Gaius Julius Caesar

Geboorte

Gaius Julius Caesar is via een keizersnede geboren op 100, 101 102 voor Christus. ( Het is niet zeker wanneer hij precies is geboren). Hij was de eerstgeborene van de familie en werd naar gewoonte in Rome naar zijn vader genoemd.

Caesar groeide op in een Romeins patricirsfamilie, die erg machtig en rijk waren in Rome.

Doordat de familie zo rijk en machtig was kreeg Caesar een hele goede opvoeding waaraan niks ontbrak. Hij kreeg op jonge leeftijd al veel lichamelijk en geestelijk les.

Hij sprak vloeiend Latijn en Grieks. Hij deed veel aan de literatuur van deze twee talen, hij las veel boeken. Caesar kon zelf ook erg goed schrijven.

Toen Caesar net geboren was, was Gaius Marius de heerser in Rome. Gaius Marius was de man van Caesars tante Julia en was een popularis (= politieke macht krijgen via de volksvergadering). Hij was een eerlijke, energieke soldaat en daarmee heeft hij het vertrouwen van het volk gewonnen. Marius had een goede politieke carrire gemaakt, maar was geen politieke genie. Toen de senaat had geprobeerd hem te laten aftreden was Marius direct naar het volk toe gesprongen om daar 'aandacht' te krijgen en daardoor had hij een reputatie gekregen als vechter van het volk.

Door zijn huwelijk met Julia, die afkomstig is uit een patricirsfamilie, heeft hij veel connecties gekregen met de patricirs. Geholpen met de stemmen van de familie van Julia was Marius tot consul gekozen. Daarna behaalde Marius veel succesvolle overwinningen en verlaatte Rome tijdelijk door de vijandigheid van veel andere leiders uit de volkspartij.

Op zeventigjarige leeftijd kwam Marius terug omdat hij opstanden in de Italiaanse steden moest stoppen. De mensen wilden volledige Romeinse burgerrechten en stemrecht krijgen.

Hij slaagde in deze onderneming, maar werd er niet beter van want n van zijn ondergeschikten Lucius Sulla kreeg de opdracht om de expeditie tegen Mithridates (de koning van Pontus) te leiden. Er ontstonden allerlei rampen:de volgelingen van Marius zorgden ervoor dat Marius het opperbevel kreeg en daardoor keerden Sulla en zijn troepen onmiddellijk terug naar Rome om Marius en zijn troepen te verdrijven.Toen Sulla in een oorlog buiten Rome verwikkeld raakte, keerde Marius met zijn troepen terug naar Rome en verkoos Marius zich tot consul. Maar Marius stierf een paar dagen later aan een natuurlijke dood.

Sulla keerde weer terug naar Rome en was op dat moment de machtigste man in Rome.

Caesars Jeugd

Caesars eerste officile functie was priester in Jupiter.

Caesar trouwde met Cornelia, de dochter van Cinna, die vier maal consul was geweest. Na korte tijd schonk Cornelia hem een dochter, Julia. Nu Marius gestorven was had Sulla de macht in Rome en liep Caesars leven in gevaar omdat hij familie was van Marius en dus een vijand van Sulla.

Sulla liet Caesar leven op voorwaarde dat hij zijn huwelijk verbrak met Cornelia maar dat deed Caesar niet. Sulla probeerde van alles maar Caesar verbrak zijn huwelijk niet. Daardoor verloor hij zijn priesterschap, bruidschat van zijn vrouw en de erfenissen in zijn familie. Hij werd nu echt als de politieke tegenstander van Sulla beschouwd en daardoor moest Caesar wel onderduiken. Hij veranderde iedere dag van schuilplaats, had verschillende ziektes opgelopen zoals malaria en hij kocht de agenten van Sulla om als ze hem vonden. Een paar hooggeplaatste vrienden van Sulla vonden dat hij Caesar met rust en vrij moesten laten omdat hij niemand kwaad deed. Sulla heeft dit voorstel lang geweigerd maar op het steeds aandringen van zijn vrienden heeft hij uiteindelijk toch besloten om Caesar vrij te laten.

Nadat Caesar weer vrij was besloot hij om naar het Oosten te vertrekken om in militaire dienst te gaan in Klein-Azi. Hij ging in dienst bij Minucius Thermus. Hij kreeg meteen een opdracht. Hij werd naar een trouwe bondgenoot van de Romeinen gestuurd, namelijk Nicomedes (koning van Bithyni). Caesar werd naar de Lesbo-eilanden gestuurd om een vloot los te krijgen om Mytilene te blokkeren. Hij slaagde succesvol in deze opdracht. Hij werd onderscheidden met een eikenkrans door Nicomedes.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!