Atoombom op hiroshima

DE ATOOMBOMMEN OP HIROSHIMA EN NAGASAKI

Inleiding

Dit werkstuk gaat over de atoombommen die zijn gegooid op Japan in de tweede wereldoorlog. Als ik aan de tweede wereldoorlog denk, denk ik alleen aan de oorlog in Europa. Maar daar buiten zijn ook veel dingen gebeurd. Daar wil ik meer van weten. Een van de gebeurtenissen heb ik dan dus ook gekozen. Ik wil weten waarom die atoombommen zijn gegooid. Om die vraag te kunnen beantwoorden heb ik bij mijn hoofdvraag deelvragen opgesteld:

Waarom zijn er atoombommen op Japan gegooid?

  1. Wat was de relatie tussen de VS en Japan tijdens de tweede oorlog?
  2. Wat is een atoombom en wat zijn de effecten?
  3. Wat waren de gevolgen voor Japan?
  4. Wat waren de gevolgen voor de wereld?

Aan elke deelvraag zal ik een hoofdstuk wijden. Door al mijn deelvragen in vier hoofdstukken te behandelen, kan ik mijn hoofdvraag beantwoorden.

Ik hoop dat u dit ook een interessant onderwerp vindt en het leuk zal vinden om te lezen.

De relatie tussen de VS en Japan

Hoe was de relatie nou eigenlijk tussen de VS en Japan tijdens de tweede wereldoorlog? Er is natuurlijk een reden geweest voor de atoombommen op Japan. Door de omstandigheden en conflicten te bestuderen, kun je inschatten hoe de relatie tussen beide landen zou zijn geweest.

Sinds 1931 voerde Japan al oorlog in Azië. Dit was tegen China, dat materiële steun kreeg van de VS. Toen de VS niet wilden stoppen met het steunen van China, verklaarde Japan de oorlog ook aan hen.

In december 1941 werd een deel van een Amerikaanse vloot bij Pearl Harbor vernietigd door de Japanners. Hierop volgden aanvallen op de koloniën van de VS, Engeland en Nederland. Japan veroverde hierdoor veel gebieden in hoog tempo.

De aanslag op Pearl Harbor, december 1941

De bondgenoten van Japan sloten zich ook aan bij de strijd tegen de VS. Maar ook de VS hadden hun bondgenoten, de geallieerden genoemd. Nu alle grote mogendheden met de oorlog betrokken waren, kon je het een echte wereldoorlog noemen.

Naarmate de oorlog veel van de landen had gevraagd op economisch en industrieel gebied, kregen Duitsland, Japan en Italië het steeds moeilijker. De geallieerden hadden het op dit gebied veel beter dan hen. Japan en haar bondgenoten hebben het nog lang volgehouden, terwijl ze het zo slecht hadden. Toch capituleerde Italië in september 1943. Duitsland capituleerde pas 2 jaar later, in mei 1945. Japan capituleerde niet en ging dus verder met de strijd tegen de VS.

Deelconclusie: De VS kreeg vanaf 1931 al een slechte naam bij Japan vanwege de steun aan China. Daarop volgde de strijd tussen de geallieerden en Duitsland, Italië en Japan. Dit verslechtte de relatie tussen beide landen nog meer. Japan en de VS kun je dus geen vrienden noemen tijdens de tweede wereldoorlog.

De atoombom

Natuurkundigen (zoals Ernest Rutherford, Enrico Fermi en Albert Einstein) uit verschillende landen bestudeerden dingen zoals atomen. Zij begonnen geleidelijk te snappen hoe atomen zijn opgebouwd. Zij dachten dat het wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat deze kleinere deeltjes op elkaar konden botsen waardoor er zo een geweldige hoeveelheid energie vrij zou kunnen komen. Dit zou energie voor industrie kunnen voortbrengen, maar ook een geweldig krachtige explosie. In de jaren '30 begonnen de wetenschappers te denken dat ze zo'n atoombom echt te realiseren was. Het land dat een atoombom zou kunnen produceren, zou het meest verwoestende wapen in zijn bezit hebben.

De VS was het land die als eerst een atoomboom produceerde. In een ultrageheim plan, genaamd het Manhattanproject, werd de eerste atoombom gebouwd. Die eerste atoombom werd getest op 16 juli 1945. Dit met succes. Amerika wilde een einde maken aan de tweede wereldoorlog. Toen Japan niet capituleerde, gaf de Amerikaanse president Truman toestemming om de atoombom in te zetten.

De eerste atoombom is op Hiroshima, een middelgrote haven- en industrieland, laten vallen (6 augustus 1945). Er was veel schade aangericht door de bom. De explosie had gezorgd voor een grondtemperatuur gezorgd van 3000 graden Celcius. Hierdoor zijn naar schatting 50.000 mensen binnen een straal van 1 kilometer dood verbrand. Ook raasde er een wind van 800 kilometer per uur. Hierdoor werden er bomen uit de grond getrokken en werden er gebouwen platgeblazen. Onder de doden en gewonden waren ook artsen. Hierdoor waren er nog maar weinig artsen over die in staat waren om te werken. Veel mensen hebben de atoombom niet overleefd door gebrek aan medische hulp. Ook was er sprake van stralingsziekte, veroorzaakt door de atoombom. Hierdoor liep het dodenaantal nog verder op. Naar schatting zijn er door deze eerste atoombom 140.000 overleden.

De tweede atoombom is op de havenstad Nagasaki laten vallen (9 augustus 1945). Deze bom was veel krachtiger dan de bom op Hiroshima, maar hij richtte minder schade aan. Doordat de stad op heuvels ligt, werd de klap van de explosie iets gedempt. Door deze atoombom zijn zo'n 50.000 mensen overleden. Een derde van alle gebouwen werd compleet verwoest.

Veel mensen vragen zich af waarom Amerika niet eerst een waarschuwing gaf door een atoombom vlak voor de kust te laten vallen. Er zijn veel doden gevallen en steden zijn bijna geheel verwoest.

Deelconclusie: De atoombom is een bom, waarin de deeltjes van atomen op elkaar botsen waardoor een grote hoeveelheid energie ontstaat. Deze bom is niet door één iemand ontworpen, maar eigenlijk geleidelijk ontstaan. Veel natuurkundigen zijn ermee bezig geweest. De eerste atoombom is in Amerika gemaakt en ook als eerste door Amerika gebruikt. Dit gebeurde tegen Japan. Er zijn er twee gegooid, één op Hiroshima en één op Nagasaki. De steden zijn hierdoor verwoest en er zijn veel mensen overleden.

De gevolgen voor Japan

Onder de japanners waren er veel meningen over de vrede. Een deel wilde doorvechten en een deel wilde vrede sluiten. Uiteindelijk capituleerde Japan toch op 14 augustus 1945. Er was weer vrede in Japan, maar het land moest hersteld worden.

Na de capitulatie van Japan, werd het land een democratie. Alle mannen en vrouwen kregen stemrecht en er kwamen gelijke wettelijke rechten. Ook werden er vrije vakbonden toegestaan.

Maar het ging verder in de gelijkheid van de mens. Niemand mocht meer een groot landgoed bezitten en arme boeren kregen land.

Men wilde niet meer aan de oorlog terugdenken. Er werden daar verschillende dingen aan gedaan. Schoolboeken werden bijvoorbeeld veranderd. Deze hadden eerder nog de oorlog geprezen, maar nu werden ze herschreven. Ook meer mensen konden van deze schoolboeken gebruik gaan maken, want het onderwijs werd opengesteld voor meer mensen, vooral vrouwen.

Dit waren natuurlijk erg belangrijke dingen voor het Japanse volk, maar het land moest natuurlijk opnieuw opgebouwd worden. Een kwart van alle gebouwen was verwoest door bombardementen, alleen de oude steden Kyoto, Nara en Kamakura waren gespaars gebleven. Ook was Japan 80 procent van alle schepen kwijtgeraakt en een derde van alle industriële machines.

Ook was er tekort aan voedsel. Als de VS geen noodvoedselpakketten zou hebben gegeven, zouden de Japanners de winter niet hebben overleefd.

Hiroshima voor de atoombom en na de atoombom

In de jaren die hierop volgde heeft Japan er veel aan gedaan om het land weer op te bouwen. In 1955 was de levensstandaard in Japan weer even hoog als in 1936 en maakte Japan de eerste transistorradio uit de geschiedenis. Hierdoor ging het steeds beter met de economie in het land. In 1964 was Japan zelfs rijk genoeg om de Olympische Spelen te organiseren.

Deelconclusie: Japan moest weer opgebouwd worden. Veel was gebombardeerd. Met hulp konden ze de situatie verbeteren. Japan veranderde in een democratisch land en de mensen kregen meer rechten. De mensen wilden de oorlog achter hun laten. In de loop der jaren is het land een heel stuk opgeknapt en heeft het een hele goede economie.

Gevolgen voor de wereld

De atoombommen hebben niet alleen gevolgen gehad voor Japan. Ook de wereld heeft gevolgen ervaart. Maar wat zijn die gevolgen?

Niet alleen voor Japan was de oorlog ten einde. Ook heel de wereld heeft dit ervaren. De oorlog in Europa was al eerder gestopt. Maar het vechten in Japan ging door. Dit wekte een grote spanning op. Het gaf een goed gevoel aan heel de wereld toen de gehele oorlog was gestopt. Niemand wilde ooit meer zo'n oorlog meemaken en men ging daar ook voor zorgen.

De effecten van de atoombom liet iedereen schrikken. Een overlevende van de atoombom op Hiroshima liet haar misvormingen op haar handen zien (1965). Niemand had ooit geweten wat de gevolgen zouden zijn op lange termijn.

De misvormde handen van een overlevende van de atoombom op Hiroshima

Dit bleek inderdaad een heel groot effect te zijn toen de atoombom niet werd gebruikt tijdens de Vietnamoorlog (1965-1973). Zo zie je dat de atoombommen niet alleen effect hebben gehad op Japan, maar op iedereen. De atoombom is sindsdien nooit meer gebruikt.

Na de tweede wereldoorlog is er een organisatie opgericht om de wereldvrede te behouden. Deze organisatie is de Verenigde Naties genoemd. Het doel hiervan was om een goede samenwerking te krijgen tussen landen en om een nieuwe wereldoorlog en zulke gebeurtenissen als de atoombom te voorkomen.

Deelconclusie: De atoombommen op Japan hebben veel gevolgen gehad voor de wereld. Niet op economisch of industrieel gebied, maar op de mensen. Zij zijn anders gaan denken na deze gebeurtenis. Ze wilden betere samenwerking tussen landen en richtten daarvoor organisaties op, zoals de VN. Het belangrijkste doel was om een volgende wereldoorlog te voorkomen.

Conclusie

De VS en Japan hebben een slechte relatie opgebouwd tijdens de tweede wereldoorlog. Vanwege conflicten met Japan is de VS de atoombom gaan inzetten tegen hen. Dit is een bom vol met erg veel energie die hele steden kan verwoesten. Dit is gebeurd bij Hiroshima en Nagasaki. Japan is na deze verwoestingen gecapituleerd. Veel land moest opgebouwd worden en de economie moest worden hersteld. Ook de wereld heeft de gevolgen ervaren. De atoombom wordt nu gezien als een verschrikkelijk wapen.

Mijn hoofdvraag is dus beantwoord. De bommen zijn op Japan gegooid om ervoor te zorgen dat het land capituleerde. Dit heeft gewerkt, want kort daarna capituleerde Japan.

Evaluatie:

Ik ben erg tevreden met mijn werkstuk. Ik vind dat er goede informatieve informatie in staat. Ik heb van dit werkstuk geleerd dat je veel informatie uit boeken kan halen. Dit deed ik hiervoor nog niet. Dit wil ik met mij meenemen voor de volgende keer. Wat ik ook voor de volgende keer wil veranderen is mijn planning. Ik ben te laat begonnen, waardoor ik in tijdnood kwam. Ondanks mijn slechte planning, heb ik toch tijd en werk in mijn werkstuk gestoken en heb ik er ook nog eens veel van geleerd!

Bronnenlijst

Sites:

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.japan-guide.com/e/e2129.html&rurl=translate.google.nl&twu=1&usg=ALkJrhhjATDci35ZpJO0cNIkf3DR8hPF-A

(www.japan-guide.com vertaald door google.nl)

http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://wiki.answers.com/Q/Did_conflict_with_Japan_cause_World_War_2

(wiki.answers.com vertaald door google.nl)

Boeken:

Clive Lawton: 'Hiroshima: het verhaal van de eerste atoombom' (2004, Nederland, Etten-leur)

Richard Tames: 'Hiroshima: de schaduw van de bom' (2004, Nederland, Harmelen)

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!