pianiste bij het NNO

Vraag 1 (20 punten)

Mevrouw Caneli, pianiste bij het NNO, koopt voor zichzelf een piano bij pianohandelaar Doremi. Het is een echte Beckstein, de Ferrari onder de piano's. De prijs van de piano bedraagt 10.000,-

De pianohandelaar wil graag dat mevrouw Caneli 25% van het bedrag vooruit betaalt. Ze spreken af dat de pianohandelaar de piano dinsdag 12 december laat bezorgen. Op de vraag hoe hoog de bezorgkosten zijn, laat de pianohandelaar weten dat hij dat niet precies weet, maar dat ze dat dinsdag wel hoort van de bezorgers.

Op dinsdag 12 december wordt de piano, verpakt in een doos, afgeleverd. Mevrouw Caneli ontvangt de bezorgers hartelijk, maar wanneer ze hoort dat de bezorgkosten 300,- bedragen, wordt ze iets minder hartelijk. Nadat ze het bedrag heeft betaald, vertrekken de bezorgers weer. Mevrouw Caneli haast zich vervolgens om haar koffer te pakken, want ze gaat op tournee door Amerika. De piano haalt ze later wel uit de doos. Op 30 januari komt mevrouw Caneli weer terug van haar tournee en nog dezelfde dag opent ze de doos om haar piano te bewonderen. Tot haar grote schrik blijkt de piano zwaar beschadigd te zijn. Ze belt direct met de pianohandelaar en geeft te kennen dat ze van de koop af wil. In de nacht van 30 op 31 januari brand haar huis, inclusief de piano, volledig af. Gelukkig weet ze zichzelf te redden, maar ze vraagt uw advies omtrent de piano.

a) Mag de pianohandelaar 25% vooruitbetaling verlangen? (5 ptn)

I.c. is er sprake van een consumentenkoop (art 7:5). Artikel 7:26 lid 2 bepaalt dat bij een consumentenkoop de koper vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs kan worden verplicht. In casu is het dus toegestaan.

b) Komen de bezorgkosten voor rekening van mevrouw Caneli? (5 ptn)

Artikel 7:13. Nee, deze kosten kunnen niet van mw C worden gevorderd aangezien de bij hert sluiten van ede ovk niet door de pianohandelaar afzonderlijk zijn opgegeven. Artikel 13 is van regelend recht (7:6) maar uit de casus blijkt niet dat er wordt overeengekomen af te wijken van artikel 13.

c) Voor wiens risico komt het afbranden van de piano? Speelt het daarbij een rol dat pas op 30 januari de ontbinding is ingeroepen? (10 ptn)

Op 12 december is de piano afgeleverd en op 31 januari heeft mw C het gebrek ontdekt. De zaak is niet conform geleverd 7:17. Het gebrek is ontdekt nadat ze de doos heeft geopend (7:18 lid 2 jo 7:17). Artikel 23: klachttermijn van minimaal 2 maand na ontdekking. Mv C heeft direct contact opgenomen. Feit dat op 30 januari de ontbinding is ingeroepen heeft ic geen gevolgen.

Voor wiens risico is het afbranden van de piano? Art 10 lid 3mw c heeft op goede gronden (piano is immers zwaar beschadigd en dat is een goede grond) de ontbinding ingeroepen op 30 januari en vanaf dat moment gaat het risico mbt de zaak weer terug naar de verkoper. Op het moment van de brand lag het risico bij de verkoper.

Vraag 2 (20 punten)

Herman gaat naar Electrofantasie BV om een plasma-televisie (beeldschermgrootte 104 centimeter) te kopen. Herman betaalt de televisie direct in de winkel en neemt de televisie mee naar huis. Als Herman over het onverharde weggetje naar zijn huis rijdt ligt de doos met de televisie flink te stuiteren in de achterbak van de auto. Zo gauw hij thuis is, sluit Henk de televisie aan. Het beeldscherm blijkt niet helemaal goed te functioneren: helemaal rechts onderaan geeft ongeveer n vierkante centimeter van het scherm geen goed beeld.

 • a)Kan Herman om reparatie vragen?
 • b)Kan Herman een nieuw toestel vragen?
 • c)Mag Herman zelf kiezen tussen reparatie en een nieuw toestel?

Electrofantasie BV reageert niet op zijn telefonische verzoek om iets aan het probleem met de televisie te doen. Na twee weken is voor Herman de maat vol en hij brengt de televisie naar De Televisieman BV, een erkende reperateur van televisies. De Televisieman laat een compleet nieuw scherm komen uit Japan en monteert dat in Herman's televisie. Herman stuurt de gepeperde rekening door naar Electrofantasie BV.

 • d)Mag Herman op deze wijze zijn verzoek indienen?
 • e)Stel nu dat Herman zijn verzoek op correcte wijze heeft ingediend: mocht Herman de televisie door iemand anders laten repareren en de rekening doorzenden naar Electrofantasie BV?

Antwoordindicatie

 • a + b: Ja dit zijn bevoegdheden die Herman in principe toekomen. De transactie tussen Herman en Electrofantasie BV is te kwalificeren als een consumentenkoop (art. 7:5 BW). Het defect is te
  kwalificeren als een gebrek aan de afgeleverde zaak (non-conformiteit: art. 7:17 BW). Het gaat voorts om een feitelijk gebrek zodat de koper de bevoegdheden uit art. 7:21 BW toekomen. In lid 1 van
  dat artikel worden de koper beide gevraagde bevoegdheden (herstel en vervanging) verleend.
 • c. In lid 4 en 5 van artikel 7:21 BW wordt voor de consumentenkoop nader aangeduid hoe de bevoegdheden (herstel vragen en vervanging vragen) kunnen worden uitgeoefend. De keuze is in principe vrij, maar kan
  worden beperkt door onder meer de volgende aspecten van de casus: aard van het gebrek en de vraag of herstel eenvoudig is; de vraag of het gebrek al eerder is opgetreden;de aard van het herstel dat de koper aanbiedt;
  het belang van het gebrek; de vraag hoe gewoon het optreden van het gebrek bij dit soort zaken is; de vraag hoe gewoon het is in de betreffende branche om tot herstel over te gaan; de duur van het gebruik. Het gaat om
  een belangenafweging. Vervanging is voor de verkoper bijvoorbeeld vaak zeer nadelig, etc.
 • d. Het mag wel, maar alleen een schriftelijk verzoek kan leiden tot de bevoegdheid om een derde de zaal te laten herstellen op kosten van de verkoper. Art. 7:21 lid 6 BW.
 • e. Ja, die bevoegdheid heeft Herman op basis van art. 7:21 lid 6 BW. Er moet behalve een schriftelijk verzoek een redelijke termijn zijn verlopen. Ook de hoogte van de rekening is aan grenzen gebonden, deze laatste vraag wordt in Klik niet behandeld dus die wordt terzijde gelaten.

Vraag 3 (15 punten)

Meneer de Groot is een echte sjacheraar en tikt regelmatig partijtjes van het n en ander op de kop. Meneer de Groot heeft geluk want warenhuis "Veel voor Weinig" houdt uitverkoop. Ze bieden prachtige Plasma-schermen aan voor een zeer vriendelijk prijsje. Meneer de Groot ziet zijn kans schoon en koopt op 3 januari 2008 een partij van 150 televisies. De televisies zullen bij De Groot worden afgeleverd. Ook koopt hij voor zichzelf een wasmachine die fiks in de aanbieding is.

Vervoersmaatschappij "Rap en Veilig" bezorgt de televisies en de wasmachine bij meneer de Groot op 12 januari 2008. Meneer de Groot heeft de televisies al weer doorverkocht en is in zijn nopjes met deze goede deal. Bij aflevering blijkt echter dat de dozen besmeurd zijn met een of andere groene smurrie. Ook de televisies zelf zijn hierdoor beschadigd. Meneer de Groot ziet zijn winst in rook opgaan en wil dat "Rap en Veilig" de televisies weer meeneemt. "Rap en Veilig" weigert dit echter en nu zit meneer de Groot met een enorme partij televisies opgescheept die hij niet meer kwijt kan. Noodgedwongen huurt hij een loods en bergt de televisies daar op. Voor de loods moet hij 250,00 per week betalen.

Uiteraard wil meneer de Groot van de koop m.b.t. de televisies af en de kosten voor de huur van de loods wil hij vergoed zien.

a) Is meneer de Groot verplicht om de televisies in ontvangst te nemen? (5 punten)

Antwoord:

Meneer de Groot is dit verplicht. Hij moet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de televisies zorgdragen, nu de verkoper niet op de plaats van bestemming aanwezig is. Zie art. 7: 29 lid 1 en 2 BW.

Gelukkig doet het warenhuis niet al te moeilijk en willen ze de televisies op 12 februari 2008 komen afhalen. Als ze de 12e voor de deur staan wil De Groot de kosten die hij gemaakt heeft voor de televisies vergoed zien.

b) Moet het warenhuis de kosten die meneer De Groot heeft gemaakt in verband met de bewaring van de televisies aan hem voldoen en is De Groot verplicht de televisies af te geven indien het warenhuis dit weigert? (5 punten)

Antwoord:

Het Warenhuis is verplicht de kosten die De Groot heeft gemaakt te voldoen. De verkoper moet de koper voor de in redelijkheid gemaakte kosten schadeloos stellen. Tot dat moment heeft de koper een retentierecht. De Groot hoeft de televisies dus niet af te geven voordat het Warenhuis de kosten voor de bewaring aan hem heeft voldaan. Zie wederom art. 7: 29 BW.

(wie volgens lid 2 verplicht is de zaak aan te nemen, wat hier het geval is, heeft ook de in lid 1 genoemde rechten en plichten).

Meneer de Groot heeft erg veel pech want op 15 augustus 2008 houdt zijn wasmachine er opeens mee op. Hij neemt contact op met het warenhuis en doet zijn verhaal. Een medewerker van het warenhuis meldt echter dat de garantietermijn van een half jaar is verstreken. Deze garantietermijn is opgenomen in de algemene voorwaarden van het warenhuis.

c) Kan het warenhuis een beroep doen op de algemene voorwaarde waarin is vermeld dat de garantietermijn voor alle producten een half jaar bedraagt? (5 punten)

Antwoord:

Dit is een zogenaamde negatieve garantie. (het geeft de koper minder rechten dan deze op grond van de wet zou hebben) Bij een wasmachine mag je er namelijk van uitgaan dat deze veel langer dan een half jaar meegaat. Op grond van artikel 7:6 lid 1 BW is deze garantie vernietigbaar.

Vraag 4 (5 punten)

Meerten heeft een schilderij gekocht van een plaatselijke schilder. Er is afgesproken dat het schilderij zal worden afgeleverd bij Meerten thuis. Bij aflevering zal Meerten het bedrag van 1000,00 voldoen.

De vrouw van Meerten is echter niet blij met deze koop want ze kunnen het geld helemaal niet missen. Als de schilder het doek komt brengen doen Meerten en zijn vrouw gewoon niet open. De schilder probeert het de volgende dagen nog 3 keer maar tevergeefs.

Kan de schilder van de overeenkomst af? Zo ja, wat is de meest geigende manier om van de overeenkomst af te komen? (5 punten)

Antwoord:

Art. 7: 34 BW. Ontbinding door een schriftelijke verklaring. Hij hoeft aan de wederpartij geen termijn te geven om alsnog na te kunnen komen. Verzuim is dus niet vereist.

Vraag 5 (22 punten)

Johan Ebelaar is net afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool en is na jarenlang op kamers te hebben gewoond, op zoek naar een woonhuis. Zijn oog valt op een starterswoning in de wijk Vinkhuizen, die wordt aangeboden zonder tussenkomst van een makelaar. Na een korte bezichtiging is Johan volledig overtuigd dat hij dit huis moet kopen.

De verkoper en Johan spreken een prijs af en een datum voor de overdracht bij de notaris van Johans keuze. Johan geeft zijn mobiele nummer en verdere persoonlijke gegevens en gaat weer naar huis.

a. Is er een koop van een woonhuis tot stand gekomen? (5 punten)

Nee, geen schriftelijke akte 7:2 BW.

Vier dagen later ziet Johan in de wijk Buitenhof een veel mooiere, en ook duurdere, woning. Zijn bank laat hem weten dat de financiering van dit optrekje wel zal lukken.

Johan koopt het huis in de Groningse wijk Buitenhof. Een week daarna hoort hij via een vriend die nog studeert dat precies dit huis daags na de verkoop aan Johan, is verhuurd aan een drietal studenten. Gelukkig had Johan de koop laten inschrijven in de openbare registers.

b. Wat is in casu het effect van de inschrijving van de koop? (5 punten)

De Vormerkung heeft zakelijke werking volgens 7:3 lid 3 sub d BW, dus hij kan de dubbele koop niet alleen tegen de verkoper inroepen, maar ook tegen de studenten. Gevolg hiervan is dat de studenten zich niet op hun huurbescherming kunnen beroepen jegens Johan.

Bij de overdracht ziet Johan dat in de akte een zinsnede is opgenomen waarin staat dat de woning dertig jaar oud is en dat hij bekend is met de dienovereenkomstige staat van het object en dat hij daarom nadrukkelijk alle mogelijke tekortkomingen van het huis aanvaardt, ook als die een belemmering zouden vormen voor normaal gebruik van de woning.

c. Het blijkt dat het systeem van de leidingen van de woning bijzonder verouderd is, dat in de vloer houtworm wordt aangetroffen en dat op het perceel een erfdienstbaarheid rust om het pand niet te schilderen in de door de gemeente Groningen verboden kleuren. Bovendien mogen in de voortuin alleen taxusbosjes worden geplant via een kettingbeding. Kan Johan hier iets tegen doen? (12 punten)

De woning is belast met feitelijke gebreken (leidingsysteem en houtworm) en rechtsgebreken (erfdienstbaarheid, kettingbeding). (2 punten)

De erfdienstbaarheid en het kettingbeding vallen onder 7:15. Heeft de koper deze last uitdrukkelijk aanvaard? De verkoper heeft een mededelingsplicht voor alle hem bekende lasten. Lasten die niet uitdrukkelijk worden opgegeven kunnen ook niet uitdrukkelijk worden aanvaard door de koper. Ook niet door de bepaling in het koopcontract! Verkoper voldoet dus niet aan zijn verplichtingen uit de mededelingsplicht. Deze niet-nakoming heeft de gewone gevolgen van 6:74 en 6:265 en de bijzondere van 7:21. Ontbinding en schadevergoeding zijn op zich mogelijk maar het is wel de vraag of deze gebreken een ontbinding rechtvaardigen. Het is natuurlijk heel moeilijk om de koop te ontbinden nu de overdracht aan het plaatsvinden is. Schadevergoeding voor het rechtsgebrek lijkt dus eerder een optie. (5 punten)

Feitelijke gebreken: de zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden en de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn en waarvan de koper de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Houtworm en falend leidingnet voldoen hieraan niet, dus de mededelingsplicht moet tegen de onderzoeksplicht worden afgewogen. Student moet dus komen met een weging van argumenten. De ouderdomsclausule van verkoper is geen exonoratie en ontslaat de verkoper niet van zijn mededelingsplicht om specifieke gebreken te melden. Maar Johan heeft voorafgaand niet aan zijn onderzoeksplicht voldaan. (5 punten)

Vraag 6 (18 punten)

Ontbinding koop op afstand

Termijn

Gegevensverstrekking wederpartij

Ontbinding kredietovereenkomst

Surfend over internet komt Desire terecht bij een site waarop zij met fikse korting studieboeken kan bestellen wanneer zij dat doet voor het gehele tweede jaar van de studie HBO-Rechten. Daarnaast sluit zij via de site een lening af met een financile instelling onder de naam Stufi-nancial, om deze bestelling te financieren. Twee weken nadat de stapel studieboeken binnen is, ziet Desire dat het gaat om verouderde drukken van een aantal boeken. Over de druk van de boeken was op de site niets vermeld.

a. Zij wil zo snel mogelijk van de koop af. Kan dat? (10 punten)

Desire heeft een ontbindingstermijn van 7 werkdagen na ontvangst van de zaak waarin zij zonder opgaaf van redenen de koop op afstand kan ontbinden. Deze termijn is inmiddels verlopen.7:46d. (Als Desire kan bewijzen dat het gaat om verouderde boeken en dat dat niet conform de overeenkomst is, dan kan zij via 7:17 non-conformiteit en 7:22 van de koop proberen af te komen.) Maar het ligt erg voor de hand om uit te gaan van een verlenging van de ontbindingstermijn tot 3 maanden (7:46d lid 1) nu er op de site, voorafgaand op het sluiten van de koop op afstand, niet is voldaan aan 7:46c lid 1b, namelijk de belangrijkste kenmerken van de zaak. Voor een studieboek is de druk een belangrijk kenmerk. In dat geval is de termijn verlengd en is zij ruim binnen het verstrijken van de termijn om zich op haar ontbindingsrecht te beroepen.

Op de site staat dat wanneer de koop van de boeken ontbonden wordt, er een bedrag van tien procent van de koopsom als boete wordt geheven om ook de leningsovereenkomst te ontbinden.

b. Wat is rechtens? (8 punten)

Dit mag niet: ontbinding van de koop op afstand brengt van rechtswege ontbinding van de kredietovereenkomst met zich mee: 7:46e lid 1 en 2 BW.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!