De huidige oplaadtijd

Elektrische auto's in België en de wereld

Als klein landje op vlak van de elektrische auto (er rijden in België ongeveer 1000 elektrische auto's) worden alle modellen uiteraard ingevoerd. De belangrijkste assemblage van deze groene auto's ligt in Detroit. Auto's die daar gemaakt worden, worden na bestelling via het bedrijf ECE verscheept naar België (of Europa).

Of de elektrische auto wel zo milieuvriendelijk is als de constructeurs ons doen geloven is maar de vraag. Het is zeker waar dat de directe vervuiling tot een minimum wordt herleidt, wat zou leiden tot schonere lucht en een vermindering van het veelbesproken CO2-gas.

Maar volgens sommige experts moeten er in een bepaald land 25% meer energie meer verbruikt worden als iedereen zijn auto 's nachts zou opladen. Zelfs de off-peak* elektriciteit zou dan niet meer volstaan om alle auto's van energie te voorzien.

Een kijk op de productie van deze auto's werpt echter een niet bepaald milieuontlastend beeld naar voren. De indirecte vervuiling neemt gigantisch toe: niet alleen het extra radioactieve afval, maar ook -en vooral- de extra afvalstoffen die vrijkomen bij de productie van deze wagens vervuilen het milieu.

Nog een probleem: De actieradius van de meeste modellen bedraagt nu slechts een 200 300-tal kilometers. Geen probleem, zeggen de constructeurs, onze gemiddelde afstand per dag bedraagt slechts een fractie van die radius. Allemaal goed en wel maar op een dag wil je toch wel eens een wat langere tocht ondernemen met de auto. Komen we bij het volgende probleem: de niet-aanwezigheid van oplaadpunten. Het plaatsen van deze punten kost ook weer geld, energie en grondstoffen, lees: belasten het milieu.

Enkel een wijdvertakt net van oplaadpunten kan het probleem van de actieradius oplossen.

En -hoe raadt u het- nog een probleem: de lange oplaadtijd voor elektrische auto's. De huidige oplaadtijd bedraagt 5 tot maximaal 6 uur. Geen probleem, als je je auto 's nachts oplaadt. Maar wat als je je auto dringend nodig hebt, kom je al snel in de problemen.

Als je een elektrische auto met een batterijcapaciteit van 25 kWh oplaadt gedurende 8 uur, dan heb je een vermogen nodig van 3,125 watt (3.1 kilowatt x 8 uur = 25 kWh). Dit komt overeen met 10 breedbeeldtelevisies

Als je dezelfde auto oplaadt in slechts 20 minuten, dan heb je een vermogen nodig van 75.000 watt (75 kilowatt x 0.33 uur = 25 kWh). Dit komt overeen met het vermogen van 220 breedbeeldtelevisies.

Deze hoeveelheid energie is uiteraard over een kortere periode nodig, maar ze moet vooral beschikbaar zijn.

*Off-peak elektriciteit is elektriciteit die 's nachts wordt (over)geproduceerd, aangezien de kerncentrales zich niet even een nachtje kunnen uitschakelen om geen overtollige elektriciteit te produceren.

Wat is nu de oplossing?

Een eerste mogelijkheid is natuurlijk meer energieproductie door een vergroting van de productie van groene wind- en zonne-energie. Het probleem met de befaamde groene energie is dat er gigantisch veel windmolens, zonnepanelen en dergelijke nodig zijn om de wereld van elektrische auto's van elektrische energie te voorzien.

Komen we bij de volgende mogelijkheid: kernfusie.

Kernfusie is in se niet zo'n moeilijk te begrijpen begrip, je brengt twee verschillende atoomkernen bij elkaar, die versmelten vervolgens tot een zwaardere kern met een iets kleinere massa dan de twee andere deeltjes samen. Dit verschil in massa zet zich rechtstreeks om in energie, namelijk warmte (E=mc). Het gebruik van kernfusie als nieuwe energiebron staat echter nog maar in de kinderschoenen, maar er wordt volop gewerkt om het rendement te verbeteren,voorlopig is er nog meer energie nodig om de verschillende atoomkernen te verhitten dan er vrijkomt bij kernfusie. Voorlopig slaagt men erin de kernen tot een temperatuur van 15miljoen C te brengen, terwijl die voor een optimaal rendement tienmaal hoger moet liggen, namelijk op 150miljoen C.

De toekomst zal naar verluidt het volgende brengen: geen radioactief afval en hoger rendement dan de huidige kerncentrales.

Een hybride auto, die werkt op deels elektriciteit en deels op een traditionele verbrandingsmotor, lost wel een deel van het probleem op maar ook niet helemaal. Hij is eerder geschikt als overgangsmiddel tussen de conventionele auto en de volledig elektrische auto.

Als conclusie kunnen we stellen dat de elektrische auto zoals we hem vandaag kennen, maar moeilijk te vereenzelvigen valt met de huidige energieproductie. De doorbraak van de elektrische auto zal nog wachten tot het rendement van de energieproductie geoptimaliseerd is.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!