Wat is een tsunami?

Een Tsunami, die havengolf, is een metershoge golf die bij de kust aan land komt. Zo'n Tsunami ontstaat midden in de zee door een breuk in de zeebodem. Zo'n breuk kan ontstaan door een aardbeving, een vulkanische uitbarsting of bijvoorbeeld door het inslaan van een meteoriet. Zo'n beving veroorzaakt dan een golf met een lengte van zo'n 200 km en een snelheid van zo'n 800 km per uur, een lopende golf. Richting land wordt de zee ondieper, dan wordt de golf onderwater afgeremd en daardoor wordt hij hoger. Aan de kust kan het water zich dan eerst heel ver terug trekken van het strand om daarna met een hele grote kracht in een heel hoge golf terug te komen.

tsunami's in Nederland?

Nederland wordt omringd door de Noordzee. In de Noordzee is de kans op een aardbeving niet groot, daarin loopt geen zogenaamde breuklijn. Maar stel nu dat er in de Noordzee een zeer zware aardbeving zou plaatsvinden zelfs dan kan er maximaal een golf van een halve meter hoogte ontstaan, omdat de Noordzee veel minder diep is dan de Indische en Stille Oceaan. Ook een aardbeving in de Atlantische Oceaan die weliswaar veel dieper is dan de Noordzee en dus grotere golven zal veroorzaken is niet erg gevaarlijk voor ons. Er zijn computerberekeningen uitgevoerd om de maximale hoogte van golven te bepalen in het geval dat er een aardbeving in de Atlantische oceaan komt. Nederland hoeft niet bang te zijn. De hoogste golf komt dan aan in het noorden, op Terschelling, en die golf zou maximaal 1,5 m hoog kunnen zijn. Het westen van Nederland wordt beschermd door Engeland en Schotland. In de Noordzee krijg je hoogstens golven van 2 meter hoog. Schotland vangt voor ons de klappen op.

Wij hoeven dus niet echt bang te zijn, wij houden alleen last van hoge golven door zware stormen.

Het waarschuwingssysteem voor tsunami's

Omdat de gevolgen zo dramatisch kunnen zijn zouden we graag gewaarschuwd willen worden voor een tsunami die onderweg naar het land is. Maar een tsunami is midden op zee nauwelijks zichtbaar. Ook vanuit de lucht kun je een tsunami niet zien. Pas als hij op het land aankomt kun je zien wat er voor een gevaar aankomt, maar dan is het te laat om nog iets te kunnen doen.

Na de ramp in Alaska in 1946, ontwikkelden wetenschappers een waarschuwingssysteem. Een jaar na deze ramp in Alaska was er in de Stille Oceaan een waarschuwingssysteem geplaatst waarmee de schade van een tsunami daar beperkt blijft.

Dit waarschuwingssysteem meet waar een beving in de zeebodem plaatsvindt en met welke kracht. Daarnaast wordt de hoogte van het zeewater gemeten op diverse plaatsen. Enkele kilometers uit de kust gaat de hoogte van de zee, de zeespiegel, veranderen als er een tsunami aankomt.

De Tsunami van 2004 vond echter plaats in de Indische Oceaan waar geen waarschuwingssysteem was. In deze Oceaan is de kans op een tsunami ook veel kleiner. Maar ook hier is sinds e zomer van dit jaar een waarschuwingssysteem voor tsunami's in gebruik. Op de zeebodem zijn sensoren genstalleerd die bodem trillingen registreren en doorsturen naar satellieten. Zo worden technische gegevens over de toestand van de zeebodem vanaf 26 stations doorgestuurd naar analysecentra in Japan en de Verenigde Staten (Hawaii). Het systeem is nog lang niet af. Zo moeten er bijvoorbeeld nog extra satellieten komen. En men wil dat de analyse van de dat in de regio zelf plaatsheeft en niet in de Verenigde Staten. Verschillende landen rondom de Indische oceaan denken na over het openen van een dergelijk centrum in hun land. In 2007 of 2008 moet alles af zijn.

Zo'n waarschuwingssyteem kan helpen rampen te voorkomen maar dat kan alleen als een land ook goed weet wat er gedaan moet worden als er alarm komt. Ze moeten weten hoe ze na een alarm snel alle mensen moeten waarschuwen, moeten evacueren en ergens onderbrengen. Als dit laatste niet goed georganiseerd is kan een waarschuwingssystem nog zo goed zijn maar helpt het nog steeds niet om een ramp te voorkomen.

wat zijn de economische & natuurlijke gevolgen?

De economische gevolgen van een tsunami is dat de hele hele industrie word vernietigd door de gigantische kracht van de tsunami. Dus er is geen werk meer voor die mensen en die mensen raken ook hun huis en veel van hun familie en goede vrienden. De natuurlijke gevolgen zijn dat de natuur totaal word vernietigd en weggespoeld waardoor er dus ook geen infrastructuur meer is en dan kan er ook geen hulp voor hun komen via de wegen maar alleen door de lucht en dat duurt ontzettend lang.

het verschil tussen een tsunami en gewone golven?

Een tsunami word veroorzaakt door externe oorzaken en is wel 100 keer zo groot als een gewone golf

ONDERZOEKSVRAAG :

De Tsunami op Sumatra werd veroorzaakt door een zware aardbeving op wel ongeveer 10 km van 9.3 op schaal van richter.

BRONNENLIJST :

  • http://www.kennislink.nl/publicaties/tsunamis-niet-alleen-door-zeebeving
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Tsunami
  • http://www.kennislink.nl/publicaties/tsunami-de-onstuitbare-golf
  • http://www.leerwiki.nl/Hoe_ontstaan_tsunami's
  • http://www.1world2travel.com/article.php?articleID=1261

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!