Social media

Inleiding:

UbachsWisbrun/JWT is een groot reclamebureau in Amsterdam aan de rand van het IJ. Het is een vooraanstaand reclamebureau dat al vele prijzen heeft gewonnen binnen de reclame branche.

Ik studeer marketing communicatie aan de New School For Information Services. Ik werk hier nu bijna 4 maanden als stagiair.

Het is mij opgevallen dat UbachsWisbrun/JWT meer kan doen op het gebied van social media. Zowel intern als voor klanten wordt er naar mijn mening te weinig gebruik gemaakt van de nieuwe media. Vaak is de kennis binnen UbachsWisbrun/JWT wel aanwezig, alleen zijn de klanten vaak nog huiverig om deze tool in te zetten voor bepaalde campagnes of commercials. In dit onderzoek ga ik proberen uit te leggen hoe social media voor UbachsWisbrun/JWT en haar klanten een rol van betekenis kan gaan spelen.

Social media

Social media is eigenlijk als tienersex. Iedereen wil het doen, maar niemand weet precies hoe je het met doen.

Met miljoenen leden over de hele wereld zijn de sociale netwerken niet meer uit ons leven weg te denken. Netwerksites groeien nog steeds wat betreft het aantal leden. Je ziet ook nu dat er wel degelijk een groei te zien is bij adverteerders. Steeds meer consumenten, bedrijven en andere stakeholders gaan het nut van social media inzien.

Het onderhouden van contacten is de hoofdreden voor het lidmaatschap van sociale netwerksites. Het zal geen verbazing wekken dat het onderhouden van sociale contacten centraal staat bij leden van sociale netwerksites. Men is lid geworden, omdat er op een makkelijke manier contact gemaakt kan worden met familie, vrienden of kennissen uit het verleden.

Redenen tegen het lidmaatschap zouden te maken hebben met geen zin en geen tijd. Ook de privacy speelt bij mensen een rol om niet lid te worden van een sociale netwerken. De sociale netwerken kunnen onvoldoende garanderen dat er niets gedaan wordt met de gegevens.

Uit deze afbeelding (2009) kun je opmaken dat Facebook veruit de grootste speler is op het gebied van sociale netwerken. Ook kun je zien dat Hyves wereldwijd nog maar een klein marktaandeel heeft. China en Rusland, hebben hun eigen social media sites, waar geen of weinig westerlingen lid van zijn. Hier liggen kansen voor bijvoorbeeld Facebook om de markt te veroveren.

Er wordt nog maar nauwelijks gebruik gemaakt van de echte kracht van sociale netwerken, namelijk samenwerken, coproduceren en ervaringen delen. Toch is social media heel groot. Social media heeft porno vervangen wat een hele lange tijd als activiteit nummer 1 op het internet is geweest.

Zoals uit de bovenstaande grafiek(2009) af te lezen valt zijn netwerksites niet het exclusieve domein van jongeren. Weliswaar is uit de leeftijdsopbouw te zien dat mensen tot 35 jaar sterker vertegenwoordigd zijn in de groep leden van netwerksites en dat mensen ouder dan 55 jaar juist veel sterker vertegenwoordigd zijn bij de groep niet-leden. In de leeftijdsgroep van 35 tot 55 jaar is het aandeel ongeveer gelijk.

Overigens is niet voor elke netwerksite de leeftijdsopbouw identiek. Zo zijn op Hyves meer jonge mensen vertegenwoordigd en is op www.schoolbank.nl de gemiddelde netwerker juist ouder. Het is dan ook niet meer dan logisch dat op Hyves meer schoolgaande mensen actief zijn dan op Schoolbank. Wel groeit het aantal 50 plussers gestaag bij Hyves.

Ook de omvang van het netwerk speelt voor mensen een belangrijke rol. Gebruikers geven veelal aan Hyves te gebruiken vanwege de schaalgrootte in Nederland, terwijl Facebook juist weer genoemd wordt vanwege het feit dat mensen van over de hele wereld er bij zijn aangesloten.

Maar ook de eigen website kan social worden gemaakt, o.a. door integratie van externe sociale media en door gebruik te maken van een online mediaroom (zie paragraaf 6.1.3)

Betalen voor social media.

De gemiddelde Hyver besteedt 3,00 per jaar aan Hyves dat is best veel geld als je weet dat Hyves 9.890.520 miljoen leden heeft. Steeds meer mensen zijn bereid om te betalen voor social media. Dat komt omdat iedereen zich er steeds meer van bewust wordt dat het een medium is, waar je heel veel mee kan. Omdat iedereen over een paar jaar via social media zal communiceren is het bijna niet mogelijk om elke dienst gratis aan te bieden. Ook heeft het te maken dat adverteerders soms nog achter blijven.

Actief netwerk levert het meeste traffic op

Van de gemiddelde sociale netwerker logt 38% tenminste 1 x per week in. Hoe vaker de gebruiker inlogt, hoe actiever het netwerk is. Een groot actief netwerk genereert veel traffic en vormt voor adverteerders een aantrekkelijke propositie. Voor de twee grootste netwerksites wereldwijd geldt dat Myspace 29 miljoen bezoekers en Facebook 15 miljoen bezoekers per dag heeft. Nederlands grootste netwerksite Hyves komt uit op 1 miljoen bezoekers per dag.

Voor bedrijven zijn social media ook een kans om hoog in de lijst te komen bij Google. Hoe meer de naam van een bedrijf voorkomt bij netwerksites en hoe meer mensen lid worden van een bepaalde groep of bedrijf des te hoger je in de lijst van Google komt. Het is dus van belang dat bedrijven hier efficint mee om kunnen gaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan polls en bedrijfspagina's op Facebook, Hyves, LinkedIn en Twitter. Deze media kun je inzetten om de naam van je bedrijf zo hoog mogelijk in de lijst van Google te laten verschijnen.

Ook voor klanten van UbachsWisbrun/JWT kunnen social media een belangrijke rol gaan spelen. Als klanten inzien en overtuigd zijn dat social media een tool is om meer mensen te bereiken, (gericht) zullen deze wel moeten geloven aan deze (nieuwe) vorm van communicatie. Vele klanten weten al wel dat er veel mogelijk is op het gebied van social media, maar ze zijn nog niet altijd overtuigd van de mogelijkheden en de kansen. Aan UbachsWisbrun/JWT is het de taak om klanten te overtuigen dat social media de toekomst is en dat niemand er meer omheen kan.

Waar liggen de kansen voor bedrijven op het gebied van social media?

Veel bedrijven zetten sociale netwerken zoals Twitter, Blogs, forums, Hyves en Facebook in. Deze netwerken worden vooral ingezet voor de volgende doeleinden:

 • Voor sales, maar dan vooral gericht op het behouden van klanten en het bouwen van klantrelaties.
 • Voor marketingdoeleinden, en dan vooral het insturen van promotionele berichten, en het op de hoogte blijven van trends.
 • Public relations, waarbij de nadruk wordt gelegd op het onderhouden van een bedrijfspagina, het verspreiden van persberichten, reputatiemanagement en contacten met de pers/bloggers.
 • Voor intern gebruik, waarbij de nadruk ligt op het delen van informatie, en het bij elkaar houden van bepaalde teams binnen een bedrijf.

Veel (grote) bedrijven hebben een klantenservice waar je als klant een klacht in kan dienen als een product niet goed is of als een dienst niet goed werkt. Mensen hebben vaak een hekel aan deze klanten service. Het duurt lang en je wordt niet altijd goed geholpen. Social media zijn voor dit soort problemen een uitkomst. Bedrijven zouden een eigen blog, forum, wiki, media galerie, online mediaroom of een online ideenbus moeten hebben. Hier kun je als bedrijf reageren op alle positieve of negatieve punten die worden geschreven door klanten van een bedrijf. Ook kunnen mensen elkaar helpen zonder dat het bedrijf daar voor nodig is. Ook krijgt het bedrijf zelf een idee wat ze wel en niet goed doen.

Voordelen:

 • Het is goedkoper dan een klantenservice
 • Je ziet wat mensen van het bedrijf vinden
 • Het is objectief
 • Mensen kunnen elkaar helpen

Door werknemers, stagiaires, innovaters en early adapters stellingen ("Ik vind dat ING een slechte service heeft op het gebied van studentenrekeningen") op social media sites te laten plaatsten kom je goedkoop en snel te weten wat mensen van jouw product of bedrijf vinden.

Zo kan een bedrijf snel en effectief te weten komen of ze een goede weg zijn ingeslagen. Of juist niet. Wat mensen belangrijk vinden in een community is het creren van vertrouwen. Het is belangrijk dat mensen elkaar kunnen en willen helpen. De dynamiek van de leden onderling is een bepalende factor.

De consument is de baas

Consumenten zullen steeds vaker meer macht krijgen over producten en diensten. Daarnaast zullen zij voor een aanzienlijk deel de strategie van het bedrijf gaan bepalen, niet vanuit de organisatiehirarchie, maar omdat ze aandeelhouder zijn en omdat ze in sociale netwerken de opinie benvloeden.

Uiteindelijk verwachten mensen dat bedrijven transparant worden en publiekelijk verantwoording afleggen. Er wordt afscheid genomen van het individualisme en gaan steeds meer naar een samenhangende verbonden maatschappij. Bedrijven zullen daarop in moeten spelen. Ook de kredietcrisis, waardoor mensen veel bedrijven echt zijn gaan wantrouwen, speelt daarin mee, net als de trend duurzaamheid en MVO, het komt allemaal samen. Bedrijven worden erdoor gedwongen zich aan anderen dan de traditionele stakeholders te binden en daar verantwoording aan af te leggen. Sociale netwerken dienen voor bedrijven als tool te worden gebruikt. Van wat er gepost wordt op bepaalde social media sites is vaak 50% onzin of niet relevant. Social media wordt echt bruikbaar als de consument er iets voor terug krijgt. Dan is er voor beide partijen een win win situatie. Dat kan in de vorm van hulp, prijzen of aandacht. De consument wil dat er naar hem/haar geluisterd wordt. Het bedrijf wil aandacht en een bepaalde reactie opwekken bij de consument. In welke vorm dat is, hangt af van een aantal zaken zoals: leeftijd, soort campagne en wat voor soort bedrijf het is.

Een eigen social network:

Sommige bedrijven starten een eigen social network om meer over hun klanten te weten te komen. Vaak mislukken deze netwerken. Kijk naar Join2Grow. Dit is een social network gericht op het MKB. Dit netwerk opgezet door ABN Amro, was een gesloten netwerk en je kon dus alleen inloggen als jij jezelf had geregistreerd. Dit bleek de groei van het netwerk behoorlijk te hinderen. Later werd het netwerk wel toegankelijk voor niet leden. Belangrijk aspect is dat de inhoud nu wel doorzoekbaar werd voor Google. Leden konden zelf bepalen of ze hun gegevens openbaar maakten. Het merendeel bleek dit te doen. Bedrijven zouden geen social media site moeten beginnen voor hen zelf, maar voor de klant of consument. Wel kan een bedrijf een interne social media pagina maken die alleen voor het personeel bedoeld is.

Consumenten zijn de drijvende kracht achter een social network en zij bepalen de opinie. Ook is het een misvatting dat sociale netwerken zich vanzelf verder ontwikkelen. Er zijn twee belangrijke zaken die een social netwerk kunnen laten slagen:

 • Relevantie voor de leden van het sociale netwerk
 • Authentiek leiderschap door de initirende partij

Efficient:

Verder geven social networks zoals Hyves en Facebook bedrijven de mogelijkheid om je doelgroep op een snelle en efficinte manier te bereiken. Bijvoorbeeld: Een klant van UbachsWisbrun/JWT is de gemeente West Friesland. Deze klant wilde de sluitingstijden van horeca etablissementen vervroegen. Dat betekende dat je voor 00.00 de kroeg binnen moest zijn, anders kwam je er niet meer in. Ik denk dat deze campagne het perfecte voorbeeld is, van hoe je hier social media had kunnen inzetten. Hyves of Facebook heeft een database waar precies deze doelgroep in staat (mensen in omgeving Hoorn, Alkmaar tussen de 15 en 25 jaar oud).

Via deze kanalen kun je de doelgroep bereiken door middel van spelletjes, advertenties en filmpjes. Via de normale media kanalen, is dit moeilijker en wordt de boodschap saaier en minder snel opgepakt door deze jongeren. De doelgroep van 15 tot 25 jaar zullen het juist meer waarderen dat er via deze kanalen contact met hun wordt gezocht. De gemeente kan door middel van bijvoorbeeld blogs en polls precies te weten komen wat deze groep van de nieuwe wet vindt.

Er is via www.komeerdertotleven.nl geprobeerd jongeren op een grappige manier te informeren over de vervroegde sluiting/openingstijden. Jongeren konden zelf via een filmpje een ondertiteling maken. Door social media in te zetten had dit veel meer naamsbekendheid kunnen krijgen. Filmpjes doorsturen naar elkaar via Facebook en Hyves. En via Twitter zouden mensen op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen. Niet de site zelf maar de social media kanalen eromheen zijn dus belangrijk.

Hyves/Facebook

Door eigen onderzoek bij Hyves zijn een aantal zaken duidelijk geworden:

 • Hyves is het grootste social network in Nederland.
 • Hyves heeft 1 miljoen gebruikers per dag, wat vrij veel is als je kijkt naar het totaal aantal gebruikers, namelijk 9.890.520 miljoen.
 • Hyves is erop gericht om contacten te onderhouden via het internet. Voor bedrijven is het interessant dat de doelgroep op een snelle en efficinte manier bereikt kan worden. Voor UbachsWisbrun/JWT en haar klanten is dit een opportunity om zo de doelgroep te bereiken. Je kunt bijvoorbeeld fan worden van bepaalde bedrijven, je kunt er nieuws en andere informatie op zetten waardoor jouw doelgroep precies ziet wat er gaande is (nieuwe acties, games, video's en foto's).
 • Een bedrijf kan op Hyves 24/7 in contact staan met zijn doelgroep. Als je dat goed aanpakt en het bij je organisatie past kun je hier slim op inspelen. Zo kun je op Hyves opzoek gaan naar nieuwe medewerkers of in een branded Hyve communiceren met je consument over bijvoorbeeld een nieuw product of dienst. Denk aan het uitzetten van een poll of het beantwoorden van vragen in krabbels.
 • Tevens kun je op Hyves terecht om te adverteren. Je kunt gericht adverteren of in n keer de hele massa bereiken. Wil je bijvoorbeeld jongens tussen de 15 en 25 in Noord Holland bereiken, dan kan dat. Met traditionele media zal dit minder gemakkelijk gaan.

Besef wel dat bij 24/7 aanwezigheid bijvoorbeeld door een ingekochte Hyve, het voor de Hyver interessant genoeg moet zijn om terug te keren naar de Hyve. Er moet wel iets te communiceren te zijn.

Facebook

Omdat Facebook veel groter is dan Hyves, biedt dit sociale netwerk ook veel meer diensten aan.

Alles wat Hyves aanbiedt kan ook op Facebook, alleen voor internationale bedrijven is Facebook veel interessanter omdat het wereldwijd leden heeft. Ook kan je op Facebook je eigen applicatie bouwen en deze doorsturen naar je vrienden of naar bepaalde groepen die dit leuk zouden vinden. Bij Facebook gebruikers ligt de gemiddelde leeftijd hoger dan bij Hyves gebruikers, daarom geven Facebookers veel meer inhoudelijke en leuke reacties geven dan Hyvers.

Ook grappige en leuke applicaties zullen leiden tot meer naamsbekendheid. Hier kunnen de creatieven van UbachsWisbrun/JWT hun fantasie in kwijt. Zij zijn vaak goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van social media. Het probleem is ook vaak dat de klant hier geen geld in wil stoppen, omdat het te duur is. Veel bedrijven en klanten denken soms nog steeds dat social media geen geld kost.

Een goede campagne binnen social media met alle ingredinten die nodig zijn om bepaalde campagnes of commercials goed te laten verlopen is duur.

Er zijn wel enkele voorbeelden bekend dat social media niet duur hoeft te zijn, maar dan moet de dienst, of product zichzelf verspreiden. Dat gebeurt alleen als het daadwerkelijk aanslaat bij de consument, het moet vaak grappig zijn en passen bij in een bepaalde tijd/trend of hype.

Werving via social media

Door bedrijven wordt nu al 80% van de nieuwe werknemers geworven via social media. Hier liggen kansen voor UbachsWisbrun/JWT. Door in verbinding te staan met meerdere social media kanalen is het makkelijker en efficinter zoeken naar nieuwe goede mensen.

Nieuwe werknemers zoeken via bijvoorbeeld LinkedIn, kan ook veel geld schelen, want er hoeven geen dure headhunters of uitzendbureaus te worden ingehuurd.

Je kunt de profielen bekijken en daardoor meer over bepaalde personen te weten komen. LinkedIn is bedoeld voor de zakelijke markt, maar als je meer wil weten over het privleven van iemand kun je dat via Hyves of Facebook te weten komen. Via LinkedIn kun je ook de CV en het trackrecord bekijken van mensen. Zo kun je te weten komen wat zijn/haar ervaring is op bepaalde gebieden. Verder is social media voor de potentile werknemer ook een kans om meer over een bedrijf te weten te komen. Daarom is het van belang dat bedrijven eigen publieke pagina's hebben op verschillende sociale netwerken.

Online Gaming en Social media:

De sociale betekenis wordt versterkt doordat wereldwijd steeds meer mensen online gaan gamen. In vergelijking met andere Europese landen groeit het aandeel online gamers in Nederland snel. Tussen 2005 en 2010 is het aantal Nederlandse huishoudens dat online games speelt verdubbeld van 850.000 naar ongeveer 1,7 miljoen.

belangrijke sociale voordelen op het gebied van social gaming zijn:

 • Online gaming draagt bij aan de vorming van gemeenschappen. Uit onderzoek bleek dat het sociale aspect door veel mensen als belangrijkste kenmerk werd genoemd. Door online gaming komen zelfs hele gezinnen dichter bij elkaar te staan. Andere mensen vinden het sociale entertainment zeer positief. De interactieve aard van online games maakt ze uitermate geschikt voor educatieve doeleinden bij sociale vraagstukken. Bijvoorbeeld bij het vraagstuk AOW of men moet doorwerken tot 67 jaar.
 • Online gaming biedt nieuwe mogelijkheden voor het leren omgaan met bepaalde groepsprocessen. Het draagt hiermee bij aan sociale vorming en biedt een test om bijvoorbeeld iemand beter te leren kennen.
 • Een belangrijke verklaring voor deze groeiende populariteit is dat je via internet de hele online wereld als potentile speler kan zien. Het toenemende aanbod van online games, de laagdrempeligheid en de mogelijkheid om met gelijkgestemden een spel te spelen zoals schaken, poker of bridge, bevorderen de populariteit verder. Deze kenmerken maken dat steeds meer niet-gamers en consolegamers wel online gaan gamen.

Afbreukrisico:

Voor bedrijven is een online game een manier om bekendheid te genereren onder een bepaalde doelgroep. De vraag blijft altijd hoever je als bedrijf wil gaan op dit gebied. Je kunt kiezen voor de makkelijke weg, een tussenweg of voor de hard way. In het laatste geval is uiteraard het afbreukrisico groter.

Voorbeeld:

Een van de nieuwe klanten van UbachsWisbrun/JWT is ING. Deze bank wil meer een bank van het volk worden. Onder jongeren is ING nog niet heel erg populair in tegenstelling tot ABN AMRO. Je zou een online game spel kunnen inzetten om meer bekendheid onder jongeren te genereren via bijvoorbeeld Facebook of Hyves. ING wil natuurlijk dat iedereen dit spel aantrekkelijk genoeg vindt om te spelen. Je zou een bestaand spel kunnen linken aan ING zoals Tetris. Omdat dit spel onder de jeugd een beetje saai wordt gevonden, is het leuker en efficinter om een nieuw spel te bedenken.

Het is voor ING interessant om te kijken hoe jongeren beleggen beleven. Door een social game over beleggen te maken, laat je jongeren daar kennis mee maken. Bijvoorbeeld een beleggingspel dat real time gelinkt is aan de beurs van Amsterdam. Om het zo echt mogelijk te maken kan zou je ook de 6 grootste beurzen van de wereld kunnen linken aan dit spel.

Als je via een mailadres aan hebt gegeven aan ING dat je genteresseerd bent in beleggen, kan ING deze genteresseerde klanten bereiken via deze online game. Elke klant die heeft laten weten beleggen leuk te vinden en er meer informatie over te willen ontvangen zal de mogelijkheid krijgen kennis te maken met deze game. Klanten kunnen virtueel en online alles doen op het gebied van beleggen wat in het echt ook zou kunnen. ING geeft de klanten een startbedrag en wie het meeste geld in een jaar heeft verdiend kan bijvoorbeeld 100.000 winnen. Dat lijkt veel geld, maar hierdoor zullen veel jongeren genteresseerd worden in beleggen. Verder moet ervoor gezorgd worden dat ook de tussenstanden van de spelers real-time worden gepubliceerd. Dit komt de naam van ING zeker ten goede, vooral omdat de ABN AMRO veel meer een bank is van jonge mensen. Als je het bedrag hoog maakt heb je zelfs kans dat er klanten weg gaan bij ABN AMRO en klant worden bij ING. Een leuke naam voor de game is bijvoorbeeld: "The ING-vest game", "Beleg eens iets anders dan je brood", "Beleggen begint bij ING" of " Become the best investor of ING". Verder kun je dit spel eenvoudig verspreiden via diverse social media kanalen zoals: de eigen opgezette ING social site, Facebook, Hyves, Twitter en verschillende blog sites.

Om het spel nog meer bekendheid te geven en het echt door allerlei social media kanalen te verspreiden moet er misschien meer geld beschikbaar worden gesteld voor mensen die in staat zijn 10 vrienden ook dit spel te laten spelen, zodat je meer geld krijgt om te beleggen. Hoe meer geld je hebt om te beleggen, hoe meer kans je maakt op die 100.000. Iedereen begint met een start bedrag van 100.000, maar zoals gezegd kan je meer geld krijgen, door vrienden ook dat spel te laten spelen. Bijvoorbeeld 5.000 meer voor elke 10 nieuwe ING deelnemers. Na een jaar wordt de winnaar bekend gemaakt in bijvoorbeeld Paradiso, de Beurs van Berlage of de Melkweg. De hoofdprijs wordt uitgereikt door de CEO van ING zelf. Met veel pers en televisie erbij zou dit een super campagne kunnen worden, die ING meer klanten op zou kunnen leveren.

Het probleem van een hoog bedrag is dat je te maken krijgt met hackers die het niet erg vinden om even twee nachten door te halen om het systeem te kraken. Maar met behulp van professionals op dit gebied, gaat dit zeker een hit worden. ING komt in het nieuws, mensen gaan erover praten, en nieuwe klanten schrijven zich in, want wie wil er nou geen ton winnen?

Een SWOT- analyse over het nieuwe beleggingspel van ING zou er als volgt uitzien:

Strength:

 • Het is nieuw spel in de bankwereld
 • Een grote prijs
 • Spannend
 • Real-time
 • Het spel is gelinkt aan de AEX-index
 • Hoe meer vrienden het spel spelen hoe meer virtueel geld je ontvangt

Weakness:

 • Afbreukrisico
 • Mensen doen alleen mee voor het geld

Opportunity:

 • Er zullen zich veel nieuwe klanten aanmelden
 • Naamsbekendheid genereren
 • Groter marktaandeel

Threat:

 • Hackers zullen proberen het systeem te kraken
 • De concurrentie zal snel volgen

Er zijn natuurlijk wel al spellen waar je kennis kan maken met de beurs op bijvoorbeeld www.stockers.nl, alleen nu kan je veel geld winnen waardoor het nog interessanter wordt om mee te doen aan dit spel. Ook is dit spel gelinkt aan een echte bank en de AEX index. Het is dus real-time en je kan ook nog eens veel geld winnen.

Andere mogelijkheden op het gebied van online-gaming:

 • ING zou ook kunnen kiezen voor custom made spel ( bestaand spel maar dan uitgebreid), het spel is speciaal gemaakt voor ING. In het spel zou je verschillende merkwaardes kunnen creren, die voor ING belangrijk zijn. Als je dit spel bijvoorbeeld op MSN plaatst kunnen twee mensen dit spel tegelijk spelen. Het is ook mogelijk dat meerdere mensen tegelijk het spel spelen, dat kan bij games zoals: World of Warcraft en Farmville. Omdat het WK er binnenkort aankomt en ING het Nederlands elftal sponsort, is het misschien interessant om een online voetbalspel te maken tijdens het WK. Dit zou voor een hype kunnen gaan zorgen. Nederlanders zijn trots op hun land en willen graag meepraten over wat er speelt tijdens het WK. Ook zijn Nederlanders gek op hypes tijdens grote evenementen. Kijk in het verleden naar Wuppie en de trompet. Met een online game over het WK en het Nederlands elftal zullen hier veel mensen aan mee willen doen, vooral omdat ING hoofdsponsor is van het Nederlands elftal. Iedereen heeft tegenwoordig een telefoon met internet. Bij een WK spel als deze is het belangrijk dat het real-time is en dat je het spel altijd en overal kunt spelen.
 • Een derde optie zou zijn om een geheel nieuw spel te maken voor ING. Omdat het misschien voor vele een saai onderwerp is, kun je hier een speciale draai aan geven. Het kan een heel druk spel worden met veel geluid en veel kleuren. Zo haal je de saaiheid van het onderwerp (bijvoorbeeld pensioenverzekering) naar beneden door er een heel luidruchtig en kleurrijk spel van te maken. Zoals gezegd is het afbreuk risico dan wel groter.

Waar liggen de bedreigingen voor klanten en UbachsWisbrun/JWT op het gebied van social media?

De meeste bedrijven zijn positief over het gebruik van social media. Toch zijn er ook een aantal nadelen wat betreft het gebruik van social media. Het probleem is dat bedrijven soms te weinig van social media af weten. Bedrijven weten niet hoe ze om moeten gaan met het gebruik en de nieuwste trends op het gebied van social media. Daarom zouden bedrijven een social network policy moeten hebben. Dit betekent dat bedrijven regels zouden moeten opstellen ten aanzien van het gebruik hiervan, omdat binnen sociale netwerken klanten precies kunnen zien waar werknemers van bedrijven zich mee bezig houden. Dit kan ten koste gaan van een relatie tussen twee bedrijven. Bij UbachsWisbrun/JWT kan het de samenwerking met een klant kosten.

Bedrijven moeten inzien dat elke medewerker tegenwoordig ambassadeur is. De gedragsregels van bedrijven kunnen variren van algemene normen zoals: 'vermeld geen bedrijfsinformatie' tot specifieke normen als 'geen beledigingen', geen racisme en ander gedrag dat op de werkvloer niet zou worden geaccepteerd. Uit recent onderzoek van uitzendbureau Manpower blijkt echter dat het in Europa slecht gesteld is met social media codes. Maar 11% van de Europese bedrijven hanteert dit soort gedragsregels

Als een klant het profiel bekijkt van een accountmanager van UbachsWisbrun/JWT waar zaken mee gedaan wordt, en ziet dat hij/zij dronken op een foto staat, hij/zij nu minder geloofwaardiger overkomt bij de klant. Als er binnen een bedrijf getwitterd wordt over bepaalde zaken, is het van belang dat werknemers weten wat je wel en niet mag posten in belang van het bedrijf. Er is ook een verschil tussen beursgenoteerde en niet beursgenoteerde bedrijven. Omdat informatie soms gevoelig ligt bij journalisten hangen er natuurlijk ook gevaren in de lucht als je kijkt naar bijvoorbeeld Twitter. Als een CEO van een grote multinational Twittert dat hij in Londen is voor een afspraak, dan kan dat al koersgevoelige informatie zijn. Journalisten zouden kunnen denken dat hij bij bedrijf X aan het praten is en dat er wellicht een overname voor de deur staat.

Het is dus verstandig voor bedrijven een social media policy op te zetten om aan te geven wat de do's en don'ts zijn op het gebied van social media. Elk bedrijf heeft hier andere richtlijnen voor. Werknemers die veel contact hebben met de klant hebben meer risico bekeken te worden door een klant, dan de schoonmaakster van een bedrijf.

Sociale netwerken kunnen de productiviteit schaden omdat medewerkers tijdens hun werktijd voor persoonlijke doeleinden online gaan. Ook is er dan gevaar voor informatielekken. Anderzijds kunnen sociale netwerken een positieve invloed hebben op de prestaties van een bedrijf. Sociale media kunnen ingeschakeld worden voor het onderhouden van relaties met klanten en de samenwerking tussen verschillende medewerkers of afdelingen stimuleren. Bovendien kunnen sociale netwerken ook bijdragen tot innovatie, de betrokkenheid van de werknemer en werving van nieuw personeel.

Je ziet al dat bedrijven websites als Twitter, Facebook, Hyves, etc. blokkeren, zodat de medewerkers hier geen gebruik van kunnen maken tijdens hun werkzaamheden. Maar er is een verschil tussen het voeren van een social media beleid en het blokkeren van dergelijke websites. Een mooi voorbeeld is dat er iemand is ontslagen, omdat hij zei dat hij ziek was, maar via foto's op zijn Hyves kwamen werknemers erachter dat het niet zo was. Hij was op vakantie.

In de beoordeling zal meegewogen moeten worden of de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij de bemoeienis. Werkgevers hebben een belang bij een correcte uitstraling van hun personeel op internet. Bovendien speelt ook de functie van de werknemer mee. Hoe meer de werknemer uithangbord van een bedrijf is, hoe groter de kans op reputatieschade en dus hoe groter het belang van ingrijpen.

Een specialist op het gebied van social media.

UbachsWisbrun/JWT zou veel profijt kunnen hebben van een stagiair/fulltime medewerker communicatie die zich volledig bezighoudt met social media om snel op alle veranderingen binnen social media in te springen. Dit zou dan een aparte afdeleling gaan worden binnen het bureau. De afdeling Online PR social media zou gefaciliteerd moeten worden vanuit UbachsWisbrun/JWT. De uren die deze afdeling maken moeten ook worden opgenomen in de begroting en later worden doorberekend aan de klant. Stagiaires of startende werknemers zijn goedkoop en hebben vaak geen pretenties.

Verder zou hij/zij content in naam van UbachsWisbrun/JWT op verschillende sociale netwerken kunnen plaatsen. Een andere taak zou kunnen zijn om in naam van het bedrijf te Twitteren. Dit alles moet natuurlijk wel in samenspraak gaan met de directie. Zij bepalen uiteindelijk wat er geschreven en geplaatst wordt over het bureau en haar klanten.

Bedrijven die wel een social media beleid voeren, geven aan in een onderzoek van Ernst & Young dat het effectief is. Daarbij geven ze aan dat ze op deze manier willen voorkomen dat de medewerker informatie verspreidt, wat slecht kan zijn voor het imago van een bedrijf.

Welke stappen moet UbachsWisbrun/JWT nemen in zake social media?

Misschien hebben mensen over 3 jaar geen rookpauze meer maar een social media pauze.

Ik vind dat het niet verboden moet worden op de werkvloer, maar juist als middel gebruikt moet worden om je bedrijf beter te kunnen profileren.

Strategy First, ingredients next

Er moet een strategie worden bedacht hoe deze media op een goede manier in te zetten. Dit strategisch plan is gewoon een marketing plan, maar gericht op het gebruiken van social media. Wat er daadwerkelijk nodig is om social media te laten integreren binnen UbachsWisbrun/JWT is een strategisch kader. Een kader dat begint bij het begin, namelijk de interne organisatie en daarna een aantal standaard marketingstappen. De werknemers van UbachsWisbrun/JWT die al veel priv dingen met social media doen, moet je proberen te stimuleren om hiermee door te gaan. Omdat zij al veel kennis hebben op het gebied van social media kunnen zij dit delen met andere collega's. Ook zij kunnen van groot belang zijn in de toekomst op het gebied van interne en externe social media.

Er zijn nog andere mogelijkheden op het gebied van transparantie anders dan social media. Dan moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het openbaar maken van alle agenda's. Dit niet als controle instrument, maar omdat collega's elkaar dan maximaal moeten kunnen vinden. Je weet precies wanneer iemand op vakantie is, of waar een collega een afspraak heeft.

Studenten van nu zijn de toekomst voor bedrijven

Studenten van nu zijn volledig volgroeid met alle communicatie en samenwerkingsmogelijkheden die het internet ze biedt. Ze kunnen vaak niet meer werken in lineaire en hirarchische systemen. Dat is vaak nog wel de manier waarop bedrijven nog georganiseerd zijn.

Het is zo dat jonge toekomstige medewerkers willen weten of ze bij hun werkgever of UbachsWisbrun/JWT toegang hebben tot online sociale netwerken. Als ze horen dat er beperkte toegang mogelijk is, dan is dat een beperking en zou dat zelfs een reden kunnen zijn om niet bij dat bedrijf te werken.

ING is hier een mooi voorbeeld van, hier is beperkte toegang mogelijk en voor veel nieuwe werknemers is dit een punt van twijfel om daar niet te willen werken. Dit wordt ondersteund door een onderzoek van Accenture uit 2008. Hier werden 400 digital natives ondervraagd over hun verwachtingen ten aanzien van toekomstige werkgevers op het gebied van technologie en connectivity. Een belangrijke uitkomst was de stijgende behoefte om via social media kanalen contact te houden met collega's, vrienden en familie i.p.v. via direct persoonlijk contact. Verder gaf maar liefst 75% aan zelf via gratis websites communicatie en samenwerkingssoftware te downloaden omdat de werkgever daarin niet voorziet. Er bestaat dus vaak een behoorlijke kloof tussen digital natives en de werkgever.

Digital natives zijn gewend aan een wereld van bijna onbegrensde mogelijkheden. In hun werk willen ze vaak alles tegelijk en vaak kunnen ze meerdere disciplines goed aan. Veel digital natives hebben meerdere, uiteenlopende talenten ontwikkeld, terwijl digital immigrants gewend zijn zich in hun carrire op een paar specialismes te richten. Ik denk dat daarom een policy op dit gebied heel belangrijk is voor de toekomstige bedrijfscultuur van UbachsWisbrun/JWT. Mensen willen vaak weten waar ze aan toe zijn en hoe ver ze kunnen gaan.

Het blokkeren van social networksites binnen UbachsWisbrun/JWT is overbodig, want juist reclamebureaus moeten transparant zijn voor de klanten en werknemers.

Het heeft in deze tijd ook geen zin om sites zoals Facebook, Hyves en Twitter te blokkeren, want tegenwoordig heeft iedereen een mobile telefoon waar je alles mee kan doen, wat je op een gewone computer ook kan doen. Als bedrijven sites zoals deze willen blokkeren zullen medewerkers toch wel een manier vinden om van deze sites gebruik te maken. Het zal een averechtse werking hebben.

Wel moet erop worden gelet waar en wat werknemers allemaal doen op hun sociale netwerken. Er moeten regels komen over wat wel of niet gepubliceerd mag worden namens het bedrijf. Als je als bedrijf jezelf wil verbinden met de nieuwe wereld, moet je beginnen met het kleine symbolische, bijvoorbeeld door het personeel zelf het eten te laten betalen in de kantine of te laten bepalen hoe laat je wil beginnen en wil eindigen. Het gaat om vertrouwen binnen het bedrijf.

ls alle bedrijfsinformatie voor iedereen binnen het bedrijf beschikbaar is, zou een 'stagiair' door deze transparantie eerder en sneller een analyse kunnen maken van de prestaties van een afdeling dan een betrokken manager, omdat hij een frisse kijk heeft op bepaalde zaken.

Het is de taak van de directie van UbachsWisbrun/JWT om medewerkers te betrekken bij het formuleren van het social media beleid. Vervolgens dienen zij kaders te bieden van gewenst en ongewenst gedrag. En bovenal, dienen bedrijven medewerkers te faciliteren om te communiceren op social media, zodat zij bij kunnen dragen aan de strategische doelen van UbachsWisbrun/JWT. Er zal wel een beleid moeten komen, maar het volledig beheersen kun je het niet. Het is vaak zo dat persoonlijke informatie ook zakelijke informatie kan bevatten.

UbachsWisbrun/JWT moet zorgen dat werknemers weten hoe ze moeten omgaan met social media. Niet alleen wat de zakelijke mogelijkheden zijn, maar ook hoe je priv en zakelijk gescheiden kunt houden. Dit kun je doen door een workshop over social media te geven door een professional. In het verleden is dit al gedaan, maar omdat social media met de week verandert, is het misschien een idee om dit om de 4 maanden te doen. Zo blijven medewerkers up to date en weet iedereen precies wat hot en wat not is op dit gebied.

FourSquare:

FourSquare is momenteel een van de snelst groeiende sociale netwerken. Het is een op locatie gebaseerde variant van Twitter. Via FourSquare kunnen gebruikers hun verblijfplaats delen. Mensen die veel informatie publiceren, verdienen punten. Deze punten kun je vervolgens inwisselen voor badges. En zo kun je zelfs burgemeester worden van een bepaalde stad.

Nadelen:

 • Het systeem werkt niet altijd goed. Je kan inchecken op plekken waar je nog nooit bent geweest. Wanneer je dus meerdere keren op een plek registreert, waar je in werkelijkheid nooit komt, dan pak je de badges af van mensen die er wel zijn geweest. Het hele gaming element is op deze wijze gemakkelijk kapot te maken.
 • Het de zoveelste social media site
 • Concurrentie zoals Google en Facebook en Twitter zullen snel volgen. Deze netwerken hebben meer geld en zullen dus snel toeslaan in deze markt.
 • FourSquare is bezig om langzamerhand uit te breiden. In Nederland is alleen Amsterdam een officieel geregistreerde stad, waardoor alle Nederlandse gebruikers automatisch onder Amsterdam vallen.

Voordelen:

 • Mocht een locatie ontbreken, dan kun je die handmatig toevoegen. Je kunt ook vrienden toevoegen en vriendverzoeken beheren.
 • Op een apart scherm kun je zien waar je vrienden uithangen. Natuurlijk ga je ook wel eens naar plekken waar je liever niet over vertelt... de derde keer in dezelfde week in de snackbar wil je misschien liever niet met je vrienden delen. In dat geval kun je wel inchecken, zonder dat je het openbaar maakt.
 • Dat je bij een stedentrip later niet meer hoeft af te vragen: hoe heette dat leuke restaurantje in Kopenhagen toch? Je kijkt gewoon in FourSquare en ziet meteen op welke plekken je bent geweest.
 • Of waar is de ingang van een bepaalde klant. Je kijkt naar de tips en vanzelf komt je erachter waar de ingang is of welke weg het snelst is.
 • Waarom zou je als bedrijf nog adverteren als je direct kan participeren met je klanten. Je kan ze via Foursquare een incentive geven om langs te komen bij je. Bijvoorbeeld door te zeggen dat alleen vandaag er een actie is 2 voor de prijs van een.

Voor UbachsWisbrun/JWT kan Foursquare ook handig zijn: Zo kun je precies zien bij welke klant een bepaalde medewerker is. Ook kun je kijken hoe vaak medewerkers klanten bezoeken. Leuke bijkomstigheid is dat je via tips erachter kunt komen waar bijvoorbeeld een leuk caf om de hoek zit als je klaar bent met de afspraak.

Wat kan UbachsWisbrun/JWT betekenen voor klanten op het gebied van social media?

Een aantal reclamebureaus snapt steeds beter hoe sociale netwerken en sociale media werken en die dragen het langzaam over aan de klant. Bedrijven verschuiven nu wel al hun mediabudget van print, radio en tv naar internet, maar dan gaat het vooral om marketing campagnes. Als je kijkt naar een bredere inzet van sociale netwerken door bedrijven, dan staat UbachsWisbrun/JWT nog aan het begin van een mooie interessante ontwikkeling.

Social media kan van grote betekenis zijn voor klanten van UbachsWisbrun/JWT. Veel klanten vragen aan UbachsWisbrun/JWT "ook nog iets te willen doen met social media".

Als bedrijven ''ook nog iets met social media" willen doen. Wie gaat dan de content plaatsen? Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor de content? Wordt dat een taak van UbachsWisbrun/JWT of van de klant zelf.

UbachsWisbrun/JWT zou op het gebied van social media ook zaken kunnen uitbesteden. In de toekomst zullen veel bedrijven zich gaan specialiseren op het gebied van social media. Ik denk dat als UbachsWisbrun/JWT goede mensen aantrekt die alles weten op dit gebied, deze tak niet uitbesteed hoeft te worden. Bedrijven die bedrijven advies geven en helpen op het gebied van social media zijn: www.flexfellows.nl en www.thecrowds.nl. Als je een voorloper wil worden op het gebied van werken met social media je het niet moet uitbesteden. De huidige manier van werken is dat de klant vraagt of wij buiten de bestaande media om, ook nog even wat met social media willen doen. Deze gedachte moet juist worden omgedraaid. Want tegenwoordig draait juist alles om de social media kanalen heen.

Een voorbeeld is dat mensen vaak al een commercial hebben gezien op Youtube, voordat deze op de televisie is vertoond. Dat betekent dat mensen via verschillende social media kanalen al op de hoogte waren, van het feit dat er een nieuwe commercial aankwam van een bepaald bedrijf. Ook het nieuws bereikt ons sneller via social media dan met welk ander communicatie-instrument ter wereld.

"You don't have to find for news; news will find us" en "If the news is important it will find me".

Als je goed over deze zinnen na gaat denken, gaat er bij veel mensen een belletje rinkelen. Het wil zeggen, dat je eigenlijk geen krant meer hoeft te lezen, want het nieuws vindt jou wel. Het gevaar is natuurlijk wel dat er nieuws gecreerd wordt door bepaalde mensen.

Deze nieuwe werknemer kan zich volledig focussen op deze media. Door deze te betrekken bij reviews krijgt hij/zij een goed beeld van wat de klant nu eigenlijk precies wil. Deze specialist op het gebied kan dan allerlei content plaatsen op verschillende sociale netwerken. Natuurlijk wel met goedkeuring van de klant en de directie.

Na wat vragen aan werknemers van UbachsWisbrun/JWT te hebben gesteld op het gebied van social media, ben ik erachter gekomen dat er al veel ideen de ronde zijn gegaan. Er waren ideen voor een nieuwe site waar social media een belangrijke tool zou worden. Dit is toen niet doorgegaan. Sommige creatieven van UbachsWisbrun/JWT hebben wel al plannen gehad om projecten met social media te linken, maar elke keer vond de klant het te duur of te riskant.

Klanten van UbachsWisbrun/JWT zouden meer moeten geloven in social media en UbachsWisbrun/JWT meer de kans moeten geven om nieuwe ideen op social media gebied te laten realiseren. Ik denk ook dat de consument een steeds belangrijkere rol moet gaan spelen in commercials. Je zou kunnen denken aan een commercial die gemaakt is door consumenten. Ik denk dat het van belang is, dat consumenten worden meegetrokken door bedrijven op het gebied van social media

Social media is een tool om je doegroep te kunnen bereiken!

Website:

De Website van UbachsWisbrun/JWT is op dit moment onder constructie omdat de oude website niet meer van deze tijd was. Websites moeten constant worden vernieuwd om klanten nieuwsgierig te houden en consumenten steeds terug te laten komen. Er moet ook veel content worden aangeleverd om het voor de bezoeker interessant te maken.

Een website moet uitstraling hebben, en duidelijk laten zien waar UbachsWisbrun/JWT voor staat. Een onprofessionele website waarbij de vormgeving niet deugt of een heldere navigatiestructuur ontbreekt, kan direct aanleiding zijn tot irritaties en een potentile klant doen wegkeren.

Je zou de website interessant kunnen maken door er bijvoorbeeld links op te zetten naar filmpjes, Facebook, Hyves, Blogs en Twitter. Hier kunnen klanten en consumenten bekijken waar UbachsWisbrun/JWT mee bezig is, of zien hoe mensen denken over bepaalde commercials. Verder kunnen klanten ook zien wat UbachsWisbrun/JWT allemaal doet op het gebied van social media en zien dat zij op dit gebied een voorloper is.

Social media Optimization

Social media Optimization is een groep van technieken waarbij een website gepromoot wordt via dergelijke sociale netwerk sites. De Social media Optimization technieken zijn geen vervanging voor de klassieke SEO technieken, maar zijn een eerder een toegevoegde waarde die nog meer mensen naar jouw website moeten lokken.

Online media Room:

Het zou ook interessant zijn voor UbachsWisbrun/JWT om een online media room te hebben op de website. Hier kunnen werknemers, journalisten, concurrenten en consumenten informatie vinden over UbachsWisbrun/JWT en haar klanten. Hier moet alles te vinden zijn, waar bijvoorbeeld journalisten naar op zoek zouden kunnen zijn als zij iets willen publiceren over UbachsWisbrun/JWT. Want hoe makkelijker er informatie is te vinden over UbachsWisbrun/JWT hoe meer er geschreven wordt door de journalisten. UbachsWisbrun/JWT maakt het de journalisten makkelijk doordat er veel informatie is te vinden over het bureau. Wat er over UbachsWisbrun/JWT geschreven wordt (positief) moet dan ook weer gepost worden in deze media room.

Een online mediaroom moet je zien als een soort walk-in-closet waar je in en uit kan lopen. Je kan er informatie achter laten, maar ook weer weghalen.

De online media room behoort vaak tot de best bezochte pagina's van een website. Een online media room moet gezien worden als een marketing communicatie instrument. De nieuwsberichten op de corporate ( UbachsWisbrun/JWT) site worden gevonden en gendexeerd door zoekmachines en krijgen een ranking. Zoekmachines hechten een waarde aan pagina's die veel worden vernieuwd, waardoor nieuwsberichten relatief goed scoren in de zoekresultaten. Een goed georganiseerde mediaroom is dus ook goed voor de traffic naar de site van een klant of de site van www.ubachswisbrunjwt.nl. Verder is het makkelijker om bijvoorbeeld informatie te halen van bepaalde klanten (logo, bedrijfscultuur etc.) Vaak als je een logo nodig hebt van een bedrijf, dan zoek je dat op Google. Het nadeel hiervan is, is dat het logo vaak niet scherp is, of niet de juiste grootte heeft. Als een bedrijf een online mediaroom heeft, weet je zeker dat als je logo wordt gebruikt, het logo het juiste formaat heeft met de goede kleuren en de juiste scherpte.

Een online media room moet real-time zijn. Er moet informatie vanaf te halen zijn die voor iedereen toegankelijk is, maar ook informatie die alleen voor klanten beschikbaar moet zijn. Door middel van een code kan de klant inloggen op de site. Als er bijvoorbeeld schetsen of ideen zijn, kan de klant in de online mediaroom zien hoever zijn project gevorderd is. Ik denk dat het een toegevoegde waarde is voor de klant om een kijkje te nemen "in de keuken" voordat er persoonlijk met elkaar gesproken wordt. Als klant zou je kunnen aangeven dat UbachsWisbrun/JWT de goede richting op gaat, of zeggen dat er iets veranderd moet worden aan bijvoorbeeld een huisstijl.

Er zijn 3 zaken heel belangrijk voor een online mediaroom.

 • Real-time content management control: Het is belangrijk date content overal en op elk tijdstip ge update kan worden.
 • Automatic posting: er worden automatisch nieuwe berichten geplaatst over bepaalde onderwerpen. Je hoeft dus niet zelf al die berichten te plaatsten of te zoeken.
 • Automatische RSS feeds: Hiermee geef je aan dat je berichten wil ontvangen over een onderwerp, bijvoorbeeld: social media, die dan automatisch op je desktop komen. Deze berichten kan je dan plaatsen in je online media room

Twitter:

Twitter is een van de grootste sociale netwerken in Nederland en in de wereld. Twitter is een 'microblogdienst', een combinatie van sms, weblog en chat. De gebruikers van Twitter delen hun leven met anderen door korte berichtjes met tekst ( Max. 140 tekens) en links naar artikelen, foto's en video's te posten op hun Twitter.

De gebruikers kunnen behalve zelf berichten plaatsen, ook automatisch de berichten van anderen volgen. Je meldt je aan als 'volger' van iemand en dan verschijnen zijn berichten automatisch op je scherm. Jouw volgers zien dus ook automatisch wat jij op Twitter schrijft.

Uit naam van UbachsWisbrun/JWT zou er ook een Twitter account geactiveerd worden waarop gepost kan worden waar UbachsWisbrun/JWT mee bezig is. Je kunt ook denken aan links naar nieuwe commercials die UbachsWisbrun/JWT bedacht heeft. Twitteren is tegenwoordig geen trend meer, maar hoort er helemaal bij. Het zou een mooie kans zijn voor UbachsWisbrun/JWT om hiermee de transparantie van het bedrijf te vergroten. Het maakt wel verschil of een bedrijf 800 of 60 medewerkers heeft, aangezien bij een groot bedrijf de transparantie minder groot is.

Toen Twitter net begon was Twitter het idee erachter om anderen te laten zien wat jij op een bepaald moment aan het doen was. Je ziet nu dat veel mensen gaan Twitteren om informatie te vergaren over bepaalde onderwerpen. Mensen zoeken naar onderwerpen waar ze genteresseerd in zijn. De nieuwste trend is dat bedrijven belangrijke opiniepeilers sponsoren met hun tweets: Serena Williams krijgt bijvoorbeeld geld van Reebok als zij op haar tweet zegt dat haar Reeboks lekker zitten. Ook wordt Serena gespnsord door Gaterade: Hier een voorbeeld van een gesponsorde tweet van Serena.

Follow @ gaterade to answer trivia questions about my carreer and win... that's G

Bedrijven kunnen via Tweetdeck zien waar jij naar op zoek bent, en zullen jou ook dan gaan volgen. Dit kan voor klanten van UbachsWisbrun/JWT heel handig zijn, want hoe meer volgers je hebt hoe meer je over een bepaalde dienst of product kan vertellen, en dus hoe meer mensen informatie over dat product krijgen. Ook kan je bezoekers van je Twitter doorverwijzen naar bepaalde sites ( klanten ).

Televisie kijken via het internet wordt steeds populairder omdat de techniek mensen op hun mobiele telefoon televisie kan laten kijken. Er is software ontwikkeld, waarmee je televisie kijkt op je computer, laptop of je mobiel, en meteen kan reageren via Twitter op de beelden.

Hoe werkt het? Je bent televisie aan het kijken en aan de rechterkant, linkerkant of onderaan verschijnen tweets van mensen. Zij geven direct hun mening wat ze van bepaalde fragmenten vinden. Je kunt ook je mening geven over bepaalde reclamespots of acties. Stel dat meer dan 2 miljoen mensen naar het Nederlands elftal kijken via internet. Daarna komen de reclames. Hier gaan dan mensen ook over Twitteren, wat een mooie graadmeter voor UbachsWisbrun/JWT en haar klanten zou zijn om te zien welke reclames of campagnes aanslaan of niet.

De voordelen van Twitter:

Je wordt op de hoogte gehouden van de laatste trends en ontwikkelingen op jouw vakgebied.

 • Je komt in contact met interessante mensen uit de (reclame) branche.
 • Je ontvangt interessante links die het werkgebied zouden kunnen verbreden
 • Voor klanten is twitteren een teken van transparantie, wat ze waarderen
 • Openheid naar je werknemers toe, zij weten precies wat je aan het doen bent. (Handig, want dan hoef je niet de hele tijd te vragen waar Ralph is en of hij nog naar kantoor komt)
 • Je bouwt een netwerk op, om je diensten te vergroten
 • Twitter als marketingtool om zo meer potentile klanten naar de website te krijgen en meer naamsbekendheid creren.
 • Instant pulse (nieuws nog voordat het op blogs verschijnt)
 • D.m.v. Twitter kan je eenvoudig en goedkoop aanbiedingen laten zien aan mensen van bepaalde merken.

Nadelen:

 • Er verschijnt een hoop onzin op Twitter
 • Het zou je naam kunnen schaden
 • Gebeurt in bedrijfstijd
 • Iedereen kan alles te weten komen ( bedrijfsgeheimen)
 • Priv en zakelijk komt nu wel heel dichtbij

Sommige bedrijven of personen willen niet transparant zijn en vinden het niet nodig om aan social media te doen. Maar aangezien er miljoenen mensen wel actief zijn op dit gebied en straks bijna alle communicatie via social media kanalen zal gaan, kan je er beter vroeg bij zijn, dan er te laat achter komen dat er meer uit te halen viel.

 • Veel klanten en concurrenten van UbachsWisbrun/JWT doen wel aan social media, en dan voornamelijk aan Twitteren. Ook hebben ze een eigen Hyve of Facebook, waar werknemers met elkaar kunnen communiceren. Het is dus belangrijk dat UbachsWisbrun/JWT ook hierin meegaat en een voorloper wordt.
 • Intern Twitteren

  Als Twitter eenmaal ingeburgerd is binnen de organisatie, wordt er veel meer naar buiten toe gecommuniceerd. Immers, medewerkers zijn zelf al actief op Twitter of zien de mogelijkheden om intern te communiceren via dit kanaal. Ook hiervoor zijn nieuwe diensten ontwikkeld zoals Yammer. Met deze dienst kun je medewerkers de mogelijkheid geven via een kanaal te communiceren dat alleen intern beschikbaar is. Hierdoor voorkom je deelnemers van buiten de organisatie en kun je toch de vruchten plukken van dit communicatiemiddel.

  De grote kracht van toepassingen zoals Yammer ten opzichte van email en chat is de onverwachte input. Door gewoon te vertellen waar je mee bezig bent, stel je collega's in de gelegenheid daar een waardevolle bijdrage aan te leveren. Je weet niet wat je niet weet, dus juist de onverwachte suggesties is de kracht van Yammer. Een ander voordeel ten opzichte van email en instant messaging ( MSN) is dat berichten voor iedereen toegankelijk en doorzoekbaar zijn. Kennis blijft dus beschikbaar.

  Hyves:

  De doelgroep voor Hyves ligt tussen de 15 en 25 jaar. Deze groep is zeer actief bezig met alle mogelijkheden die Hyves aanbiedt. Deze groep is eenvoudig te benaderen en zijn bereid om voor nieuwe innovatieve dingen moeite te doen. Ook hier liggen kansen voor UbachsWisbrun/JWT. Misschien is het leuk om een Hyves op te richten in naam van UbachsWisbrun/JWT zelf. Hier kan je allerlei dingen op posten zoals foto's ( van het gala), filmpjes en polls ( werknemer van de maand ), bloggs en een agenda voor de events. Op deze Hyves pagina kan je dan in een oogopslag zien wat er allemaal speelt binnen een bedrijf en de werknemers. Hiervoor heb je een beheerder nodig.

  Voor klanten kunnen wij op het gebied van Hyves ook een rol spelen. Wij zouden voor klanten dingen kunnen bedenken die een Hyves pagina leuk maakt voor leden. Veel bedrijven hebben een eigen Hyves pagina ( voor externen), maar die wordt nauwelijks of niet gebruikt. Door de Hyves interessant te maken voor mensen wordt het leuk deze Hyves te bezoeken. (fan worden van een bepaald bedrijf).

  Netlog

  Ongeveer een kwart van de onderstaande merken die aanwezig zijn op social media, maken gebruik van een Netlog met een zogenaamde 'advertiser pages'. Deze Netlog pagina's kunnen alleen door het bedrijf zelf worden aangemaakt en worden onder de tab 'brands' geplaatst. Het merk kan hiermee gebruik maken van een aangepaste opmaak die geheel kan worden afgestemd op het merk of de lopende actie. Door deze toepassing komen de advertiser pages zeer authentiek en professioneel over. Wat overigens opvalt bij deze advertiser pages is dat deze over het algemeen zeer veel leden hebben; de helft van de merken heeft meer dan 2.800 leden op de pagina.

  Hoewel de merken wel aanwezig zijn, wordt over het algemeen weinig content toegevoegd en is er vrijwel geen sprake van interactiviteit met de leden van de brand page. Bij een aantal van de merken schrijven de leden berichten in het gastenboek en een aantal merken hebben polls en blogs geplaatst, maar er is geen sprake van een constante stroom van content of van een dialoog met de leden van de advertiser page.

  Ranglijst Netlog:

  1. Dove
  2. ANWB
  3. ING
  4. Coca Cola
  5. Bol.com
  6. McDonalds
  7. T-Mobile
  8. Ford

  Zoals je kunt zien zijn twee klanten van UbachsWisbrun/JWT al bekend met een netlog. Het vreemde is dat ING zelf medewerkers verbied om gebruik te maken van dergelijke sites. Dit wordt later in dit onderzoek nog besproken.

  Facebook:

  Facebook is eigenlijk hetzelfde medium als Hyves. Facebook is alleen veel internationaler en breder dan Hyves. Op Facebook is de doelgroep anders. In Nederland gebruiken vooral volwassenen Facebook in plaats van Hyves. Het verschil met Hyves is dat je applicaties kunt zetten op Facebook. Ook biedt Facebook meer mogelijkheden op het gebied van diensten dan Hyves.

  Omdat Facebook internationaal is, is het bereik ook veel groter dan Hyves. UbachsWisbrun/JWT zou ook een eigen pagina moeten hebben op Facebook waarmee intern gecommuniceerd kan worden en waarop net zoals bij Hyves foto's, filmpjes etc. gepost kunnen worden. Werknemers zouden daarop moeten inloggen met een password.

  De beheerder van deze bedrijfspagina kan hij/zij oud werknemers verwijderen. De directie geeft aan wie, om zo tegen te gaan dat er misbruik wordt gemaakt door de oud werknemer.

  Een bedrijfspagina op Facebook kan ook voor consumenten leuk zijn. Wel moet er dan content op worden geplaatst en moet iedereen het kunnen zien en lezen. Leuk zou zijn als er polls, spelletje, leuke links, commercials en foto's te vinden zouden zijn. Er moet wel iets te communiceren zijn op een bedrijfspagina.

  Dit is een voorbeeld van hoe het niet moet, je moet hier eerst lid worden en er is niks te vinden als je niet lid bent van deze bedrijfspagina op Facebook. Deze bedrijfspagina is nou niet bepaald transparant te noemen. De pagina van Albert Heijn ziet er ook niet echt uitnodigend uit om lid van te worden.

  Blogs:

  Een weblog, ook wel blog genoemd, is een website waarop regelmatig, soms een paar keer per dag nieuwe bijdragen verschijnen en waarop de geboden informatie in omgekeerd chronologische volgorde (het nieuwste bericht verschijnt als eerst) wordt weergegeven. De auteur, ook wel blogger genoemd, biedt een logboek van informatie aan die hij wil delen met de bezoekers van zijn weblog. Meestal gaat het dan om tekst, maar het kan ook om foto's (een fotoblog), video (vlog) of audio (podcast) gaan. Weblogs bieden hun lezers ook veelal de mogelijkheid om al dan niet anonieme reacties onder de berichten te plaatsen of een reactie via een Trackback-mechanisme achter te laten. Het idee hierachter is dat je, vanuit jouw eigen weblog, kunt verwijzen naar andere berichten op andere weblogs, zoals je bijvoorbeeld verwijzingen in een document opneemt als je een citaat van een auteur van een boek of artikel opneemt. Een belangrijk verschil is dat die auteur dat waarschijnlijk alleen te weten komt als hij/zij het artikel dat jij schrijft toevallig leest en ziet dat je naar zijn/haar artikel verwijst.

  Een voorbeeld van hoe UbachsWisbrun/JWT iets kan betekenen voor een klant op dit gebied:

  Een grote klant van UbachsWisbrun/JWT is BMW. Deze heeft ons gevraagd een nieuwe campagne te maken over de nieuwe BMW 320 dynamic effeciency. UbachsWisbrun/JWT zou een Blog kunnen openen om te kijken wat de meningen zijn van de BMW rijder. Zo is het voor UbachsWisbrun/JWT ook eenvoudiger om een campagne te maken wetende wat de BMW rijder het liefst zou zien. Ik denk dat je het moet zien als een opiniepeiler. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat consumenten al weten welke campagnes er aan komen, wel kan je bepaalde meningen pijlen van mensen door middel van vragen over bijvoorbeeld waarom mensen in een groene auto willen rijden en wat er belangrijk aan is.

  Mooi voorbeeld:

  Het mooiste voorbeeld van hoe social media kan leiden tot een groot succes is het verhaal van Fiat. Mensen konden via een open platform laten weten wat zij het liefst in de nieuwe Fiat zouden zien. Dit werd een groot succes, miljoenen mensen hebben hun input gegeven. Zo kreeg Fiat precies te horen wat de consument wilde. Hierdoor was het voor Fiat makkelijke de perfecte auto te realiseren omdat ze precies wisten wat de klant wilde. Bijkomend voordeel is dat er tijdens de eerste weken van de verkoop een miljoen mensen in Itali naar de showroom gingen om de nieuwe Fiat te bekijken. Al was het alleen maar om te zien of hun idee in de auto was verwerkt. Zo creerde Fiat via social media een grote naamsbekendheid en kwamen er een miljoen mensen langs bij de dealer. Dit had nooit gekund via de media kanalen zoals: Televisie, krant, radio en internet.

  Youtube:

  Door verschillende soorten social media kanalen in te zetten, kun je er nu makkelijker achter komen wat de consument nou eigenlijk wil. ( Zie Hyves en Facebook ). Youtube is de tweede grootste zoekmachine ter wereld. Er staan meer dan 100.000.000 filmpjes online die iedereen kan bekijken. Veel concurrentie materiaal wordt hier vandaan gehaald. Omdat UbachsWisbrun te maken heeft met klanten die altijd iets nieuws willen, moet je natuurlijk opletten dat een bepaald idee van een reclame of campagne niet al bestaat. Youtube is daar heel erg handig voor. Ik denk dat het handig is als wij zelf de reclames op Youtube zetten. Het bereik is groot en je kan deze filmpjes ook eenvoudig linken aan Hyves of Facebook.

  De werknemer die verantwoordelijk is voor social media binnen een bedrijf plaatste bijvoorbeeld de nieuwe commercial van ING op Youtube en op Facebook. Hierop kunnen mensen op reageren, zo kan een bedrijf erachter komen of consumenten de reclame begrijpen en leuk vinden. De social media werknemer houdt dit allemaal goed in de gaten en kan na een maand aan bijvoorbeeld de creatieven uitleggen wat de meest voorkomende mening was. Hier kun je een conclusie uit trekken, en de volgende commercial misschien net even wat anders produceren. Verder zullen er veel meer online campagnes gestart moeten worden, dit kan ook via elk social media kanaal. Omdat interactieve tv ook een steeds groter marktaandeel krijgt, kan UbachsWisbrun/JWT in deze markt winst boeken.

  Ook is het mogelijk om op Youtube een aparte afdeling te creren voor een bedrijf. Hier kun je alle filmpjes op plaatsen die te maken hebben met een bepaald bedrijf. Dit zou handig zijn bij het project AOW. Je zou jongeren hun filmpjes over AOW op Youtube kunnen laten plaatsen om te kijken hoe zij denken over de AOW. In paragraaf 7.1 ( Social media en AOW ) kom ik hier op terug.

  Public Relations:

  Twitter is ook handig om te informeren, je kunt als bedrijf je mening profileren en belangrijk nieuws aankondigen. Ook personal branding van een CEO of specialist binnen een organisatie kan uitermate goed via dit kanaal. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen is hier een uitstekend voorbeeld om te laten zien hoe je als bewindsman jezelf kunt profileren maar ook contact kunt onderhouden met je klanten. Vooral interactie blijft hierbij iets om niet uit het oog te verliezen.

  Social media en AOW

  De verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar is nodig om de gevolgen van de vergrijzing en stijgende levensverwachting op te vangen. Door de economische crisis raken de reserves die daarvoor waren gereserveerd, sneller op. Deze verhoging moeten jonge mensen in Nederland niet als een negatief punt zien. Iedereen wordt steeds ouder en blijft langer gezond, en kan daardoor dus ook langer doorwerken.

  Door verschillende campagnes en reclames te voeren zal dit duidelijk gemaakt moeten worden aan de werknemers en werkgevers. Ik denk ook dat vooral werkgevers en vakbonden een belangrijke doelgroep zijn. Zij zullen de werknemer moeten informeren als het gaat om dit onderwerp.

  Door online gaming kan dit op een leuke manier gebracht worden door bijvoorbeeld werknemers op kantoor onderling een bepaald spel te laten spelen gelinkt aan de AOW. Omdat het een saai onderwerp is, maar juist jonge mensen er later mee te maken krijgen, lijkt het mij goed om dit serieuze onderwerp met een knipoog te promoten. Het moet natuurlijk wel serieus blijven, maar hoe saaier het onderwerp hoe minder (jonge) mensen het onderwerp leuk vinden.

  Met custom-made online spellen zoals: " Your age is rocking " laat je de doelgroep op een leuke manier zien dat het belangrijk is, dat iedereen moet doorwerken tot 67 jaar.

  Het afbreuk risico is hier klein, want je verkoopt geen product of dienst. De overheid wil mensen alleen maar overtuigen van het feit dat iedereen in Nederland moet doorwerken tot hun 67ste. Vooral jonge mensen die er later echt mee te maken gaan krijgen, zijn de doelgroep. De campagne komt vanuit de overheid dus de campagne zal informatief en op speelse manier gebracht moeten worden. Jongeren vinden vaak over de top interessant en leuk. Er zal een manier gevonden moeten worden om deze groep op een leuke manier te informeren en te bereiken.

  Door jongeren filmpjes op Youtube te laten plaatsen, kom je er op een leuke manier achter wat deze groep nou eigenlijk vindt van de AOW. Er moet een win-element aan deze spelvorm zitten, want jongeren willen er graag iets voor terug als het om een redelijk 'saai' onderwerp gaat. Als je bijvoorbeeld 10 mensen zover weet te krijgen ook op Youtube een filmpje te plaatsten, krijg je voor 10 vrienden gratis een uur pensioen advies. Jongeren in de leeftijd van 20 tot 30 jaar lopen niet echt warm voor dit onderwerp, maar als je met zijn tienen naar een pensioenadviseur mag en daar ook weer een filmpje van maakt en op een leuke manier edit, wordt het al een ander verhaal. Op Youtube kan je dus een eigen pagina oprichten. In dit geval zou dat dan AOW heten. Hier kunnen de jongeren al hun filmpjes opzetten die zij gemaakt hebben over dit onderwerp.

  Ook zouden ouderen hun filmpje op deze Youtube pagina moeten kunnen zetten om hun ervaringen te delen met anderen. Deze groep kan vertellen hoe zijn in hun leven omgegaan zijn met geld en hoeveel zij nu per maand te besteden hebben. Ook zouden zij kunnen vertellen waarom mensen tot hun 67ste moeten doorwerken of waarom niet.

  Conclusie:

  Met miljoenen leden over de hele wereld zijn de sociale netwerken niet meer uit ons leven weg te denken. UbachsWisbrun/JWT zal mee moeten gaan met de trends op dit gebied. Niet alleen moet er intern gewerkt worden aan een social media policy, maar ook voor de klanten van UbachsWisbrun/JWT is er een toekomst weggelegd in deze nieuwe media. Aan UbachsWisbrun/JWT is het de taak om de klanten ervan te overtuigen hoe belangrijk social media kan zijn voor bepaalde campagnes en commercials. Social media staat bij veel bedrijven nog in de kinderschoenen, dit is een kans voor UbachsWisbrun/JWT om een voorloper te worden op het gebied van social media. Het is zaak dat alle werknemers binnen UbachsWisbrun/JWT hun bijdrage leveren in zake social media. Transparantie is belangrijk en zal in de toekomst steeds belangrijker worden gevonden door de consument en de werknemer. Toch moeten bedrijven social media niet zien als een doel voor zichzelf, maar als tool om zo hun doelgroep te kunnen bereiken.

  Bronnen:

  Boeken:

  • Connect, Menno Lanting 2010 ISBN 978 90 470 0306 9, uitgeverij Business Contact Amsterdam
  • The New Rules Of marketing & PR, David Meerman Scott, 2009 ISBN978 0 470 37928 8, uitgeverij John Wiley & Sons

  Websites:

  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Social_media
  • http://www.socialmediamonitor.nl/
  • http://www.spotlighteffect.nl/media/social-media-experts-de-kwakzalvers-van-het-internet/
  • www.adformatie.nl
  • www.telegraaf.nl
  • www.fd.nl
  • www.adverblog.com
  • www.nytimes.com
  • http://www.slideshare.net/TrendsSpotting/2010-social-media-influencers-trend-predictions-in-140-characters
  • http://www.facebook.com/?ref=home#!/advertising/?src=pf
  • www.hyves.nl
  • http://www.desmyttere.be/marketingblog/p/detail/social-media-als-alternatief-voor-reclame
  • http://www.arxx.nl/k/nl/n378/news/view/10377/9234/Effectief-Social-media-inzetten-Leer-netwerken.html
  • www.jungleminds.nl
  • http://www.molblog.nl/bericht/Social-media-als-alternatief-voor-reclame/
  • http://www.dutchcowboys.nl/web2dot0/11790
  • http://www.intermediair.nl/artikel/coach-personal-branding/115583/de-kracht-van-sociale-netwerken.html
  • http://www.syntens.nl/ndiv-nieuw/Ondernemen-met-sociale-netwerken.aspx
  • http://www.frankwatching.com/archive/2008/11/24/trends-2009-sociale-netwerken/
  • http://www.onlinefreegaming.com/
  • http://gamefriends.com/
  • www.twitter.com
  • www.linkedin.com
  • http://blog.clickfire.com/social-media-and-pc-online-games-with-steam/
  • http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8
  • http://rinz.nl/corporate-communicatie/online-media-room-voordeur-van-je-corporate-website/
  • http://www.mediaroom.com/what-is-mediaroom
  • http://www.stockers.nl/beleggings-spel/
  • http://www.thecrowds.nl/presentaties-the-crowds.html
  • http://www.fd.nl/artikel/14411462/bedrijven-worstelen-twitterende-werknemer
  • http://www.idealize.nl/2010/03/starbucks-looft-beloningen-uit-via-foursquare/
  • http://dontmindrick.com/nl/social-media/foursquare-wordt-essentieel-voor-bedrijven
  • http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=3018708

  Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!