Samenwerkings strategien

In he huidige economie ontdekken steeds meer bedrijfen da ze stratgische partners nodig hebben willen ze effectief kunnen opereren. In de nieuwe mondiale omgeving, van steeds meer producten en heftiger concurrentie is de verleiding om alliantie aan te gaan erg groot. Strategische alliantie vindt overal plaats, bedrijfen kunnen allianties vormen met andere partners, conculegas, leveranciers en zelfs met klanten. Hierbij word solistische strategieen vervangen door samenwerkings strategien. Met deze allianties kan kunnen de partners elkaars sterke punten gebruiken om meer waarde te creeren en meer arzet te genereren dan ze afzonderlijk gekund zouden hebben. Dit zorgt voor het nodige copieer gedrag, want bedrijfen

zo zijn er een aantal omgevingsfactoren waar de meeste bedrijven mee te maken krijgen

politiek:
economisch:
demografisch:
ecologisch:
sociaal cultureel:

Het voornaamste reden voor een commercieel bedrijf om een strategische alliantie aan te gaan is om meer winst en omzet te genereren en of om concurrenten uit te spelen of om meer marktaandeel te verkrijegen. Maar om dit te breiken moeten ze goed kunnen inspelen op de veranderende behoefte van de consumenten. Deze veranderingen kunnen ontstaan door veranderende demografie daarbij moet je denken aan vergijzing/verjongering van de consumenten. Veranderende economie kan ook grote invloed hebben op de behoeftes van consumenten, als bijvoorbeeld economische beter gaat met een land hebben mensen vaak meer te besteden en willen ze nieuwe, luxere en duurder producten. Een andere factor die de behoefte van de klant kan beinvloeden is ecologie, in de huidige maatschapij worden mensen steeds bewuster, alles moet “groener”, gezonder en efficienter. Verder zijn er nog een aantal aspecten waar de bedrijfen ook rekening mee moeten houden denk daarbij aan de de astronomische snelle onwikkelingen van de technologie hierdoor veranderen niet alleen de behoeften van de consumenten maar de manier van marketing voor bedrijfen. Weer een andere aspect die van invloed is is de politiek die richtlijnen en riscticties van bedrijfen en branchen vaststellen die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. En tot slot is zijn er nog sociaal culturele factoren die samenhangen met de manier van leven de consumenten alles moet sneller en effectiever en efficientere. Niet elke bedrijf kan goed op al deze veranderingen inspelen, dit is dan ook een grote reden om een stategische alliantie te vormen met een andere bedrijf die wel goed kan inspelen waar de partner niet zo goed is en andersom. Met deze allianties kunnen. Met deze allianties kan kunnen de partners elkaars sterke punten gebruiken om meer waarde te creeren en meer arzet te genereren dan ze afzonderlijk gekund zouden hebben.

DE en Philips hebben ook met de bovengenoemde aspecten te maken maar ik verdiep me voor de casus alleen in op de belangerijste ontwikkelingen.
DE speelt al heel lang een belangerijke rol in de coffie branche, ze hebben dan ook een zeer goede naam als het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid. Maar al deze jare lange ervaring heeft ook een keerzijde, DE word namelijk gezien al een fosiel, ouderwets en zelfs oudbollig. Geizen de feit dat nederland vergrijst is deze imago nog geen ramt, maar als we kijken dat de koffiedrinkers al sinds een aantal aan het dalen is omdat jongeren de voorkeur geven aan zoete caffienhoudende drankjes dan aan “bittere” koffie en dat nederland steeds meer persoons gezinnen telt die in gericht zijn op hun carrieres. Tevens is het zo dat deze nieuwe levenstijl zorg voor nieuwe wensen en behoeftes ze willen alles sneller en makkelijker en moderner. Daar past de ouderwetse imago van DE niet bij.
dit is dan ook de voornaamste reden voor DE om met Philips samen te werken, Philips staat namelijk voor autoriteit, innovatie, koel, afstandelijk en van deze tijd dus kortom een ideaale alliantie partner om van de ouderwetse imago af te komen. Maar niet alleen DE te maken deze ontwikkelingen maar Philips ook want in deze moderne tijd waar alles snel gaat en alles geautomatiseerd word zoeken mensen naar het vertroude en het warme gevoel, Philips kan zelf hier niet op inspelen met zijn techniek, je voelt het dus al aankomen, DE met zijn ouderwetse en vertouwde imago is dan ook voor Philips een ideeale partner om mee samen te werken.

B

senseo de product van Douwe Egberts en Philips heeft voor beide partners grote voordelen. een aantal van deze voordelen zijn af te leiden uit het hiervoor genoemde(1a). Ik zal de voordelen nog een keer benoemen Douwe Egberts zoekt in de nieuwe moderne maatschapij naar een nieuwe flottere en bij de tijdse imago om in te kunnen spelen op de veranderende behoefte van de consumenten, Philips daarentegen is op zoek naar het wamte gevoel en emotie. Deze tegenpolen moeten elkaar goed aanvullen tot een zeer succesvolle product en imago. Deze alliantie is niet alleen om de imago te veranderen maar om zo veel mogelijk winst te bahelen. Het koffie makrt was tot een stilstand gekomen wat betreft innovatie, de kennis van Philips en Douwe Egberts hebben ervoor gezorgt dat er weer leven is in de coffiemakrt. Deze verandering had Douwe Egberts nooit op eigen kracht kunnen reailiseren. Door deze allianie is senseo de best verkochte koffiezet appaat ooit wat voor Philips veel voordelen heeft, maar de Senseo is nergens zonder koffie. Door de koffiepads kan Douwe Egberts zijn koffie drie keer zo duur verkopen als traditionele koffie.

1c:

In het algemeen zijn er een aantal nadelen aan strategische allianties verbonden. Een negatief effect op maatschappelijk niveau kan ontstaan wanneer binnen dezelfde markt concurrerende ondernemingen een alliantie gaan vormen waarmee ze dan samen op de markt prijzen hoog kunnen houden door op de markt te fungeren als een monopolie.

Een andere negatieve effect van allianties ontstaat wanneer er bij de samenwerking tussen ondernemingen er onbedoeld of ongewild unieke kennis en belangrijke informatie over de bedrijfsvoering van de onderneming in handen komt van de andere partijen.

Allianties hebben nog een andere schaduwzijde, wanneer bedrijven steeds meer en meer uit zijn op het eigen belang en gewin kunnen ze naarmate de tijd strijkt instabieler worden en kan de alliantie uit elkaar vallen. In plaats dat men een evenwicht zoekt tussen het belang van de partner en het eigen belang. Streeft men naar het behalen van voordeel ten koste van de partner. Het bovengenoemde kan uiteindelijk leiden tot het uitstoten van ondernemingspartners uit de alliantie wanneer de onderneming de unieke kennis over genomen heeft van de andere partner.

In het geval van de alliantie tussen Philips en Douwe Egberts zijn ook nadelen aan verbonden. Omdat Douwe Egberts zich deels afhankelijk maakt van de continuiteit en performance van haar samenwerkingspartner Philips, en andersom is dit natuurlijk ook het geval. En deels zijn Philips en Douwe Egberts hun autonomie aan elkaar verloren. Hierdoor was het zeer belangrijk voor Douwe Egberts om een goede partner te selecteren en vertrouwen te hebben in Philips. Een deel van de onvoorziene nadelen dat zouden kunnen optreden tussen Philips en Douwe Egberts zoals het delen van de opbrengsten uit de samenwerking, zijn weggenomen door een contract op te stellen. Opbrengst uit verkoop van de apparaten waren voor Philips en de opbrengst uit de verkoop van de koffiepads waren grotendeels voor Douwe Egberts.

Ook zou deze alliantie met Philips nadelige effecten kunnen hebben voor Douwe Egberts. Het merkimago van Douwe Egberts zou wel eens ongewenst meegesleurd kunnen worden in de richting van het imago van philips. Wat ervoor kan zorgen dat de imago van Douwe Egberts als een warm en gezellig merk naar een wat hard en elitair imago kan leiden. Wat zeer ongunstig kan uitpakken voor Douwe Egberts en hiermee heel wat consumenten kan kwijt.

2:Promotie:

De promotiestrategie van de senseo is heel slim bedacht door Philips en Douwe Egberts. Men heeft geprobeerd symphatie op te wekken voor de Senseo apparaat door hem niet alleen te presenteren als een koffiezetapparaat, maar als een wezen met een unieke smaak. Via tv reclames, radioboodschappen en advertenties in de krant willen ze deze boodschap over brengen op consumenten door met kreten te komen als “doe het dan in ieder geval voor hem {de Senseo}, als u het niet voor uzelf doet.

De communicatiestrategie is weloverwogen opgezet om het hele design opzet over te brengen door middel van belangstelling en nieuwsgierigheid op te wekken bij de klant. Grote promotieacties zoals presentaties in supermarkten werden opgezet om koopemoties te stimuleren, grotere trailintentie te creeren en traffic te genereren. Ook worden er nieuwsbrieven aangeboden om promotie van de senseo up to date te houden.

Naast het bovengenoemde proberen Philips en Douwe Egberts door middel van een “Senseo Design Contest” consumenten over de streep te trekken. De Design Contest is een promotieactie waarbij er naar interactie word gezocht met de consument. Consumenten kunnen hierbij hun creativiteit en wensen uitten door een eigen unieke Senseo apparaat te ontwerpen

Prijs:

De prijs van een Senseo apparaat varieerd momenteel tussen de 59,50 en 229 euro dit komt doordat er verschillende uitvoeringen van het apparaat over de jaren op de markt verschenen zijn. Kijkend naar al die verschillende prijzen kan men toch wel constateren dat Philips een psychologische prijs ingesteld heeft voor het product. Want als het nou gaat om een prijs van 94,50 euro of een iets duurdere versie van 229 euro, bij beide prijzen is het op te merken dat ze net onder een psychologische prijsgrens liggen van respectievelijk 95 en 230 euro. Hierdoor word de consument psychologisch eerder over de streep getrokken om tot kopen over te gaan.

Philips en Douwe Egberts ontdekten samen een nieuwe markt en introduceerden de nieuwe innovatieve Senseo apparaat tegen een prijs van slechts 59,95 euro. De Senseo werd op de markt verkocht tegen kostprijs. De reden hiervoor was om voor de Senseo apparaat een zodanig lage prijs te vragen waardoor het dan voor concurrenten nauwelijks aantrekkelijk was om met identieke koffietzetapparaten de markt te betreden. De Senseo apparaat is dan ook niet voor niets zo laag geprijsd, dit zorgt ervoor dat concurrenten buiten de markt worden gehouden. De prijsstrategie die hier gehanteerd word staat bekend als “stay out pricing”. Een dermate lage prijs kon Philips veroorloven omdat Philips ook meedeelde en veel geld verdiende aan verkochte koffiepads van Douwe Egberts. Douwe Egberts had aanvankelijk een octrooirecht op de senseo koffiepads waardoor het kon fungeren als een monopolie op de koffiepads markt en zo een hoge prijs voor de koffiepads kon vragen. Maar nadat het patent recht van Douwe Egberts werd afgewezen kwamen er steeds meer concurrenten op de markt. Door de toenemende concurrentie zijn koffiepads veel goedkoper geworden. Doordat Douwe Egberts zijn octrooirecht verloren heeft zijn naast Douwe Egberts koffiepads ook steeds meer B en huismerken in de schappen te vinden.

Plaats:

Senseo is voornamelijk geintroduceerd in de westerse landen zoals de VS, Canada, Australie en in bijna alle West Europese landen en zelfs in Japan zijn de sporen van de samenwerking tussen Philips en Douwe Egberts terug te vinden in de vorm van de Senseo. Het product is als eerst gelanceerd in Nederland en Belgie in het jaar 2001. De Senseo is een zeer succesvolle en innovatieve product. Je kan je dan afvragen waarom Philips en Douwe Egberts niet wereldwijd de markt proberen te veroveren. Philips en Douwe Egberts hebben voor de strategie gekozen om alleen in deze landen actief te zijn. Omdat juist de consumenten uit deze landen een grote behoefte hebben en onder hen er veel vraag is naar een nieuw innovatief apparaat als de Senseo. Deze consumenten hebben oog voor kwaliteit, luxe, status en het gebruiksgemak van een snel kop koffie staat hoog aangeschreven bij de consument. In een Afrikaanse land zou men ongetwijfeld veel minder winst behalen. Omdat men in een land als deze veel armer is eheeft men veel minder te besteden. Philips en Douwe Egberts weten ook wel dat dit niet hun afzetmarkt is, omdat een Senseo apparaat voor deze consumenten veel te duur is en de behoefte ernaar is ook zeer laag. Het vernieuwende aan de Senseo was niet de technologie, maar het inzicht dat er een behoefte heerst en hiermee dus een gat in de markt is gevonden.

In Nederland is de Senseo te verkrijgen in bijna elke electronica winkel, zoals de kijkshop maar ook in winkels als Blokker en de Albert Heijn zijn ze ook te vinden. Het Senseo apparaat is ook te verkrijgen via de internet. De samenwerking tussen Douwe Egberts en Philips was zeer succesvol dat bleek al aan het begin bij de introductie van de Senseo. De vraag was naar Douwe Egberts koffiepads was zo groot dat Douwe Egberts niet genoeg pads meer op tijd kon leveren. Ze konden de grote vraag niet bijbenen. De koffiepads van Douwe Egberts zijn als A-merk op ooghoogte in de schappen bij veel verschillende supermarkten te koop.

* Wat is het verschil met een snelfilterapparaat?

Met het Senseo® koffiezetapparaat wordt de koffie kop voor kop gezet, en is dus altijd vers. Per kop kan bovendien gekozen worden voor een andere koffievariant. Daarnaast heeft de koffie een crema-laagje. Het zetten van de koffie, het bedienen en het onderhouden van het Senseo® koffiezetapparaat gaat snel, gemakkelijk en eenvoudig.

* Wat is het verschil met een espresso-apparaat?

De koffie wordt in het Senseo® koffiezetapparaat niet onder hoge druk gezet. Bij espresso is dat wel het geval. Om die druk op te vangen, worden aan een espresso-apparaat andere eisen gesteld, die zich vertalen in een hoge aanschafprijs voor het Senseo® koffiezetapparaat. Ook de samenstelling en de maling van de koffie is anders: espressokoffie is vaak donkerder gebrand, daardoor vrij pittig van smaak en fijn gemalen.

* Wat is de garantietermijn van het Senseo® koffiezetapparaat?

Philips geeft voor aankopen gedaan t/m 31 december 2001 12 maanden na aankoop garantie op gebreken als gevolg van materiaal- en fabricage fouten. Voor aankopen vanaf 1 januari 2002 geldt een garantietermijn van 24 maanden. Je dient je recht op garantie wel te kunnen aantonen met een kassabon, aankoopnota of volledig ingevulde garantiekaart.

Sterkte:

5 Technologische ontwikkelingen voor nieuwe motoren waar Johanson B.V.

(als eerste) op kan inspringen: Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, willen mensen hier altijd gebruik van maken. Het gaat dan om de ontwikkeling aan het product, dan wel om ontwikkelingen in het produceren van het product. Hoe eerder hier op ingespeeld wordt, hoe meer voordeel er behaald kan worden ten opzichte van de concurrenten.

1 Milieuvriendelijke motoren op bijvoorbeeld zonne-energie: mensen worden steeds milieubewuster en vragen om producten die milieuvriendelijk zijn. Met deze motoren kan een heel nieuw(e) doelgroep/segment gecreëerd worden in de markt.

1 Agenten en dealers: het werken met agenten en dealers wordt gezien als een sterkte, omdat deze mensen vaak de juiste kennis van de markt hebben en beter de producten weten te verkopen dan werknemers van uw onderneming.

2 Specificaties motoren: doordat de klant kan kiezen uit verschillende combinaties van onderdelen kan de klant een eigen motor samenstellen waardoor er snel aan bepaalde wensen van een klant kan worden ingesprongen.

3 Naamsbekendheid: doordat uw bedrijf al jaren aanwezig is op de markt van scheepsmotoren is er naamsbekendheid gecreëerd.

Kans:

6 Bevolkingsgroei: doordat de bevolking groeit is er altijd kans dat er meer afnemers bij zullen komen.

7 Herstel van de Nederlandse en Europese economie: doordat de economie groeit, groeit ook de koopkracht van de mensen. Mensen zijn dus eerder geneigd luxe goederen aan te gaan schaffen, waaronder bijvoorbeeld een boot met motor.

Bedreigingen

7 Na 2025 zal de Europese bevolking krimpen: Als de bevolking krimpt kan de omzet, behaald met uw onderneming, in gevaar komen.

8 Groei van de concurrenten: door de eerder genoemde maatregel en eerdere oorzaken kunnen de concurrenten snel groeien. In de regel is het dan ook zo, dat grote bedrijven makkelijker kunnen concurreren met kleine bedrijven en zal vaak het doek vallen voor de kleinere bedrijven.

Fysieke eigenschappen:

- Functies: thee, koffie, hot choco apparaat

- Materiaal: kunststof en alminieum

- Gwicht: 4 KG

- Kleur: leverbaar in verschillende kleuren

- Afmetingen: L engte79.2cm Breedte 23.8cm Diepte 41.4cm

Toegevoegde eigenschappen:

- Merknaam:

Senseo een product van Douwe Egberts en Philips

- Verpakking:

- Garantie:

1 jaar fabrieksgrantie Er zijn twee vormen van garantie: pick-up-and-return- en carry-in-garantie. Bij pick-up-and-return neemt u voor de garantie contact op met de leverancier. Deze haalt het defecte product bij u op en bezorgt het weer thuis als hij gerepareerd is. Bij carry-in-garantie bezorgt u het product zelf bij Coolblue of de leverancier. Na reparatie wordt het product via een pakketservice aan u geretourneerd.

- levering:

Betaal je met je online waardepuntensaldo en/of met iDeal, Mastercard, VISAof betaal je volledigmet uitgeknipte waardepunten, dan ontvang je je bestelling binnen 5 werkdagen

- retourneren:

Bij elke bestelling wordt een retourkaart gevoegd. Ruilen is mogelijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

- Prijs:

varieerend van 59.95 to 129 euro

A further motivation for a firm to form a strategic alliance with a competitor is in order to acquire knowledge and share technologies. An example of two firms engaging in this is Philips and Sony in their joint development and marketing of the CD. Philips had developed the prototype for the CD player by 1978, but appreciated that it would be difficult to produce and market it alone. Sony offered Philips access to complementary technologies. For example, Sony eliminated 500 components, making the CD player smaller. Besides offering help with development, Sony also offered Philips access to the Japanese market. Access to markets is another reason why a firm might enter into an alliance with a competitor.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Compact_disc

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!