Waarom atoombommen gegooid op japan?

Inleiding

Dit werkstuk gaat over de atoombommen die zijn gegooid op Japan in de tweede wereldoorlog. Als ik aan de tweede wereldoorlog denk, denk ik alleen aan de oorlog in Europa. Maar daar buiten zijn ook veel dingen gebeurd. Daar wil ik meer van weten. Een van de gebeurtenissen heb ik dan dus ook gekozen. Ik wil weten waarom die atoombommen zijn gegooid. Om die vraag te kunnen beantwoorden heb ik bij mijn hoofdvraag deelvragen opgesteld:

Waarom zijn er atoombommen op Japan gegooid?

  • Wat was de relatie tussen de VS en Japan tijdens de tweede oorlog?
  • VRAAAG OVER ATOOMBOM
  • Wat waren de gevolgen voor Japan?
  • Wat waren de gevolgen voor de wereld?

Aan elke deelvraag zal ik een hoofdstuk wijden. Door al mijn deelvragen in vier hoofdstukken te behandelen, kan ik mijn hoofdvraag beantwoorden.

Ik hoop dat u dit ook een interessant onderwerp vindt en het leuk zal vinden om te lezen.

Stéphanie Perridon

De relatie tussen de VS en Japan

Hoe was de relatie nou eigenlijk tussen de VS en Japan tijdens de tweede wereldoorlog? Er is natuurlijk een reden geweest voor de atoombommen op Japan. Door de omstandigheden en conflicten te bestuderen, kun je inschatten hoe de relatie tussen beide landen zou zijn geweest.

Sinds 1931 voerde Japan al oorlog in Azië. Dit was tegen China, dat materiële steun kreeg van de VS. Toen de VS niet wilden stoppen met het steunen van China, verklaarde Japan de oorlog ook aan hen.

In december 1941 werd een deel van een Amerikaanse vloot bij Pearl Harbor vernietigd door de Japanners. Hierop volgden aanvallen op de koloniën van de VS, Engeland en Nederland. Japan veroverde hierdoor veel gebieden in hoog tempo.

De aanslag op Pearl Harbor

De bondgenoten van Japan sloten zich ook aan bij de strijd tegen de VS. Maar ook de VS hadden hun bondgenoten, de geallieerden genoemd. Nu alle grote mogendheden met de oorlog betrokken waren, kon je het een echte wereldoorlog noemen.

Naarmate de oorlog veel van de landen had gevraagd op economisch en industrieel gebied, kregen Duitsland, Japan en Italië het steeds moeilijker. De geallieerden hadden het op dit gebied veel beter dan hen. Japan en haar bondgenoten hebben het nog lang volgehouden, terwijl ze het zo slecht hadden. Toch capituleerde Italië in september 1943. Duitsland capituleerde pas 2 jaar later, in mei 1945. Japan capituleerde niet en ging dus verder met de strijd tegen de VS.

Deelconclusie: De VS kreeg vanaf 1931 al een slechte naam bij Japan vanwege de steun aan China. Daarop volgde de strijd tussen de geallieerden en Duitsland, Italië en Japan. Dit verslechtte de relatie tussen beide landen nog meer. Japan en de VS kun je dus geen vrienden noemen tijdens de tweede wereldoorlog.

De atoombom

Natuurkundigen (zoals Ernest Rutherford, Enrico Fermi en Albert Einstein) uit verschillende landen bestudeerden dingen zoals atomen. Zij begonnen geleidelijk te snappen hoe atomen zijn opgebouwd. Zij dachten dat het wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat deze kleinere deeltjes op elkaar konden botsen waardoor er zo een geweldige hoeveelheid energie vrij zou kunnen komen. Dit zou energie voor industrie kunnen voortbrengen, maar ook een geweldig krachtige explosie. In de jaren '30 begonnen de wetenschappers te denken dat ze zo'n atoombom echt te realiseren was. Het land dat een atoombom zou kunnen produceren, zou het meest verwoestende wapen in zijn bezit hebben.

De VS was het land die als eerst een atoomboom produceerde. In een ultrageheim plan, genaamd het Manhattanproject, werd de eerste atoombom gebouwd. Die eerste atoombom werd getest op 16 juli 1945. Dit met succes. Amerika wilde een einde maken aan de tweede wereldoorlog. Toen Japan niet capituleerde, gaf de Amerikaanse president Truman toestemming om de atoombom in te zetten.

De eerste atoombom is op Hiroshima laten vallen. Er was veel schade aangericht door de bom. De explosie had gezorgd voor een grondtemperatuur gezorgd van 3000 graden Celcius. Hierdoor zijn naar schatting 50.000 mensen binnen een straal van 1 kilometer dood verbrand. Ook raasde er een wind van 800 kilometer per uur. Hierdoor werden er bomen uit de grond getrokken en werden er gebouwen platgeblazen. Onder de doden en gewonden waren ook artsen. Hierdoor waren er nog maar weinig artsen over die in staat waren om te werken. Veel mensen hebben de atoombom niet overleefd door gebrek aan medische hulp. Ook was er sprake van stralingsziekte, veroorzaakt door de atoombom. Hierdoor liep het dodenaantal nog verder op. Naar schatting zijn er door deze eerste atoombom 140.000 overleden.

De tweede atoombom is op de havenstad Nagasaki laten vallen. Deze bom was veel krachtiger dan de bom op Hiroshima, maar hij richtte minder schade aan. Doordat de stad op heuvels ligt, werd de klap van de explosie iets gedempt. Door deze atoombom zijn zo'n 50.000 mensen overleden. Een derde van alle gebouwen werd compleet verwoest.

Veel mensen vragen zich af waarom Amerika niet eerst een waarschuwing gaf door een atoombom vlak voor de kust te laten vallen. Er zijn veel doden gevallen en steden zijn bijna geheel verwoest.

Deelconclusie: De atoombom is een bom, waarin de deeltjes van atomen op elkaar botsen waardoor een grote hoeveelheid energie ontstaat. Deze bom is niet door één iemand ontworpen, maar eigenlijk geleidelijk ontstaan. Veel natuurkundigen zijn ermee bezig geweest. De eerste atoombom is in Amerika gemaakt en ook als eerste door Amerika gebruikt. Dit gebeurde tegen Japan. Er zijn er twee gegooid, één op Hiroshima en één op Nagasaki. De steden zijn hierdoor verwoest en er zijn veel mensen overleden.

De gevolgen voor Japan

Onder de japanners waren er veel meningen over de vrede. Een deel wilde doorvechten en een deel wilde vrede sluiten. Uiteindelijk capituleerde Japan toch op 14 augustus 1945. Er was weer vrede in Japan, maar het land moest hersteld worden.

Gevolgen voor de wereld

De atoombommen hebben niet alleen gevolgen gehad voor Japan. Ook de wereld heeft gevolgen ervaart. Maar wat zijn die gevolgen?

Gevolg 1

Gevolg 2

Etc etc

Korte conclusie

Conclusie

Conclusie door middel van deelconclusies

Korte evaluatie

Bronnenlijst

Sites:

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.japan-guide.com/e/e2129.html&rurl=translate.google.nl&twu=1&usg=ALkJrhhjATDci35ZpJO0cNIkf3DR8hPF-A

(www.japan-guide.com vertaald door google)

http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://wiki.answers.com/Q/Did_conflict_with_Japan_cause_World_War_2

(wiki.answers.com vertaald door google)

Boeken:

Clive Lawton: 'Hiroshima: het verhaal van de eerste atoombom'

Richard Tames: 'Hiroshima: de schaduw van de bom'

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!