Holocaust gekozen omdat

Inleiding

Wij hebben als onderwerp de Holocaust gekozen, we hebben de Holocaust gekozen omdat het een belangrijke gebeurtenis was in de geschiedenis. Het onderwerp is al wel aan bod gekomen in de geschiedenis lessen alleen wij willen er wat gedetailleerdere informatie over hebben.

Hoofdvraag: Wat was de Holocaust?

Deelvraag 1: Wat was de aanleiding voor de Holocaust?

Deelvraag 2: Wat waren de gevolgen van de Holocaust?

Deelvraag 3: Welke rol speelden de kampen?

Deelvraag 4: Hoe is de Holocaust beindigd?

Deelvraag 5: Hoe denken mensen nu nog over de Holocaust?

Wat was de aanleiding voor de Holocaust?

Hoe was de Holocaust eigenlijk begonnen? Dit gaan we behandelen in dit hoofdstuk en zal de deelvraag duidelijk worden.

NSDAP

De Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij of afgekort NSDAP (Duits: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) was de naam van de partij die op 24 februari 1920 ontstond uit de Duitse Arbeiderspartij (DAP). De NSDAP groeide uit tot een nationaalsocialistische partij met extreemrechtse en extreem racistische denkbeelden met als boegbeeld Adolf Hitler. De partij kwam in 1933 in Duitsland aan de macht door verleidelijke propaganda. Tot de eerste regeringsdaden behoorden het beperken van de vrijheid van meningsuiting en het verbieden van andere politieke partijen. De voorloper van de NSDAP was de DAP opgericht door Anton Drexler, in September 1919 werd Hitler lid van deze partij en in 1920 was hun eerste massabijeenkomst. Dit was nog geen succes met een opkomst van 2000 mensen. Hitler wist op Duitsland in te spelen en won daarmee aanhang van de bevolking. In 1921 werd hij al als de leider gezien en was het volgende vooral belangrijk voor de NSDAP:

 • Vernietiging van Weimardemocratie
 • Militarisme (overdreven voorliefde voor militair vertoon)
 • Revanchisme (wraak op oude vijanden)
 • Antisemitisme(discriminatie tegenover de Joden)
 • Verdrag van Versailles

Deze punten werden door Hitler en Drexler in 1921 verwerkt in het partijprogramma, dat daarna nooit meer zou worden aangepast. De eerste vier punten van het partijprogramma zouden later een grote rol in de Duitse politiek gaan spelen. De instelling van Groot-Duitsland, waarin alle Duitsers en Duitstaligen een plek zouden vinden, de herziening van het Verdrag van Versailles en het in bezit nemen van kolonin en de verwijdering van alle Joden uit Duitsland zijn voorbeelden hiervan. Vanaf het begin was de partij antisocialistisch, antimarxistisch en antisemitisch. Hitler had intussen een groep van vertrouwelingen om zich heen verzameld. Onder deze mensen was er een aantal die hem tot het einde toe zou volgen zoals Joseph Goebbels (de latere propagandaminister), Hermann Gring (werd als Reichsmarschall de leider van de latere Luftwaffe), Alfred Rosenberg en Julius Streicher. Deze laatste was medeoprichter van de anti-Joodse Deutsch-Sozialistische Partei en sloot zich in 1922 aan bij de NSDAP.

Toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht kwam, was er al sprake van antisemitisme. Het antisemitisme in Duitsland ging nog niet zo ver dat men de joden wilde uitroeien of verwijderen. Veel joden integreerden juist in de Duitse samenleving en ze werden daardoor niet meer echt als jood gezien. Maar de NSDAP was benvloed door het antisemitisme in Oostenrijk en Sudetenland, deze vorm was veel radicaler. Dit kwam doordat Hitler zelf jaren in Wenen gewoond had, hier voelden de Duitssprekenden zich bedreigd door de groeiende aanwezigheid van de niet-Duitssprekenden en dus ook door de joden. In Wenen vonden sommige groepen mensen al dat er een "joods ras" bestond dat minder waardig was aan het "Germaanse ras" en dat dit het Germaanse ras aantastte. Deze vorm van antisemitisme had de NSDAP dus ook en had dus ook in 19e eeuw radicalere oplossingen.

Antisemitisme

In Hitler-Duitsland was geen plaats voor andersdenkenden. Er werd afgerekend met democratische vrijheden, met andere politieke partijen, vakbonden en vrije pers. En dus vooral met de Joden.

Het Antisemitisme in christelijk Europa kwam op gang rond het jaar 1000, en werd na het begin van de kruistochten (1095) hevig, gruwelijk en onvoorstelbaar barbaars. Vanaf die tijd verdween het nooit helemaal. Gewelddadige uitbarstingen tegen Joden staan bekend onder de naam pogrom en zijn met name bekend van landen als Rusland en Polen. De Kristallnacht, in de nacht van 9 op 10 november 1938 in Duitsland is een voorbeeld van een pogrom. In de 19e eeuw werd de Jodenvervolging erger en in die periode werd ook de term antisemitisme ingevoerd voor Jodenhaat en Jodenvervolging.

Vormen van Jodenvervolging zijn:

 • Het uitsluiten van Joden van gebruik van bepaalde voorzieningen.
 • Het verplichten om in bepaalde gebieden te wonen.
 • Het uitsluiten van het lidmaatschap van bepaalde organisaties.
 • Het verbod om bepaalde functies of beroepen uit te oefenen.
 • Lastercampagnes tegen Joden.
 • Georganiseerd geweld tegen Joodse bezittingen en personen.
 • Verbanning
 • Boycot van winkels, huizen (dus ook bezittingen) van Joden.
 • Volkerenmoord (de Holocaust).

De bekendste Jodenvervolging is die van de nazi's in Duitsland en bezet Europa ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en in de jaren daaraan voorafgaand. Deze begon in 1935, met de instelling van de Neurenberger wetten door de NSDAP.

De Holocaust begon met pesterijen die door de regering en door de partij werden aangemoedigd. Dit hield onder andere in uitschelden, belachelijk maken, in elkaar slaan en in sommige gevallen zelfs moord. Soms werd het te erg en werd er ''ingegrepen'', de regering stelde de radicalen tevreden door antisemitische maatregelen te treffen om verder geweld te voorkomen. Hier kwamen uiteindelijk de "Neurenberger wetten" van 1935 uit voort. Dit waren discriminerende maatregelen en regelgevingen die bepaalde wie er wel en wie niet een Duitser of jood was. Door deze Neurenberger wetten raakten de joden hun burgerrechten kwijt en werden huwelijken tussen joden en niet-joden verboden. In de jaren 1930 was de nazi partij zeer populair en werd het antisemitisme bijna als normaal gezien, ook door degenen die niet antisemiet waren. Men dacht dat het antisemitisme wel zou verzwakken nu de NSDAP regeerde, wat tijdens de Olympische Spelen van 1936 ook leek te gebeuren. Maar de NSDAP had de pesterijen doelbewust tegengehouden om een ander beeld te geven bij de Olympische spelen voor de buitenwereld. Na 1936 gingen de maatregelen en pesterijen gewoon weer door. In november 1938 vond na de moord op Ernst vom Rath de Kristallnacht plaats. Duizenden SA mannen overvielen joodse huizen en winkels, stichtten brand in synagogen en sloegen joden in elkaar. Dit leidde ertoe dat de joden buiten de gemeenschap werden gesloten en er werd een boete van 1 miljard mark aan de joodse gemeenschap gegeven, omdat de joden de aanstichters waren volgens de regering. Op de buitenlandse kritiek werd de mededeling gegeven dat dit een uiting was van het gezonde volksoordeel, het "Gesundes Volksempfinden".

Welke rol speelden de kampen?

Kampen

In de periode 1933-1945 waren er zo'n 10000 concentratiekampen opgericht door de Nazi's.

Deze waren oorspronkelijk niet bedoelt om alle Europese Joden te vermoorden, maar om ze te vervoeren naar Palestina of een ander land. Toen het vervoeren geen optie meer was werd een definitieve oplossing bedacht. De oplossing was een volkerenmoord, alle Joden die in de handen van de nazi vielen werden vermoord. Hiervoor waren speciale kampen gemaakt of bestaande kampen gebruikt om zoveel mogelijk mensen te kunnen vermoorden. Het waren voornamelijk Joden die werden vermoord, maar zigeuners en tegenstanders van Nazi-Duitsland ondergingen hetzelfde. De gedeporteerden(de mensen die werden vervoerd) werden naar de kampen gevoerd in krappe wagons zonder eten en drinken, veel mensen stierven daarom al voordat ze aangekomen waren. De anderen werd verteld dat ze gedesinfecteerd werden of dat ze gingen douchen, ze werden allemaal vergast. Sommige gezonde mannen en vrouwen werden in leven gehouden om te werken in de crematoria of voor het sorteren van kleding. Uiteindelijk werd iedereen die zich niet meer nuttig kon maken vermoord.

De Schutzstaffel(SS) had een belangrijke rol bij de Nazi's, deze organisatie groeide uit tot een belangrijke veiligheidsdienst en politieorganisatie voor de concentratiekampen. De SS was hier in eerste instantie niet voor bedoelt, eigenlijk had de SS de taak om Hitler en andere belangrijke Nazi's te beschermen. De leider van de SS werd op 6 Januari 1929 Heinrich Himmler, hij had vaak dezelfde gedachten en ideen als Hitler en Hitler kon ook op hem vertrouwen. De SS was een goede mogelijkheid om een belangrijke groep binnen de partij te gaan vormen. Ondanks dat ze dat ze maar 280 leden hadden heerste er wel het gevoel van een belangrijke groep. De leden mochten niet ouder dan 35 en niet jonger dan 23 jaar zijn en ze moesten natuurlijk trouw blijven aan Hitler. Pas toen Himmler de leider van de SS werd, groeide het aantal SS leden pijlsnel. In 1930 was het aantal leden 1000 en in 1934 was dit aantal al gestegen naar 50000 leden, ondanks de strenge toelatingseisen. Belangrijke onderdelen van de SS waren de Gestapo en de Kriminalpolizei. De Gestapo was de geheime staatpolitie die zich bezig hield met terreur, marteling en moord. De Gestapo en de Kriminalpolizei vormden samen de Sicherheitspolizei en de Sicherheitsdienst en deze maken deel uit van de RSHA , de Reichssicherheitshauptamt een belangrijk hoofdbureau van de SS. Drie functies droegen de verantwoordelijkheid over de concentratiekampen:

 • Reichssicherheitshauptamt
 • Inspektor der konzentrationslager

Ook waren er concentratiekampen die niet directe dood als doel hadden, maar directe dwangarbeid, de werkkampen. Dit leidde meestal indirect ook tot de dood, door de zware arbeid, ondervoeding en ziektes. Veel gevangenen pleegden ook zelfmoord omdat ze het niet meer aankonden.

In de Tweede Wereldoorlog werd er veel gebruik gemaakt van concentratiekampen, de eerste was er een in 1933 in Dachau. Hier werden al snel Joden in gestopt, ze kregen de bekende gestreepte gevangenis kleding en om de gevangenen te onderscheiden kregen ze gekleurde driehoeken die op de linkerborst of rechterdij moest worden genaaid. Een rode driehoek voor politieke gevangenen, een groene voor beroepsmisdadigers, een blauwe voor emigranten, een paarse voor Jehova's getuigen, een roze voor homoseksuelen, een zwarte voor asocialen en een gele voor de Joden. In de driehoek stond de eerste letter van je nationaliteit en op een lapje stof je gevangenisnummer. De Duitse kampen waren in categorien van 1 tot 3 verdeeld, 3 was het zwaarst. 1 waren de "lichtere" kampen zoals Auschwitz en Dachau.

Wat waren de gevolgen van de Holocaust?

Er werden veel mensen vermoord in de Holocaust. Ongeveer 6 miljoen joden werden vermoord. Ongeveer 100.000 van de slachtoffers waren Nederlandse joden. Zij staan allemaal met naam en geboortedatum in de gedenkboeken van de oorlogsgravenstichting in Den Haag en in het boek In Memoriam die is uitgegeven door de SDU. Ongeveer 5000 zigeuners waren ook de slachtoffer van het antiziganisme.

De Holocaust wordt voortdurend in leven gehouden door veel gedenktekens zoals, evenementen, boeken en artikels in de media. Hitler pleegde zelfmoord in zijn bunker in 1945 en op 8 mei 1945 gaf Duitsland zich over. De aanhangers van Hitler vluchtte of pleegden zelfmoord.

Wiesenthal, een joods Oostenrijkse nazi-jager, had zelf de Holocaust overleefd in 12 kampen. Hij spoorde nazi's op om ze voor de rechtbank te slepen en te worden veroordeeld.

Ongeveer 5000 joden overleefden de concentratiekampen, maar voor de meeste gevangenen kwam de bevrijding te laat. Zij waren meestal maanden onderweg om terug te keren naar Nederland. Eenmaal aangekomen hoorden ze wat er gebeurt was met vrienden en familie. De overlevenden werden niet hartelijk ontvangen bij hun terugkeer. Sommige Nederlanders konden zich niet voorstellen wat de joden hadden meegemaakt en anderen waren antisemitisch. De 5000 overlevenden moesten net als de ongeveer 20.000 onderduikers die alles overleefd hadden proberen om een nieuw leven op te bouwen.

De Holocaust wordt gezien als een genocide. Dat is een massamoord/volkerenmoord. Het is een oorlogsmisdaad die verboden is volgens het internationaal recht. De VN nam in 1948 het verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide aan, waarin genocide werd verboden.

Artikel 2 Genocide: any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group, as such: 'Killing members of the group; Causing serious bodily or mental harm to members of the group; Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; Imposing measures intended to prevent births within the group; and forcibly transferring children of the group to another group'.

Vertaling: elk van de volgende handelingen met als opzet het vernietigen, geheel dan wel gedeeltelijk, van een nationale, etnische, raciale of religieuze groepering als zodanig: 'Het vermoorden van leden van de groep; Het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; Het welbewust aan de groep opleggen van levensomstandigheden, die bedoeld zijn om de groep geheel dan wel gedeeltelijk fysiek te vernietigen; Het opleggen van maatregelen om geboortes binnen de groep te verhinderen; En het met dwang overbrengen van kinderen uit de groep naar een andere groep'

Sommigen ontkennen dat de Holocaust heeft plaatsgevonden. Die mensen worden Holocaustontkenners genoemd of negationisten. Zij beweren dat het aantal slachtoffers die genoemd wordt niet correct is. Volgens de negationisten waren er minder dan 6 miljoen vermoord en de meeste joden kwamen om door verhongering en ziektes zoals, tyfus en cholera. Ze zeggen ook dat de gaskamers gebruikt waren voor het desinfecteren van de gevangenen.

In Nederland en sommige andere landen is het verboden om de Holocaust te ontkennen of goed te praten. In Duitsland staat 5 jaar gevangenisstraf als je de Holocaust ontkent. Er werden zware straffen opgelegd aan mensen in de jaren tachtig die zelfs twijfels hadden over de Holocaust.

Huseyin Ukis H5B & Daan Blaas H5A RSG Lingecollege

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!