Wat pearl harbor is

Voorwoord/Inleiding

Wij hebben voor dit onderwerp gekozen omdat we hopen hiermee origineel te zijn en omdat we het ook een interessant onderwerp vinden. Zelf weten we er nog niet zo heel veel over, we hebben wel de film gezien maar heel veel meer weten we er nog niet over. Veel mensen weten wel wat Pearl Harbor is en wat er toen heeft plaats gevonden maar daar blijft het ook bij. Bij ons is dat ook het geval en daarom willen we er graag meer van weten en zo nodig ook aan mensen doorvertellen wat er precies is gebeurd. De film vinden wij erg goed, we hebben hem niet samen gekeken omdat we dat een beetje vies vonden, 2 jongens op de bank die naar Ben Affleck en Josh Hartnett kijken vonden wij geen goed plan. De film geeft ons een beetje een beeld hoe het eruitzag en daardoor kunnen we er wel iets bij voorstellen. Voor de rest was de film niet echt heel bruikbaar als bron maar hier later meer over bij onze bronvermelding.

Overzicht van deelvragen en hoofdvraag.

Hoofdvraag: Wat zijn de gevolgen van de aanslag op Pearl Harbor?

Deelvraag 1: Wat is er gebeurd op 7 december 1941?

Deelvraag 2: Wat was de reden van de aanslag op Pearl Harbor?

Deelvraag 3: Wat zijn de kortetermijngevolgen van de aanslag op Pearl Harbor?

Deelvraag 4: Wat zijn de langetermijngevolgen van de aanslag op Pearl Harbor?

Nog een korte toelichting waarom wij voor deze deelvragen gekozen heb.

Deelvraag 1: Een van de belangrijkste deelvragen, we kunnen wel een werkstuk gaan maken over de aanslag op Pearl Harbor maar dan moet er natuurlijk wel instaan wat er toen gebeurd is.

Deelvraag 2: Het is een opdracht voor groep 8. Dat houd dus in voor kinderen van 11/12 jaar. Als je hun vertel dat er een aanslag is gepleegd is het eerste wat ze zeggen: waarom?????

Deelvraag 3: Uiteraard heeft deze aanslag gevolgen gehad. De gevolgen splitten we in 2 'categorien' Wat zijn de langetermijngevolgen? Deze deelvraag is ook zeer belangrijk voor het beantwoorden van de hoofdvraag.

Deelvraag 4: Uiteraard heeft deze aanslag gevolgen gehad. De gevolgen splitten we in 2 'categorien' Wat zijn de kortetermijngevolgen? Deze deelvraag is ook zeer belangrijk voor het beantwoorden van de hoofdvraag.

Deelvraag 1: Wat is er gebeurd op 7 december 1941?

Op 7 December 1941 vielen japanse vliegtuigen de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor aan, dit onder leiding van admiraalIsoroku Yamamoto.

Pearl Harbor was dus een grote en slecht beveiligde Amerikaanse marine basis die op iets meer dan 3600 KM van San Francisco lag. Het hoort bij de staat Hawa. Dat het slecht beveiligd was wist Yamamoto, hij had in zijn hut van zijn vlaggenschip een kaart vol met aantekeningen gemaakt. Hij wist dat de luchtafweergeschut onvoldoende was en omdat daar alles met regelmaat verliep wist hij ook wanneer de grootste scheepsconcentratie kon aantreffen.

Omdat Amerika geen olie meer leverde aan Japan wilde Japan Amerika de oorlog verklaren. Op 7 december, om 10:32 en 12 seconden 's ochtends plaatselijke tijd las PresidentFranklin D. Roosevelt dat Japannietde oorlog aan Amerika verklaarde, maar wel tot de conclusie was gekomen dat verder onderhandelen met Amerika geen zin meer had.

Een uur na dit bericht las de president een (onderschept) bericht waarin stond dat om 13:00 een officile oorlogsverklaring aan Amerika moest worden overhandigd. Echter, details over de plaats en tijd van een aanval door Japanse strijdkrachten werden hier niet in vermeld. Als reactie hierop gafMarshallopdracht aan de Pacifische vloot om extra alert te zijn.

Om 11.00 stegen de eerste vliegtuigen op van een Japans vliegdekschip. Deze werden om 12.02 gezien op een Amerikaans radarstation. Om 12.20 werd er nog een golf opgemerkt maar dit keer nog dichter bij de basis. De officier reageerde niet en waarschuwde niemand, waarschijnlijk is dat omdat er die dag een stel Amerikaanse B-17's uit de VS zouden arriveren.

Om 12.49 ontvingen de Japanse piloten officieel toestemming en om 12.55 viel de eerste aanvalsgolf vanuit het noordwesten aan. De tweede golf viel vanuit het noordoosten aan en die kwam om 14.00.

De totale schade van de Amerikanen was:

 • 18 schepen gezonken of zwaar beschadigd (96)
 • 188 vliegtuigen vernietigd (394)
 • 159 vliegtuigen beschadigd (39)
 • 2403 militairen omgekomen
 • 1178 militairen gewond

De USS Arizona explodeert en zinkt.

Pearl Harbor voor de aanval.

Deelvraag 2: Wat was de reden van de aanslag op Pearl Harbor?

Op 27 september 1940 sloten Duitsland, Japan en Itali een verdrag samen.

Dit betekende dat ze elkaars leidende positie zouden accepteren. Daarnaast beloofden ze elkaar militaire hulp voor het geval n van hen zou worden aangevallen. Dit verdrag was zo speciaal, omdat dit een extra veiligheid betekende voor deze drie landen wanneer Amerika zou gaan deel nemen aan de Tweede Wereldoorlog.

Japan had na de 1e wereldoorlog zwaar te lijden onder depressies, nog meer dan andere landen. De oogsten waren slecht en met de economie ging het ook al niet goed. De mensen in Japan waren ontevreden en wilden een echte leider. Zo kwam het nationalisme aan de macht zoals ook in Duitsland eerder was gebeurd.

De keizer van Japan, Keizer Hirohito, liet zich ompraten door hoge generaals van het leger. Uiteindelijk besloot Japan, om hun economische problemen op te lossen, door de regio Mantsjoerije, die tot dan toe bezit is van China, in te nemen dit tot ongenoegen van China. Hier waren zeer veel grondstoffen aanwezig zoals rijst, kolen, rubber en ijzererts, grondstoffen die in Japan er schaars waren. In 1931 trok het Japanse leger Matsjoerije binnen, dit zonder toestemming van de Japanse regering. De Japanners verdreven het Chinese leger en bezetten Mantsjoerije. Deze overname was niet goed voor de relatie tussen Japan en China en er ontstond dus ook veel vijhandigheid. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zag Japan kans om ook het door Nederland gekoloniseerde Oost-Indie en de Franse kolonie Indo-China in te nemen.

Als reactie zetten Nederland en vooral Amerika hun olie-export stop. De amerikanen gingen hier zelf nog iets verder op in en verbood handel met Japan voor ijzer, staal en brandstoffen. Dit viel natuurlijk niet in goede aarde bij Japan en de bevelhebber van de japanse marine stelde dan ook: 'Oorlog of Vrede is nu een kwestie van leven of dood'.

Toch raakte Japan niet genoeg onder de indruk en ging het gewoon verder waar het mee bezig was. In Januari 1941,begon Yamamoto om eerst om zijn strategie te bedenken en de aanval uit te zetten en te laten zien aan zijn oversten.

Yamamoto ontwikkelde het volgende acht-stappen plan:

 1. De verrassing was cruciaal.
 2. De primaire doelwitten waren de Amerikaanse vliegdekschepen.
 3. Amerikaanse vliegtuigen moesten worden vernietigd om luchtweerstand te voorkomen.
 4. Alle beschikbare Japanse vliegdekschepen moesten gebruikt worden.
 5. Alle soorten bombardementen moesten gebruikt worden.
 6. Een sterke vliegescorte moest bij de aanval aanwezig zijn om de vloot te beschermen.
 7. Hervullen op zee was noodzakelijk.
 8. Een overdagse aanval zou het beste zijn,vooral tijdens de zonsopgang uren.

Veel van de Japanse Marine Generalen waren tegen Yamamoto's plan, maar ze bleven doorgaan met de voorbereidingen op een aanval. Doordat Japan steeds weer een stapje verder ging en Amerika niet (hard genoeg) ingreep durfde Japan steeds meer dingen te gaan doen, het gevolg was de aanval op Pearl Harbor.

Deelvraag 3: Wat zijn de kortetermijngevolgen van de aanslag op Pearl Harbor?

Op kortetermijn was de aanval een groot succes. Amerika was veel mannen verloren, zeer veel vliegtuigen en ook veel schepen. Ook had de wereld kunnen zien dat Amerika niet oppermachtig was en dat ze niet veel hadden in te brengen op deze situatie. Het was ook Japan die meer status kreeg omdat ze zomaar Amerika aanvielen, wat toch wel gedurfd was. Gevolg was dus wel dat Amerika de oorlog verklaarde aan Japan.

De Amerikanen waren erg verzwakt en daardoor kon Japan doorgaan met de aanvallen in Zuid-Oost Azie en zo veroverde ze snel Nederlands-Indi en de Filipijnen. Veel verder kwamen ze niet omdat de geplande aanvallen op Australi, India en de VS nooit in werkelijkheid werden gebracht.

De aanslag had ook grote gevolgen voor de Japanners die in Amerika leefden. De mensen werden daar gediscrimineerd, zelfs de 'Japanners' die in Amerika geboren waren en daar dus ook hun hele leven al hadden gewoond. Deze mensen werden de Nisei genoemt. Het ging zelfs zo ver dat sommige mensen pleitten voor het uitwijzen van mensen met een Japanse achtergrond omdat ze bang waren voor een aanval aan de westkust. Luitenant DeWitt, commandant van het Western Defense Command, een voorstander van uitwijzing van de Nikkei, riep de westelijke helft van Washington, Californi en het zuidelijke deel van Arizona uit tot Militair Gebied Nummer 1. Mensen van Japanse afkomst werden gevraagd om 'vrijwillig' deze gebieden te verlaten. De vrijwillige evacuatie mislukte om verschillende redenen.

Op 19 februari 1942 ondertekende president Roosevelt de Executive Order 9066. Door dit document werden mensen uit aangewezen gebieden verwijdert en werden ze in speciale kampen gestopt. De kampen werden gebouwd met bewaking en veel beveiligers, er was zelfs prikkeldraad om de muren!

Er werden 10 interneringskampen gebouwd, dit in de staten; Arizona, Arkansas, Utah en Wyoming.

Pas op 18 december 1944 verklaarde het Hooggerechtshof eindelijk dat de gevangenneming van de Japanse Amerikanen illegaal was en dat de kampen leeg moesten. Ter genoegdoening kregen ze 25 dollar en een treinkaartje mee. Bij hun terugkomst werden ze niet met open armen ontvangen, er waren zelfs organisaties opgericht die de terugkeer van Japanners wilden voorkomen! Een voorbeeld is van zo'n organisatie is de No Japs Incorporated.

Later in 1988 is er nog wel een wetsvoorstel gedaan om alle nog levende Japanners die in een interneringskamp hebben gezeten een vergoeding te doen van 20.000 Amerikaanse dollars. Iemand die hier zich hard voor maakte was de Amerikaanse Japanner Fred Korematsu, hij kreeg voor zijn daden dan ook de hoogste burgeronderscheiding van toenmalig president Bill Clinton

Deelvraag 4: Wat zijn de langetermijngevolgen van de aanslag op Pearl Harbor?

Op de lange termijn was pearl harbor geen succes voor de Japanners. Ze hebben toen zeker veel schade aangericht en de 'veldslag' ook zeker gewonnen maar de oorlog niet gewonnen. De aanval op de marinebasis is een keerpunt geweest in de oorlog, want vanaf dat moment ging Amerika zich met de oorlog bemoeien. Of de oorlog is gewonnen dankzij Amerika zullen we nooit weten maar wat wel zeker is, is dat Amerika een sleutelrol in de oorlog heeft gespeeld en dat de aanval op Pearl Harbor achteraf heel dom is geweest.

Bijna leek het de perfecte aanval van Japan, zoveel mogelijk schade aangericht en zo weinig mogelijk schade opgelopen. Schijn bedriegt, er waren namelijk veel kwetsbare doelwitten die voor Amerika heel erg waardevol waren. Zo ook ook de olieopslagplaatsen. Deze waren niet gecamoufleerd en vielen dus erg op. Dit was juist hun redding, de Japanners geloofden nooit dat Amerika zo dom zou zijn om hun olieopslagplaatsen niet te beschermen.Vanuit de lucht zijn deze makkelijk aan te vallen en dat zou een grote explosie betekenen waarbij waarschijnlijk veel doden hadden kunnen vallen en het was natuurlijk een heel kostbaar bezit. Na de aanval heeft Amerika gelijk de oorlog verklaart aan Japan en 4 dagen later ook aan Duitsland. Dit leidde onmiddellijk naar een ontzettend hoge productie aan wapens en vliegtuigen e.d. Eind 1942 was de productie van wapens al even groot als die van Duitsland, Japan en Itali bij elkaar! Na 1944 was het zelfs verdubbeld!

Als antwoord op de aanval had Amerika 2 atoombommen op Japan gegooid. Hiervan was er 1 op Hiroshima wat 78.000 directe slachtoffers opleverde en was er 1 op Nagasaki wat direct 27.000 directe slachtoffers opleverde. Eind 1945 waren er ongeveer 250.000 mensen die door de gevolgen van de kernbom overleden zijn Tot op de dag van vandaag leveren de atoombommen slachtoffers op. Daarom kan je wel spreken van een langetermijngevolg. Hiroshima werd op 6 augustus om 8.15 (lokale tijd) gebombardeerd. Nagasaki werd 3 dagen later gebombardeerd. Als gevolg van stralingsziekte en kanker zouden nog enige honderdduizenden slachtoffers zijn gevallen.

Conclusie.

Dat de aanslag op Pearl Harbor grote gevolgen heeft kan je denk ik wel stellen, dat het zowel grote kortetermijngevolgen als grote langetermijngevolgen heeft kan je ook wel stellen.

De gevolgen van deze aanval had niemand kunnen voorzien, ook Japan niet die dit alles gepland hadden. Want wie had er kunnen weten dat Amerika 2 atoombommen op Japan had kunnen gooien door deze aanval. En wie had er kunnen weten dat door die 2 atoombommen nu nog steeds mensen dood gaan. De bommen waren nog nooit gebruikt en mensen wisten niet wat ze moesten verwachten, er waren wel testen gedaan maar er was nog niet getest wat voor straling het zou vrijstellen en wat het met de mensen zou doen. Ook hadden de Japanners zelf nooit kunnen bedenken dat door alleen deze aanval alle Japanners in Amerika gehaat zouden worden, en dat ze in kampen werden gestopt. Dit is iets wat wij anders nooit zouden weten als we de P.O. niet hadden gemaakt.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!