Van beelden tot feiten

Veel Nederlanders hebben sinds de 2e wereldoorlog een negatief beeld van Duitsland, het stereotype Duitsers is dik, eet braadworst, is humorloos en arrogant. Maar wat opvallend is dat Duitsers totaal geen negatief beeld hebben over Nederlanders. Zo blijkt uit onderzoek dat Duitsers positiever denken over de Nederlanders, dan het zelfbeeld wat Nederlanders van zich zelf hebben. Duitsers denken bij Nederland aan: kaas, molens, tulpen, vlak landschap, veel fietsen, woorden die met een G worden gesproken en natuurlijk het drugsbeleid in Nederland. En Duitsers vinden ons sympathiek en schattig als we Duits proberen te spreken, maar hoe komen we nu eigenlijk aan onze beeldvorming over Duitsland en Duitsers?

Het negatieve beeld dat we over Duitsers hebben begint al bij onze jeugd. Jij hebt vast vroeger ook wel verhalen van je opa en oma gehoord over vroegen, en dan ook vooral over hoe de tweede wereld oorlog was. Hoe je opa en oma die periode hebben mee gemaakt heeft natuurlijk ook invloed over hoe jij je beeld vormt over Duitsland. Wij horen het van opa en oma hoe slecht de Duitsers zijn maar dit beeld wordt dan ook nog eens bevestigd op school. Een onderzoek naar schoolboeken halverwege de jaren negentig laat zien dat de Nederlandse geschiedenisboeken met betrekking tot Duitsland vooral de periode tussen 1933 en 1945 behandelen. De periodes daarna worden allemaal erg kort behandeld.

In 1933 is er een onderzoek gedaan door het Clingendeal instituut, dit is een instituut dat onderzoek doet naar de vooroordelen die Duitsers over Nederlanders hebben en Nederlanders over Duitsers. In het onderzoek werd gevraagd aan mensen tussen de 15 en 19 jaar en onder zo'n 1807 jongeren, wat ze van Duitsers vonden. Uit dit onderzoek bleek ook dat het beeld wat we hebben over Duitsers bijzonder slecht is. 56 % van de jongeren oordeelde negatief over Duitsland, 46% van de ondervraagden vonden Duitsland oorlogszuchtig en 71% zag de Duitsers als overheersende mensen. Bovendien was een andere belangrijke conclusie van het rapport dat jongeren die weinig of niets van Duitsland wisten negatiever waren dan jongeren die wel enige kennis bezaten. Bij zoveel negatieve resultaten zijn er dan nog wel mensen die positief denken over Duitsers ? en kunnen we wat doen tegen die negatieve beelden van de Nederlanders over Duitsers?

Wat net ook al vermeld is dat uit het Clingendeal onderzoek naar voren was gekomen dat wij jongeren vrij negatief zijn over de Duitsers. Hun vinden dat daar verandering in zou moeten komen en hier ben ik het mee eens dat we dat stereotype is moesten vergeten. Verder zou het ook mogelijk moeten zijn door een breder georinteerd onderwijs over Duitsland het beeld van onze oosterse buren te verbeteren. Alleen hierbij was natuurlijk weer een groot probleem de afnemende belangstelling voor het vak Duits. Ook organisatorische en vak inhoudelijke problemen spelen een rol bij de afname van de kennis van het Duits en over Duitsland.

Er is zelf nog een tijd geweest dat het vak Duits opgesplitst werd in het verplichte Duits 1 en Duits 2, waardoor sommige scholieren alleen Duits kunnen lezen of verstaan. Hierdoor traden er nog andere problemen op, door deze scheiding van het vak was er bovendien voor docenten weinig ruimte voor landinformatie of literatuur. Een vak waar scholieren nog wel in aanraking komen met Duitsland is het vak geschiedenis. Is dit slecht of is dit goed ? Het vak geschiedenis is er voor om feiten te brengen uit de Nederlandse geschiedenis en daar hoort de 2e wereld oorlog ook bij.

Verder is er nog een groot nadeel voor het negatieve beeld over de Duitsers. Er wordt namelijk meerdere keren in het schoolcurriculum aandacht bestaan aan de 2e wereldoorlog en hier dachten de Nederlanders niet zo goed over Duitsers. Je wordt hiermee geconverteerd op de basisschool en ook weer op de middelbare school. Op school bij het vak geschiedenis leer je veel over de 2e wereldoorlog en over hoe slecht de Duitsers waren voor de Nederlanders en de joden ! Maar als of de Duitsers het makkelijk hadden. Ook in Duitsland waren joden en niet alleen joden maar ook zigeuners en mongolen werden naar kampen gestuurd. In die tijd had Hitler de macht in Duitsland en was er in Duitsland veel armoede en na de 2e wereldoorlog nog steeds. Dus waarom dit niet vertellen in de geschiedenis lessen ? Zodat de jongeren en minder negatief beeld krijgen over Duitsers.

Terwijl het moderne Duitsland pas aanbod komt als de meeste scholieren het vak niet meer in hun vakken pakket of profiel hebben. Ook kiezen vrij weinig mensen voor het vak Duits. Dit blijkt ook uit de cijfers van 2001 op vwo doet 74 % examen in Duits 1 en 26 % examen in Duits 2. Op havo en mavo is dit nog lager hier doet ongeveer maar 39 % examen in Duits 1 en 2 samen.

Na de 2e wereldoorlog moest Nederland herbouwd worden. Nederland moest een eenheid worden, en om een eenheid te worden moest iedereen het zelfde denken over bepaalde dingen. Om dit te bereiken heb je een zondebok nodig. Dit werd Duitsland en zo kreeg Nederland een nog negatiever beeld over Duitsland en dit werkte dus ook niet mee. Ook zijn er na de 2e wereldoorlog kranten en radio gebruikt om bij Nederlanders een nationalistisch gevoel op te wekken, dit was wederom voor de opbouw van Nederland. Hierbij werd zondebok Duitsland in een negatief beeld gesteld. Door middel van deze media aandacht kreeg Nederland ook een negatief beeld over de Duitsers.

Het vervelende beeld over de Duitsers is begon eigenlijk al voor de 2e wereldoorlog. Zo had Nederland het op economisch gebied erg goed in de 17e en 17e eeuw. Nederland was ook wel de grootmacht van Europa. In de 19e eeuw scheidde Belgi zich af van Nederland, dit was het begin van de ondergang van Nederland als de grootmacht in Europa, maar in deze zelfde periode kwam er een industrile ontwikkeling in Duitsland op gang. Hierdoor ontwikkelende Duitsland zich als grootmacht. Door deze ontwikkeling ging het allemaal beter met Duitsland en slechter met Nederland hierdoor ging men negatiever oordelen over Duitsland. Dit noemt men ook wel het "Calimero-effect", en komt vaak voor bij kleine landen die grenzen aan een veel groter land.

Ook komen er negatieve beelden uit de sportwereld. Dit komt vooral duidelijk naar voren in de voetbalwereld. In 1974 verloor Nederland de WK-finale met 1-2 van onze oosterse buren. Dit was genoeg reden om Duitsland nog meer te gaan haten. In 1988 won Nederland weer op het EK van onze Oosterse buren. Hieruit zijn ook beelden bij iedereen achter gebleven. Onder andere het beeld waarbij de Nederlandse speler Frank Rijkaard in de nek spuugt van de Duitse speler Frans Beckenbuaer. Hieraan heeft Frank Rijkaard de bijnaam "Lama "te danken.

Duitsers hebben een redelijk positief beeld van Nederland. Van een anti-Nederlandse stemming is bijna geen sprake , al maken ze bij een voetbalwedstrijd van het Nederlandse elftal toch graag wel een uitzondering. Na uitschakeling van Oranje in de achtste finale van het WK 2006 in Duitsland klonk het tijdens het toernooi nog lang het lied "Ohne Holland fahren wir nach Berlin" een verwijzing naar de stad waar de finale werd gespeeld. Dit lied viel natuurlijk bij de Nederlanders niet goed in de smaak. Dit stapelde zich ook weer op bij het negatieve beeld.

Duitsers hebben een positief beeld over Nederland. Dit heeft wel enige schade opgelopen door de moorden op Pim Fortuijn en Theo van Gogh. Duitsers kijken nu dus ook veel kritischer naar Nederland dan 10 jaar geleden. Ook het asielbeleid van VVD-Minster Verdonk heeft schade gemaakt aan het tolerante beeld van Nederland. Natuurlijk bestaan er bepaalde beelden over Nederland, zoals de arrogante Nederlandse kaaskop op klompen in de coffeeshop. Ook bestaan er grapjes over de op linkerweghelft langzaam rijden Nederlandse automobilisten. Het beeld van Duitsers over Nederlanders is echter net al bij de Nederlanders veranderlijk, dit wordt vooral veroorzaakt door de actuele gebeurtenissen.

Het weekblad Der Spiegel publiceerde een stuk waarin een zeer negatief beeld over de Nederlanders werd geschetst ; rassenhaat , criminaliteit, drugsgebruik, achteruit laten gaan van steden en een anti-Duitse houding van de bevolking. Dit zorgde aan de ene kant er wel voor dat de Duitsers enige tijd negatiever werden over de Nederlanders en aan de andere kant droeg het er toe bij dat veel Duitsers ontdekten dat Nederland meer was dan alleen klompen , bloemen , kaas en molens. Ook boeken zoals romans maar ook de schoolboeken bevestigen het negatieve beeld. De media heeft ook een grote invloed. Een voorbeeld hiervan; In 1993 waren er veel aanslagen van nazi's in Duitsland, veel Duitsers protesteerden hiertegen. Deze beelden zijn nooit in de media getoond en zelf niet geschreven. Omdat de media onze mening benvloed door te bepalen welke nieuws wij zien en te horen krijgen.

Een negatief beeld heeft automatisch een negatieve uitwerking, dit komt terug in de culturele en economische ontwikkeling, maar ook in het sociaal-maatschappelijke welzijn. De betrekkingen tussen Nederland en Duitsland heeft hier direct gevolg op, een goed voorbeeld hiervan is het Clingendael onderzoek, door negatieve publiciteit verslechterde de handelscontacten tussen Nederland en Duitsland. Zo wordt er nu jaarlijks uitwisselingsprojecten georganiseerd tussen Nederland en Duitsland. Dit is een leuke manier om kennis te maken met Duitsland en hierdoor leren Nederlandse jongeren om anders te kijken naar Duitsland en het stereotype te vergeten. Want welke jongeren vinden het niet leuk om een jaar naar een ander land te gaan ? Dit leidt tot succes want opnieuw is hetzelfde onderzoek uitgevoerd en dit maal kreeg Duitsland een 6,8 en werden Duitsers gezien als vriendelijk , vlijtig, positief en trots.

Op 5 mei wordt in Nederland de bevrijding gevierd. De meeste mensen van toen zijn er nu niet meer bij. Na meer dan zestig jaar is Bevrijdingsdag de dag van de vrijheid geworden. Hierdoor vieren we niet meer de bevrijding van de Duitsers, maar de vrijheid in het algemeen. Ook dit zal positieve bijdragen aan het slechte imago van Duitsland. Door vele onderzoeken die zijn gedaan, zien we dat er langzaam een omslag is hoe we over Duitsers denken. Vooroordelen zullen er altijd blijven, maar het negatieve beeld dat we over Duitsland hebben, zal door de jaren heen vervagen. Deze omslag is te zien en ga je zien in de sportwereld. Namelijk op het WK voetbal 2005 juichten Nederlandse supporters voor Duitsland nadat Nederland eerder was uitgeschakeld.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!