De nederland na de tweede wereldoorlog

De politieke situatie van Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

Het is circa 1945, de Tweede Wereldoorlog is voorbij, de wederopbouw van Nederland kan beginnen. Er werd niet alleen op economisch gebied gewerkt om uit de slechte situatie te komen, ook op politiek gebied werd dit gedaan. Voor de bevrijding had Duitsland Nederland in de hand maar er was wel een kabinet dat vanuit Londen werd uitgevoerd. Het kabinet-Gerbrandy III, was wettelijk het kabinet (vanuit Londen) van Nederland, maar oefende helemaal niks uit, dit kon ook niet door de Duitse bezetting. Het kabinet-Gebrandy III ontstond na het indienen van de ontslagen van de ministers van de SDAP in januari 1945. Een paar jaar later, 7 augustus 1948, werd Meneer Drees minister-president van Nederland en werd hij ook nog eens leider van vier op één volgende kabinetten namelijk: kabinet-Drees/Van Schaik, kabinet-Drees 1(I), kabinet-Drees 2(II) en kabinet-Drees 3(III). Deze kabinetten bestonden alle vier uit de volgende partijen: Katholieke Volkspartij (KVP), Partij van de Arbeid (PvdA), Christelijk-historische Unie (CHU), Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). De KVP en de PvdA waren in dit kabinet de twee grootste partijen. Nederland had een redelijk lange tijd zonder een echt kabinet achter de rug, na de Tweede Wereldoorlog kwam hier verandering in.

Nederland heeft het zwaar gehad tijdens de bezetting door de Duitsers. De democratie heeft op het randje van de afgrond gelegen in de periode van de crisis van de jaren '30 en de tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog had laten zien hoe het leven in Nederland eruitziet zonder vrijheid, vrijheid van meningsuiting en hoe het is als de overheid zelf het heft in handen neemt. Voor de meeste Nederlanders was de tijd van de bezetting een strijd om te overleven, dit had vooral te maken met de schaarste van de producten. Door de samenwerking van verschillende zuilen tijdens de bezetting, tast de "echte" achterliggende gedachte van de verzuiling aan. Na de Tweede Wereldoorlog komt er een Nederlandse Volksbeweging, deze is voor iedereen voor iedereen, het maakt bij deze beweging niet uit welke zuil je komt. Het hoofddoel is niet het herstellen van de Nederlandse politiek, maar het vernieuwen hiervan. De SDAP, nam een grote stap tevens als eerste, op 9 februari 1946, om samen te werken met kleine christelijke partijen maar ook kleine liberale partijen. De partij kreeg na deze formatie een nieuwe naam: de Partij van de Arbeid (PvdA). Deze partij bleef voor de katholieken te veel afwijken van hun ideeën, het was volgens hun nog te socialistisch. De Roomsch-Katholieke Staatspartij, wou in tegenstelling tot de PvdA, zich richten tot hun eigen zuil. De naam van de Roomsch-Katholieke Staatspartij veranderde naar de Katholieke Volkspartij (KVP). Ook de liberalen binnen de PvdA namen de benen, ze kozen er alsnog voor om een eigen partij op 24 januari 1948, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), op te richten. De verzuiling liet zich weer kennen, en Nederland zat weer in de zelfde situatie als voor de oorlog.

Naar mate de tijd verstrekte, circa 1948, wordt duidelijker dat Nederland voor de wederopbouw samenwerking tussen politieke partijen nodig heeft. Deze periode De zuilen gingen meer met elkaar om waardoor de verschillen tussen de zuilen iets kleiner werden. Het kabinet dat na de oorlog een aantal keren regeerde bestond meerdere malen uit de KVP en de PvdA. Willem Drees is tien jaar minister-president, en heeft veel invloed gehad op het vernieuwen van de Nederlandse politiek. Willem Drees zorgt ervoor dat er meer sociale zekerheden komen, burgers krijgen recht op verzorging bij ziekte of ouderdom. Het is zo dat door Willem Drees, Nederland langzaam maar zeker zichzelf weer opbouwt, en dat Nederland ook een verzorgingsstaat begint te worden omdat de bevolking weer de vertouwen terug krijgt in de democratie en in de leiders van Nederland.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!