Wat is de euro?

Inhoudsopgave

Inleiding ......................Blz 2

Hoofdstuk 1......................Blz 3 t/m 5

Hoofdstuk 2................. ....Blz 6

Hoofdstuk 3......................Blz 7

Hoofdstuk 4......................Blz 8

Hoofdstuk 5......................Blz 9

Hoofdstuk 6......................Blz 10

Conclusie ......................Blz 11

Bronnenlijst.....................Blz 12

Inleiding

Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat het mijn aandacht trok. Het is iets waarmee we dagelijks te maken hebben maar er eigenlijk weinig van weten. Je hebt overal in europa te maken met de euro dus is het verstandig als je er veel van weet. Doordat ik er niets van weet heb ik er dus voor gekozen om over dit onderwerp een werkstuk te maken

Mijn onderzoeksvraag is:

Waarom de Euro? Hoe zijn ze tot besluit gekomen.?

Mijn deelvragen zijn:

Wat is de euro?

Waarom de euro?

Wat zijn de voordelen van de euro?

Wat zijn de nadelen van de euro?

Wat is de geschiedenis van de euro?

Hoe is Nederland er op voorbereid?

Hoe zien de bankbiljetten er uit?

Wat is de euro?

De euro is de munt van de EMU die 12 andere munten heeft vervangen. In 1995 is de euro bedacht. Omdat daar de centrale Bank zich zou vestigen in Frankfurt wilden ze de euro eerst franc noemen wat niet bepaald erg gunstig was. Op 12 december 1996 werd het teken van de euro gepresenteerd. Omdat de euro in verschillende landen is ingevoerd,wordt het ook wel eenheidsmunt genoemd. De landen die de euro gaan gebruiken, vormen samen een muntenunie. In elke land op de munten zit een foto van de staatshoofd.

Het eurosymbool is door de Europese Commissie bedacht.Het ontwerp van de euro moest aan drie duidelijke voorwaarden voldoen:

Het moest herkenbaar zijn voor Euroa.

Het moest makkelijk te schrijven zijn.

Het moest er goed uitzien.

Het geschiedenis.

In het verdrag van Maastricht staat dat de Europese munt ECU zal heten. Maar doordat de Duitsers het niet wouden hebben ze het toch niet zo genoemd. Op de Europese raad van 15 en 16 december 1995 in Madrid gaven de andere lidstaten toe aan de Duitse wens, door een andere naam te bedenken:

Zij bedachten toen de naam: de euro.

De Duitsers hadden een sterke mark dus wilden ze niet ruilen met de euro omdat dat geen sterke munt is.

Je kon sinds 18 januari 2002 niet meer betalen met de gulden het was geen wettig betaalmiddel meer.

Als je nog ergens guldenmunten of guldenbiljetten had dan kon je dat nog tot 1 januari 2003 op je eigen rekening storten en heb je daar geen kosten voor.

Als je tot 1 januari 2007 wacht en dan nog guldenmunten had kon je dat bij de Nederlandse kantoren om wisselen voor euro's.

Maar als je na 1 januari 2003 munten of biljetten omwisselt moest

je kunne uitleggen waarom je de munten niet eerder hebt ingewisseld. Ook moest je een legitimatiebewijs tonen.

Wanneer op 1 januari 2002 de andere munten werden overgenomen door de euro was daar een heel geschiedenis aan vooraf gegaan.

Jaren 50:

in de jaren na de oorlog ontstond er een behoefte aan samenwerking op het gebied van de zwarte industrie :Mensen zochten een basis voor vrede en economische samenwerking.In 1952 werd er de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ( EGKS) opgericht.

En in 1957 werd de EEG (Europese Economische Gemeenschap) opgericht. De deelnemende landen streven naar een douane - unie, een,gemeenschappelijk landbouwbeleid en een vrij grensverkeer van personen, kapitaal, diensten en vervoer.

Jaren 60 en 70:

De EGKS en de EEG werden in 1967 samen gevoegd tot EG, de Europese Gemeenschap.

In 1973 treden Groot- Brittannië, Ierland en Denemarken toe. Dus werd het in 1979 het EMS (Europese Monetaire Stelsel) een eerste stap naar een economische en monetaire unie.

Jaren 80 en 90:

In 1981 treedt Griekenland toe. Spanje en Portugal in 1986. In 1991 wordt door de regeringsleiders afspraken gemaakt over de oprichting van de Economische en Monetaire Unie ( het verdrag van Maastricht)

De Europese Unie (EU)wordt in 1993 opgericht. Hiermee geven de lidstaten aan dat de verbondenheid verder gaat dan een economische samenwerking.

De volgende landen treden later ook op:

1995-> Finland,Zweden en Oostenrijk.

1997->Estland, Hongarije, Polen, Tsjechië en Cyprus.

2000->Letland, Slowakije, Litouwen, Bulgarije, Roemenie en Malta.

De afspraken van het Verdrag van Maastricht.

-een lage inflatie

-een lage rente

-Degelijke overheidsfinanciën

-Een begrotingstekort dat lager is dan 3% van het bruto binnenlandsproduct (BBP). De staatsschuld moet lager zijn dan 60% van het BBP.

- een stabiele wisselkoers.

1993:

Verdrag van Maastricht.

1995:

In Madrid word er bepaald tijdens de eurotop dat de Europese munt "Euro" zou heten.

1996:

Er word bepaald voor het ontwerp van de eurobiljetten. Er komen biljetten van 5;10;20;50;100;200;500 euro.

1997:

Er word bepaald voor het ontwerp van de Europese munten. Er komen munten van 0,01 ; 0,02 ; 0,05 ; 0,10 ; 0,20 ; 0,50 ; 1 en 2 euro.

1998:

De landen zoals; België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje doen mee aan de EMU.

1januari 1999:

Start EMU in elf landen

Juni 2000:

Besluit tot deelname aan de EMU van Griekenland per 1januari 2001.

1januari 2002:

De euro word de officieel betaalmiddel in deelnemende landen.

Hoe is Nederland voorbereid op de euro?

Nederland is op 1 januari 2001 begonnen met voorbereiden. Elke maand werd er vanaf die maand een nieuwe euro nieuws op tv gezonden.

Op 1juli 2001 werd in de winkels alles dubbel geprijsd, op deze manier kon de consument wennen aan de euro en aan de waarde daarvan.

Er werden op 1september 2001 in verschillende winkels collectebussen geplaatst. Dit is gedaan door de Nationale eurocollecte Coins for Care. Het was bedoeld voor het inzamelen van vooral buitenlands geld en muntstukken die door de invoering van de euro overbodig worden. De opbrengst ging naar meer dan 100 erkende goede doelen in heel Nederland.

Op 15 oktober 2001 werden ook bij alle banken in Nederland collectebussen geplaatst.

Op 27 december 2001 waren alle banken in Nederland extra lang geopend. De rede waarom het langer open was is dat er een enorme drukte werd verwacht omdat de euro over een paar dagen een echt betaalmiddel werd.

Op 1 januari 2002 werden alle euromunten en eurobiljetten in omloop gebracht in alle EMU- landen. En alle pinautomaten werden vanaf 12.00 uur aangepast.

Van 24 tot en met 26 januari 2002 werd er een huis- aan - huis collecte gehouden. De nationale eurocollecte Coins for Care ging langs 6000000 huishouden in Nederland om guldens en andere buitenlandse muntstukken en bankbiljetten op te halen. En dat geld ging naar goede doelen in Nederland.

Vanaf 28 januari 2002 waren winkeliers niet verplicht om prijzen in guldens te vermelden. Vanaf deze dag was de gulden geen wettig betaalmiddel meer.

Waarom de euro?

Er moest een einde komen aan de schommelende wisselkoersen dat was de belangrijkste reden.

Omdat het een belemmering voor de internationale handel vormt.

bedrijven moeten meer betalen voor hun producten of verdienen bedrijven opeens minder, wanneer een wisselkoers plotseling daalt of stijgt.

En de kosten daarvan worden uiteindelijk aan de consument door berekend. Als de koers schommelingen verdwijnen,scheelt dat zowel het bedrijfsleven als de consument geld aan onzekerheid.

De belangrijkste reden van de komst van de euro is dus dat er een einde moet komen aan de verschillende munt soorten die steeds maar opnieuw van waarden verschillen.

Nog een reden om de euro in te voeren is dat als veel landen de euro gaan gebruiken het snel een sterke munt wordt,en kan je zo in veel landen de euro gebruiken waardoor je de prijzen makkelijker kan vergelijken.

Dat is een voordeel voor de toeristen. De euro is ook erg handig voor de handel met buitenlandse landen.

Als veel landen gebruik gaan maken van de euro word het een belangrijke munt en is het goed voor de wereldmarkt.

Nederland heeft ook voor de euro gekozen omdat het ook voor Nederland voordelen heeft. Zo hebben ze een voordeel met de internationale handel.

In Nederland gaat van het Bruto Nationaal Product (BNP) 60% naar het buitenland. Daarvan word ongeveer 70% uitgevoerd naar Lidstaten van de Europese Unie (EU). Wij in Nederland zijn dus erg sterk afhankelijk van het buitenland voor onze economie(welvaart).

Voordelen van de euro.

Er zijn een paar voordelen van de Europese munt.

Deze voordelen zijn:

-de nationale munteneenheid schommelt niet.

-Als iedereen met een munt betaalt is het handiger en goedkoper.

-Je kunt de euro gelijk in je eigen valuta omrekenen, als je in het buitenland bent.

-Het gebruik van de euro kan de handel, de economische groei en de tewerkstelling binnen de EMU bevorderen.

Wanneer je op vakantie bent hoef je niet eerst de oude gulden in te wisselen voor bijvoorbeeld Duitse mark, dat is een voordeel van de invoering van de euro.

Zo ontstaat er een grote doorzichtige markt. Of je nu in Frankrijk, Duitsland of Nederland bent, alle prijzen staan in euro's. Zo kan je ook vergelijken in welke land welke product het goedkoopst is.

Duitsland-Ierland-Nederland-Griekenland-Frankrijk-Luxemburg-Oostenrijk-Finland-Belgie-Italie-Portugal en Spanje zijn landen die mee doen aan de euro .

In al deze landen kunnen we gewoon met de euro betalen.

Je loopt nu in het buitenland minder de kans om belazerd te worden omdat je weet hoe de euro werkt. Zo kan je prijzen makkelijk vergeten.

De valuta's zijn sinds de euro is ingevoerd van de EMU-landen aan elkaar gekoppeld. Daardoor schommelen de wisselkoersen niet meer. Er bestaat sinds 1januari in de landen die deel uitmaken van de EMU geen onderling wisselkoersrisico meer. Hierdoor is de handel tussen deze landen eenvoudiger geworden. Voordat de Europese munt werd ingevoerd liepen landen die met elkaar handelden risico dat de munt waar in de onderlinge handel word betaald, plotseling minder waard wordt, dat is nu verdwenen. In het verleden dekten bedrijven dergelijke wisselkoersen risico's af. Het afsluiten van deze contract kostte tijd en geld. Nu is dat binnen de eurozone niet meer nodig.

Nadelen van de euro

Het invoeren van de euro koste veel geld. De oude munten moeten worden ingezameld vernietigd, en vervangen worden door de euro's. Ook de pin- en geldautomaten moesten vervangen worden.

De EMU- normen slaan de economische groei in de weg.

-De staat mag niet al te veel schulden maken.

-De staat kan daardoor niet veel meer investeren.

-Kleine landen hebben minder te zeggen dan grote landen.

-De sociale voorzieningen gaan in een welvarend land achteruit,aangezien er straks geen grenzen meer zijn, kunnen mensen uit een land met slechtere sociale voorzieningen naar een land met betere gaan, zonder iets te hoeven betalen om over de grens te komen.

-Verlies van eigen nationale identiteit.

Hogere prijzen.

De EU heeft deze nadelen onderzocht. De EU schat zelf dat de invoering van de euro een eenmalig effect op de prijzen heeft gehad in 2002. Het zal wel meevallen met het verlies aan de eigen identiteit.

Andere nadelen zijn:

-remmen economische groei

-de invoeringskosten van de euro

-Nederland zou te goedkoop zijn ingestapt.

Mensen denken dat de komst van de euro het leven duurder heeft gemaakt. Het leven is dan niet duurder door de euro zelf maar door bedrijven. Mensen zijn meer gaan kopen sinds de euro is ingevoerd, omdat het allemaal zo goedkoop leek. Maar nu na 7 jaar denken mensen positiever over de euro.

Hoe zien de munten/bankbiljetten uit?

Hoe zien de munten er uit?

de 8 muntstukken zijn steeds verschillend zoals de kleur, de grootte en dikte .

Voor de nationale zijde van de munt heeft elk EMU-land een eigen ontwerp.

De Europese zijde is bij elke munt gelijk.

Nederland heeft aan de nationale zijde van de euro de koningin staan en aan de Europese zijde Europa.

De randen van de muntstukken zijn verschillend, op deze manier kunnen blinden voelen welke munt ze in hun hand hebben.

Hoe zien de bankbiljetten er uit?

De zeven biljetten zien er in alle landen identiek uit. Het ontwerp van de biljetten is van de Oostenrijker Robert Kalina. Op de ene zijde staan vensters, poorten en bruggen afgebeeld, deze staan voor openheid. Hun tweede doel is dat ze verschillende soorten Europese architectuurstijlen laten zien. Aan de ander zijde staat Europa afgebeeld.

Hoe hoger de waarde van het biljet, hoe groter het formaat van het biljet. Een biljet van 5euro is dus kleiner dan een biljet van 10 euro. De biljetten zijn gemaakt van een speciaal papier. Dit is gemaakt uit katoenvezels. Op het papier is een reliëf aangebracht. Op deze manier kunnen blinden en slecht ziende het geld herkennen. Een andere voordeel van het reliëf is dat het geld moeilijker nagemaakt kan worden en eerder van echt onderscheiden kan worden.

De eurobiljetten hebben een paar gemeenschappelijke kenmerken:

-Als je het tegen het licht houd wordt het watermerk zichtbaar. Het laat een afbeelding zien en de waarde van het biljet.

-Je kunt een donkere verticale draad aan de linker kant van het biljet zien als je het tegen het licht houd.

-Voor de bankbiljetten van 5, 10 en 20 euro zijn er speciale kenmerken.

-baan vormig folie met daar op een hologram op het hologram staat het euroteken en de waarde van het biljet.

De bankbiljetten van 50, 100, 200 en 500 euro hebben de volgende kenmerken.

-Men ziet rechts voor een zegel vormig hologram met daarop een afbeelding en de waarde van het banbiljet in cijfers staan. Als het biljet schuin wordt gehouden.

-Als het biljet in het licht heen en weer wordt bewogen, ziet men rechts onder aan de achterkant van het biljet dat de kleur van de waarde cijfers verandert van de kleur paars naar groen of bruin

Conclusie

Waarom de euro?

Vroeger had elke land een andere betaalmiddel. Dus was het moeilijk voor de mensen als ze naar het buitenland gingen. Ze moesten de waarde van het geld omwisselen, om er achter te komen of het goedkoper of juist duurder is vergeleken met het waarde van hun eigen geld.

De belangrijkste reden is dat er een eind moest komen aan de schommelende wisselkoersen.

Wanneer een wisselkoers plotseling daalt of stijgt,moeten bedrijven meer betalen voor hun producten of verdienen bedrijven opeens minder .En de kosten daarvan worden uiteindelijk aan de consument door berekend. Als de koers schommelingen verdwijnen,scheelt dat zowel het bedrijfsleven als de consument geld aan onzekerheid.

Daardoor hebben de EU-landen besloten allemaal 1 munteneenheid te gebruiken.

Bronnenlijst

Ik heb gebruik gemaakt van het internet. En heb ook uitgeprinte informatie in mijn map. Daar kunt u ook naar kijken.

Dit zijn de volgende adressen die k heb gebruikt voor informatie.:

http://www.scholieren.com/werkstukken/26358

http://www.scholieren.com/werkstukken/24120

http://www.scholieren.com/werkstukken/29559

http://www.scholieren.com/werkstukken/4042

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!