De wiskundige Al-Khwarizmi

De beroemde Arabische wiskundige ''Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi'' werd zo rond 780na chr. geboren tussen de gebieden Eufraat en de Tigris. ''Al-Khwarizmi leefde tussen ongeveer 780 en 850 na chr. Omdat het al best wel lang geleden is sinds wiskundige Al-Khwarizmi leefde is er helaas weinig over zijn leven bekend. Maar wat we wel weten is hoe hij een beroemde wiskundige is geworden en waarom hij een beroemde wiskundige is. Al-khwarizmi deed veel dingen hij werkte in het '' huis der waarheid''(opgericht in Bagdad door Al-Manun) hij bestudeerde astronomie en schreef het eerste boek over algebra. Het boek heette ''???? ?????? ???? ?????'' ( spreek uit als: "Hisab al-jabr w'al muqabala" (Vertaald naar Nederlands: wiskunde en algebra samengevat) Al- Het laatste is nou precies waarom Al-Khwarizmi beroemd werd zelfs zo beroemd dat wij anno 2010 zelfs nog over hem schrijven. Maar Al-Khwarizmi schreef ook over andere onderwerpen zoals over getallentheorieën en astronomie. Hij was één van de grootste en bekendste geleerden van zijn tijd.

De verhandeling over algebra heette "Hisab al-jabr w'al-muqabala" en is het bekendste werk van Al-Khwarizmi. Het woord algebra is uit de titel van dit boek ontstaan (latere West-Europese vertalers wisten geen raad met 'al-jabr' en maakten daar 'algebra' van). In feite kun je dit boek zien als het eerste boek over algebra. Al-Khwarizmi wilde ermee duidelijk maken hoe je rekenkundige methoden kunt toepassen bij zaken zoals erfenissen verdelen, handel, het meten van landerijen, het graven van kanalen, meetkundige berekeningen, en dergelijke. Het ging er hem dus om alledaagse problemen in de Islamitische maatschappij van die dagen. Al snel kwam hij daarbij op wat wij tegenwoordig 'vergelijkingen' noemen. En een groot deel van het boek gaat over het oplossen van vergelijkingen.

Al-Khwarizmi's algebra ging over het oplossen van lineaire en kwadratische vergelijkingen met één onbekende en het 'uitwerken van haakjes' zoals wij dat tegenwoordig noemen. Hij gebruikte geen symbolen (geen letters voor variabelen, geen plusteken, geen minteken, etc.), hij omschreef alles in woorden. Daarom is zijn algebra voor de huidige wiskundige moeilijk te lezen. Zijn bewijzen zijn vaak met behulp van tekeningen gemaakt en leunen dus sterk op de in die tijd bekende meetkundige methoden. Sommige meetkundige bewijzen van zijn methoden en stellingen lijken er op te wijzen dat Al-Khwarizmi bekend was met de Griekse wiskunde uit "De elementen" van Euklides. Toch gebruikte hij niet de strenge bewijsmethoden met nauwkeurige definities, axioma's en stellingen zoals Euklides dat deed Al-Khwarizmi schreef ook over de Hindoe-Arabische cijfers, waarin hij het positiestelsel (Een positiestelsel is een talstelsel waarin een getal voorgesteld wordt door een rij symbolen )van de Hindoe's beschrijft dat is gebaseerd op symbolen voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en ook voor 0. De Arabische versie van dit werk is verloren gegaan. Het eerste gebruik van de 0 in het positiestelsel is zeer waarschijnlijk afkomstig van Al-Khwarizmi. Verder gaat het in dit geschrift over rekenkunde, onder andere over een methode voor het berekenen van vierkantswortels.

Een andere belangrijk geschrift van Al-Khwarizmi was "Sindhind zij", een boek over astronomie vooral gebaseerd op werk van Indische astronomen en niet zozeer op het werk van de Griek Ptolemaios. Een kortere versie van het boek is via een kritische heruitgave door Al-Majriti in de tiende eeuw bewaard gebleven. Het gaat vooral over het berekenen van kalenders, de posities van de zon, de maan en de planeten, tabellen voor sinus en tangens en allerlei astrologische tabellen. (Deze Maankalender is een modern voorbeeld.)

Tenslotte schreef Al-Khwarizmi een boek over geografie, waarin hij de lengte en de breedte geeft van zo'n 2400 plaatsen als basis voor een wereldkaart. Dit boek is wel gebaseerd op Ptolemaios' werk op dit terrein. De kaarten erin zijn nauwkeuriger dan die van Ptolemaios, met name voor gebieden waarover Al-Khwarizimi over meer gegevens kon beschikken dan Ptolemaios.

Kortom de beroemde wiskundige Al Khwarizmi heeft het eerste boek over algebra geschreven en heeft nog vele andere geschriften gemaakt

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!