Mobil Bedrift

Oppgave 4 - reklameanalyse

Analyse av sammensatt reklametekst

”Ingenting er umulig for den som kan svare for seg”

I denne reklameannonsen reklamerer Network Norway for deres trådløse telefoniløsning Mobil Bedrift. Det gjør de i en helsides annonse i ukeavisa Computerworld i januar 2008. Siden avisa Computerworld er en avis som fokuserer på data- og teleteknologi, kan man si at målgruppen er de som har en interesse for nettopp dette. Målgruppen vil også være de som ellers vil ha behov for en slik trådløs telefoniløsning som det her reklameres for.

Blikkfanget i annonsen er hovedbildet med de to mobiltelefonene i det typisk norske landskapet, og kanskje spesielt snakkeboblen med det som kan være et slags slagord for selve produktet. Dette bildet er hovedfokuset og tar opp store deler av annonsen. På bildet ser vi to mobiltelefoner med et eventyraktig preg. Den ene av telefonene er utkledd med parykk og prinsessekrone, mens den andre har sekk og hatt. Disse to telefonene befinner seg i et landskap med fjord, fjell og en stavkirke - et typisk norsk landskap. På dette bildet er det altså også en snakkeboble fra den ene telefonen. Under hovedbildet finner vi brødteksten til venstre. Under brødteksten har Network Norway opplyst om telefonnummer og nettadresse, og til høyre for dette finner vi logoen og slagordet deres. Skrifttypen som er brukt i annonsen er ganske enkel. I brødteksten er det ganske liten skrift, der produktnavnet, telefonnummeret og nettadressen er uthevet.

I reklamer blir det brukt flere virkemidler for å gi informasjon, og skape nysgjerrighet og interesse for produktet. Det virkemidlet som er hovedfokuset i denne annonsen er allusjon. Leseren kjenner igjen eventyret om Espen Askeladd og prinsessen som ingen kunne målbinde på grunn av flere ting i annonsen. For det første har hovedbildet som sagt et eventyraktig preg med en prinsesse og det leseren forstår skal være et bilde av Askeladden. I brødteksten blir det deretter vist til ”Askeladden som tenkte nytt og smart” og at du kan målbinde hvem som helst med Mobil Bedrift. Bruken av det med å målbinde noen gjør at leseren forstår teksten i snakkeboblen og sammenhengen mellom produktet Mobil Bedrift og Espen Askeladd. Network Norway har i denne annonsen brukt Askeladden som et bilde av produktet deres for at leseren skal kunne kjenne igjen egenskaper dette produktet har. Når bedriften viser til de positive egenskapene Askeladden har, viser de også til produktets positive sider. For eksempel ser vi at bedriften er inspirert av Askeladden som tenkte ”nytt og smart”. En annen ting er teksten i snakkeboblen der det står ”ingenting er umulig for den som kan svare for seg”. Dette skal vise til Askeladdens ferdigheter til å svare for seg og dermed målbinde prinsessen, og at ingenting dermed er umulig verken for Askeladden eller for de som har Network Norway Mobil Bedrift.

På bildet i annonsen er også natur brukt som et virkemiddel for å gi leseren positive assosiasjoner. Naturen som er avbildet er det man kaller for typisk norsk, og er med på å forsterke eventyrpreget til denne annonsen. Det norske er tydelig noe som går igjen i annonsen. Det er norsk natur, allusjon til et norsk eventyr og bedriftens navn er Network Norway. Dette kan av leseren oppfattes som et eksklusivitetsargument - dette er et produkt for nordmenn. Et slikt argument blir brukt for å gi leseren et ønske om å være en del av et fellesskap, i dette tilfellet et norsk fellesskap. Dette ønsket blir også forsterket ved bruk av personlig pronomen i brødteksten. Dette er gjort ved å bruke direkte henvendelse til leseren og ved å gi avsenderen tyngde ved å la den fremstå som en gruppe.

Andre virkemidler for å skape positive assosiasjoner er å bruke verdiladde ord og ord som har med ny/nytt å gjøre. I annonsen finner vi ordene nytt, smart og nyskapende. Disse ordene er ikke bare med på å gi positive assosiasjoner, men skaper også en interesse og et inntrykk av at dette er et spesielt og sensasjonelt produkt. Det virker som det er svært viktig for Network Norway å få fram at dette er et helt spesielt produkt. I den anledning er også gjentakelse brukt. Setningen ”en trådløs telefoniløsning du ikke har sett maken til” er gjentatt to ganger i brødteksten. Akkurat denne setningen blir gjentatt fordi den gir leseren et inntrykk av at denne løsningen er noe du aldri har sett før. Produktnavnet er også gjentatt for at leseren lettere skal huske det.

Når det kommer til selve navnet på bedriften ser vi at de har valgt et engelsk navn for å gi et litt eksotisk inntrykk. Dette er blitt til en trend i dag, da svært mange norske bedrifter velger engelske navn. Ved å bruke et engelsk navn, gir det derfor umiddelbart bedriften status. Navnet inneholder også alliterasjon, noe som gjør det lettere å huske. Bedriftens slagord finner vi under logoen. I dette slagordet forsterker bedriften fokuset på det norske eventyret, da slagordet er ”eventyret fortsetter…”.

I reklameannonsen er det brukt sterke farger. Vi ser at rødt går igjen flere plasser i annonsen. Selve brødteksten er skrevet på en rød bakgrunn, det er bilde av det norske flagg, og teksten i snakkeboblen er rød. Som nevnt tidligere har Network Norway satset sterkt på det norske i denne annonsen. Rød er en sterk farge som vises godt i det norske flagget, noe jeg tror er grunnen til at nettopp rødt er valgt som en gjennomgående farge i annonsen. Siden fargene på bildet er sterke var det også nødvendig å velge en sterk farge til bakgrunn for brødteksten for å rette oppmerksomheten dit.

Brødteksten avsluttes med et selvsikkerhetsargument for å virkelig overtale leseren om at han eller hun trenger dette produktet. Network Norway avslutter nemlig med å si at Mobil Bedrift gir deg virkelig det du trenger. I denne sammenheng er det også brukt oppramsing; ”… for å målbinde hvem som helst, hvor som helst, når som helst”. Sammen med teksten i snakkeboblen om at ingenting er umulig forsterker dette inntrykket av at produktet er veldig spesielt.

Det kan også nevnes at det er et språklig bilde i denne reklameannonsen. Bedriften reklamerer med at de har fylt opp sekken med nyskapende funksjoner. Her vil sekken være en metafor for Network Norways telefoniløsning.

Budskapet i denne reklameannonsen tror jeg er at Network Norway har funnet en helt spesiell løsning. Produktet deres gir deg det du trenger, og på grunn av fokuset på det norske kan det virke som det er spesielt tilrettelagt for nettopp norske bedrifter. ORIGINALT?

Virkemidlene som er brukt i denne annonsen mener jeg er brukt på en slik måte at budskapet kommer godt frem. Allusjonen til det kjente folkeeventyret står sterkt i fokus, og er med på å gjøre leseren nysgjerrig. Dette skjer først på grunn av snakkeboblen, og blir gjennomført på en oppklarende måte i brødteksten. Bedriften velger også å si at de lar seg inspirere av Askeladden, og kan dermed få frem særpreg ved produktet sitt ved å trekke frem Askeladdens særpreg. I satsingen på det norske syns jeg også at bedriften har brukt virkemidlene på en bra måte, da den norske naturen, det norske folkeeventyret og det norske flagget får fram nasjonalfølelsen i leseren. Det at bedriften har valgt å satse på eventyret og det norske gjør at reklameannonsen ikke føles rotete, men derimot får en viss struktur og et samlet inntrykk.

Flere av virkemidlene som er brukt gjør at leseren vil få en følelse av at dette er noe for akkurat ham/henne. Eksempler på dette er direkte henvendelse til leseren, eksklusivitetsargumentet, verdiladde ord og selvsikkerhetsargumentet. Bedriften sørger for at leseren vil huske produktet på grunn av gjentakelse i brødteksten, og bruken av farger gjør at annonsen vil bli lagt merke til.

Bedriften har helt klart valgt annonsens tema ut fra bedriftens navn. Leseren ser bildet av den norske naturen og logoen med ”network norway”, og får dermed et helhetlig inntrykk av annonsen. Det som krasjer i denne annonsen er bruken av engelsk i en annonse som satser så sterkt på det norske. Dette kan virke litt ulogisk, men kommer nok av at, som jeg nevnte tidligere, engelske navn i dag er blitt en trend og gir bedriften status. En annen ting jeg som mottaker ikke er helt fornøyd med i denne annonsen er at jeg syns det kunne vært forklart litt bedre hva dette produktet egentlig var. Bedriften har i stedet valgte å fokusere på at produktet er veldig spesielt og særegent, og glemmer å gi en produktforklaring. Dette kan selvsagt være et bevisst valg Network Norway har gjort. Leseren kan bli nysgjerrig av annonsen og derfor enten ta kontakt via telefon eller nettadressen som er opplyst nederst i annonsen.

Alt i alt vil jeg si at jeg likte veldig godt måten reklameannonsen var gjennomført på. Den var strukturert og forståelig, samtidig som den ga meg assosiasjoner til noe kjent. Annonsen hadde innslag av humor gjennom de to mobiltelefonene, og ble derfor ikke en kjedelig annonse. Den gjorde meg nysgjerrig på produktet, og jeg kan godt se for meg at mange vil gå inn på internettsiden til Network Norway. Poenget med en reklameannonse er å gi informasjon om og rette oppmerksomheten mot et spesielt produkt, noe Network Norway her har lyktes med å gjøre.

 

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!