Kan je Boekenwurmen creeren?

De meeste Nederlandse jongeren houden niet van lezen, en lezen al helemaal geen literatuur uit vrije wil. Jongeren lezen literatuur omdat het van school moet maar verder zullen ze er niet snel naar om kijken ook niet. Minister Ronald Plasterk wil dit fenomeen aanpakken. Wat Minister Plasterk wil is de gepassioneerde leraar die met enthousiasme over de literatuur kan vertellen vertelt weer terug voor de klas zetten kan denk ik beter weg . Maar heeft dit wel zin of is het alleen maar een gevecht tegen de moderne bezigheden van de jongeren?

Als je aan jongeren zou vragen wat zij van literatuur zouden vinden zouden ze bijna allemaal zeggen saai, of ik heb wel iets beters te doen. Jongeren vinden lezen ouderwets er zijn nu namelijk veel meer andere dingen die jongeren kunnen doen en ze leuker vinden zoals zo als chatten en internetten. Kun je dan doormiddel van een leraar of meer boeken kinderen enthousiast maken over literatuur. Dit vraag ik mij af, minister Ronald Plasterk denkt van wel. Wanneer jongeren een boek verslag in moeten leveren of andere dingen moeten maken voor school gebeurt dat vaak door middel van plagiaat plegen dan gebeurt het aardig vaak dat jongeren plagiaat plegen. En daar kun je niks aan doen dat blijft altijd bestaan wat je ook doet of wat voor les je ook geeft.

De overheid heeft ooit de boeken week ingevoerd om er voor te zorgen dat boeken en literatuur weer even in de media kwam. Maar in plaats van een serieus programma over boeken te maken, maken ze een kan je schrappen grappige programma's. De schrijvers mogen dan ook niet te serieus overkomen maar moeten de lolbroek gaan uit hangen om zo de boeken aantrekkelijker te maken. De boeken zijn tijdens de boeken week best wel populair maar nadat de boeken week is afgelopen is het al weer snel over met die populariteit.

Minster Plasterk vind dat je door literatuur lezen een beter mens wordt. Dit is dus ook een van de reden waarom minster Plasterk wilt dat er meer literatuur gelezen gaat worden wordt en dat er meer les over literatuur gegeven zou moeten worden op middelbare scholen. Ook vind minster Plasterk dat literatuur de enige verrijkende ervaring is.

Marita Mathijsen denkt dat de literatuur helpt bij de vragen hoe je je moet gedragen en wat goed en slecht is. Niet dat het letterlijk in de literatuur staat hoe je je moet gedragen in een overvolle wereld met voortdurend veranderde infrastructuren. Literatuur is geen ethiekmachine. Van literatuur krijg je ook geen oplossingen aangereikt, maar wat literatuur wel doet is vragen stellen. Het Ze dwingt je om positie te kiezen in die grenzenloze maatschappij. Zo schrijft Marita Mathijsen in het NRC handelsblad.

'Stel nu eens dat de internet en computergames al lang bestonden en op eens het boek werd uit gevonden. De reactie van de gevestigde orde zou zich laten raden. Boeken lezen zouden ze vol afgrijzen uitroepen, is het verderf voor onze jeugd. Onze kinderen zien geen daglicht meer en met bleke gezichtjes kruipen ze iedere avond weer met zaklamp onder hun dekens, in plaats van leerzaam met leeftijd genoten te chatten en sms-en. En die boeken zelf vergen geen enkele eigen inbreng van de lezer. Van interactiviteit, zoals bij games en chatten is geen enkele sprake. De auteurs van die verfoeide boeken hebben het hele verhaal van a tot z voorgekauwd. Op internet maken ze hun eigen verhaal tenminste.' Uit het betoog Alle slechte dingen zijn goed voor je. Waarom de populaire cultuur ons slimmer maakt. van Steven Johnson.

De nieuwe technologie en bezigheden die jonger hebben zullen het altijd winnen van de literatuur. Dit komt omdat lezen niet hip of populaire is. Hoe dat komt is omdat het lezen van literatuur wordt gezien als ouderwets het lezen van literatuur ouderwets is.

Literatuur lezen heeft natuurlijk niet alleen maar slechte invloeden. Van lezen word je natuurlijk nooit dommer of slechter. Van literatuur lezen leer je natuurlijk teksten en verhaal doorgronden en leer je andere woorden te gebruiken en je leert ook hoe je beter zinnen formuleert zinnen te formuleren. Heb je daar voor nou echt literatuur voor kan je schrappen nodig? Je kunt toch ook gewoon romans lezen.

Het is bewezen en ook onderzocht dat vrouwen meer lezen dan mannen. Maar waarom lezen we überhaupt, dit vroeg Ianthe Sahadat zich af. Vrouwen lezen gemiddeld 1,7 uur per week terwijl mannen maar 0,9 uur per week lezen. Een boek is meestal voor een bepaalde doelgroep. Deze doelgroep is meestal gebaseerd op leeftijd maar belangrijker is de sekse van de doelgroep. Je kunt beter een boek maken voor vrouwen dan voor mannen want 75 % van de lezers is vrouw. Wanneer je een groot aantal lezers wil trekken ga je voor de vrouwelijke doelgroep. Zo zei ook de Britse auteur Ian McEwan 'when woman stop reading, the novel will be dead'. Het is al sinds de 19de eeuw zo dat vrouwen meer lezen dan mannen. Lezen was in die tijd een soort van ontspanning. Hierbij kan moet je ook denken aan borduren of piano spelen.

Stokmans is het hier niet mee eens, ze weet dat mannen minder lezen dan vrouwen maar volgens haar ligt dat aan het opleidingsniveau. Zo zei ze, je moet het natuurlijk wel aan kunnen de literatuur. Hoe hoger je de opleiding hoe meer literatuur er word gelezen.

Saskia Tellegen stelt vast dat geboeide lezers op jonge leeftijd later fictie blijven lezen. Geboeide lezers kunnen uren lang doorgaan met lezen. Weer ziet ze dat meisjes dit beter kunnen dan jongens want negen op de tien meisjes kunnen dit en twee op de tien jongens kunnen dit.

Volgens Amanda Kluveld is de bevlogenheid van een leraar of van iemand anders niet altijd stimulerend, zoals minster Plasterk denkt. Soms is zij vooral gênant. Veel jongeren worstelen met hun boekenlijst. Er staan er ook zo veel op. De meeste jongeren kiezen dan voor zo dun mogelijke boeken. Doordat de dikte van het boek het gene is waarop jongeren letten is het boek het bittere kruid van Marga Minco erg populair geworden. Zulke lange boekenlijsten op middelbare scholen zijn meestal dan ook niet echt overzichtelijk. Daarom vind Amanda Kluveld dat je jongeren ook kennis met de literatuur kunt maken door korte verplichten boekenlijsten.

Ook vind Amanda Kluveld dat het nooit bewezen is dat je van lezen een betere burger word of dat literatuur de enige verrijkende ervaring is. Literatuur is een vrijheid ; laat het lezen ervan dan ook vrij zijn. Dus waarom zou je literatuur willen verplichten als het juist de bedoeling is van de schrijvers dat je vrij bent en dat je je laat mee slepen met het verhaal. Dat is waar Daar staat de literatuur voor staat.

'Woorden zijn de kleren van de gedachten', sprak Hugo Claus, en alleen al zo'n zin zou elke scholier verplicht uit zijn hoofd moeten leren vind René Cuperus. Verder Veder schreef René Cuperus in de Volkskrant dat, als het leren van de sinus en de cosinus verplicht is. Net zo als veel andere dingen zo als de slag bij Nieuwpoort. Waarom dan niet de literatuur verplicht maken. René Cuperus vind dat het lezen van literatuur verplicht moet worden op middelbare scholen. Ieder mens verdient het om minsten een keer in ze leven in aanraking te zijn gekomen met literatuur, en dit kan je het beste op school want daar zijn leerkrachten die er wat van af weten en je dus ook kunnen helpen met het kiezen van een goed boek. Met je kan je schrappen literatuur leer je onschoolse dingen als ontroering, woeden, aan gruwel en schoonheid. Daarom zou er meer literatuur op middelbare scholen moeten komen. Zo dat pubers ook dit soort dingen op school leren. Maar een nadeel hier van is dat je te maken krijgt met cultuur verschillen bijvoorbeeld dat moslims het raar vinden of niet goed om te lezen over seks, drugs, liefde, en homo's. Aleid Truijens schrijft dit in de volkskrant. Verder Veder vertelt Aleid Truijens dat de geschiedenis van de verbeelding is minstens zo belangrijk om te begrijpen wie wij zijn als de 'gewone', politieke geschiedenis. Ook daarin is een puber zelden spontaan geïnteresseerd, zoals ook weinigen voor de lol een potje integraalreken. Alle reden om van literatuurgeschiedenis weer een belangrijke schoolvak te maken. Misschien slaat de vonk bij een enkeling over. Al die anderen hebben dan gewoon veel opgestoken. Verder Veder vertelt ze dat we misschien het lezen van de allerbeste, gevaarlijkste boeken gewoon weer moeten verbieden. Dan worden ze vanzelf weer populaire onder de jongeren. Zo heeft minster plasterk toch zijn zin maar niet op zijn manier. Op zijn manier kan het nog een hele klus worden om de jongeren aan het lezen te krijgen. Want als jongeren iets moeten , vinden ze het niet leuk en doen ze het niet of niet goed. Wanneer jongeren iets niet mogen dan willen ze het en gaan jongeren waarschijnlijk weer lezen.

Zo er zijn veel voor en tegen argumenten voor het plan van minster Plasterk om de gepassioneerde leraar die met enthousiasme over de literatuur vertelt weer terug voor de klas zetten. Maar het gaat er natuurlijk om dat de jongeren enthousiaster worden over literatuur en dat hoeft niet met hele lange boeken lijsten of hele moeilijk literatuur, het moet de jongeren boeien en de jongeren moet het natuurlijk leuk vinden om te doen. Zo zullen ze later als ze volwassen zijn ook meer belangstelling hebben voor boeken.

Bronnen:

  1. Stelling stel hugo claus verplicht op school
  2. Literatuur is reliek uit een vervlogen tijd
  3. Literatuur om te begrijpen wie wij zijn
  4. Het boek als troostrijke levensgezel
  5. Een keten van menselijkheid

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!