We are sinking

Poglejte filmček z naslovom: »We are sinking«, ki je pripet v spletni učilnici.

Opišite oziroma komentirajte:

Ø Komuniciranje starejšega moškega z mlajšim ob začetku službe

Ø Komuniciranje mlajšega moškega ob klicu v klicni center

Ø Ovire, ki jih zaznate pri komuniciranju

Sam predstavitveni video je vsebinsko možno razdeliti na dva dela. V prvem delu se predstavita nadzornik obalne straže in njegov novi zaposleni, ki po dogodkih v nadaljevanju sodeč, opravlja prvo nočno izmeno v nadzornem centru. Nadzorni center sprejema nujne klice bližnjih ladij v stiski. Nadzornik svojemu podrejenemu zelo na hitro obrazloži, da to področje dela sodi pod njegov oddelek, pokaže mu nekaj najpomembnejših komponent v celi množici tehničnih inštrumentov, vzame svojo skodelico kave in vso delo prepusti mlademu vajencu. Od tu naprej pa predstavitveni video vsebinsko preide v drugi del, ko vajenec prejme prvi resni klic po pomoči s strani ladje v stiski. Ladja namreč sporoča, da se utapljajo. Vajenca vidno zajame panika, a se kljub temu odloči spopasti s situacijo. V odgovor se najprej nadvse vljudno predstavi. Utapljajočega mornarja na drugi strani to seveda ne zanima in ponovno poudarja, da se utapljajo. Ker mladi vajenec očitno ne razume angleškega jezika v katerem mu mornar govori, je angleško besedo sinking zamenjal z besedo singing, ki pomeni peti. Zato vajenec mornarja po radijski zvezi vpraša o čem prepevajo.

Očitno je, da so se pri sporočanju v tem primeru pojavile ovire pri komuniciranju. Že v prvem delu videa pošiljatelj komunikacijske poti (nadzornik) sporočilo sicer zakodira, ga pošlje prejemniku (vajencu), a je vprašanje kako ga slednji odkodira in koliko je dejansko uspešen pri razumevanju sporočila, čeprav oba govorita v maternem jeziku (nemščina). V tej komunikacijski poti namreč ne pride do povratne informacije, saj vajenec samo posluša in se nima možnosti odzvati. Njegov odziv je torej le še bolj poglobljeno poslušanje, čeprav ne ve kaj posluša. Poleg neverbalnega komuniciranja, nadzornik z vajencem komunicira tudi neverbalno. Z rokami mu kaže na množico naprav, kar vajenca še bolj zmede, za nameček pa nadzornik vajenca še potreplja po rami, s čimer mu dokončno zapre usta in vzame še zadnjo možnost, da bi nadzornika kaj vprašal. S to kretnjo mu da nadzornik vedeti, da naj prične z delom, sam pa odide iz nadzornega centra. Očitno je vajenec nadzornika poslušal pasivno.

Sedaj vajenec sam prične z delom, ko dobi klic preko radijske postaje po pomoči. Vidno ga zajame določena negotovost, saj ne ve kako se odzvati na klic. Ker angleškega jezika ne razume, se takoj ne odzove. Glavna ovira pri tem komuniciranju je torej na prejemnikovi strani (vajenec), ker v zadostni meri ne razume angleškega jezika. Šum na komunikacijski poti pa še dodatno oteži situacijo, saj so prisotne določene radijske motnje. Tako lahko zaključimo, da so pri predstavitvenem videu prisotne individualne ovire pri komuniciranju.

Sestavite vrnitveno sporočilo:

Situacija:

Ste vodja oddelka znotraj logističnega podjetja. Vaš nadrejeni vam je jasno povedal, da z delom vašega oddelka ni zadovoljen, saj so izdelki vaših sodelavcev pogosto narejeni površno, niso oddani pravočasno, nekateri izdelki so celo napačni.

Čudi me, da je prišlo do napačnih izdelkov, ko pa smo uvedli intenzivno izobraževanje o uporabi nove naprave. Potrudil se bom, da do tega ne bo več prihajalo, saj se bom z upravljavci naprave še danes dogovoril o dodatnih terminih usposabljanja. (Skušal sem demonstrirati hladno-toplo sporočilo).

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!