De vietnamoorlog heeft verstrekkende

De Vietnamoorlog heeft verstrekkende gevolgen gehad, zowel in de Verenigde Staten als in Vietnam. We zullen ze hieronder op een rijtje zetten.

Economie

De Vietnamoorlog had de Amerikanen erg veel geld gekost. Eerst gaven zij rond de 8 miljoen dollar om de Fransen in Vietnam te ondersteunen, later hebben zij natuurlijk ook een enorme uitgavenpost gehad toen zij zelf betrokken raakten bij de oorlog. Er ontstond een gigantisch tekort op de betalingsbalans en een enorme inflatie waarvan de gevolgen zelfs in Europa gevoeld werden.

Politiek

Door de Vietnamoorlog is duidelijk geworden dat de regering tijdens deze oorlog niet altijd helemaal eerlijk is geweest, hierdoor is het vertrouwen in de politiek dus ook behoorlijk afgenomen. Zo bleken er verkiezingsresultaten van invloed te zijn geweest op de besluitvorming in de oorlog. Johnson voelde zich door zijn grote verkiezingsoverwinning in 1964 gesterkt om de Amerikaanse luchtmacht en marine op grote schaal in te zetten. Toen 4 jaar later de nieuwe verkiezingen dichterbij kwamen, wilde de regering Johnson haar Vietnambeleid niet wijzigen uit angst voor een slechte verkiezingsuitslag. Ook werd duidelijk dat politici soms beslissingen namen op grond van selectieve waarnemingen, onbewezen aannames en onvolledige informatie.

Er kwam eveneens aan het licht dat de regering n de bevolking n het Congres meerdere malen had misleid. Hier zijn meerdere publicaties over geweest, bijvoorbeeld de Pentagon Papers, die toonden dat het Tonkin-incident een manipulatie was van de legerleiding en regering om het Congres er toe aan te zetten de president meer macht toe te kennen.

Dit allemaal leidde tot een verminderd vertrouwen van de Amerikaanse burgers in de politiek. Door middel van de War Powers Act beperkte het Congres de macht van de president met betrekking tot oorlogvoering.

Het beeld van de V.S.

Na de oorlog in Vietnam was het beeld dat de wereld van de Verenigde Staten had radicaal veranderd. Een groot deel van de wereld had de oorlog op de voet gevolgd, via kranten, radio of televisie. Deze mensen waren het vaak niet eens met de manier waarop de Amerikanen in Vietnam hadden gehandeld. Er kwamen verschillende schandalen aan het licht en het werd duidelijk dat de soldaten zich schuldig hadden gemaakt aan vaak verschrikkelijke oorlogsmisdaden. Dit zorgde ervoor dat veel mensen zagen dat de VS, toch n van de grootste democratien ter wereld, ook grote fouten maakte.

Men vroeg zich af of deze oorlogsmisdaden niet erger waren dan het communisme dat ze trachten te bestrijden.

Binnenlandse maatschappelijke verhoudingen

Door verschillende factoren kon het gebeuren dat in de gevechtseenheden mannen uit de lagere sociale milieus vaak oververtegenwoordigd waren. Dit waren vooral jonge zwarte mannen. Hierdoor werd de Vietnam-oorlog ook wel een 'working class war' genoemd.

Veel jongemannen uit de hogere milieus konden uitzending voorkomen. Ze konden uitstel krijgen vanwege hun studie of hun familiebanden. Ook hadden zij in Vietnam door hun opleiding een grote kans om niet daadwerkelijk naar het front te hoeven gaan.

De Vietnam-oorlog had verschillende gevolgen voor de maatschappelijke verhoudingenbinnen de Verenigde Staten.

  • De Vietnam-oorlog was de eerste Amerikaanse oorlog waarin zwart en blank zij aan zij vochten. In het begin ging dit goed, zwarte soldaten gingen echter twijfelen aan het nut dat de oorlog had voor hun situatie in de Verenigde Staten.
  • De regering had studiebeurzen beschikbaar gesteld voor de terugkerende soldaten. Hierdoor kregen de jongemannen een kans om zich, na hun terugkeer, te ontplooien en een carrire op te bouwen.
  • Meer dan 3000 diensweigeraars en deserteurs werden veroordeeld tot gevangenisstraf en ondervonden problemen in hun verdere carrire, vooral als zij politieke ambities koesterden.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!