het geld er van door gaan, dit wordt ook wel oplichting genoemd.

Witwassen wordt gedaan door bijvoorbeeld criminelen die illegaal geld hebben verkregen door bijvoorbeeld mensen handel, wapenhandel of drugsmokkel. Dit geld is uiteraard illegaal en wordt zwart genoemd dus de criminelen willen dit geld legaal maken. Dit doen ze door middel van geld witwassen, een gecompliceerde reeks van financiële transacties.

Dus fraude is het verkrijgen van geld op een oneerlijke manier en witwassen is het legaal maken van illegaal geld dus er is wel een verband tussen fraude en witwassen want iemand zou eerst fraude kunnen plegen en vervolgens het geld wit kunnen wassen.

Meldingsplicht

Meldingsplicht is volgens de wet zeer streng. Mocht een instelling een ongebruikelijke transactie zien dan moeten ze dit binnen veertien dagen nadat de transactie bekend is geworden melden aan de MOT. Bij de melding moeten allerlei gegevens worden vermeld. De identiteit van de cliënt moet worden vermeld en degene naar wie de transactie ging. Het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt moet worden vermeld. Het tijdstip, de plaats en de aard van de transactie moet worden vermeld. De omvang en de bestemming van de transactie moet worden vermeld. De omstandigheden waarom de transactie ongebruikelijk is moet worden vermeld. Een omschrijving van de zaken als het boven de 15.000 euro is. De getroffen maatregelen moeten worden vermeld.

Het meldpunt kan bij de instelling die een melding heeft gedaan nadere informatie of inlichtingen vragen. De instelling die de melding heeft gedaan is dan ook verplicht om te antwoorden. Bij spoedgevallen mondeling, normaal gesproken schriftelijk. Dit moet binnen het gestelde termijn gebeuren.

Inleiding

Geld witwassen is al heel lang aan de gang. In ons profielwerkstuk proberen wij zo veel en zo duidelijk mogelijk informatie te geven over geld witwassen. Informatie zoals hoe de processen gaan en door wie het gedaan wordt. Maar we vertellen ook hoe het bestreden kan worden. De wetten omtrent geld witwassen is ook een aandachtspunt in ons profielwerkstuk.

Onze aanleiding tot dit onderzoek is duidelijk: Op school wordt er niet of nauwelijks aandacht besteed aan illegale praktijken in de economie en er wordt al helemaal geen aandacht besteed aan geld witwassen terwijl dit wel zeer interessant is om te weten en dit ook invloed heeft op de gehele economie.

De doelstelling van het onderzoek is dat we willen dat zo veel mogelijk en zo duidelijk mogelijk het geld witwassen kunnen weergeven. Zodat wijzelf maar ook andere meer komen te weten van geld witwassen.

De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is geld witwassen en hoe werkt zwart geld witwassen?

De relevantie van het onderzoek schatten wij hoog in omdat wij alleen maar goede bronnen hebben gebruikt en de bronnen ook hebben vermeld. Er is veel gebruik gemaakt van een onderzoek van het bureau Fatf-Gafi. Tijdens het maken van het onderzoek hebben wij veel gekeken naar de logica van de geschreven teksten zodat de relevantie bevestigt werd.

Dit is een overzicht van de ontwerpen die aan bod komen:

* De wet

* Simpele methoden

* Ingewikkelde methoden

* Verschillen

* Meldingsplicht

Bronnen:

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2010/01/28/R220.htm

www.encyclo.nl

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html

www.wikipedia.org/widgets

www.fiu-nederland.nl

http://www.freelegaladvicehelp.com/Dutch/criminal-lawyer/money-laundering/What-Is-The-Difference-Between-Fraud-And-Money-Laundering.html

www.lexius.nl

http://www.jasperswereld.nl/Je%20inleiding%20schrijven%20met%20het%20trechtermodel.pdf

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!