Op een plek spelen meerdere personen

Theater: Op een plek spelen meerdere personen.

Vroeger waren er veel verschillende vormen:

 • Toneelspel
 • Mime
 • Dans
 • Zang
 • Muziek

Of een combinatie. Tegenwoordig:

 • Toneel
 • Opera
 • Operette
 • Musical
 • Cabaret
 • Bewegingstheater

Toneeltheater: Vormen worden gecombineerd.

De speelplaats

Normale schouwburg (lijsttoneel):

Rood voordoek met coulissen, gordijnen schotten en een achterdoek.

Vlakke vloertheater:

Geen verhoogd podium, steil oplopende tribune bij het speelvlak.

Soms vreemde opstelling tribunes.

Open speelvlak:

Een zaal vormt een geheel, zoals bijvoorbeeld een oude loods.

Theater is niet alleen amusement

- Amuseren: het publiek vermaken, en daardoor ontspannen ze.

- Diepere betekenis: Het stuk heeft iets te zeggen.

De theatrale middelen

Manier van spreken, zingen en bewegen. Kleding, belichting etc.

Hiermee kan de theatermaker het stuk een diepere betekenis

meegeven.

Hoe komt het stuk tot stand

 • Zakelijk leider: Heeft greep op de financiering. Kosten etc.
 • Decor- en kostuumontwerper: Maakt kleding tot wat het is.
 • Artistiek leider: Stelt vast wanneer wat gespeeld gaat worden.
 • Regisseur: Hij geeft de voorstelling de vorm die het heeft.
 • Dramaturg: Informateur over de achtergrondinformatie van het stuk.
 • Lichtontwerper: Geeft het licht in het stuk een betekenis.
 • Spelers: De marionetten van de regisseur; spelen het stuk.
 • Grimeurs: Schminken de acteurs
 • Productieleider: Regelt afspraken met betrokken personen; verzorgt tijdsplanning.
 • Pr-medewerker: Regelt de publiciteit van het stuk.
 • Kappers, geluidstechnici, decorbouwers, kleedsters en kostuummakers.

Gesubsidieerde en vrije producties

Een voorstelling is meestal erg duur.

 • Grote groepen krijgen subsidie van het rijk.
 • Kleine groepen: Ad-hocproducties: Krijgen geld voor n speciale productie.
 • Vrije producties: Zij gaan ervan uit dat ze het geld terugverdienen.

Tekst in een voorstelling

Daar gaat het niet om bij een voorstelling. Je moet het zien, en aan de hand daarvan kan je een mening samenstellen.

Personages

Het onderscheid tussen personages word gemaakt in:

 • Mededelingen van anderen
 • Karakterisering: Monologen, dialogen en gedrag van het personage
 • Relatie tot andere personages

Het beste is om je goed in te leven in de karakters, en te voelen wat zij voelen.

Betekenis en interpretatie

Je moet je afvragen waarover de voorstelling nu eigenlijk gaat.

Bedoelingen van de voorstelling kan je zien door de volgende

punten:

 • Verloop en afloop van het conflict
 • Personages
 • De boodschap dat het stuk wil brengen
 • De vormgeving van het stuk

Structuur: hoe is een verhaal opgebouwd?

Bij toneel worden de spanningen van een soap en / of speelfims

bijelkaar gebracht.

Een normaal handelsverloop (aristotelisch):

 • Voorstelling begint met expositie.
 • Het motorisch moment.
 • Deze gebeurtenissen leiden naar een climax.
 • De afloop

Episch theater: gebruikt de structuur uit een soap.

Absurde toneel: Geen normale, logische samenhang in de

gebeurtenissen.

Cabaret kent verschillende verschijningsvormen

Ontstond in 1895.

Soorten cabaret:

- Literair-satirisch cabaret: Humor staat centraal; goede liedjes;

potische teksten.

- Gengageerd, maatschappijkritsch cabaret: Gericht op

ontwikkelingen in de maatschappij, of politiek.

- Beschouwend-verhalend cabaret: Een avondvullend programma met

zijdingetjes.

 • Muzikaal cabaret: De muziek speelt een belangrijke rol.
 • Nonsenscabaret: Een rijmend geheel van onzin.
 • Fysiek cabaret: Wonderlijke bewegingen van het lichaam,
 • acrobatische grappen.

  - Stand-up comedians: Improvisatie is het belangrijkste deel van

  het stuk.

  Cabaret en toneel

  Cabaret presenteert de hoofdrolspelers (cabaretier) op een

  natuurlijke manier. Zonder plot.

  Muziektheater

  - Opera, operette en musical.

  Opera

  Ontstond rond 1600 in Itali. Het gaat om het zingen (recitatief)

  van de personages. Het gaat dus om het zingen en acteren tegelijk.

  Het zingen gaat vooral tegen elkaar.

  Veelgebruikte voorwerpen in opera: Verhalen uit mythologie,

  verhalen uit dagelijks leven en bekende liefdesverhalen.

  Operette

  Zangspel waarbij de onderwerpen minder ernstig zijn. Vooral voor

  het vermaak.

  Musical

  Realistischer, uitbundiger en showachte presentatie. Met een

  ernstige ondertoon.

  Team bestaat uit: Componist, arrangeur, decor- en

  kledingontwerper, choreograaf en een tekstschrijver.

  De grens tussen grote musicals en opera word steeds kleiner.

  Dans

  Van ritueel naar ontspanning naar voorstelling

  Kerk verbood dansen: Het was zondig. Tot aan de 16e / 17e e eeuw.

  Na de Tweede Wereldoorlog kwam het al helemaal in een

  stroomversnelling.

  Danstechnieken

  - Academisch ballet (klassiek): Gaat uit van een vaststaand

  systeem

  - Moderne dans: Inspiratie uit stijlen van vroeger. Steeds met

  nieuwe bewegingen.

  Hoe komt een voorstelling tot stand

  - Choreograaf: Kiest muziek, bespreekt het decor en het lichtwerk

  en maak de choreografie.

  • De dansers. Verschillende groepen:
  • Halfsolisten
  • Corps de ballet
  • Balletmeester

  Genres

  • Verhalend / uitbeeldende ballet : Doornroosje, romeo en julia
  • Thematische ballet : Strijd goed en kwaad
  • Absolute dans (abstract) : Bewegingsconstructie
  Waar gaat een dansvoorstelling over

  Thematische balletten hebben meestal een diepere betekenis.

  Mime / bewegingstheater

  Het gaat over een witgeschminkte man met een bolhoed op een vrij

  leeg toneel(tje). Denkbeeldig voert hij dan allerlei handelingen

  uit. Het verhaal gaat zonder tekst, dus alleen maar handelingen.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!