benvloeden reclameteksten mensen?

Benvloeden reclameteksten mensen?

Benvloeden reclameteksten mensen wel of toch weer niet. Weten de mensen de slogan van een merk of een bedrijf? Of omgekeerd weten ze van de bedrijf of merk wat de slogan daarvan is? Deze vragen en nog andere vragen hebben we in een enquete verwerkt. De resultaten van de enquete ziet u op de volgende bladzijde (bijlage 1).

De enqute bestond uit:

 1. Een slogan en de ondervraagde moest opschrijven van welk merk/bedrijf het afkomstig is.
 2. Een merk/bedrijf en de ondervraagde moest de slogan daarvan opschrijven.
 3. Halve slogans van een merk/bedrijf die de ondervraagde moest afmaken.
 4. De vraag of er vaak naar reclame werd gekeken.
 5. De vraag of reclame ze bewust benvloedt.
 6. Welke reclame ze het beste vinden en waarom.
 7. Welke reclame ze het meest irritant vinden en waarom.

Blijven slogans beter hangen als ze ritmisch, elliptisch of maar-pay-off zijn. Of blijven ze beter hangen als ze dubbelbodems of sterke effecten hebben. Wat dat allemaal inhoudt kunt u lezen in het hoofdstuk verborgen verleiders.

Slogans blijven hangen als de reclames vaak terugkomen op TV. De resultaten van de enqutes waren

Maar 11 mensen van de 52 wisten van welk merk/bedrijf de slogan 'ik zei nog zo geen bommetje!' was, dat is erg weinig. Wat opviel was dat die 11 mensen wat ouder waren tussen de 40 en 55 jaar en dat de jongeren wel wisten welke reclame het was, de reclame met die koe en het zwembad, maar niet wisten van welk bedrijf/merk het was. De slogan is van Melkunie/Campina, iedereen kent Campina wel en heeft vast wel een keer melk gedronken. Maar als je vraagt welk merk er als eerst opkomt bij het woord melk dan zeggen de meeste Campina.

De reclame van make-up merk Bourjois voor de nieuwe foundation 'Healthy Mix' bevat veel woorden en tekst die de consumenten benvloeden om het product te kopen. De foundation zou fruitextracten bevatten die je gezicht laat stralen en een egaal resultaat geven. Als consumenten dit lezen is het aantrekkelijk voor hun om het product te kopen. Dat het product een Engelse naam heeft te ermee te maken:

 1. Het is een internationaal product.
 2. Het geeft een flitsend en modern imago aan het product en merk.

De vorm en de code van de boodschap in reclame worden door een reclame agentschap bepaald. In die reclame is er gebruik van manipulatie en benvloedende technieken. De vorm en de code van reclame draaien rond de 'AIDA formule'.

AIDA staat voor attention, interest, desire, action. De reclame moet dus eerst de aandacht vestigen (attention). De kopregel moet kort en eenvoudig te begrijpen zijn, vertrouwd in de oren klinken en herinnerd worden zoals een blijvende indruk. Hij moet ervoor zorgen dat men de rest leest. De boodschap moet dan interesse opwekken (interest). Het proces gaat verder tot aan het opwekken van de wens (desire) en ten laatste tot consumptie (action). We hebben hier een stimulus - respons schema. Reclame moet de ontvanger ertoe aanzetten het product te gaan kopen.

Retorische vormen

Veel advertenties maken gebruik van retorische vormen om de consument te verleiden. De filosoof Paul Grice introduceerde in 1975 het "samenwerkingsbeginsel", het idee dat communicatie het gevolg is van samenwerking tussen communicatiepartners. Daarvan worden vier eisen, of maximes, opgesteld:

 1. kwantiteit: geef precies voldoende informatie
 2. kwaliteit: geef alleen informatie waarvan je gelooft dat die waar is
 3. relevantie: geef informatie die relevant is
 4. wijze: geef die informatie op een duidelijk wijze

Reclamemakers maken gebruik van deze maximes, maar soms niet van de laatste; hun boodschap wordt vaak niet heel duidelijk gebracht omdat ze retorische vormen gebruiken die deze boodschap lastiger te achterhalen maken.

De taalkundige Keiko Tanaka heeft beredeneerd waarom reclamemakers deze retorische vormen gebruiken. Zij denkt dat de verwerking van een boodschap niet alleen kennis oplevert, maar ook plezier. Vaak roepen advertenties een glimlach op. Die glimlach is volgens Tanaka belangrijk omdat dit oproepen van een plezierig gevoel het consumentengedrag kan benvloeden.

Hans Hoeken vergelijkt retorische vormen met cryptogrammen: het vinden van hun oplossing geeft een goed gevoel omdat die oplossing moeilijk te vinden was. Reclamemakers gaan net zo te werk: ze zorgen ervoor dat men voor het achterhalen van hun boodschap enige moeite moet doen. Als men daarin slaagt, krijgt men een plezierig gevoel. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit gevoel zal verbinden worden met het product waarvoor wordt geadverteerd, wat zou de overtuigingskracht verhogen.

Maar als men er niet in slaagt de cryptische omschrijving op te lossen raakt men gefrustreerd en gaat men dit gevoel verbinden met het product. In dat geval vermindert het gebruik van retorische vormen de overtuigingskracht.

Woordspelingen

Woordspelingen zijn een bepaald soort retorische vormen dat veel wordt gebruikt in advertenties. Die woordspelingen zijn woorden of combinaties van woorden die twee betekenissen hebben en die een komisch effect veroorzaken. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende vormen van woordspelingen:

 1. Woordspelingen waarvan een van de twee interpretaties niet relevant is, bijvoorbeeld in een slogan van American Airlines " In Oost-Europa ziet iedereen ze vliegen". Deze slogan heeft inderdaad twee mogelijke
  interpretaties : "In Oost-Europa is iedereen van lotje getikt" en "In Oost-Europa ziet iedereen onze vliegtuigen in de lucht". Hier is de eerste betekenis niet relevant.
 2. Woordspelingen waarvan beide interpretaties relevant zijn, zoals in de slogan van de treintaxi "Deze actie laat u niet lopen". De twee interpretaties zijn: "Deze actie wilt u niet missen" en "Met deze actie hoeft u niet te
  lopen maar kunt u zich laten rijden". Beide interpretaties zijn in dit geval relevant.
 3. Uit een onderzoek van Hans Hoeken, Margot van Mulken en Renske van Enschot blijkt dat advertenties met retorische vonden beter en leuker werden beschouwd dan advertenties zonder, en dat woordspelingen met twee relevante betekenissen beter zijn dat die met n relevante betekenis. Opvallend, is dat de woordspelingen met twee relevante interpretaties niet leuker zijn beschouwd dan die met maar n relevante interpretatie.
 4. Een sport kan omschreven worden als een fysiek spel (bijvoorbeeld voetbal) of denkspel (bijvoorbeeld schaken) dat op reglementaire wijze in competitieverband of recreatief gespeeld kan worden. Het woord sport is afgeleid van het Franse desportes: des: weg en port: dragen: dus ontspanning.
 5. [bewerken] Kenmerken

  Hoewel iedereen 'weet' wat met sport bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een eensluidende definitie te geven. De term evolueert continu om nieuwe activiteiten die men als sport ervaart onder deze noemer te brengen. Sporten zijn meestal activiteiten gebaseerd op fysieke beweging gebruikmakend van karakteristieken als kracht, snelheid, behendigheid en denkvermogen. Hieronder volgt een aantal kenmerken:

  • Een sport heeft een vastgelegde regelset die bij alle spelers bekend horen te zijn. Deze kunnen over de tijd en de plaats variren. Toernooien kunnen hun eigen aanvullende regels stellen, maar er is een vaste basisset van overeengekomen en geaccepteerde regels.
  • Een sport heeft een competitieaspect. Dit kan zijn in een directe confrontatie met andere spelers, of in de zin van het vestigen van een score.
  • Een sport wordt beoefend voor het plezier van de deelnemers en/of van de toeschouwers.
  • Een sport bestaat uit een fysieke of mentale activiteit, uitgevoerd individueel of in teamverband, met of zonder tegenspelers om van te winnen (bijv. voetbal), of om een doel te bereiken (bijv. bergbeklimmen), of om
   gezondheidsredenen (bijv. zwemmen).
  • Het primaire doel van een competitie is om volgens de regels te winnen, en

  Wat voor taal wordt er gebruikt in gedrukte reclame?

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!