Gebruikt onder jongeren

We hebben voor het onderwerp drankgebruik onder jongeren gekozen omdat het ons een informatief voorlichting kan geven over de situatie waarin sommigen leeftijdsgenoten verkeren.

Het probleem komt steeds vaker voor en omdat we vaker met dit soort problemen te maken hebben is het een goed actueel onderwerp om ons praktisch opdracht op te richten.

We proberen er met onze deelvragen en hoofdvraag er achter te komen hoe jongeren tegenwoordig zo roekeloos met drank omgaan, hiermee proberen we tegelijkertijd ook de oorzaken en gevolgen op papier te krijgen.

We hebben ons verslag in de volgende vorm ingedeeld:

Hoofdvraag: Hoe ontstaat overmatig drankgebruik onder jongeren tussen de 14 en 20 jaar. Hoe is dit mogelijk?

Deelvragen:

 1. Waarom word er veel (overmatig) drank gebruikt onder jongeren tussen de 14 en 20 jaar?
 2. In wat voor situatie ontstaat overmatig drankgebruik?
 3. Wat voor consequenties heeft overmatig drankgebruik onder jongeren tussen de 14 en 20 jaar?
 4. Moet de overheid ingrijpen en hoe moeten ze dit probleem aanpakken?

En tot slot de cijfers uit de afgenomen enqutes

Deelvraag 1

Waarom wordt er veel drank gebruikt onder jongeren? (categorie 14 - 20 jaar).

Voordat we op deze vraag antwoord kunnen geven, gaan we eerst uitleggen waarom jongeren drinken.

Jongeren drinken vooral alcohol omdat ze het lekker vinden. Dit doen ze dan bijvoorbeeld tijdens het eten of op een verjaardag. Daarnaast is het gezellig om wat te drinken tijdens het uitgaan, je voelt je dan namelijk wat losser en wat vrijer, je durft meer. Je maakt sneller contact en je word er meestal vrolijk door. Ook drinken jongeren vaak omdat hun vrienden het ook doen en om erbij te horen. Er is dus erg veel druk van buitenaf om een glaasje mee te drinken.

Daarnaast is er erg veel reclame over alcoholische dranken. Zo zie je er veel van de verschillende soorten bier en komt ook het spotje van Bacardi vaak langs. Hierdoor denken de jongeren; 'H! Die moet ik een keer proberen, die lijkt me wel lekker'.

En zo gaan ze naar de winkel om een nieuwe fles te kopen.

Een andere reden om te beginnen met drinken is voor de ontspanning, want veel jongeren dus ook scholieren hebben veel stress op school en daardoor is alcohol een manier om er van 'af te komen'. Hierdoor beginnen ze al vroeg met drinken en daardoor raken ze er aan gewend en kunnen ze steeds meer hebben, wat weer slecht is voor hun lichaam.

Ook wordt er al erg vroeg begonnen met het drinken van alcohol, denk bijvoorbeeld aan een glaasje wijn met kerst of Oud & Nieuw. Vaak ook waarbij de kinderen graag een slokje alcohol willen, maar de vraag is: Blijft het bij dit ene slokje, of gaan ze door voor het hele glas? Dit is een belangrijke vraag, want daardoor komen de kinderen al jong in aanraking met alcohol en denken dan dat het erbij hoort.

Zoals je in de titel van de deelvraag al kon lezen gaan we het hebben over overmatig drankgebruik onder jongeren. Daarom gaan we nu deze vraag beantwoorden met de hulp van de tekst die hierboven staat.

Wij denken dat overmatig drankgebruik ontstaat doordat jongeren al vroeg in aanraking komen met alcohol. Zoals je kon lezen is dit bijvoorbeeld met Oud & Nieuw, Kerst en verjaardagen. Daarbij spelen de reclames een grote rol, want hierdoor worden veel soorten alcohol bekend onder de jongeren. Voeg daar de groepsdruk bij en het kan niet anders of de jongeren gaan drinken. Hier ontstaat volgens ons het begin van overmatig drankgebruik of in sommige gevallen een verslaving.

Deelvraag 2

In wat voor soort situatie ontstaat dit soort drankgebruik?

Toen we aan deze vraag begonnen moesten we al gelijk denken aan een avondje stappen, want hier hoort alcohol bij. Zoals iedereen weet leeft iedere scholier naar het weekend toe, uitslapen, sporten en natuurlijk uitgaan vallen daaronder. Dit doen de meeste jongeren in groepen. Zo gaan wij meestal stappen in een groep van 7-10 personen, dit doen de meeste jongeren. Doordat er zo'n grote groep is, is er veel drank bij bijvoorbeeld het indrinken. Hier wordt vaak sterkere drank dan alleen bier gedronken en zo hebben de jongeren al een flinke slok alcohol op, voordat ze naar een kroeg of discotheek gaan.

Eenmaal daar binnen staat het ook niet stil qua alcohol gebruik, zo zijn er meerdere bars en word het makkelijk om het te halen doordat je muntjes moet gebruiken. Dit is een andere reden waarom alcohol overmatig word gedronken, want door muntjes let je minder op je geld en het is zonde om een muntje niet uit te geven want je hebt er toch geld voor betaald. Ook geef je met muntjes makkelijker een rondje met bijvoorbeeld shotjes, hier komen we bij een volgende reden.

Een shotje is een slok drank met een hoog percentage alcohol, hieronder zie je een foto van een shotjes glas. Shotjes vonden vaak gedronken met meerdere personen tegelijk, want dit is gezellig.

Ook zijn shotjes vaak niet zo duur en krijg je toch redelijk veel alcohol binnen en daarom zijn ze ook best populair onder jongeren. Ook zijn er vele soorten en hierdoor vind iedereen er wel 1 van lekker en doet iedereen dan ook een rondje mee. Daarom krijg je het verschijnsel;Veel alcohol, weinig geld, iedereen lust het.

Nu hebben we al 2 situaties besproken waarin overmatig drankgebruik kan ontstaan, namelijk indrinken en shotjes. We gaan het nu hebben over de 3e manier waarop het volgens ons kan gebeuren dat een jongere teveel drinkt en zo in het ziekenhuis terecht komt.

Zoals iedereen weet zijn er veel soorten alcohol waar tussen je kan kiezen. Ook zijn er vele percentages van alcohol beschikbaar, bijvoorbeeld: Bier (7,5%), Wijn (13%) en Bacardi(40%). Door deze grote verschillen heeft het veel meer impact op je, dan dat je maar 1 soort drinkt. Zo kan het zijn dat je heel de avond bier of wijn drinkt en dan opeens een shotje of een Bacardi-cola. Deze heeft dan veel meer invloed dan dat je alleen shotjes neemt of alleen Bacardi-cola drinkt. Hierdoor kan je opeens heel erg dronken worden en zo steeds meer drinken, of allemaal rare dingen gaan doen.

Nu we de 3 situaties weten waarin het kan ontstaan gaan we kijken welke er samen kunnen voorkomen. Eigenlijk kunnen we zeggen dat indrinken bijna altijd voorkomt, dus dit is een grote oorzaak waarom het voorkomt. Daarbij komt het door elkaar drinken ook wel vaak voor, dus dit is ook een groot probleem. Helaas is deze niet te voorkomen, want dit kan je niet controleren.

Deelvraag 3

Wat voor gevolgen heeft overmatig drankgebruik onder jongeren?

Alcoholgebruik door jongeren brengt veel gezondheidsrisico's en maatschappelijke problemen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijk verband tussen schoolverzuim en alcoholconsumptie. Uit onderzoek blijkt ook dat wie jong begint met alcohol drinken, in zijn latere leven een groter risico loopt op problemen met alcoholgebruik. En een kwart van de slachtoffers van rijden onder invloed zijn jonge mannen in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 24 jaar.

Er was een onderzoek opgezet om te kijken hoeveel drankvergiftigingen onder jongeren plaats vind. We hebben het volgende onderzoek gevonden op het internet:

ALCOHOLINTOXICATIES bij JONGEREN

Dit onderzoek is opgezet om het aantal gevallen van alcoholintoxicatie onder minderjarige jongeren te onderzoeken. Het betreft jongeren die opgenomen zijn in Nederlandse ziekenhuizen. Diverse kenmerken van deze opnames worden gerapporteerd. Het onderzoek richt zich daarnaast op het

inventariseren van drinkpatronen en intoxicatie-eigenschappen. In dit rapport worden de resultaten van 2007, 2008 en de eerste helft van 2009 (t/m juni) gerapporteerd en met elkaar vergeleken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Methode van onderzoek De onderzoeksgegevens zijn verzameld middels het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) waarin 92% van de kinderartsen en 83% van de academische kinderartsen participeren. In 2007 zijn er 231 gevallen van alcoholintoxicatie gerapporteerd en geanalyseerd. In 2008 waren dit er 288 (13% meer dan in 2007) en in de eerste helft van 2009 zijn 184 jongeren met een alcoholintoxicatie in een ziekenhuis door een kinderarts behandeld. Resultaten De opgenomen jongeren komen uit heel Nederland en zijn in 81 verschillende ziekenhuizen behandeld. Jongeren die zoveel drinken dat ze een alcoholintoxicatie oplopen zijn geen'probleemjongeren', maar juist een gemiddelde afspiegeling van de Nederlandse jongeren.

Het blijkt dus dat volgens de cijfers sinds 2007 steeds meer 'normale' Nederlandse jongeren in het ziekenhuis belanden als gevolg van overmatig drinken.Bij kinderen (onder de 18 jaar) is het wekelijks alcoholgebruik schadelijk van de lichamelijke ontwikkeling en de hersenen. Hierdoor zullen hersenen zich minder goed ontwikkelen. Jongeren die wekelijks meer dan 6 glazen alcohol drinken hebben meer lichamelijke klachten, maar ook angst en depressies komen voor, net als beschadigingen van de lever. De kans op alcoholverslaving op latere leeftijd is ook groter wanneer op jonge leeftijd begonnen wordt met het drinken van alcohol.

Cijfers zeggen ook heel veel. Onderzoeken hebben uitgewezen dat jongeren tussen de 16 en 24 jaar 22% vormt van de categorie probleemdrinkers. Uit onderzoek blijkt dat wie jong begint met overmatig alcohol drinken, in zijn latere leven een groter risico loopt op problemen met alcoholgebruik.

Jongeren lopen sneller het risico van alcoholvergiftiging bij het innemen van grote hoeveelheden alcohol.

Verder speelt alcohol een belangrijke rol bij agressie en geweld en een kwart van de slachtoffers van 'rijden onder invloed' zijn jonge mannen in de leeftijdscategorie van 18 t/m 24 jaar.

Deelvraag 4

Moet de overheid ingrijpen en hoe moeten ze dit probleem aanpakken?

De overheid voert momenteel al campagnes om de jeugd er van te overtuigen wat de schadelijke gevolgen kunnen zijn van te veel drinken. Maar helaas liegen de cijfers er niet over, het percentage 'comazuipers' onder jongeren neemt met het jaar toe. Dit betekend dus dat de campagnes weinig effect hebben.

Het betreft de campagne DRANK maakt meer kapot dan je lief is, het wordt al sinds 1986 gevoerd. De bedoeling is dat het Trimbos-instituut, initiatief nemer van de campagne, ouders probeert te helpen hoe zij het beste controle kunnen houden over hun kinderen. Ze geven tips en laten zien hoe om te gaan in een situatie waar alcohol een groot rol speelt. Ook wordt er natuurlijk ook voorlichting gegeven aan jongeren.

Omdat dit weinig effect heeft moet er natuurlijk wat veranderen. Wat voor de hand ligt is de minimum leeftijd voor het kopen van alcoholische dranken verhogen. Tegenwoordig mag een 16-jarige al alcohol aanschaffen, wij vinden het logischer dat dit naar 18 jaar moet worden verhoogt. Ze komt de jeugd pas later in aanraking met alcohol en kunnen 16 en 17-jarigen nauwelijks alcohol verkrijgen waardoor een deel van het probleem ook is opgelost. Tevens vinden we ook dat sterkere drank ook naar een later leeftijd moeten worden verbonden, i.p.v. 18 jaar naar 21 jaar, maar dat terzijde.

Verder kan de overheid weinig effectieve hulp bieden, het is belangrijk dat ouders strenger worden als het gaat om alcohol.

Ze kunnen met de kinderen afspreken een beperkt hoeveelheid alcohol te drinken, als ontdekt wordt dat dit uit de hand loopt moeten ouders consequenties trekken. Maar het beste is gewoon om het contact met alcohol zo lang mogelijk proberen uit te stellen en daar kunnen ouders bijvoorbeeld een soort beloning aan verbinden. Je ziet al vaak dat ouders hun kinderen hun rijbewijs beloven indien ze niet roken, waarom dan niet en zo gelijke afspraak? Ouders moeten wel duidelijke afspraken maken hoeveel er maximaal of helemaal niet mag gedronken worden.

Dus eigenlijk hangt het grotendeels van de ouders af. Overheid kan de minimumleeftijd verhogen en sancties uitstrekken voor openbaar dronkenschap.

Hoofdvraag

Hoe ontstaat overmatig drankgebruik onder jongeren?

Zoals je aan onze deelvragen kon zien, hebben deze invloed op de hoofdvraag. Doordat we deze deelvragen tussendoor beantwoorden, is het voor ons makkelijker om de hoofdvraag te beantwoorden.

Zoals we in deelvraag 1 al verteld hebben, drinken jongeren alcohol om verschillende redenen. Hierin ligt eigenlijk de basis van het probleem van overmatig drankgebruik. Zo kan iemand het stoer vinden om bij zijn vrienden te horen, hij voelt zich hierdoor meer betrokken bij de groep in plaats van buitengesloten. Z'n vrienden gaan hem of haar op een negatieve manier waarderen. Jongeren kunnen het ook interessant vinden, ze hebben het niet eerder meegemaakt door onder invloed van alcohol niet meer bij bewust te zijn.

Dit is een ervaring wat ze een keer mee hebben gemaakt.

Zoals iedereen wel weet is de rol van de vrienden erg belangrijk voor jongeren. Niet alleen als het gaat om drank. Maar die kan bij dit probleem wel bepalend zijn, want als het kind omgaat met vrienden die veel drinken, zal deze dit ook overnemen. Daarom denken wij dat de rol van vrienden, positief of negatief, bepalend is.

Ook zijn er veel situaties waarin jongeren kunnen drinken. Hier komen we zogenaamde 'indrinken'. Dit gebeurt voor het uitgaan en zo hebben ze al een flinke slok op, voordat ze een discotheek binnen gaan. Omdat ze nu meer durven en sneller op iemand afstappen denken ze, laat ik er nog maar 1 nemen dat is wel gezellig. En voordat je het zelf in de gaten heb, heb je teveel gedronken en heb je jezelf niet meer in de hand.

Tot slot geven we een kort antwoord op de hoofdvraag:

Overmatig drankgebruik ontstaat waarneer de jongeren gaan voordrinken en daarna uitgaan, hierbij drinken ze grote hoeveelheden alcohol. Ook gaan ze meestal eerder 'los' als ze meer op hebben en drinken hierdoor meer en meer.

Drinkt veel (meer dan 6 consumpties per week)

Gebaseerd op een onderzoek waarbij jongeren bij minimaal 6 consumpties per week hersenschade kunnen oplopen.

Drinkt gemiddeld (2 tot en met 4 consumptieglazen per weekend)

We gaan uit van 2 t/m 4 aangezien dit ongeveer het gemiddelde was wat blijkt uit de enqutes.

Drinkt weinig ( drinkt 2 of minder alcoholconsumpties per weekend)

Dit wordt over het algemeen gezien als weinig daarom 2 of minder.

Drinkt bijna nooit/niet (drinkt meeste weekenden niet, af en toe een weekend als uitzondering) Geen toelichting nodig.

Uit de enqutes valt af te leiden dat leerlingen van de Lage Waard (16-18 jaar) wel van alcohol houden in het weekend.

We hebben de gegevens verwerkt aan de hand van de vraag ''Hoe vaak en hoeveel alcohol drink jij gem. per week?'' uit de zelfgemaakte enqutes.

Het valt natuurlijk niet precies te zeggen hoeveel er gedronken wordt, maar de schattingen van de leerlingen hebben we in de staafdiagram verwerkt.

In totaal hebben 67 leerlingen meegedaan.

Bronnenlijst

Deelvraag 1

 • http://www.alcoholinfo.nl/index.cfm?act=qena.antwoord&vraag=572
 • http://www.opvoedadvies.nl/alcohol.htm
 • Deelvraag 2

 • http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/verslaving/17720-de-gevolgen-van-overmatig-alcoholgebruik.html
 • Deelvraag 3

 • http://www.studenten.nl/nieuws/comazuipen_nog_steeds_populair/
 • http://www.stap.nl/content/bestanden/alcoholintoxicaties-bij-jongeren.txt
 • http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/7637-alcohol-en-alcoholvergiftiging-alcoholintoxicatie.html
 • Deelvraag 4

 • http://www.alcoholinfo.nl/
 • http://www.stap.nl/nl/home/alcohol-jongeren.html
 • http://www.minvws.nl/dossiers/alcohol/jongeren-en-alcohol/
 • Hoofdvraag

  Deze hebben we beantwoord met de gebruikte bronnen voor de deelvragen.

  Cijfers en statistieken

 • http://www.cbs.nl/
 • http://www.postbus51.nl/

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!