Klimaatverandering

Klimaatverandering

De laatste jaren is het klimaat wereldwijd aan het veranderen. De temperatuur stijgt, de poolkappen smelten, de zeespiegel wordt hoger en de neerslaghoeveelheden veranderen.

De oorzaak van klimaatverandering komt door zowel menselijke als natuurlijke factoren. De menselijke oorzaak van klimaatverandering is vooral de toename van de uitstoot van broeikasgassen en aërosolen. Broeikasgassen, zoals methaan, koolstofdioxide en ozon, concentreren zich in de ozonlaag, waar ze de door de aarde teruggekaatste warmte/straling tegenhouden, met als gevolg een temperatuurstijging. Aërosolen is een verzamelnaam van niet-gasvormige componenten in de atmosfeer. Er worden twee soorten aërosolen onderscheden. Enerzijds de ‘witte' aërosolen, zoals sulfaataërosolen, die het zonlicht verstrooien en zo via reflectie van zonlicht een koelende werking hebben, anderzijds de ‘zwarte' aërosolen, zoals roet, die het zonlicht absorberen en daarmee een opwarmende werking hebben. (Dorland, c2009)

Temperatuurtrends natuurlijke factoren

Er zijn ook natuurlijke oorzaken van de klimaatverandering. De belangrijkste zijn vulkanische activiteit, een niet constante zonneactiviteit en El Niños (figuur…).

Door een vulkaanuitbarsting wordt een wolk aërosolen en broeikasgassen de atmosfeer in geblazen. Door de broeikasgassen stijgt de temperatuur van de aarde, door de aërosolen, die voornamelijk wit zijn, daalt de temperatuur. Van deze twee effecten is de afkoelende het sterkst en dus zal de temperatuur na een vulkaanuitbarsting dalen. De zonneactiviteit is de laatste duizend jaar gestegen. Hierdoor is ook de temperatuur van de aarde gestegen. El Niño is de naam die gegeven is aan een complexe wisselwerking tussen de oceaan en atmosfeer die eens in de drie á zeven jaar de zeewatertemperatuur in een gebied ten westen van Peru abnormaal verhoogt. Dit verschijnsel zorgt vervolgens voor wereldwijde afwijkingen van de bewolking, de neerslag en de temperatuur. (Dorland, c2009, Vulkanen – Directe en indirecte gevolgen … [updated 2009])

Klimaatverandering in Nederland

Ook in Nederland is het klimaat aan het veranderen, zelf in een nog hoger tempo dan in de rest van de wereld. De temperatuur in Nederland is sinds 1950 twee keer zo snel opgewarmd als de gemiddelde wereldtemperatuur. Bijna alle seizoenen sinds 2003 waren warmer dan gemiddeld en de 2006 en 2007 waren zelfs de warmste jaren sinds de metingen begonnen in 1706. (Klein Tank en Lenderink, 2009)

Om te kunnen voorspellen of en in hoeverre het klimaat in Nederland nog verder gaat veranderen en welke maatregelen er getroffen moeten worden, heeft het KNMI vier scenario's geschetst. (figuur…) Deze hypothetische scenario's uit 2006 gaan nog steeds op.

De scenario's zijn gebaseerd op mogelijke veranderingen in luchtstromingspatronen en temperatuurstijging. G en W geven aan in welke mate de mondiale temperatuur zal stijgen en de plus, +, geeft aan of de luchtstromingspatronen boven de Atlantische oceaan zullen veranderen. Door een eventuele verandering in de luchtstroming zullen de winters warmer en natter worden. (Klein Tank en Lenderink, 2009).

Op basis van deze scenario's heeft het KNMI een voorspelling gedaan over de klimaatverandering. (Appendix, tabel 1 en 2)

Aan de hand van deze tabellen stelt het KNMI dat:

* de opwarming doorzet, hierdoor komen zachte winters en warme zomers vaker voor

* de winters gemiddeld natter worden en ook de extreme neerslaghoeveelheden toenemen

* de hevigheid van extreme regenbuien in de zomer toe neemt, maar het aantal zomerse regendagen juist minder wordt

* de berekende veranderingen in het windklimaat klein zijn ten opzichte van de natuurlijke grilligheid

* de zeespiegel blijft stijgen

(KNMI Klimaatscenario's … [updated 2009])

Appendix

Tabel 1 Klimaatverandering in Nederland in 2050 ten opzichte van 1990 volgens de vier klimaatscenario's. (KNMI Klimaatscenario's … [updated 2009])

2050

G

G+

W

W+

Wereldwijde temperatuurstijging

+1°C

+1°C

+2°C

+2°C

Verandering in luchtstromingspatronen in West Europa

nee

ja

nee

ja

Winter

gemiddelde temperatuur

+0,9°C

+1,1°C

+1,8°C

+2,3°C

koudste winterdag per jaar

+1,0°C

+1,5°C

+2,1°C

+2,9°C

gemiddelde neerslaghoeveelheid

+4%

+7%

+7%

+14%

aantal natte dagen (≥0,1 mm)

0%

+1%

0%

+2%

10-daagse neerslagsom die eens in de 10 jaar wordt overschreden

+4%

+6%

+8%

+12%

hoogste daggemiddelde windsnelheid per jaar

0%

+2%

-1%

+4%

Zomer

gemiddelde temperatuur

+0,9°C

+1,4°C

+1,7°C

+2,8°C

warmste zomerdag per jaar

+1,0°C

+1,9°C

+2,1°C

+3,8°C

gemiddelde neerslaghoeveelheid

+3%

-10%

+6%

-19%

aantal natte dagen (≥0,1 mm)

-2%

-10%

-3%

-19%

dagsom van de neerslag die eens in de 10 jaar wordt overschreden

+13%

+5%

+27%

+10%

potentiële verdamping

+3%

+8%

+7%

+15%

Zeespiegel

absolute stijging

15-25 cm

15-25 cm

20-35 cm

20-35 cm

Tabel 2 Klimaatverandering in Nederland in 2100 ten opzichte van 1990 volgens de vier klimaatscenario's. (KNMI Klimaatscenario's … [updated 2009])

2100

G

G+

W

W+

Wereldwijde temperatuurstijging in 2050

+1°C

+1°C

+2°C

+2°C

Wereldwijde temperatuurstijging in 2100

+2°C

+2°C

+4°C

+4°C

Verandering in luchtstromingspatronen in West Europa

nee

ja

nee

ja

Winter

gemiddelde temperatuur

+1,8°C

+2,3°C

+3,6°C

+4,6°C

koudste winterdag per jaar

+2,1°C

+2,9°C

+4,2°C

+5,8°C

gemiddelde neerslaghoeveelheid

+7%

+14%

+14%

+28%

aantal natte dagen (≥0,1 mm)

0%

+2%

0%

+4%

10-daagse neerslagsom die eens in de 10 jaar wordt overschreden

+8%

+12%

+16%

+24%

hoogste daggemiddelde windsnelheid per jaar

-1%

+4%

-2%

+8%

Zomer

gemiddelde temperatuur

+1,7°C

+2,8°C

+3,4°C

+5,6°C

warmste zomerdag per jaar

+2,1°C

+3,8°C

+4,2°C

+7,6°C

gemiddelde neerslaghoeveelheid

+6%

-19%

+12%

-38%

aantal natte dagen (≥0,1 mm)

-3%

-19%

-6%

-38%

dagsom van de neerslag die eens in de 10 jaar wordt overschreden

+27%

+10%

+54%

+20%

potentiële verdamping

+7%

+15%

+14%

+30%

Zeespiegel

absolute stijging

35-60 cm

35-60 cm

40-85 cm

40-85 cm

Tabel 3 KNMI klimaatscenario's uit 2003(Verdonschot, 2009)

Lage schatting

Centrale schatting

Hoge schatting

Temperatuur

+1°C

+2°C

+4 tot 6°C

Gemiddelde zomerneerslag

+1%

+2%

+4%

Zomerverdamping

+4%

+8%

+16%

Gemiddelde winterneerslag

+6%

+12%

+25%

Jaarlijkse maximum 10-daagse winterneerslagsom

+10%

+20%

+40%

Herhalingstijd van 10-daagse som die nu eens per eeuw voorkomt

47 jaar

25 jaar

9 jaar

Zeespiegelstijging

+20 cm

+60 cm

+110 cm

Referenties

* Vulkanen – Directe en indirecte gevolgen [Internet]. [updated 2009 Mei 5]. Kennislink. Available from: http://www.kennislink.nl/publicaties/vulkanen-directe-en-indirecte-gevolgen

* Dorland van R. c2009. Invloed natuurlijke processen op het klimaat. Platform of Communication on Climate Change, Klimaatportaal. Available from: http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/start.asp?i=1&j=2&k=4&p=0&itemid=31

* Klein Tank A.M.G. en Lenderink G. 2009. Klimaatverandering in Nederland; Aanvullingen op de KNMI'06 scenario's. De Bilt, KNMI.

* KNMI Klimaatscenario's [Internet]. [updated 2009]. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Available from: http://www.knmi.nl/klimaatscenarios

* Verdonschot P.F.M. 2009. Verkenning van de steekmuggen- en knuttenproblematiek bij klimaatverandering en vernatting. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1856.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!