kruiden

De meeste energiedranken bevatten kruiden toevoegingen zoals van de planten guarana, yerba, panax ginseng en de mariadistel. Als we kijken naar de werking van deze stoffen kunnen we niet anders vaststellen dat er maar weinig wetenschappelijk onderzoek is dat de werking van deze kruiden erkend en onderstreept. De kruiden komen wel vaker voor, ook voor medicinale toepassingen.

Volgens de Voedsel en Waren Autoriteit is het niet nodig om deze supplementen, die wel schadelijk kunnen zijn voor mensen die daar allergisch op kunnen reageren, te vermelden op het etiket van een desbetreffend product. Hierdoor is het lastiger te achterhalen welke stoffen er exact zijn gebruikt bij de bereiding van een energiedrank.

Cafeïne (1,3,7-trimethylxanthine) is het ingrediënt uit een energiedrank dat voor de meeste invloed zorgt op ons lichaam. Het Cafeïne is een centraal zenuwstelsel stimulant, wat kan zorgen voor nare bijwerkingen zoals slapeloosheid, neerslachtigheid en zelfs hartritme stoornissen.

De hoeveelheid cafeïne scheelt per merk energiedrank. Uit de metingen van de hoeveelheden cafeïne in de dranken bleek dat het cafeïnegehalte, dat vaak niet wordt vermeld, boven 200 milligram per flesje of blikje kan reiken. Als de hoeveelheid werkzame cafeïne vergeleken wordt met cola,koffie of een andere cafeïne houdende drank, is er een significant verschil op te merken.

Ook glucose is te vinden in energiedranken en speelt daarbij de belangrijkste rol van energiebron voor het centrale zenuwstelsel voor het normaal functioneren ervan. Glucose speelt een rol in talrijke biochemische processen en hangt samen met het opnemen van informatie en geheugen

Een andere stof die in energiedrankjes zit is taurine. Taurine is een stof dat onder meer een rol speelt bij de stofwisseling. Volwassen mensen maken het in hun eigen lichaam aan, maar komt ook voor in vlees en vis.

Verder zit er glucuronolactone in de energiedrankjes. Ook deze stof maakt het lichaam zelf aan bij de afbraak van glucose door de lever. Glucuronolactone wordt toegevoegd omdat het vermoeidheid tegen zou gaan en een prettig gevoel zou geven. In een blikje energiedrank zit tot vijfhonderd keer zoveel glucuronolactone als het lichaam normaliter aanmaakt.

Zo bevat een energiedrankje van 250 ml ongeveer 80 mg cafeïne, een combinatie van sucrose en/of glucose (ongeveer 27,5 g), 1 g taurine en 600 mg glucuronolacton. In de sportenergiedranken zitten de meeste suikers. Dit zijn meestal mengsels van verschillende mono- en disachariden, zoals sacharose (kristalsuiker) en glucose (dextrose). De Red Bull-achtige energydrinks bevatten alle rond de 115 kcal per blikje, uitgezonderd Red Bull sugar free, dat slechts 7,5 kcal bevat. Ter vergelijking, een boterham met kaas levert circa 150 kcal.

In de bijlage is een schema te vinden met daarop verschillende dranken van verschillende fabrikanten. Sommige gegevens zijn niet bekend, daarvoor staat er in het tabel een ‘‘N/A'' (not available). Dit heeft als reden dat sommige fabrikanten niet bereid zijn al hun ingrediënten bekend te maken of dat de bekende gegevens niet meer overeenstemmen met de nieuwe producten van een fabrikant.

Taurine

Het bestanddeel taurine is een component van levende organismen. Het taurocholzuur dat zich uit het taurine vormt, zorgt belangrijke fysiologische functies in het lichaam. Taurine komt van nature vooral veel voor bij roofdieren en veroorzaakt bij de mens een verhoogde mate van activiteit, waarbij de natuurlijke vermoeidheid sterk kan worden onderdrukt. De effecten zijn nog betrekkelijk weinig onderzocht. Net als caffeïne is taurine verslavend in de zin dat een sterke gebruiker zal moeten leren wakker te blijven zonder.

Cafeïne

Cafeïne komt in de natuur voor in meer dan zestig verschillende plantensoorten. De koffieplant is daar één van. Cafeïne is een goed oplosbare stof, vooral in warm water. In droge vorm is het een witte, poederachtige substantie. Het maakt deel uit van de methylxanthinegroep waar ook theofylline en theobromide toe behoren. Al deze stoffen hebben een vergelijkbaar stimulerend effect op het centraal zenuwstelsel, hoewel cafeïne de sterkste uitwerking heeft. Cafeïne wordt snel en efficiënt geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal en in de bloedbaan opgenomen. Na 15 tot 120 minuten is de concentratie in het plasma maximaal.

Cafeïne wordt door de lever afgebroken en vervolgens uitgescheiden. De tijd die het lichaam nodig heeft om de helft van de opgenomen cafeïne te verwerken (de halfwaardetijd) ligt gemiddeld tussen de 2,5 en 4,5 uur maar kan enorm variëren onder invloed van verschillende endogene en exogene factoren. Cafeïne passeert makkelijk de bloedhersenbarrière en werkt als een adenosine antagonist. Adenosine remt het vrijkomen van stimulerende neurotransmitters, wat resulteert in een lagere waakzaamheid, toegenomen slaap en onderdrukking van spontane gedragsactiviteiten.

Regelmatig worden de effecten van pure cafeïne direct vertaald naar koffie, maar dit blijkt niet altijd terecht. Zo blijkt bijvoorbeeld pure cafeïne (in tabletvorm) de bloeddruk (doorklik) te kunnen verhogen, terwijl dit bij dezelfde hoeveelheid cafeïne via koffie niet of nauwelijks optreedt

Glucoronlacton

glucoronolacton is een lichaamseigen stof die vrijkomt bij de afbraak van glucose in de lever. Het speelt een belangrijke rol in bijna alle spieren. Glucuronolacton wordt ook gevonden in veel planten. Het zit ook in voedingsmiddelen zoals granen en rode wijn.

Glucoronolacton is enigszins berucht geworden doordat de stof een drug zou zijn die de Amerikaanse regering zou hebben ontwikkeld tijdens de Vietnamoorlog. Glucuronolacton is een ingrediënt van veel energiedrankjes, zoals Red Bull.Glucuronolacton wordt toegevoegd omdat het vermoeidheid tegen zou gaan, en een prettig gevoel zou geven.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!