Geschiedenis leraar

Deelvraag 1

Holocaust komt van een Grieks woord.wat holocauston betekent. In het Nederlands betekent dat letterlijk geheel verbrand. Het betekent ongeveer zo iets als een brandoffer aan een god geven. Het woord en hoe het gebruikt werd voor de Sjoa kwam tot stand in de Verenigde Staten, in het einde van de jaren 70. Er was toen ook een populaire televisie serie met de zelfde naam. Van oorsprong betekent het vrijwillig offeren via brand. Het geeft niet aan bij welke god er geofferd wordt, dat vinden velen mensen niet leuk. Daarom is er voor hen een alternatief genaamd de Shoah. Tegenwoordig heeft het woord een andere betekenis gekregen: namelijk de vernietiging van het Jodendom in de tweede wereld oorlog door de nazi's. Maar niet alleen joden werden opgepakt. Ook zigeuners, tegenstanders (communisten), en gehandicapten werden opgepakt en weggevoerd. De meer algemenere term voor Holocaust is genocide. Maar genocide is veel uitgebreider, en gaat dus niet alleen over de tweede wereld oorlog.

Conclusie: Het betekent ongeveer zo iets als slachtoffers geven aan je god.

Deelvraag 2

In de NSDAP-partijprogramma hebben ze altijd discriminatie en volkerenhaat gebruikt. Hitler dacht antisemiet, maar ook hoge pieten in de Duitse wereld waren het. De kroon werd toch wel gespannen door Julius Strecher, hij maakte een partijblad genaamd ''Der Strumer''. Zijn ideen waren soms de nazi's zelfs te grof. De nazi's zagen joden als ziekmakers van de Duitse natie. En Hitler vond dat je niet met ziektes onderhandeld. Hij vond het beter om de ziekte uit te roeien. Hitler schreef daarom, voor dat hij aan de macht kwam '' Mein Kampf'' waarin hij beweert dat de Eerste Wereldoorlog niet verloren was als de Duitsers niet tien tot twaalf duizend joden had. In 1933 kwam Hitler aan de macht met hem, kwam er antisemitisme wat door de NSDAP en SA werd misbruikt. Het antisemitisme wat eerst in Duitsland was had veel meer met economie te maken, het ging eerst nog helemaal niet zo ver dat ze joden wilden uitroeien. Het antisemitisme van de NSDAP had erg veel invloed op het antisemitisme in Oostenrijk en Sudetenland. Dat kwam omdat die landen in die tijd veel radicaler waren dan Duitsland. Hitler kwam oorspronkelijk van Wenen, waar de Duitstalige zich aangevallen voelden door de groei van niet-Duitssprekende. Door dat ze dat vreesde kwam er een wil naar het ''Germaanse ras''. Hier kon de NSDAP makkelijk op inspelen door flink te propageren, en rond de 19e eeuw ontstonden er al radicale oplossingen. Ook speelden de ''Neurenberger wetten'' van 1935 een grote rol, maar hier leg ik in een andere deelvraag meer over. Rond 1938-1941 waren ze aan het werken om een ''oplossing'' te zoeken om joden in een bepaald gebied te zetten. De keuze lag tussen Brits Palestina of Madagaskar. Omdat de nazi's van Frankrijk hadden gewonnen gingen veel voor Madagaskar. Maar door de oorlog konden ze het niet waar maken. De Britse marine had namelijk grote stukken van de zee in zijn macht, en de Duitsers durfden niet te veel druk op de Fransen af te voeren, zodat ze hun kolonie af zouden staan. Toen het eiland werd ingenomen door de geallieerde troepen verdween dit plan voor goed. Een andere, meer richting genocide achtig idee was Joden gebruiken als gijzelaars zo dat de V.S. zich buiten de oorlog zou houden.

In het bezette Polen begonnen ze joden te deporteren in het Generalgouvernment, zij wilden de ideale nazi-samenleving creren. Dus wouden ze ook ''ongewenste elementen'' ''verwijderen'', waar onder Joden. Tussen de Gauleiters ontstond concurrentie, omdat ze de meest genazificeerde Gua wilden hebben. Daardoor kwamen er Poolse getto's, hier leefden de Joden in de meest onhyginische omstandigheden. Toen de Nazi's de Sovjet-Unie aanvielen ontstonden er nieuwe ''mogelijkheden'' voor de nazifilosofen. Ze wilden alle Joden naar Siberi sturen omdat ze daar zouden ''creperen''. Want ze dachten dat als het te gemakkelijk voor de Joden was, zouden ze misschien een bedreiging kunnen worden voor de Nazi's. In het Oosten kwamen daarom de eerste Jodenkampen, maar door de nederlaag bij Moskou bleek dat Joden deporteren in Sovjetgebied niet haalbaar was. Daarom koos men voor uitroeiing of vernietiging, wat tevens ook nog goedkoper was voor de Nazi's. Omdat doodschieten veel kogels kostte gingen ze veel andere manieren testen. Ze testte explosieve uit maar dit was het ook niet, omdat de lichamen verspreid werden en het personeel er zenuwziekte door kreeg. Toen kwamen ze bij de ''oplossing'', vergassing leek hen de beste optie. Op het begin deden ze dat alleen met koolmonoxide, er kwam dan een ''vergaswagen'' en de Joden werd verteld dat ze ''op reis'' gingen met een vrachtwagen, als ze er inzaten lieten ze uitlaatgassen er in. Als ze dood waren reden ze door naar de massabegraafplaats. Rond het einde van 1941 deden ze ook proeven met Zyklon B: waarmee ze een paar honderd Russische krijgsgevangenen vergasten. Zyklon B was oorspronkelijk een insectenbestrijdingsmiddel. Maar een van de bewakers kwam op het idee om het tegen de gevangenen te gebruiken door de hoge giftigheid. Het besluit tot de massamoord van Joden in Europa werd waarschijnlijk genomen in de 2de helft van 1941.Het besluit werd tijdens de Wannseeconferentie in een villa bij Wannsee (dicht bij Berlijn) in januari 1942 werd besproken hoe het logistiek moest. Adolf Eichmann was een van de aanwezigen, hij is tevens een van de bekendste betrokkenen. Vanaf dat moment konden ze spreken over de genocide, wat toen nog niet zo erg aan de gang was.

Conclusie: Er was al een hele slechte tijd achter de rug en mensen werden boos op de Joden.

Deelvraag 3

Er waren na schatting 5 tot 6 miljoen Joden gedood, ook andere tegenstanders werden gedood.

De Joden waren eigenlijk in het begin het plan. Maar door het leger en de normale burgers hebben ook erg meegeholpen in het dodenaantal rond die tijd. Zo werden niet alleen Joden gedood maar ook: homoseksuelen, Esperantisten, zigeuners (Porrajmos), 'economisch onwaardige', Russen, etnische Polen, gehandicapten, Jehova's getuigen, Vrije Bijbelonderzoekers, vakbondsleden, vrijmetselaars, communisten, Spaanse republikeinen, Serven, Quakers en mensen die zich verzetten tegen de nazi's. bron: wikipedia

Conclusie: Er was een groot aantal Joodse doden, maar er waren ook nog veel andere mensen die gedood werden in de strafkampen.

Deelvraag 4

Onderweg naar de Holocaust steunde de regering het pesten door radicale elementen. Dat was o.a. schelden, belachelijk maken, molesteren en af en toe kon de dood ook nog. Als ze het te erg vonden worden grepen de hoge pieten ''in'' waar bij ze het radicale gerust stellen door verder geweld tegen te gaan (doden of gevangen zetten). Om dat ze dit wouden laten vastleggen kwamen in 1935 de ''Neurenberger wetten''. Hierin stonden aardig wat discriminerende maatregelen, en hoe te zeggen of een persoon een Duitser was of een Jood. Door deze wetgeving verloren Joden hun rechten en huwelijken tussen Jood en niet-Jood werden verboden gemaakt. In de jaren '30 werden de nazi's erg populair en accepteerde de mensen het antisemitisme. Men dacht in die tijd ook dat de ideologie mettertijd zou

verzwakken als de NSDAP regeerde, bij de Olympische Spelen van 1936 leek dit ook echt te gebeuren. De NSDAP had toen voor de schijn de pesterijen tegen gehouden om goed te lijken. Na 1936 ging het weer gewoon door. In november 1938 vond de Kristallnacht plaats. Duitse Sa'-ers vielen huizen en winkels van Joden in. En ze sloegen Joden overal in elkaar. Ook de synagogen werden verbrand. Dit alles leidde tot het buiten de economie verplaatsen van de Joden en ze een boete geven van 1 miljard mark. De regering vond immers dat de Joden de boosdoeners waren. Buitenlandse kritiek hier op werd verdedigd met het volksoordeel.

Conclusie: De Neurenbergerwetten stonden het toe en raden het juist aan om Joden te kunnen ''pesten''

Deelvraag 5

Toen Hitler op 30 april 1945 zelfmoord pleegde gaf de commandant van Berlijn (generaal Weidling) de stad op 2 mei over. De Brit Montgomery accepteerde die overgave op 4 mei. Op 7 mei capituleerde Duitsland in Reims bij het hoofdkwartier van de geallieerde uit het westen (Dwight D. Eisenhower). Deze ceremonie kwam op 8 mei weer voor maar toen waren de mensen die van de Sovjet-Unie waren er ook bij. Op 9 mei kwam er een eind aan het ''wapengekletter''.

Conclusie: Samen met het Nazirijk ging de Holocaust ook verloren.

Deelvraag 6

Door het grote aantal doden in de Holocaust wordt het jaarlijks nog herdacht. Ook zijn er vele herdenkingsmonumenten. Verder zijn er een groot aantal landen(Nederland, Belge, Frankrijk, Australi, Canada, Zwitserland, Isral en natuurlijk Duitsland) waar het ontkennen van de Holocaust niet mag

toch zijn er mensen die het wel ontkennen. Zij worden negationisten genoemd. Zij denken eerder dat de gaskamers tegen infecties waren en dat er veel Joden dankzij ziektes dood zijn gegaan in plaats van door doodstraffen.

Conclusie: Vandaag de dag denken mensen er nog steeds erg veel aan.

Antwoord op de hoofdvraag: Hoe verliep de Holocaust?

Joden werden na verloop van de tijd steeds meer gezien als de boosdoeners in het land. Om het op te lossen kwamen er in grote schalen vernietigingskampen. Ook werden er wetten in gevoerd die het mogelijk maakten om joden makkelijk het leven zuur te kunnen maken. Voor de buitenwereld deden de Nazi's juist schijnheilig en probeerde het zo veel mogelijk te verbergen. Toen het Nazi Duitsland viel, nam het de Holocaust met zich mee. En vandaag de dag raakt het nog steeds mensen en zijn er vaak herdenkingen aan de Holocaust.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!