CE Keurmerk

Wettelijke eisen/ relevante regelgeving.

CE Keurmerk

De CE-markering is een soort keurmerk/markering dat op veel industriële producten moet worden aangebracht. Het aantal industriële producten waarop de markering/keurmerk van toepassing is , zal nog worden uitgebreid.

Met de markering geeft de fabrikant of importeur aan dat het product voldoet aan essentiële eisen zoals veiligheid, gezondheid en milieu van de desbetreffende richtlijnen.

Voor ons product is nog geen richtlijn dus ook geen CE Markering. Wij hopen dit nog wel te krijgen.

Milieukeur

het europees Ecolabel is een keurmerk in europa. De toekenning van het Ecolabel is bedoeld om milieuvriendelijke non-food producten en diensten in europa te bevorderen en betere voorlichting te geven aan consumenten over het effect van deze producten op het milieu.

De deelname aan het keurmerk is op vrijwillige basis. De producten of diensten zijn te herkennen aan een logo met het symbool van een bloem. In Nederland kunnen bedrijven terecht bij Stichting Milieukeur voor toekenning.

De producten of diensten kunnen na toekenning van het keurmerk voorzien worden van het Europese Ecolabel. De bepalingen zijn vastgesteld bij verordening 1980/2000/EG inzake een communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren.

In Nederland is de bevoegde instantie: Stichting Milieukeur Eisenhowerlaan 150 2517 KP Den Haag www.milieukeur.nl

Veiligheidsvoorschriften

Omdat ons product een nieuw en innovatieve product is zijn er voor dit product geen veiligheidsvoorschriften gemaakt.

Rechtsvorm.

In onze situatie is het beter om te kiezen voor een BV. Want we zijn met vijf personen in een BV kunnen we dan de aandelen verdelen. Ieder krijgt dan 20% belang. Op deze manier is het eerlijk verdeeld. Verder heeft een BV ook een belasting voordeel omdat je met een BV maar 25,5% belasting betaalt. Dus als wij veel verdienen in de BV word er maar 25% belasting van geheven. Daarnaast als er geld uit de BV naar een privé persoon gaat moet er inkomsten belasting betaalt worden. Dat is allemaal wel te overzien. Dus wij kiezen voor een BV

Vergunningen/ verplichtingen.

Algemenen vergunningen

Alle bedrijven hebben te maken met de algemene vergunningen. Deze zijn als volgt:

* Bouwvergunning Hiermee kom je in aanraking als je een nieuw kantoorpand wilt bouwen. Wij kiezen er niet voor om dat te doen. We kopen of huren een bestaand pand.

* Milieu vergunning de milieuvergunning geeft aan wat je mag doen ik je pand. Bijvoorbeeld hoeveel geluid mag je produceren. En welke stoffen er aanwezig zijn in uw pand. Wij gaan deze vergunning zeker nodig hebben voor ons product, omdat we het moeten produceren en testen.

* Gebruiksvergunning Deze vergunning gaan wij ook nodig hebben want er zullen altijd we een aantal mensen in ons pand zijn. Denk aan kantoor mensen en productie mensen.

* Reclame vergunning deze vergunning is niet van toepassing op ons. Want deze vergunning is voor reclame aan je pand. En dat is niet nodig in ons geval. Wij krijgen sowieso wel publiciteit.

Onze bedrijfsnaam. Wij hebben gekozen voor de bedrijfsnaam Crystal Clean Corporation

Inschrijven van uw bedrijf. Hier voor moet ik u verwijzen naar de kamer van koophandel website. Op deze website staat tot in detail beschreven hoe het in zijn werk gaat. De KvK beschrijft:

Procedure inschrijven

we kunnen ons bedrijf inschrijven vanaf een week voor de start van het bedrijf. Daarvoor moeten we eerst langs gaan bij een kantoor van de Kamer van Koophandel. Het enige wat we daarvoor nodig is is een geldig legitimatiebewijs.

KvK-nummer

Bij de inschrijving van het bedrijf ontvangt u een uniek KvK-nummer. Dit is een uniek nummer van 8 cijfers. Het KvK-nummer vermeldt u op al uw zakelijke brieven, orders, facturen, offertes, websites en e-mails.

BTW-nummer start u een bedrijf met rechtsvorm: eenmanszaak, VOF, CV, of een maatschap. Dan ontvangt u meteen ook een BTW-identificatienummer (BTW-nummer) van de Belastingdienst. U hoeft dat dus niet apart aan te vragen bij de Belastingdienst.

Factuur van de KvK ingeschreven ondernemingen betalen elk jaar een bijdrage aan de KVK. De hoogte hier van hangt af van de rechtsvorm die gebruikt is. Voorbeeld een eenmanszaak is goedkoper dan een BV.

Administratie bijhouden. In een administratie word alles vast gelegt wat er in de onderneming gebeurt. Financieel gezien. Zo kan je een goed overzicht houden en ontwikkelingen optijd signaleren en optijd reageren. Een administratie is niet allen voor onze eigen onderneming van belang. We zijn het ook nog is wettelijk verplicht om administratie bij te houden en deze te bewaren. De administratie vorm ook een basis voor de belasting aangiften.

Verplichte vergoedingen afdragen.

Als je tijdens je werk muziek draai ben je verplicht hiervoor te betalen. Voor muziek betaalt u deze aan Buma/Stemra en Sena. Bedrijven met een kopieermachine moeten een vergoeding betalen voor het fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken, zoals kranten, tijdschriften en boeken. U betaalt jaarlijks aan de Stichting Reprorecht, die deze bijdrage verdeelt onder uitgevers en auteurs.
Wat zijn verder wel handig is.

Algemene voorwaarden. Voor ons product is het zeer belangrijk om algemene voorwaarden te maken zeker als de overheid ons product wettelijk verplicht maakt. Dan is het handig om te of we garantie geven of de betalingstermijnen duidelijk zijn etcetra.

Patenten/ octrooien

Voor ons product Crystal Clean vragen wij een octrooi aan. Hoe dat in zijn werk gaat kun je hieronder in de procedure lezen

Als u besluit een Nederlands octrooi aan te vragen, startde procedurebij Octrooicentrum Nederland. De Nederlandse octrooiverleningprocedure bestaat uit een aantal stappen (zie schema).

Na indiening moet u binnen dertien maanden een onderzoek naar de stand van de techniek aanvragen, anders vervalt uw aanvraag. U ontvangt de onderzoeksresultaten ongeveer negen maanden na aanvraag voor het onderzoek. Vervolgens wordt achttien maanden na de indieningdatum uw twintigjarig octrooi gepubliceerd in het Nederlands octrooiregister en zo snel mogelijk daarna verleend.

Schematisch ziet de verleningprocedure er dan als volgt uit:

nederland_procedure

Eisen

Om in aanmerking te komen voor octrooiverlening in Nederland, moet de uitvinding voldoen aan een aantal materiële voorwaarden.

De materiële voorwaarde zijn:

* Nieuwheid

het product mag voor de datum van indiening van octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn.

* Inventiviteit

De vinding mag voor de vakman niet voor de hand liggen.

* Industriële toepasbaarheid

De uitvinding moet gaan over een technisch aantoonbaar functionerend product of productieproces.

Kosten

Een octrooi kost geld. Niet alleen aan het begin van de aanvraagprocedure, maar ook nadat het octrooi is verleend. Bedenk daarom goed of een octrooi voor uw situatie gunstig uitpakt.

Over vragen als 'Wegen de baten op tegen de kosten?' en 'Kan ik mijn octrooi handhaven?' moet u goed nadenken. De kosten hangen vooral af van het aantal landen waar u octrooirechten wilt en welke procedure u gaat volgen.

Kosten bij Octrooicentrum Nederland
Een octrooi brengt aanvraag- en instandhoudingkosten met zich mee. De aanvraagkosten zijn eenmalig. Als u de aanvraag zelf schrijft, bestaan deze kosten uit:

§ De indieningtaks van 120 euro voorde aanvraag bij Octrooicentrum Nederland

§ Het verplichte onderzoek naar de stand van de techniek van 100 of 794 euro, uitgevoerd door Octrooicentrum Nederland of het Europees Octrooibureau.

Instandhoudingstaksen

Om uw octrooirecht in stand te houden, moet u de eerste instandhoudingtaks (40 euro) betalen vanaf het vierde jaar na indiening. Deze kosten lopen jaarlijks licht op tot een bedrag van 1.400 euro. Als u jaarlijks de instandhoudingstaksen betaalt, blijft uw octrooi maximaal 20 jaar geldig. Raadpleeg ons tarievenoverzicht voor een overzicht van de diverse taksen.

Verzekeringen.

Welke zijn van belang, waarom?

Basisverzekering

Deze verzekering is op 1 januari 2006 geïntroduceerd het is een verzekering die voor elke Nederlander verplicht is. Het is een verzekering die de ziekte kosten verzekerd.

Arbeidsongeschiktheid verzekering

Dit is de bekendste zakelijke verzekering voor een zelfstandig ondernemer. Deze verzekering is bedoeld voor wanneer de ondernemer ziek word. Dan heeft hij geen recht op uitkeringen. Dit is dus een risico en dit kan je dus verzekeren. Hierdoor heb je gewoon je inkomen wanneer je tijdelijk uit de running bent. Dit is in ons geval niet nodig want als 1 van ons ziek is dan kunnen de andere 4 het bedrijf door zetten.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering is in ons geval heel belangrijk. Want deze verzekering dek het risico dat zou kunnen voort vloeien uit het gebruik van onze producten. Deze is zeker voor ons belangrijk.

Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering dek alle recht kosten zoals advocaatkosten proceskosten. Deze is in ons geval zeker makkelijk om te hebben. risicoverzekeringen

Enkele voorbeelden:

* Opstalverzekering

* Goederen- en inventarisverzekering

* Bedrijfsschade- en/of machinebreukverzekering

* Computerverzekering

* Brandverzekering

* Kredietverzekering

* (Goederen)Transportverzekering

Dit zijn bekende verzekeringen bijna ieder bedrijf of huishouden heeft wel een paar of al deze verzekeringen. Voor ons is het ook wel belangrijk om deze verzekeringen te hebben.

Risico's.

Mogelijke bedrijfsrisico´s kunnen zijn dat bijvoorbeeld de overheid ons product bedreigend vind voor de schatkist. En het om die reden niet wil hebben als product. Verder zou ik nu niet kunnen bedenken wat een mogelijk ander risico kan zijn.

Subsidies

Subsidie is een geldbedrag wat de overheid aan je bedrijf geeft om het te ondersteunen. De overheid geeft subsidies om sommige dingen te stimuleren. Zoals het maken van duurzame producten of het produceren daarvan. Ook geeft de overheid veel subsidie uit aan kunst omdat toegankelijker te maken voor iedereen.

Maar wat voor subsidies zou de overheid ons kunnen geven?

Voor deze subsidies zou ons bedrijf in aanmerking kunnen komen:

* Subsidieprogramma milieu en technologie

* Ontwikkeling van nieuwe producten

* Innovatieve Biobrandstoffen

* Energie Onderzoek Subsidie

Subsidieprogramma van milieu en technologie

Het subsidieprogramma van milieu en technologie geeft subsidie aan bedrijven die bijvoorbeeld een milieuvriendelijk product op de markt brengen. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet je minimaal aan deze voorwaarden voldoen:

* 15.000 euro zijn de minimale kosten van het project.

* Het product word in de industriële sector gemaakt.

* Je hebt een redelijk belang bij de activiteiten.

Ons bedrijf voldoet aan deze voorwaarden en kan deze subsidie dus krijgen. Doordat wij en product gaan maken dat erg milieuvriendelijk zal zijn. Dat waren de voorwaarden van deze subsidie en op al deze punten voldoen wij aan deze subsidie.

Ontwikkeling van nieuwe producten

Je kan als bedrijf ook subsidie krijgen door het ontwikkelen van nieuwe producten. Deze subsidie is de zogenaamde Wet Bevordering Speur - en Ontwikkelingswerk (WBSO). Als je onder de WBSO wil vallen moet je bedrijf onder deze beschrijvingen zitten:

* Ontwikkelen nieuw product

* Onderzoek naar verbeteringen van producten

* Wetenschappelijk onderzoek

* Technisch haalbaarheidsonderzoek

Ons bedrijf wil een nieuw product gaan maken. Dus vallen wij onder een van deze beschrijvingen om subsidie te krijgen. Ook willen wij ons product verder gaan ontwikkelen dat wij ons product niet alleen voor auto's gaan maken maar later ook voor bijvoorbeeld vliegtuigen.

Innovatieve biobrandstoffen

Ons product is een apparaat dat goed is voor het milieu. Door ons product zal zullen de auto's schoon kunnen rijden. Het ministerie van verkeer en waterstaat geeft subsidie aan bedrijven die biobrandstof voor de transport sector verbeteren of vernieuwen. Ons product komt dus voor deze subsidie in aanmerking doordat wij vernieuwend bezig zijn voor de transportsector. Door ons product zal de uitstoot van CO2 nagenoeg verdwijnen en dat is het doel van het ministerie.

Energie Onderzoek Subsidie (EOS)

Het EOS wil een duurzame energievoorziening realiseren. Dat wil ze doen door de kennis te vergroten door de ontwikkeling van nieuwe technologie te stimuleren. Het EOS geeft dus financiële steun aan bedrijven om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Ons bedrijf maakt een nieuw product om een duurzame energievoorziening te realiseren. Ons product voldoet precies aan het plaatje wat het EOS wil. Doordat wij dat product dus maken komen wij dus in aanmerking voor de subsidie van de EOS.

Bron vermelding

www.ondernemeneninternet.nl/verzekeringen-voor-ondernemers.html

www.kvk.nl

www.octrooiencentrum.nl

www.evd.nl

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!